logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2015 > UFO-Mail nr. 190

UFO-Mail nr. 190
24. januar 2015


Project Blue Book filer online - nu igen!

Den aktuelle nyhed om offentliggørelse af amerikansk ufo-arkivmateriale er en gammel affære, og som så ofte før skal man dykke ned i virkelighedens verden for at se, hvad realiteterne egentlig er.

Midt i januar 2015 røg historien om offentliggørelse af amerikanske Project Blue Book-arkivmateriale pludselig verden rundt og blev også publiceret i Danmark. Ud fra omtalen får man som læser indtrykket af, at den amerikanske regering nu pludselig har offentliggjort en hel del ufo-arkiver, som det også afspejler sig i overskrifterne. Men i virkeligheden er det en gammel nyhed.

Her Jyllands-Postens opsætning 14. januar 2015:


Lysfænomen på himlen over Sri Lanka

Jyllands-Postens artikel er illustreret med et foto, der angiveligt skulle være fra marts 2004, „hvor denne tingest var at finde på himlen over London“.

Denne tekst må vist stå for Jyllands-Postens egen regning, eftersom de som kilde henviser til Daily Mail, der ikke anvender dette foto - og altså heller ikke er ophav til illustrationsteksten.

I UFO-Mail nr. 127: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2011/um11-127.php kan man læse de korrekte oplysninger fra de offentliggjorte britiske forsvarsarkiver:

En pensioneret officer fra Det britiske Flyvevåben iagttog og fotograferede dette fænomen på himlen over Sri Lanka i 2004 og sendte efter hjemkomsten fotografier af himmelfænomenet til Forsvarsministeriet.

- Jeg lagde mærke til en særlig „aura“ på himlen, og cirka et minut senere kom der et tordenbrag. Kort tid viste der sig en ring på himlen formet som en doughnut, skriver han i sin rapport. Sri Lanka UAP marts 2004 # 1 / DEFE 24/2036/1.

Læs mere om denne type „psykedeliske“ skyer:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2014/um14-175.php.

I Metroxpress fik „nyheden“ om den angivelige offentliggørelse af amerikanske arkiver denne opsætning og en anden gammel kending som illustration:


Luftig ting på himlen

Linseformede skydannelser har som tidligere nævnt ofte optrådt i ufo-litteraturen. Et af de bedst kendte eksempler er et foto taget af den amerikanske sygeplejerske Ella Louise Fortune, medens hun befandt sig på Highway 54 den 16. oktober 1957 kl. ca. 01.30 PM. Skyen befandt sig over Holloman Air Force Base i Texas og bevægede sig efter hendes opgivelser tilsyneladende ikke. Hun brugte et Kodak „Pony“ 135 kamera med farvefilm. Billedet blev i første omgang offentliggjort i New Mexico-avisen Portales, hvis redaktør tilsyneladende gættede på, at det måske kunne være en slags faldskærm eller ballon. Et i øvrigt tvivlsomt gætteri.

Ella Fortunes foto fandt vej til den amerikanske ufo-organisation APRO, Aerial Phenomena Research Organization. APRO's fotokonsulent John T. Hopf mente efter undersøgelse af det originale billede og forstørrelser, at „objektet“ havde en lysintensitet, der tilsyneladende var dobbelt så stor som de øvrige skyer på billedet, hvilket åbenbart forvirrede ham. På den anden side mente han heller ikke, at „objektet“ var en eller anden form for solid genstand.

 
Ella L. Fortunes berømte foto fra den 16. oktober 1957.
 

Senere dukkede Ella Fortunes billede op mange steder i verdens ufo-tidsskrifter - ofte i en spejlvendt udgave. Størst udbredelse fik billedet nok, da APRO leverede fotos til den LOOK-Special udgave med titlen Flying Saucers, der udkom i 1967. Ella Fortunes skybillede prydede både for- og bagside på det kendte internationale magasin. I sort/hvid sås billedet året efter bl.a. som forsiden på T.M. Wrights bog „The Intelligent Man's Guide To Flying Saucers“.

I dag er ingen i tvivl om, at det drejer sig om en cumulus lenticularis sky. Men dengang kunne en sådan sky stadig se lidt „mystisk“ ud, og især når man tekstmæssigt huskede at kæde billedet sammen med, at det var taget i nærheden af Holloman Air Force Base.

„At den angivelige UFO sjovt nok aldrig er blevet fundet“, som Metroxpress for egen regning noterer under illustrationen, er måske ret så naturligt.

Baggrunden for mediernes nyhed om „offentliggørelsen“ af ufo-arkiver tager sin begyndelse tilbage i 1940'erne.


USAF indsamler og undersøger ufo-rapporter

De mange beretninger i aviserne om folks observationer af mærkelige genstande på himlen, der følger efter Kenneth Arnolds berømte observation den 24. juni 1947, får allerede på et tidligt tidspunkt Det amerikanske Luftvåben, USAF, til at nedsætte undersøgelses-grupper, først Project Sign, der blev afløst af Project Grudge.

Begge undersøgelser bliver standset, men for blot senere at blive afløst af et nyt undersøgelsesprojekt under navnet Project Blue Book ved Air Technical Intelligence Center, ATIC, og ledet af kaptajn Edward J. Ruppelt.

Det er kaptajn Ruppelt, der indfører betegnelsen UFO som en forkortelse for Unidentified Flying Object - i et forsøg på at slippe af med den noget belastede betegnelse flyvende tallerkener, der uvilkårligt bliver associeret med rumskibe.

Project Blue Book har hovedkvarter på Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, og modtager i alt 12.618 ufo-observationer, inden nedlæggelsen af undersøgelsesprojektet I 1969.

Blue Book lukkede og slukkede med udgivelsen af en universitetsrapport, den såkaldte Condon-rapport - Edward U. Condon: Scientific Study of Unidentified Flying Objects, 965 sider, Bantam Books 1969. Den er i dag tilgængelig på nettet på: http://files.ncas.org/condon/index.html.

 

701 af de modtagne observationer forblev efter nærmere behandling „unidentified“.

Da Project Blue Book efterfølgende blev lukket i januar 1970, blev de originale filer overført til Maxwell AFB, hvor de efter anmodning blev stillet til rådighed for interesserede indtil 1975. På dette tidspunkt blev arkiverne mikrofilmet og overført til National Archives (NARA) i Washington D.C. Inden var alle navne og personlige oplysninger om observatører dog fjernet ved at blive overstreget med sort. Pudsigt nok havde de altså i en periode været offentlig tilgængelige uden denne anonymisering.

I 1998 blev der dog lokaliseret et sæt originale ikke-anonymiserede Project Blue Book mikrofilm i National Archives. Ud fra navne og andre oplysninger, kan det ses, at disse mikrofilm indeholder nogle sider, der ikke findes på de ellers tilgængelige NARA-mikrofilm.


SUFOIs formand Kim Møller Hansen om arkiverne

I forbindelse med danske mediers omtale af ufo-arkivernes „frigivelse“ siger Kim Møller Hansen, formand for Skandinavisk UFO Information (SUFOI):

Offentliggørelse af Blue Books arkiver er faktisk en meget, meget gammel nyhed. Allerede i 2005 åbnede sitet http://www.bluebookarchive.org/. Desuden er der siden 1969 udkommet rigtig mange rapporter, artikler og bøger om arkivernes indhold. Så intet nyt under Solen i den henseende. SUFOI har desuden i mange år haft mikrofilm stående af dokumenterne i Blue Book-arkivet, købt hos National Archives i USA.

Amerikaneren Tim Printy har i sit e-nyhedsbrev Skeptical UFO Newsletter (SUNlite, se:
http://www.astronomyufo.com/UFO/SUNlite.htm) artikelserien „701 club“, hvor han analyserer og efterforsker Blue Books 701 uopklarede sager. Det er forbavsende så mange af de gamle, uopklarede sager, det lykkes Printy at finde meget sandsynlige, naturlige og tankevækkende forklaringer på.

 
Fotos: Bill Chalker

 
Eksempel på et af kartotekskortene i Project Blue Book-arkiverne.

Forleden blev det så offentliggjort næsten som en verdensnyhed, at arkiverne nu var åbne og „gratis“ tilgængelige, se fx http://www.openminds.tv/usaf-ufo-project-blue-book-files-go-online-free/31656. Man får det indtryk, at arkiverne aldrig har været tilgængelige før, men som nævnt, har indholdet været kendt i årtier.

Den store ståhej skyldes måske, at dokumenterne nu er gjort tilgængelige af John Greenewald, Black Vault, http://www.theblackvault.com, som er et firma, der lever af at „frigive“ og offentliggøre regeringsdokumenter - og Black Vault er gode til at markedsføre sig.

Jeg har ikke selv endnu været dybt nede i Black Vaults Blue Book arkiv. Kun taget et par stikprøver, som bl.a. har vist mig, at Black Vault også har avisudklip med ifm. de enkelte sager.

 
Vi har i SUFOI igennem årene skrevet meget om Project Blue Book på www.ufo.dk (søg på „Condon“ eller „Blue Book“) og udgivet adskillige bøger om emnet, se fx Projekt UFO - tro, løgne og kold krig ( http://www.sufoi.dk/butik/?83,en_projekt-ufo-tro-l%EF%BF%BD%EF%BF%BDgne-og-kold-krig-(cd-rom)-b-073).

Jeg kan endvidere tilføje, at udenfor de gængse ufo-kredse kan man søge i Project Blue Book-arkiverne på internetsitet Fold3, hvor disse arkiver også er gratis at søge i, hvis man registrerer sig.

Eksempel på foto fra Blue Book-arkiverne med et objekt på himlen. Objektet skyldes dog i virkeligheden en dråbe fremkaldervæske på negativet.

 


Kildematerialet

Jyllands-Posten og Metroxpress anvender begge britiske Daily Mail som kilde, hvor Nigel Watson, forfatter til bogen UFO Investigations Manual, udtaler, at der er masser af arbejde for amatørdetektiver, der kan prøve at komme med forklaringer, som folkene bag Project Blue Book aldrig selv havde tid til at overveje eller undersøge.

Jyllands-Posten opfordrer til, at man selv kan gå til materialet via http://projectbluebook.theblackvault.com/ og Metroxpress har gjort sig den ulejlighed at søge i materialet og fundet frem til, at det amerikanske flyvevåben, der stod for projektet, har fem registreringer fra Danmark og anfører i deres omtale bl.a., at den første er fra Vejle, hvor tre markarbejdere skulle have set et skinnende objekt 200 meter oppe i luften. Sagerne i Project Blue Book er fra 1940 til 1969, og den seneste danske indberetning er fra 1959, hvor to unge fuglekikkere på Amager skulle have set et flyvende objekt formet som en tallerken.

UFO-Mails Ole Henningsen med BT's omtale af svindelsagen fra juli 1959, der omtales som en af de danske sager i Project Blue Book-arkiverne.
Foto: SUFOI Picture Library

Metroxpress anfører endvidere disse links til danske sager:
Vejle - 1948, Bornholm - 1956, Jylland - 1958, Vejle - 1958 og Amager - 1959.
Denne „geografiske fordeling“ giver pudsigt nok Metroxpress anledning til at anføre, „at herhjemme har især Jylland været velbesøgt af UFO'er“.


Medieomtalen fortsætter

Medieomtalen af „nyheden“ fortsætter, og BT lagde således nyheden ud på nettet under denne overskrift:

Så nu er dokumenterne ligefrem „lækket“ fra det amerikanske flyvevåben.

Og det har BT så fra Military Times ifølge Fox News, der så igen angiver New York Daily News som kilde, der så - nå ja naturligvis - har Black Vault som kilde, sagde hunden, der løb rundt for at bide sig selv i halen:
http://m.bt.dk/tv/udland/ufo-dokumenter-laekket-fra-amerikansk-flyvevaaben-kan-nu-findes-paa-nettet,
http://www.militarytimes.com/story/military/tech/2015/01/17/air-force-ufo-files/21812539/,
http://www.foxnews.com/science/2015/01/19/air-force-ufo-files-online/ og http://www.nydailynews.com/news/national/usaf-project-blue-book-details-ufo-reports-new-archive-article-1.2083424.

Som New York Daily News helt korrekt noterer i deres overskrift, så er der ingen „rygende pistol“ i de gamle Blue Book-arkiver.


Elektroniske danske medier på sagen

Især omtalen på Military Times får nogle af de danske elektroniske medier op på dupperne med henvendelser til SUFOI for uddybning af „nyheden“ der nu åbenbart har fået et seriøst og anstrøg af noget „officielt fra myndighederne“. Vi har dog i den aktuelle situation i SUFOI helt bevidst valgt at nedtone den store opstandelse, da vi ikke umiddelbart ser formålet med her i Danmark at medvirke i nyheden om nyheden om nyheden af en i øvrigt gammel sag.

Visse medier peger på, at det jo er en nyhed. I den forbindelse skal det dog pointeres, at enhver med blot en minimum af interesse for ufo-relaterede arkiver, uden problemer med ganske få klik på enhver søgemaskine på nettet, uvægerligt ville ende med adgang til disse gamle Project Blue Book- arkiver.

Når man dykker ned i Project Blue Book materialet, må man hurtigt erkende, at tingene heller ikke her vokser ind i himlen. Materialet bærer præg af, at det ikke altid er en nem affære at scanne sådant gammelt arkivmateriale til et brugbart og især søgbart resultat. Nogle sider fremtræder i så ringe stand, at de nærmest er ulæselige, og at man derfor ikke kan være sikker på, at ens søgninger giver det rette resultat og får det hele med.

Der er altså stadig visse mangler i de gamle, tilgængelige Project Blue Book arkiver, men om manglende dokumenter efterhånden overhovedet kan lokaliseres eller for længst er gået til, kan der ikke gives et kvalificeret bud på.

Derimod er der ingen tvivl om, at Nigel Watson har ret i, at der i arkivmaterialet er masser af arbejde for amatørdetektiver.


Kilder:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2908998/Can-solve-world-s-biggest-UFO-mysteries-Rare-microfilms-alien-sightings-available-online-free.html,
http://jyllands-posten.dk/bagsiden/ECE7361013/G%C3%A5-p%C3%A5-opdagelse-i-hundredvis-af-gamle-UFO-mysterier/,
http://www.mx.dk/nyheder/global/story/18892518,
http://www.bluebookarchive.org/,
http://www.nicap.org/bluebook/blue.htm,
http://www.bluebookarchive.org/default.aspx og
http://www.fold3.com/

Links vedr. Project Bluebook m.v. og Freedom of Information Act:
http://www.archives.gov/foia/ufos.html
http://blogs.archives.gov/unwritten-record/2013/10/28/project-blue-book-ufos-in-home-movies/ og
http://blogs.archives.gov/unwritten-record/2013/09/30/project-blue-book-looking-to-the-film-record/.Ud at se - efter lysstærk komet

Skal man have chancen for at se kometen Lovejoy på nattehimlen i disse dage, er det med at tjekke skydækket over Danmark. Der går nemlig 8.000 år, inden den returnerer på ny.

En ret klar komet kan ses på himlen for tiden, fortæller fotograf Jesper Grønne til dmi.dk. Han var så heldig at fange den grøntonede komet med sin kameralinse.

Himmelfotografen Jesper Grønne fangede den grøntonede komet, der går under navnet Lovejoy, mens den nærmede sig Syvstjernen sydfra (den blå stjernetåge øverst til venstre). Fredag den 16. januar 2015.
Foto: copyright Jesper Grønne

Kometen er faktisk synlig med det blotte øje - hvis man vel at mærke befinder sig under en mørk aftenhimmel uden for meget lysforurening. Men oplevelsen bliver større, hvis man bruger en almindelig håndkikkert.

I denne uge passerer kometen forbi Syvstjernen, der også kaldes Plejaderne eller M45. Retningen er sydlig og højden er lidt over halvvejs mellem horisonten og zenit (lodret op), siger Jesper Grønne.

 
Himmelfotografen Jesper Grønne
Kometen hedder Lovejoy

Jesper Grønne fortæller:

Kometen blev opdaget af amatørastronomen Terry Lovejoy i 2014 (deraf navnet C/2014 Q2 Lovejoy). Det er Terry Lovejoys femte komet-opdagelse.

Kometens grønne halo stammer fra molekyler bestående af 2 kulstof atomer (C2) samt cyanogen (CN), der lyser op, når det udsættes for det stærke ultraviolette sollys.

Den lange hale, der består af ioniseret gas (kulmonooxyd CO?), blæses væk fra kometen af solvinden, den har derfor en retning væk fra Solen - uanset kometens bevægelsesretning.


 
Komet Lovejoys bane på januarhimlen
Stigende lysstyrke

Den 7. januar var kometen tættest på Jorden med en afstand på 70 millioner km. Det svarer til lidt mindre end halvdelen af afstanden mellem Jorden og Solen, fortæller Jesper Grønne og fortsætter:

Kometens lysstyrke forventes dog at stige frem til slutningen af januar, hvor den vil stå endnu højere på himlen, eftersom den nærmer sig Solen. Derefter fader den ud og rejser langt ud i solsystemet igen, inden den vender tilbage om ikke mindre end 8.000 år.

Kometen var synlig med kikkert på den sydlige halvkugle sidste år. Nu har vi så med lidt held og ihærdighed kunnet spotte den ret lysstærke komet her på den nordlige halvkugle.

Så det er med via dmi.dk at gøre sig sine hjemmestudier af skydækket, inden man ud på aftenen går ud for at se, om der kan skimtes stjerner på himlen - og dermed muligvis også kometen.

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/01/huller-i-skydaekket-til-lysstaerk-kaerlighedskomet/,
http://planetariet.dk/artikel/gr%C3%B8nlig-komet-kan-ses-p%C3%A5-himlen-i-januar?utm_source=AstroNyt&utm_campaign=0801b37636-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d3f45f5000-0801b37636-338981225 og
http://www.groenne.eu/Groenne/Home.htmlLæs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2015. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted