logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2014 > UFO-Mail nr. 171

UFO-Mail nr. 171
19. februar 2014


Læs på lektien!

Bøger om ufo-myten udkommer i en lind strøm. Langt det meste burde aldrig være blevet udgivet, men heldigvis skiller nogle få bøger sig positivt ud. „UFO Investigations Manual. UFO investigations from 1982 to the present day“ er en af dem, og den er ganske enkelt fremragende!

I SUFOI modtager vi i perioder mange e-mails, hvoraf nogle få, men insisterende, er meget negative. De er ofte afsendt fra personer, som har surfet rundt på nettet, læst lidt hist og pist og har set såkaldte „ufo-optagelser“ på YouTube. Den ukritiske tur i cyberspace har tilsyneladende bekræftet novicerne i deres tro og forudindtagne forestillinger om, hvad ufo-myten går ud på. Deres henvendelser til SUFOI indeholder den ene bredside efter den anden i et sprog, som man ellers kun møder i blogindlæg på frokostaviserne. De kalder holdningerne på ufo.dk for snæversynede og for kritiske, og at vi må være betalt af CIA eller andre for at „debunke“ ufoerne og for ikke at ville genfortælle nettets mange „spændende“ ufo-historier. Intet er dog mere forkert. Vi har bare meget svært ved med oprejst pande og god samvittighed helt ukritisk at videregive nettets mange udokumenterede ufo-historier. Vi er ganske enkelt erfaringsramte i SUFOI, og vi mener, at der er væsentlig forskel på viden og uvidenhed - og at det er direkte dumt at handle mod bedre vidende. Noget er rigtigt, og andet er simpelthen forkert. Heller ikke når det drejer sig om ufo-myten har nogen frikort til at mene og synes hvad som helst og samtidig tro og hævde, at det så er sandheden!

 
Når en forening siden 1957 har beskæftiget sig med det samme emne, kan det næsten ikke undgås, at medlemmerne bliver bare en lille smule klogere på emnet - også mere vidende, end den person, som lige er blevet interesseret i emnet og har surfet lidt i cyberspace. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det kan være svært - for ikke at sige umuligt - at give et positivt og imødekommende svar på en hadefuld mail skrevet af en person, som virker uden for pædagogisk rækkevidde. Man kunne få lyst til at svare: Luk røven - og læs ordentligt på lektien, før du skråsikkert belærer andre og smider om dig med beskyldninger!

Men hvad skal man så læse, hvis man er oprigtig nysgerrig, seriøst interesseret i ufo-myten og gerne vil have en grundlæggende og saglig viden? Der er faktisk en del muligheder - alle i bogform. Her skal nævnes de tre bedste set fra min lænestol.

På dansk kommer man ikke uden om Toke Haunstrups 50 år med ufoer - erfaringer med halvtreds års rapportarbejde. Bogen blev udgivet af SUFOI i 2007 og er for længst udsolgt. Bogen kan lånes på mange folkebiblioteker og downloades som pdf gratis her fra ufo.dk.

 
I USA udkom i 1979 The Ufo Handbook: A Guide to Investigating, Evaluating, and Reporting Ufo Sightings skrevet af astronomen Allen Hendry. Han var i 1970'erne fuldtidsansat i 15 måneder hos den private organisation Center for UFO Studies (CUFOS) til at indsamle og efterforske ufo-oplevelser i USA. Det blev til over 1.000 rapporter, som danner grundlaget for de værdifulde fakta og konklusioner i denne klassiker. Brugte eksemplarer er set til rimelige priser i flere netbutikker.

I november 2013 udgav englænderen Nigel Watson bogen UFO Investigations Manual. UFO investigations from 1982 to the present day, som på 163 velillustrerede sider kommer rigtig godt rundt om ufo-myten og får behandlet alle tænkelige aspekter.

Det er en nøgtern og godt skrevet bog, som fortæller ufo-mytens historie fra 1892 til i dag, samtidig med at læserne præsenteres for resultaterne af de mange forskellige analyser af ufo-myten, teorier, spekulationer og „beviser“.

Hvis man er nybegynder udi ufologien, hurtigt vil have et overblik, vil vide hvad der faktisk vides om ufo-myten i dag og kun vil læse én bog, så er UFO Investigations Manual det helt rigtige valg.

 
De fleste ufo-bøger udgives i USA og anskuer verden gennem meget amerikanske briller, hvor rumskibs-hypotesen er fremherskende, dvs. en slags søm-og-skruer-ufologi, hvor vidneudsagn betragtes som absolutte sandheder, og verden er sort-hvid. I Europa derimod har det i en årrække været en udbredt opfattelse, at ufo-myten skal forstås ud fra psykologiske, sociale og kulturelle synsvinkler, dvs. at mange forskellige faktorer kan udløse en ufo-oplevelse og er med til at skabe ufo-myten. Denne psyko-sociale retning (som mange amerikanske ufologer foragter) repræsenterer Nigel Watson på bedste vis.

Hvert kapitel i UFO Investigations Manual afsluttes med en emneopdelt litteraturliste (bøger og links), der gør det både nemt og interessant selv at søge viden om alle aspekter af ufo-myten.

Nigel Watson: „UFO Investigations Manual. UFO investigations from 1982 to the present day“, 163 sider, indbundet og rigt illustreret, Haynes Publishing 2013.
 

Nigel Watson fotograferet i november 2013, da han udgav „UFO Investigations Manual. UFO investigations from 1982 to the present day“. Nigel Watson har også skrevet den anbefalelsesværdige „The Alien Deception. An Exploration of the Alien Abduction Phenomenon“, som udkom i 2009.
(Billedkilde: Plymouth Herald)Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

En 50-årig mand fra Hadsten har sendt SUFOI's Fotoafdeling en række fotos taget fra en bil og med bl.a. følgende oplysninger:

Foto taget fra holdende bil og er oprindelig foto af en flok gæs som spærrede vejen, men ved gennemsyn af fotos ses tydeligt 1, måske 2 objekter. Foto taget gennem forrude med enkelte regndråber, men objektet skelnes tydeligt fra disse.
Først ved gennemsyn af foto d. 2. nov. 2013 er vi blevet opmærksom på objektet (objekterne).

 
Fra fotografen er modtaget 4 fotos taget fra holdende bil af gæs på vejen. Billederne er taget med korte intervaller.
På det første foto ses ingen mørke aftegninger på himlen over træerne, som herover på foto nr. 2 (tv.) og nr. 4 (th.). Det ses endvidere at aftegningen på foto nr. 4 befinder sig længere til venstre i billedet i forhold til placeringen på foto nr. 2.

 
Herover ses udsnitsforstørrelser af foto nr. 2.


Fotoafdelingens bemærkninger og konklusion

Fotografen gør i sin henvendelse opmærksom på, at der intet er observeret under fotograferingen, men at de mørke aftegninger først er opdaget senere ved en gennemgang af billederne.

 

Fotografen bemærker iøvrigt:
Foto taget gennem forrude med enkelte regndråber, men objektet skelnes tydeligt fra disse.

Det ses, hvorledes en meget stor vanddråbe fra øverste venstre hjørne har ramt bilens forrude og er løbet ned og forneden danner et omvendt spejlbillede (med linse-/lupeffekt) af himmel og bevoksning Derfor den lyse plet i bevoksningen over den gule busk. Samme vanddråbe ses på samtlige optagelser.

Det er Fotoafdelingens opfattelse, at den mørke aftegning, der ses på 3 af de modtagne 4 billeder, skyldes en vanddråbe, der afspejler bevoksningen nedenunder. Når aftegningen ikke adskiller sig fra - og har samme udseende - som den tydelige vanddråbe i øverste venstre hjørne af billederne, skyldes det, at vanddråben har den meget lyse himmel som baggrund.

Aftegningen ses at skifte position (og størrelse) fra foto nr. 2 til foto nr. 4. Dette skyldes, at fotografen har bevæget kameraet en lille smule bagud og th. på foto nr. 4, hvilket kan ses ved en sammenligning mellem de to fotos (se bilens luftindtag i højre side forneden).


Fra fotoarkivet:

 
Dette foto er taget ud gennem forruden på en dansk bus under kørsel nord for Prag, og midt i billedet ses en mørk, hvælvet aftegning med en (sammenhængende) markant blålig hvælvet aftegning nedenunder.

Denne aftegning skyldes med 100% sikkerhed en vanddråbe på ruden, da effekten direkte blev observeret og derfor fotograferet. På udsnitsforstørrelsen tv. ses tydeligt linse-/lupeffekten (med en gengivelse af horisonten øverst).

I UFO-Mail nr. 114 ses endnu en fotosag med samme årsag.
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-114.php

Fotos: Ole Henningsen


En nylig henvendelse drejer sig om fotos taget i Australien tilbage i 2007, hvor man undrer sig over nogle lysende ens aftegninger på himlen, taget næsten samtidig af to forskellige fotografer/kameraer, uden at noget usædvanligt er bemærket på himlen.

På efterfølgende billeder taget i samme retning, er der intet specielt at se på billederne:

Følgende observation er sket, 19. juli 2007 - i Sydney - Australien på en ferie.

Billederne er taget af 2 forskellige kameraer, Canon og HP.

Og vi har først efterfølgende set objekterne. Der er efterfølgende blevet taget billeder i samme retning, hvor der ikke er objekter.

Er det relevant for jer?

 
Herover ses de to modtagne fotos taget med to forskellige kameraer indenfor kort tid.
På begge optagelser ses øverst en eller flere lyse aftegninger med havet eller himlen som blå baggrund.
Af billedet nederst tv. ses, at optagelsen må have fundet sted fra et udsigtstårn.
Fotoafdelingens gennemgang af Google-billedmateriale fra Sydney viser, at der er tale om Sydney Tower.

 

 
Udsnitsforstørrelser af begge fotos med ændrede lys- og kontrastforhold i forsøg på at fremhæve yderligere detaljer.

Screenprint fra en YouTube-video optaget fra Sydney Tower med eksempel på loftsbelysning - her markeret med gul pil.
Illustration: SUFOI's Fotoafdeling


SUFOI's konklusion

Udseendet af aftegningerne på begge fotos leder straks tanken hen på spejlinger af lamper i udsigtsruderne i Sydney Tower forårsaget af loftsbelysningen på udsigtsetagen, hvorfra billederne er taget.

En møjsommelig gennemgang af en lang række videooptagelser fra Sydney Tower på nettet via YouTube viser bl.a. ovenstående eksempel på loftsbelysning - her markeret med gul pil. SUFOI's Fotoafdeling er ikke i tvivl om, at denne type af belysning har spejlet sig i vinduespartierne og er - uden at være bemærket af fotograferne - årsag til de lysende aftegninger på billederne.

Fra fotografen blev der efterfølgende rekvireret andre fotos fra besøget i tårnet. På visse af disse fotos ses andre typer af vinduesspejlinger.

Efter modtagelsen af den af SUFOI's Fotoafdeling udarbejdede tekniske rapport om sagen skiver fotografen:

Tak for jeres svar og rapporten, som jeg har læst med stor interesse.

Jeg blev opfordret af en kollega til at sende jer billederne, da vi begge synes det muligvis var interessant for jer.

Jeg vil fremadrettet følge jeres hjemmeside.


SUFOI's Fotoafdeling har modtaget en superkort videosekvens, optaget ved Blåvand, formentlig omkring år 2000 og uden nærmere dato-/tidsangivelser. Videokameraet er et ældre analogt kamera (video8).

   
En mor står på stranden med sin lille søn på ca. 3-4 år og filmer en kort sekvens ud over havet.
Pludselig ses noget lys, der lynhurtigt farer fra venstre side af billedet og forsvinder i venstre side.
Samtidig kan man høre drengen udbryde: „Hvad fa'en var det?“, men moderen har intet bemærket. Andre informationer findes stort set ikke.

Sagen har naget i familien siden, og vi måtte i Fotoafdelingen kort efter modtagelsen tilbage i 2010 henlægge sagen, da vi ikke efterfølgende modtog den gamle originale videofilm til undersøgelse.

Vi har nu i 2014 modtaget den originale videosekvens, som er kopieret til andre medier.

Lysfænomenet passerer kameraets billedrude i løbet af 1/5 sek. (Er med på 5 billedruder i en optagelse taget med 25 billeder/sek.).

Hele den modtagne sekvens samt enkeltbillederne fra videoen er gennemgået og billedbehandlet i forsøg på at finde en forklaring på, hvad der er kommet med på videoen, og som drengen åbenbart blev opmærksom på.

Overvejelserne har naturligvis gået på fly, fugle, insekter, fyrtårnslys, reflekser, selvlysende frisbee, flyvende gløder fra cigaret eller bål samt meteor. Nogle af disse forklaringer kan man umiddelbart se helt bort fra, og ingen af de resterende ser tilsyneladende ud til at være den helt relevante.

Vi finder i Fotoafdelingen bestemt klippet interessant. Drengens spontane kommentar på videoen tyder på at han observerer lyset og bliver ægte forbavset, og specielt fænomenets lysstyrke og flugt er usædvanlig, selv om perspektivet evt. kan snyde sanserne - også i den efterfølgende bedømmelse af klippet - set på en skærm.

Den nu unge mand har sendt os klippet og lagt div. udgaver af videosekvensen ud på YouTube, hvor læserne nu har mulighed for at studere disse nærmere:
http://www.youtube.com/watch?v=qgmNJWb4lWI
http://www.youtube.com/watch?v=u5yRHT9mraI
http://www.youtube.com/watch?v=DQ_Jw44TiJU
http://www.youtube.com/watch?v=DXHCtJsW9oM.

Seriøse kommentarer om mulige forklaringer eller gode ideer til yderligere undersøgelser er særdeles velkomne, enten via www.ufo.dk eller direkte på mail til SUFOI's Fotoafdeling ved Ole Henningsen.Løst og facts

Efterlysning
- observation og foto fra 1950'erne?

UFO-Mails redaktion er blevet spurgt om muligt kendskab til en observation fra 1950'erne, som en far og hans dengang 8 - 12-årige søn gjorde sammen med andre:

Jeg ville høre, om I har hørt om andre, der har rapporteret at have set en UFO sætte af fra jorden ved Vejby/Strand omkring år 1955?

Dengang var der kun marker bag vandværket ved Strandvejen i Vejby i Nordvestsjælland. Det var lidt overskyet, men ellers klart vejr.

Det har været en konfirmationssøndag, for en konfirmand hoppede op på et sommerhustag, og fotograferede det med sit nye kamera, så der findes måske fotos af det?

Kunne være sjovt at gense.

Det stod stille på marken i 5-10 min, lettede langsomt lodret op, og accelererede voldsomt østover.

Jeg var stor dreng dengang, men endnu ikke konfirmeret, kan jeg huske, så jeg kan have været fra 8 til 12 år vil jeg tro. Jeg kan desværre ikke komme det ret meget nærmere tidsmæssigt.

Tallerkenen var grå, og lignede præcis en fra en science fiction film. Svært at bedømme størrelsen, da jeg er lidt usikker på afstanden til den. Jeg kunne ikke se detaljer som evt. vinduer ol.

Jeg har altid interesseret mig for „denne sag“, har bare ikke „reklameret“ ret meget for den.

Folk tror som regel man er fuld af løgn, og kun vil gøre sig interessant. Derfor har jeg holdt lav profil. Men nu er der efterhånden gået så mange år, at de konfirmander, der også overværede det dengang, er ved at falde fra.

Jeg tænker, det ville være fantastisk, om der forefindes billeder derfra. Ved som sagt, der blev taget nogen.

Lige efter at have overværet det, tænkte jeg, det er nok noget vi meget snart får en forklaring på. Men det er som bekendt aldrig sket.

Som den ældste af de aktive medarbejdere i SUFOI må jeg (OH) desværre tilføje, at jeg ikke erindrer noget om en oplevelse, som den læseren beskriver, ligesom der heller ikke findes et sådant foto i SUFOI's Fotoafdelings arkiv.

I anden anledning er jeg p.t. i gang med gennemgang af bl.a. ældre avisudklip med ufo-omtaler, men er endnu ikke stødt på noget, der blot tilnærmelsesvis minder om en sådan oplevelse, der altså fandt sted i Vejby i Nordvestsjælland - efter tidsangivelsen at dømme indenfor årene 1955 - 59.

Skulle der „ringe en klokke“ hos en af UFO-Mails læsere, hører vi i redaktionen meget gerne herom. Det ville være ret så spændende, hvis en af datidens konfirmander stod frem et med foto - og det uanset kvaliteten i øvrigt.


Mystiske cirkelformationer ud for Møns Klint er endelig opklaret

Er det bombekratere fra 2. Verdenskrig? Er det landingsmærker for rumvæsener? Siden det første billede af de mystiske havcirkler ud for Møns Klint blev taget i 2008, har det myldret med mere eller mindre fantasifulde forklaringer.

Nu kommer forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet med en videnskabelig forklaring.

De sære cirkler i havet kan være op til 15 meter i diameter. Inde i cirklerne er der meget lidt eller intet ålegræs.

Vi har undersøgt det mudder, der samles inde i en ålegræscirkel og kan se, at det indeholder et stof, der er giftigt for ålegræsset. Dette mudder findes kun inde i cirklen, så det er altså kun her, at planterne bliver angrebet af gift, forklarer Marianne Holmer og Jens Borum i en pressemeddelelse.

Giften er sulfid. Det er et stof, der hober sig op i havbunden ud for Møns Klint, fordi klinten er meget kalkrig og fattig på jern.

De fleste steder bliver mudderet skyllet væk fra den golde havbund, men ligesom træer kan holde på jord på en udsat bjergskråning, kan ålegræsplanterne holde på mudderet. Og derfor bliver der samlet store koncentrationer af sulfidholdigt mudder blandt ålegræsplanterne, forklarer forskerne.

Jens Borum og Marianne Holmer forklarer videre:

Ålegræspopulationer vokser vegetativt med udløbere, som breder sig radiært ud til alle sider, og derfor danner hver plante en cirkelformet bevoksning. Det er altså vækstformen, der giver cirkelformen. Når den formodede forgiftning begynder at virke, starter den i den ældste og dermed inderste del af populationen, fordi der sker en øget frigivelse af det giftige sulfid og optagelse i planterne på grund af akkumulering af mudder.

Slutresultatet er altså cirkelformen, hvor kun randen af cirklen overlever - ligesom hekseringe i en græsplæne.

Cirklerne blev i 2011 omtalt i UFO-Mail:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2011/um11-131.php.

Læs mere om „havcirklerne“:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Naturvidenskab/Nyheder/2014_01_30_fairyrings
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/08/23/151930.htm
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6447966/mystiske-cirkler-er-endelig-opklaret/.

Cirkler på havbunden ud for Møns nordøstkyst.
Illustration: Google Earth


Jorden og Månen fotograferet fra Mars

 

Mars-robotten Curiosity landede på Mars i august 2012 og har siden med stor succes som et rullende laboratorium arbejdet på overfladen af vor naboplanet.

Curiosity har nu taget sit første billede af Jorden set fra Mars.

Billedet blev taget d. 31. januar, mens Curiosity så på solnedgangen på Mars, og det viser ikke kun Jorden, men også Månen som en meget lille plet ved siden af.

Astrofysiker Tina Ibsen, Tycho Brahe Planetarium:
http://www.planetariet.dk/artikel/you-are-here.

Læs mere: http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA17936


Foredrag med nyt fra Mars

 
Den svævende Globe på Visual Climate Center i Holeby på Lolland danner rammen for et aktuelt foredrag om udforskningen af planeten Mars. Th. ses Mars-robotten Curiosity på planetens overflade.

Torsdag den 6. marts er der en sjælden mulighed for på Lolland-Falster at høre nyt fra Mars.

Lollands Astronomiske Forening indbyder til et arrangement på Visual Climate Center, hvor planetfysiker Morten Bo Madsen vil fortælle om de seneste undersøgelser af vor naboplanet.

Morten Bo Madsen er leder af Mars-gruppen på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og blandt de cirka 450 forskere verden over, der er tilknyttet NASA's store Curiosity-projekt.

Han er medforfatter på to af de fem Mars-artikler, der for kort tid siden er publiceret i tidsskriftet Science.

Rumrobotten Curiosity landede på Mars i august 2012 og har siden da kørt rundt og undersøgt overfladen på Mars.

Curiosity er faktisk et komplet kemi-laboratorium, hvor der bruges mange forskellige metoder til at analysere klipper, sand og støv. Ved hjælp af instrumenterne har forskerne identificeret en række mineraler, som ikke tidligere har været observeret på Mars.

Ved opvarmning af støv fra Mars-overfladen har det vist sig at frigive en hel del vanddamp selv ved lavere temperaturer.

Blandt de store opdagelser er altså, at Curiosity har målt, at der er masser af vand på Mars, og tidligere i planetens historie har der været langt mere. Mars har engang haft søer, vandløb og måske endda store oceaner.

Meget af vandet på overfladen er forsvundet op i atmosfæren og derefter ud i rummet, men noget er altså fanget som is ved polerne og i klipper, støv og sand på overfladen.

Om der så også har været liv på planeten, det er stadig et åbent spørgsmål. Jagten på nuværende eller tidligere liv på Mars fortsætter i de kommende år.

Arrangementet indledes kl. 19.30 med en kort gennemgang af vor naboplanet præsenteret på den store svævende Globe på Visual Climate Center, Fabriksvej 2 i Holeby.

Senere på aftenen beretter planetfysiker Morten Bo Madsen om seneste nyt fra Mars.

Alle er velkomne til arrangementet, der koster 80 kr. incl. kaffe i pausen. Unge under uddannelse har gratis adgang.
www.lolland-astronomi.dk


Astronomiske begivenheder i 2014

En meget fin, illustreret oversigt over vigtige astronomiske begivenheder i løbet af 2014 finder man på Amatørastronomisk Selskab Fyn's hjemmeside udarbejdet af foreningens formand Karsten Bomholt, Odense.

Her er aktuelt for året om
Stjernehimlen
Solen og Månen
Planeterne
Asteroider
Meteorer
Kometer

http://asf.skysite.dk/?side=299184#Kometer


Vores flotte jord og universet
- se billeder fra NASAs arkiver

 
BT har på deres netudgave bragt en lang række af NASA's billeder, som man kan klikke rundt i.

Øverst et nutidigt foto af Mælkevejen, som den kan tage sig ud på himlen.

På nederste billede en illustration af, hvordan forskerne mener, at Mælkevejen så ud for 11 milliarder år siden, dengang vores galakse var helt „ung“ i galaktisk målestok.

Billedet er lavet på baggrund af rumteleskopet Hubbles billeder af fjerne galakser, der har nogenlunde samme alder, som Mælkevejen havde dengang, hvor mange af de stjerner, der i dag udgør mælkevejen, stadig var ved at blive født. De kraftige lilla-lyserøde pletter er stjernetåger, hvor stjernedannelsen er i højeste gear.

Sammenligner man med nutidens mælkevej, er det tydeligt at se, hvordan selve „vejen“ er blevet bredere med årene, efterhånden som galaksen er blevet fyldt op af stjerner.

Klik videre og se flere flotte billeder af vores fantastiske univers og jord:
http://www.bt.dk/udland/vores-flotte-jord-og-univers-se-billederne-fra-nasas-arkiver.


 
Astrofysiker Michael Linden-Vørnle på sit kontor på DTU Space.
Foto: DR
 

Der kom en spændende radioudsendelse ud af det for lytterne, da DR besøgte astrofysikeren Michael Linden-Vørnle på hans arbejdsplads DTU.

Hør om hans ungdommelige fascination af flyvende tallerkener, science fiction samt hans vej mod astronomien.

Som DR anfører i forbindelse med radioudsendelsen:

Michael Linden-Vørnle er en mand med udlængsel. Men ikke i eksistentiel forstand. I stedet har han brugt livet på at rette teleskopet væk fra sig selv og ud i rummet. Endnu har han dog til gode selv at komme derud, men han afviser ikke muligheden for at det vil ske en dag. Ventetiden bruger han på at formidle universets kompleksitet og forklare de fænomener, der for de fleste af os kan fremstå ubegribelige - f.eks. om der er liv andre steder end på jorden?

Hvad Michael Linden-Vørnle har af tanker om det, kan du høre i denne udgave af På tomandshånd, hvor Thomas Holmby Hansen har været på DTU og tale med astrofysikeren. Tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen og Karen Secher.

Hør udsendelsen sendt 22. januar 2014:
På tomandshånd med astrofysiker Michael Linden-Vørnle.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2014. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted