logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2014 > UFO-Mail nr. 187

UFO-Mail nr. 187
25. november 2014


En oplysende sag fra Tyskland

 
 
Kaiser-filmen viser tydeligt de syv kugler på himlen, som senete blev kendt som lysene fra Greifswald
De fleste større lande har deres egen mest berømte ufohændelse. USA har fx Roswell, England har Rendelsham og Frankrig har Trans en Provence. I Tyskland har man siden den 24. august 1990 snakket om „lysene fra Greifswald“, herhjemme i Danmark nok bedre kendt som Rügenlysene. Takket være grundig efterforskning fra først Werner Walter og senere Hansjürgen Köhler, begge fra CENAP (Centrales Erforschungs-Netz Aussergewöhnlicher Himmels-Phänomene) må mysteriet i dag siges at være løst. For nylig lagde ufo-skeptikeren Dennis Kirstein en sammenfattende rapport om sagen ud på nettet. En del af ufo-fænomenet har åbenbart sin forklaring i simpel uvidenhed om, hvad man kunne kalde „militære lyskilder“. Alligevel dukker billeder af de samme og lignende lys stadig op på nettet som beviser for „ægte“ ufoer.

 
Den 24. august 1990 dukkede der pludselig en klynge af ildrøde kugler op på nattehimlen øst for Østersø-øen Rügen, som er en del af den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Kuglerne kunne også ses fra byen Greifswald inde på det tyske fastland. Et meget stort antal vidner kunne bagefter fortælle, hvordan kuglerne enten havde hængt som i en snor eller, hvordan det havde set ud som om, de havde bevæget sig ganske langsomt rundt om sig selv. Ifølge en fantasifuld beskrivelse, havde „skiverne“ endog foretaget vanvittige manøvrer over det lokale atomkraftværk. Men der var også videooptagelser og fotografier, og sammen med de allerfleste vidners beskrivelse, bekræftede de, at der var tale om lysende kugler ude over havet. Især en video, optaget af familien Kaiser om aftenen mellem kl. 20.15 og 21.00, vakte opsigt og blev senere gjort til genstand for flere artikler og TV-udsendelser. På filmen ser man ret klart 7 lysende kugler, der øjensynligt hænger som vægtløse på himlen og som til tider ledsages af mindre lys og små lysglimt. Hændelsen blev i første omgang gjort til genstand for artikler i en række tyske sensationsblade og aviser.
 
Johannes von Buttlar, også kendt som ufo-baronen.

 

Michael Hesemann

Tyske ufologer, som fx Johannes von Buttlar, mente, at man her havde det bedste bevis for, at vi får besøg af rumvæsner. I flere år blev der gjort forsøg på, at finde en entydig forklaring på lysene, men uden held. I 1992 udtalte Michael Hesemann, historiker og forfatter til flere populære bøger om ufoer, på en ufo-konference i den ungarske hovedstad Budapest, at selv ikke de professionelle ufo-modstandere og debunkere trods deres fortvivlede forsøg var i stand til at finde nogen almindelig forklaring. Greifswald-lysene fremstod i stadig højere grad som en udfordring til skeptikerne.


En henvendelse til SUFOI

 

I 1994 skete der så noget i forbindelse med en række udsendelser i tysk TV om hændelsen, som ikke blot førte til en endelig opklaring af sagen, men også til en heftig diskussion i Tyskland om mediernes troværdighed i UFO-sager. Den 27. september blev Kaiser-filmen vist i NDR-3 udsendelsen DAS Abendstudio, og i udsendelsen Aktuell fra samme sender og samme dato fortalte fru Irmgaard Kaiser om filmen. Det var hendes mand, som havde optaget filmen. De havde været på campingtur til Sverige og havde gjort ophold på Rügen på vejen hjem, da de havde set lysene og besluttet at optage dem på videobånd. Et par dage før udsendelsen af programmet i tysk TV henvendte den tyske ufo-efterforsker Hansjürgen Köhler fra den tyske ufo-organisation CENAP sig til danske SUFOIs Ole Henningsen for at efterlyse eventuelle danske vidner. Rügen ligger trods alt ikke særlig langt fra Lolland-Falster.

Efterlysningerne i Danmark gav ingen resultater, men da det tyske program 1 ARD, stadig i 1994, planlagde en udsendelse til den 24. oktober om lysene med titlen „UFOs - gibt es sie doch?“,(UFOer- findes de alligevel?) forstærkede CENAP sin efterforskning. CENAP havde nemlig fundet ud af, at denne udsendelse byggede på nye oplysninger og analyser foretaget af en anden tysk ufo-organisation: MUFON-CES. CENAP havde dårlige erfaringer med lødigheden af det efterforskningsarbejde, som blev foretaget af MUFON-CES. Den omfattende efterlysningsvirksomhed i en lang række tyske medier med en henvisning til Kaiser-filmen, som blev vist den 27. september, gav endelig pote.

 


Overfladisk behandling på tysk TV

Mange vidner henvendte sig som reaktion på CENAP's efterlysninger, og ud fra deres forklaringer kunne efterforskeren Werner Walter fra CENAP allerede dagen efter ARD's udsendelse afsløre sagens rette sammenhæng. Vidnernes beskrivelser understøttede den forklaring, at der var tale om lysbomber affyret af militæret. Et centralt vidne, tidligere officer i Østtysklands hær Lüder Stock havde straks genkendt ildkuglerne som øvelsesmål for målsøgende jord-til-luft missiler. Kuglerne bliver sendt op fra bl.a. skibe og daler herefter langsomt ned i faldskærme. Han havde ikke blandet sig i debatten, fordi han regnede med, at myndighederne nok ville gribe ind med forklaringen. Köhler havde herefter hos myndighederne fået bekræftet at området øst for Rügen var en del af den såkaldte „Luftschiesszone 2“, altså et område, hvor det tidligere Østtysklands luftvåben og flåde afholdt skydeøvelser sammen med deres allierede fra Warszawa-pagten. CENAP havde faktisk henvendt sig til ARD med de nye oplysninger inden udsendelsen, men senderen nægtede at ændre på programmet. Rudolf Henke, også fra CENAP, havde aftalt med en oberstløjtnant Booth fra det tyske luftvåben, at han skulle kigge med den 24. oktober, og også han kunne bekræfte, at der var tale om lysbomber, og at de mindre lysglimt, var de missiler, der var blevet affyret mod dem. Af en brevveksling mellem Rudolf Henke og formanden for MUFON-CES, Illobrand von Ludwiger, fremgår det, at MUFON-CES allerede før ARD-udsendelsen havde erkendt, at beskrivelserne pegede på lysbomber, men underlig nok ikke havde draget den logiske konklusion. Tværtimod fortsatte mystificeringen af sagen ufortrødent i årene efter. Forståelig nok var der mange som efterfølgende kritiserede ARD for en ikke-seriøs behandling af sagen.


Köhler og den militære forbindelse

 
Hansjürgen Köhler (th), CENAP, og SUFOI's Ole Henningsen, debatterer Rügen-lysene ved et gensyn i 2012. Efter besøget i Danmark opsøgte Hansjürgen Köhler bl.a. redaktionen på Ostsee-Zeitung i Greifswald for at finde yderligere informationer og dokumentation for lysenes herkomst.

Hansjürgen Köhler lagde updates af Greifswald-sagen på nettet i 2011 og igen i 2012. Han kunne konstatere, at sagen stadig spøgte rundt på nettet, inklusive på YouTube, som bevis for de „ægte ufoers“ eksistens, fuldstændig uanfægtet, at den sådan set for længst var opklaret. Men han konstaterede også, at det slet ikke bekymrede de mennesker, som levede på stedet, og som havde oplevet lyskuglerne både før og efter 1990. Billeder og film fra kameraer og videokameraer stammede i første omgang fra ikke-stedkendte turister. Alene dette pegede på, at der måtte være tale om noget, som lokalt blev anset for „normalt“. Han begyndte derfor at undersøge nærmere, hvad dette „normale“, egentlig var. Og fordi lyskugler på himlen ikke kun er en udbredt del af ufo-fænomenet i Tyskland, er hans resultater også relevante andre steder i verden.

Köhler tog simpelthen igen kontakt til forhenværende medlemmer af NVA, det vil sige det tidligere Østtysklands (DDR's) hær, som måtte antages at have et godt kendskab til de lysmidler, der dengang blev brugt. Og temmelig hurtigt dukkede der detaljerede oplysninger op, som ikke blot bekræftede lysbomberne som forklaring, men også kan være behjælpelige ved identificeringen af andre lysfænomener. I første omgang kunne det konstateres, at der var en meget stor mængde forskelligartet ammunition med forskellige betegnelser: Der var både lysbomber, lysgranater, lysraketter og lysminer.


 
Lysbomber af typen SAB kan veje helt op til 500 kg
Synderen identificeres: SAB lysbomber

Hurtigt koncentrerede Köhler undersøgelsen om nogle store lysbomber af typen SAB. Disse lysbomber kan oplyse et område med en radius på op til 2 km og brænde i op til 7 ½ minut.

Der er ikke tale om en enkelt lyskilde, men om netop 7 mindre lyskugler, der hænger i hver deres faldskærm og falder i en klynge. Præcis som kuglerne på Greifswaldfilmen.

 
R3-S missil, som blev brugt af både det østtyske, polske og tjekkoslovakiske luftvåben

Lysbomberne bliver kastet ud fra en højde af ca. 10 kilometer, og med en faldhastighed på helt ned til ca. 2 meter i sekundet ville man på 30 kilometers afstand have haft meget svært ved at observere lyskuglernes fald. Det ville se ud som om, de stod stille i luften.

Sådanne lysbomber kunne selvfølgelig bruges til at oplyse et større målområde på havet, men de kunne også selv bruges som mål for varmesøgende luft til luft missiler af fx typen R-3S, R-13M, R-73 osv.

Disse missiler blev brugt af både Østtysklands, Polens og Tjekkoslovakiets luftvåben som bevæbning på bla. jagere af typen MIG 21 og jagerbombere af typen MIG 23 og SU 22. Et hyppigt anvendt argument fra MUFON-CES imod lysbombeforklaringen var, at observationen af Greifswald-lysene varede i fra tre kvarter til en hel time, medens SAB-kuglerne jo kun havde en langt kortere varighed.

Her vælger man imidlertid at ignorere den kendsgerning, at ingen af vidnerne kunne give præcise tidsangivelser eller iagttog fænomenet i hele sin længde. Ingen af filmene har heller tilnærmelsesvis den længde. Man tager ikke med i betragtningen, at der sandsynligvis har været FLERE lysbombe-nedkastninger.

De allerfleste vidner beskriver faktisk, hvordan lysene forsvandt for senere at dukke op igen, men på et andet sted. Vidnerne opfatter altså lysene som de samme, men i virkeligheden er der tændt endnu en lysbombe lidt længere væk.

At flere af vidnerne beskriver lysenes forsvinden som, at de gik ud, bekræfter ligeledes, at de faktisk havde set militære lysbomber.

En analyse foretaget af Dennis Kirstein til sin gennemgang af sagen på nettet i 2014 af et enkelt billede fra en af filmene, viser tydeligt den karakteristiske røgudvikling fra lysbomberne, som allerede blev omtalt i brevvekslingen mellem von Ludwiger og Henke i 1994. Hvis man stadig skulle være i tvivl kan man betragte en film fra en russisk militærøvelse, der blev foretaget nær Sct. Petersborg over Ladogasøen i april 2012. Her deltog både SU-27, MIG-29 og MIG-31 kampfly i en større øvelse, hvor der blev skudt til måls efter netop SAB lysbomber med både maskinkanoner og missiler. De typiske 7 lysende kugler er her meget tydelige.

 
 
En SAB lysbombe indeholder syv mindre lysbomber, som daler ned i faldskærm


 
Dennis Kirstein
Underlige, dansende stjerner fra Tjekkoslovakiet

Selvom det der udløste ufo-observationerne i 1990 således må siges at være løst i al fald siden 1994, så vokser træerne dog ikke ind i himlen. Det blev i lang tid antaget, at det var østtyske styrker, som stod bag lysbomberne. Dennis Kirstein viser i sin net-artikel fra 2014 om sagen, at dette ikke er korrekt.

Fotoet fra briefinglokale for Jagereskadrille 9 var med til at dokumentere udbredelsen af Luftschiesszone 2.

Luftschiesszone 2 ligger rigtig nok på det tidligere Østtysklands territorium, men det blev også brugt af andre lande fra Warszawa-pagten til luftskydeøvelser med fly. Kirstein fandt i bogen „Die andere deutsche Luftwaffe“ fra 1992 af militærhistorikeren Manfred Kanetzki et foto, som viser planlægningstavlen i briefinglokalet for det østtyske Jagdgeswader 9 - jagereskadrille 9. Efter en forstørrelse af fotoet afslørede skriften på tavlen, at lige netop det område af zonen, hvor Greifswaldlysene var blevet iagttaget, i al fald omkring datoen d. 22 august havde været spærret pga. øvelser. Forskelle i skriften viste, at man løbende havde rettet i datoen, hvilket tydede på en længere øvelse, som meget vel kunne række ud over d. 22. To artikler fra henholdsvis Die Bild in Berlin og Super Illu fra 1990 viser, at lignende lys som Greifswaldlysene var blevet set i området længe før den 24. august. Flere uger faktisk. Og hver gang mellem kl. 21 og 23. Og tidsrummet på tavlen var 15.00-23.00, hvilket også passer perfekt med tiden for Greifswaldlysene.

Luftschieszone 2 her markeret med rødt. Dennis Kirstein har med grøn cirkel markeret det område, hvor Greifswald-lysene sandsynligvis har befundet sig ud fra vidneudsagn fra observatørerne.

 
En MIG 21 jager affyrer et missil af typen R-13M

En videre undersøgelse viste imidlertid, at zonen havde været under russisk kontrol og blev brugt af flere forskellige luftvåben. Kirstein rettede derfor henvendelse til arkiverne i både Polen og Tjekkiet, de to mulige kandidater, men fra Polen lød det, at man ikke kunne finde noget, og fra Tjekkiet, at disse papirer var blevet destrueret for lang tid siden. I stedet rettede Kirstein i 2012 henvendelse til flere tidligere medlemmer af Østtysklands hær. Og det gav resultater. En ledelsesofficer for jagerne fortalte, hvordan han sandsynligvis netop den 24. august 1990 var blevet ringet op kl. ca. 22.00 og temmelig ophidset udspurgt om, hvad det var for nogle underlige stjerner, som dansede rundt på den østlige himmel. Der var 10-15 stk., hvilket var et usædvanligt stort antal. Officeren havde straks ringet til sin foresatte og fået bekræftet, at der foregik øvelser i Luftschiesszone 2. Senere hørte han, at ufologer havde konstrueret en „hemmelighedsfuld“ historie, men i hæren sagde man dengang, det var tjekkerne.


Det trivielle kontra det sensationelle ufo-fænomen

 
Werner Walter

Især Werner Walters, Hansjürgen Köhlers og Dennis Kirsteins undersøgelser må i dag siges at have leveret den endelige forklaring på Greifswaldlysene. Sagen demonstrerer selvsagt mediernes til tider særdeles uheldige og overfladiske behandling af ufo-fænomenet. Deres interesse i en sensationel „mystisk“ præsentation skygger alt for tit for en rationel tilgang. Og det sker åbenbart også for medier, med et i øvrigt godt omdømme for sober journalistik som fx ARD. Mystikken gribes herefter af ufologerne og bruges som et argument for deres påstande. Hvis sagen senere viser sig ikke at holde, kan man jo bare sige, at der ikke var tale om „ægte“ ufoer, og så bevæge sig videre til andre og stadig ikke-opklarede sager. Dem er der tilsyneladende aldrig mangel på. Og tilsyneladende heller ikke på mennesker, som er villige til at hoppe med på vognen. Problemet er tydeligvis også, at de mennesker, som i en konkret sag ikke ser noget usædvanligt, og som måske endda betragter det som noget trivielt, slet ikke registrerer det som noget interessant og derfor ikke blander sig i debatten.

Ufologien beskæftiger sig jo nærmest pr. definition ikke med det sædvanlige, men med det usædvanlige og uforklarlige. Et uidentificeret flyvende objekt (UFO) ophører jo med at være genstand for ufologien, så snart det bliver identificeret som noget andet - som regel noget ganske trivielt - end netop et fremmed rumskib. Når dette sker igen og igen, forsvinder interessen tit og erstattes af mere produktive interesser, også hos mennesker som ellers har interesseret sig for fænomenet i mange år. Og hvem kan fortænke dem i det? Alle andre end dem med en stærk tro på fx rumskibshypotesen sies simpelthen fra. Ufo-efterforsker Werner Walter udtalte i 2005, at sagen om Greifswald-ufoerne var den sag, der mest banebrydende havde indflydelse på hans opfattelse af hele ufo-fænomenet: Hvis Tysklands største ufo-sag kunne have en så simpel forklaring, hvad er de andre „mindre“ sager så værd? Indtil da havde han brugt mindst 50.000 euro og uendelig megen tid på at efterforske ufoerne, og det hele virkede nu som spild af kreativ energi. Folk med interesse i en ærlig opklaring af ufo-fænomenet vil næppe være enig med ham i det sidste!


 
I Dennis Kirsteins rapport samt på Hansjürgen Köhlers blog kan der ses en utrolig mængde detaljerede informationer om Greifswald-lysene. Se kildehenvisningerne.
En nødvendig konklusion og Ockams ragekniv

Dennis Kirstein pointerer i sin gennemgang af sagen fra 2014 vigtigheden af, at ufologerne tager sagen om Greifswaldlysene til sig og drager de nødvendige konklusioner. Uden dog at gøre sig de store forhåbninger! Ufologerne fremstiller alt for ofte sig selv som ofre for latterliggørelse og videnskabens ligegyldighed, samtidig med, at de simpelthen nægter at underkaste sig de mest fundamentale spilleregler for sober videnskabelig undersøgelse og kritik.

Et af videnskabens mest anvendte principper hedder Ockams ragekniv. Det blev først anvendt af en engelsk middelaldermunk ved navn Ockam, og går i al korthed ud på, at man altid bør foretrække forklaringen, som forudsætter antagelsen af det færreste antal hypoteser.

I sagen om Greifswaldlysene betyder det:

Hvis man efter en nøjere undersøgelse kan sige, at noget opfører sig og fuldstændig ser ud som lysbomber i et område, hvor man fra gennemført efterforskning ved, at sådanne lysbomber bliver brugt, så er der ingen fornuftig grund til at antage noget andet.

Med mindre naturligvis at der dukker meget stærke indicier/argumenter op for nogle nye ting, som så må stå for en nærmere prøvelse.

Hvis man derfor fortsat omkring Greifswaldlysene fremturer med snak om „mystik“ eller „rumskibe“, eller tesen „ja, men det kunne jo være, at...“ så har man ikke gjort sin research rimeligt og må stå på mål for kritik.


 
Ockams ragekniv fjerner alle „unødvendige“ forklaringer. Deraf navnet.

Kilder:

Dennis Kirstein: Die Ufo Lichter von Greifswald - Gelöst
http://www.ufo-information.de/index.php/aktuelles/weblog/278-ufo-lichter-greifswald

Neue Informationen zu den Greifswald Ufos
http://www.ufo-information.de/index.php/aktuelles/weblog/257-greifswald-ufos

Die Greifswaldlichter - UFO Alarm Über der Ostsee 1990 Indizienbeweise bringen Deutschlands größtes Ufo Mysterium zu Fall
http://www.ufo-information.de/images/PDF/Artikel/Greifswald_Abschlussbericht.pdf

Hansjürgen Köhler: http://www.hjkc.de/_blog/search/tag/Greifswald%20UFOs%20gel%C3%B6st

Werner Walter: Das UFO-Phänomen von Greifswald - Ein deutscher Klassiker (Skeptiker 4/1999) openPR - Die legendären Greifswald-UFOs von 1990 veränderten auch die Einstellung eines UFO-Forschers in Mannheim - Pressemitteilung von CENAP-Mannheim

http://www.openpr.de/news/58905/Die-legendaeren-Greifswald-UFOs-von-1990-veraenderten-auch-die-Einstellung-eines-UFO-Forschers-in-Mannheim.html

Ole Henningsen: Sandheden om Greifswald-filmen, UFO-Nyt nr. 1, 1995


Videoer:

UFOs und es gibt sie doch - ARD ufo-dokumentar 1994,Teil 1 - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=A63M62oXX7o

Report on Greifswald UFO case (1990) - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=8op0_N59rkU

Greifswald-Ufo: Case closed @ gwup | die skeptiker
http://blog.gwup.net/2012/11/25/greifswald-ufo-case-closed/

UFOs oder IFOs - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=KKhgBd9eGcA

UFO-Skeptiker Werner Walter zu Gast bei „Unter uns“ - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=hUz7xsPxmyE

Tag 3 zu jenem erinnerungswürdigen Jahrestag vor 22 Jahren als die Greifswald-UFO-Lichter an diesem Abend auftauchten - die eXtra-Nightairshow an der Ostsee sondersgleichen bis damals... - Ufo-meldestelle
http://ufo-meldestelle.blog.de/2012/08/21/tag-3-erinnerungswuerdigen-jahrestag-22-jahren-greifswald-ufo-lichter-abend-auftauchten-extra-nightairshow-ostsee-sondersgleichen-damals-14586863/Gå på opdagelse!

På ufo.dk har vi tilføjet links til nye hjemmesider, som vi anser for seriøse og værd at bruge tid på:

thehoaxkiller.com
Research and analysis that exposes the hoaxes
Se fx afsløringerne af populære ufovideoer på YouTube, heriblandt optagelsen af „ufoen“ over Tempelbjerget i Jerusalem.

Isaac Koi - UFOs and Rationality
Masser af sund fornuft og et kritisk syn på ufomyten, bl.a. de "bedste" ufohændelser og videoer.

The UFO Trail
Jack Brewers blog

Unidentified Aerial Phenomena - scientific research
An examination of aspects of Unidentified Aerial Phenomena (UAP) from a scientific perspective
Blog med indlæg fra Keith Basterfield og Pauline WilsonNyt fra SUFOI's Fotoafdeling

4900 Nakskov 6. november 2014

 

På Facebook offentliggjorde Liv Lund Pedersen fra Nakskov et foto, hun tog den 6. november 2014 kl. ca. 16.45 - 17.00:

Er der Andre der har set dette over Nakskov by?
Bevægelsen fra dette, lignede enten en meteor eller et fly med ild i.
Der var uden tvivl en hale af flammer.
Har andre end vi set det?

Der kom en lang række mere eller mindre seriøse kommentarer til Liv Lund Pedersens efterlysning. Andre havde også bemærket det klare lys på sydvesthimlen inden for det angivne tidsrum, ligesom der også var oplysninger om andre tilsvarende lys i tidsrummet.


SUFOI's konklusion:

Ud fra udseende af foto og beskrivelser fra observatøren samt flere andre observatører, har der med stor sandsynlighed været tale om en kort contrail fra et fly stærkt oplyst af den lavtstående sol på sydvesthimlen. Aftegningens udseende på fotoet skyldes formentlig det skarpe lys.

Fotografen anfører, at der kom flere lys, og ud fra data fra FlightRadar24.com er der flere mulige kandidater, afhængig af det nøjagtige optagelsestidspunkt.

Sandsynligvis er der tale om CK205 (en Boeing 747) undervejs fra Shanghai til Amsterdam eller alternativt AI113 (en Boeing 787-8 Dreamliner undervejs fra Delhi til Birmingham.

Men flere fly, der kan have forårsaget dette usædvanlige syn, fandtes på denne del af himlen mellem 16.45 og 17.00.

Se andre contrail-fotos fra visse tidligere fotosager:

http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2014/um14-170.php,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-150.php og
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-123.php.Løst og facts

Dødsstraf for lanterneopsendelse?

 

Nok har myndighederne i Danmark hen over sommeren indskærpet reglerne for opsendelse af små varmluftballoner, men myndighederne i Thailand under den regerende junta ligger heller ikke på den lade side mere.

Ved forskellige thailandske højtider og festivals er det en yndet skik bl.a. at opsende disse himmellanterner. I forbindelse med den netop overståede årlige Loy Krathong-fest har myndighederne truet med hårde straffe, hvis opsendelse foregik tæt på f.eks. lufthavne.

Livstids- eller dødsstraf virker dog lidt overdrevet, men skal formentlig ses i lyset af den aktuelle politiske situation i landet.

 

„Opsendelse af papir lanterner i nærheden af lufthavne kan være meget farligt for flysikkerheden og er en kriminel handling,“ udtaler det lokale politi til Reuters. „De, der overtræder loven, vil blive behandlet i overensstemmelse hermed og risikerer livstidsfængsel eller dødsstraf.“

Nogle flyselskaber aflyste flyvninger og andre ændrede deres tidsplaner under festivalen. Bangkok havde indsat 2.000 ekstra politifolk på gaderne og forbudt salg af fyrværkeri og himmellanterner i visse dele af byen ifølge Bangkok Post.

Formålet var at mindske skaderne fra nedstyrtede lanterner, flyforsinkelser og andre økonomiske tab, rapporterer de lokale medier. http://www.theguardian.com/world/2014/nov/05/thailand-sky-lanterns-death-penalty


Luftspejling i det nordlige

En del af den aktuelle vejstrækning UFO-Mails læser gennemkørte i grænseområdet på vej fra finske Karesuando mod Narvik i Norge. Men om det var her eller længere fremme luftspejlingen blev observeret til venstre for vejen, kan ikke huskes i dag. Skylaget var noget tættere og sandsynligvis også noget lavere den aktuelle dag for ca. 23 år siden end på ovenstående foto.

Fra en UFO-Mails læsere i det nordlige Norge har redaktionen modtaget denne personlige beretning om observation af et lysfænomen på himlen:

For en god del år siden oplevede jeg et lysfænomen, som jeg aldrig tidligere eller senere har set magen til. Det var i 1991 eller måske 1992. Jeg var på vej hjem efter et møde i Sodankylä i Finland og kørte vestover til Muonio og derfra videre nordover langs vej 21. Ca. halvvejes mellem Muonio og grænsen til Norge ved Kilpisjärvi passerer man den finsk-svenske grænsebyen Karesuando.

Det er sådan, at når man har passeret Karesuando og fortsætter videre nordover, begynder landskabet at blive mere og mere kuperet, og samtidig er der et par ganske lange vejstrækninger, som er fuldstændig som trukket efter en lineal.

En af disse strækninger går tilnærmet i retning 315° (altså nord-vest), og på den strækning fik jeg efter at have nået toppen af en bakke pludselig øje på et kraftig lysende ellipseformet „objekt“ lavt på himlen langt forude. Dette var på et tidspunkt i en af sommermånederne hvor solen fortsat står relativt højt i nordvest.

Læserens illustration af, hvordan det lysfænomen menes opstået, som han observerede tilbage i 1991/92.

Jeg havde ikke noget fotografiapparat, og dette var længe før mobiltelefonerne havde kamera. Jeg noterede heller ikke ned noget på skrift, så dette jeg her fortæller er ud fra min hukommelse, og det jeg kan resonere mig frem til ved at studere kort og „Google Earth“ over den pågældende vejstrækning.

På vedlagte tegning ser I, hvad jeg efterhånden kom frem efter at have kørt i retning mod lysfænomenet.

Jeg vil tro, at det var på sit mest intense da jeg først fik øje på det, samt at den afstand, jeg så det fra, var ideel for at „skabe“ en illusion om, at der var en flyvende tallerken på himlen.

Det lave skydække var tæt syd for fjeldet med søen. Solen var så højt oppe, at man ikke så den pga. vinkelen i forhold til åbningen i skydækket over søen.

Jeg tænker på dette hver eneste gang, jeg kører den strækning, og det eneste, jeg kan sige, er, at man ofte har solen ret ind i øjnene, når man kører der på sommereftermiddage på vej fra Karesuando mod Tromsø. Der ærgrer mig fortsat, at jeg ikke havde mulighed til at fotografere dette.

Det som var mest utrolig var, hvor intenst lyset var, og hvor symmetrisk korrekt jeg opfattede denne fladetrykte ellipse at være. Men det skal dog lægges til, at symmetrien blev mere og mere opløst, jo nærmere jeg kom området, hvor lyset blev reflekteret fra skylaget.

Jeg har forsøgt at finde den sø, som spejlede lyset op i det lavthængende skylag, men der er så mange mere eller mindre runde små søer i fjeldene, der ses i horisonten på billedet, at det bliver umulig at udpege den rette.

Har andre af vore læsere oplevet tilsvarende fænomener, hører vi i UFO-Mails redaktion gerne herom via www.ufo.dk.


Tycho Brahe Planetarium 25 år
- Hvad skal vi på Mars? - og hvorfor?

 
Lektor Morten Bo Madsen ved et Mars-arrangement på Tycho Brahe Planetarium 17. april 2013.
Foto: Ole Henningsen

Som led i Tycho Brahe Planetariets 25 års jubilæumsaktiviteter afholdes den 4. december 2014 et arrangement i serien After Dark med titlen Hvad skal vi på Mars? - og hvorfor?

Foredragsholder er Morten Bo Madsen, lektor på Niels Bohr Instituttet og leder af Mars-gruppen. Han har været en fast del af NASAs Mars team, og skal også være en del af NASAs næste store mission til Mars - Mars 2020!

I mere end to år har NASA haft den 6-hjulet robot „Curiosity“ kørende i Gale-krateret på Mars.

Robotten styres fra Jorden og de videnskabelige undersøgelser varetages af mere end 400 forskere, som verden over er med at undersøge, hvordan der engang har været på Mars.

For nylig har både NASA og Indien sendt kredsløbssonder til Mars. Hvad skal de lave? Til slut aktuelle oplysninger om ESA's og NASA's planer for den fremtidige udforskning af Mars.

Arrangementet begynder kl. 19 og slutter kl. 21.

Yderligere informationer: http://planetariet.dk/oplevelser/after-dark.


Rumudstilling i Bella Center

Danmarks Radios VIDEN redaktion har besøgt den rumfartsudstilling, der p.t. kan ses i Bella Center. DR var sammen med Kristian Pedersen, direktør for DTU Space, og her kan man kan læse nærmere om besøget: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Naturvidenskab/2014/10/16154611.htm

 
Et kig på nogle af udstillingens modeller af raketter og satellitter samt Kristian Pedersen, direktør for DTU Space, der afprøver en af rumdragterne (th).
Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab

Åbningstider samt yderligere informationer om udstillingen, der fra starten fik en lidt blandet modtagelse af publikum: https://www.facebook.com/Gatewaytospace.dk.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2014. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted