logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2012 > UFO-Mail nr. 141

UFO-Mail nr. 141
1. februar 2012


Afvigende adfærd

Engle, astrologi, spøgelser, samtaler med afdøde, ufoer (forstået som rumskibe med besøgende aliens) og lignende er accepteret som reelt eksisterende af en meget stor del af den amerikanske offentlighed. Denne tro er tilsyneladende ganske upåvirket af naturvidenskabelig undervisning. I medierne er paranormale emner populære og dyrkes i tv-dokumentarer og fiktionsserier, fx X-Files. Hvorfor tror så mange i vores moderne såkaldt videnskabeligt oplyste samfund på emner, som videnskaben afviser? Hvad betyder det for dem selv og det omgivende samfund? Disse spørgsmål behandler sociologen Erich Goode i bogen The Paranormal - Who Believes, Why They Believe, and Why It Matters.

 
 
Erich Goode har været professor i sociologi ved Stony Brook University i New York. Han er forfatter til 10 bøger. Goode skriver også i »Skeptical Inquirer«, se bl.a. hans artikel „Why Was The X-Files So Appealing?“.
 

En del populærvidenskabelige bøger om det paranormale fokuserer på at afklare sandhedsværdien af de usædvanlige påstande, men Good er for så vidt ikke optaget af, om der fx virkelig styrtede et fremmed rumskib ned i Roswell i sommeren 1947 eller ej. Han beskriver derimod troen på denne begivenhed på samme måde, som han ville beskrive et hvilket som helst andet sociologisk forskningsobjekt. Bogen er grundlæggende et seriøst forsøg på at få mange flere sociologer til at forske i paranormale trossystemer.

Sociologi er en samfundsvidenskab, der studerer det sociale liv for at finde mønstre, sammenhænge og forklaringer. I The Paranormal - Who Believes, Why They Believe, and Why It Matters bygger Eric Goode sine analyser på kvalitative metoder, fx case-studier hvor universitetsstuderende beretter om deres tro på spøgelser, tankeoverføring eller lignende - og kvantitative metoder, fx survey-undersøgelser hvor et repræsentativt udvalg af den amerikanske befolkning tager stilling til en række udsagn omkring det paranormale.

Det er interessant, at Goode bl.a. er i stand til at beskrive (uden fordomme eller fordømmelse, i øvrigt), hvordan det amerikanske landkort over troen på kreationisme ser ud, dvs. i hvilke stater hvor troen på, at verdens skabelse er foregået som beskrevet i Bibelen, er mest udbredt. Fundamentalistiske kirkesamfund i USA afviser evolutionsteorien som ateistisk og uvidenskabelig, og de mest bibeltro på den kirkelige højrefløj insisterer på, at Jorden blev skabt på seks dage og har en alder på omkring 6.000 år. Og det ser ikke ud til, at det amerikanske skolesystem magter at rykke ret meget ved denne tro i retning af et mere naturvidenskabeligt verdensbillede. Faktisk tror næsten hver anden amerikaner på kreationisme. Det har bl.a. givet sig udslag i, at undervisning i evolutionslæren og i kreationisme på en del skoler skal foregå parallelt - evolutionslæren betragtes på sådanne skoler blot som en af flere mulige forklaringer på verdens skabelse, altså på lige fod med kreationismen.

Paranormal

Paranormal: overnaturlig, ikke rationelt forklarlig; især brugt om hændelser eller evner. Se DenStoreDanske.dk.

 
Erich Goode: „The Paranormal - Who Believes, Why They Believe, and Why It Matters“, 335 sider, Prometheus Books 2011, paperback ca. £ 12,50. Udgivelsesdato: 20. december 2011. Kan også købes som e-bog.
 

Folk, der fx tror på ufoer som rumskibe eller tror på astrologi, spøgelser, psykiske emner eller kreationisme, bygger deres overbevisning på ønsketænkning, gætterier og fornemmelser og ikke ved at bruge naturvidenskabelige metoder, hvor man opstiller en hypotese og tester den for at justere eller afvise teorien. I den videnskabelige verden er viden korrigerbar, dvs. at den kan kontrolleres, udbygges og forbedres. Goodes bog dokumenterer, at dette ikke er en metodik, som er udbredt i den paranormale verden. Goode mener, at det skyldes, at den videnskabelige verden opleves af ikke-videnskabeligt uddannede som mere „kedelig“ end den paranormale, som har stor underholdningsværdi - og derfor også er populær i underholdningsindustrien og i medierne.

Med sine mange regler og love og langsommelighed, inden ny viden kan offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, bliver den videnskabelige verden opfattet som statens forlængede arm eller „to alen af samme stykke“. Og er der noget, som amerikanerne ikke kan lide, er det en stærk centralmagt, som indskrænker den personlige frihed. I modsætning hertil kommer den paranormale verden til at fremstå som den fri tankes legeplads - et tillokkende alternativ, hvor den „lille mand“ kan komme til orde og få indflydelse, og hvor rumskibstroende, astrologer, kreationister, spøgelsesjægere, håndlæsere m.fl. kan fremstå som frihedskæmpere, der går imod „magthaverne“, de rige og de veluddannede og forsøger at afdække det net af konspirationer, som samfundets magtelite har spændt ud for at genere og kontrollere masserne.

En paranormal overbevisning/påstand bruges ofte til at støtte eller underbygge en anden. Fx kan troen på, at ufoer er rumskibe, og at myndighederne skjuler dette, passe ind som en puslespilsbrik i de politiske konspirationsteorier.

Goodes analyser giver et signalement af „afvigende adfærd“ i USA. Der er ikke lavet en tilsvarende sociologisk analyse af troen på det paranormale i Danmark. Mens vi venter på den, kan det varmt anbefales at læse om et paranormalt USA, som set her fra en lænestol i Danmark på nogle områder kan virke ekstremt og lidt skræmmende. 
 
Guy P. Harrison er en prisbelønnet forfatter bosiddende i San Diego i Californien. Han har bl.a. skrevet bøgerne »50 Reasons People Give for Believing in a God« og »Race and Reality: What Everyone Should Know about Our Biological Diversity«. Guy P. Harrison har skabt det glimrende site Beyond the Earth til børn om menneskets udforskning af verdensrummet.

Bliv klædt på

Måske kender du nogen, som overvejer at søge astrolog-bistand inden næste jobsamtale? Vil du forhindre en god ven i at bruge en betragtelig formue på homøopatiske produkter? Næste gang du er til en fest, får du måske en borddame eller bordherre, som insisterer på, at holocaust aldrig har fundet sted, at mennesket ikke har gået på Månen, eller at Area 51 skjuler døde aliens i kantinens fryser og videreudvikler rumskibe i underjordiske hangarer. Hvordan håndterer man sådanne situationer? Hvordan får man på en venlig, men overbevisende måde sådanne mennesker drejet væk fra grundløs tro, selvbedrag, svindelkure og konspirationsteorier? Seriøs hjælp finder du i bogen »50 Popular Beliefs That People Think Are True« skrevet af Guy P. Harrison.

50 Popular Beliefs That People Think Are True er en meget velskrevet og underholdende bog. Tonen er ikke bedrevidende, men oplysende og befriende selvironisk. Harrison ved, hvad han skriver om og har sin research i orden. Hans ærinde er ikke blot at tilbagevise mange grundløse påstande. Han er selv fascineret af mange af mysterierne og fremlægger alternative, videnskabelige forklaringer, som kan være mere spændende end de vilde spekulationer.

 
Eksempelvis findes der ingen beviser for, Jorden får besøg udefra, men fra videnskabeligt hold gøres der store anstrengelser for at finde liv uden for Jorden, bl.a. gennem SETI-forskningen og jagten på jordlignende planeter (exoplaneter). Selv om vi stadig savner bevis for, at Bigfoot og Loch Ness-søslangen eksisterer, så opdager videnskaben hvert år nye dyrearter, som i mange tilfælde ser mere mystiske ud, end vi har kunnet forestille os. Og selvfølgelig er alle konspirationsteorier ikke grebet ud af den blå luft. Konspiratoriske kræfter findes, og historien vrimler med konspirationer, tænk blot på Watergate-skandalen. Terrorangrebet den 11. september 2001 på USA var også resultatet af en sammensværgelse, men ikke med Bush-administrationen som bagmænd, men derimod al-Qaeda. Nogle konspirationshistorier er sande, men ikke dem alle sammen, som nogle gerne vil have os til at tro. Som Harrison skriver, er det nemt at påpege ubesvarede spørgsmål, sammentræf og mulige sammenhænge, men intet af dette er altså beviser.

Med 50 Popular Beliefs That People Think Are True deler Guy P. Harrison sin glæde ved rationel tænkning og udforskning af en ekstraordinær verden med læseren.

Guy P. Harrison: »50 Popular Beliefs That People Think Are True«, 350 sider, illustreret i s/h, Prometheus Books 2011, paperback, ca. kr. 170. Udgivelsesdato: 20. december 2011. Kan også købes som e-bog. Hvert kapitel afsluttes med en overskuelig læs mere-liste med velvalgte bogtitler og link.UFO-Månen

En af UFO-Mails læsere efterlyste i en mail for nylig SUFOI's kommentar til en beretning på bt.dk om, at en englænder kontaktede alarmcentralen og berettede om noget rundt og lysende på himlen i nærheden af hans hus.

Kort efter samtalen er forbi, ringer manden selv op igen og afblæser alarmen. Han har forvekslet Månen med en ufo, indrømmer han.

 

Læseren mente selv, at det virker lidt ejendommeligt, at en observatør kontakter alarmcentralen for at berette om Månen på himlen, og yderligere mener han, at det måske er i overkanten af det seriøse, når en netavis som bt.dk tager historien op og viderebringer den for danske læsere og henviser til omtalen på denne adresse: http://www.bt.dk/utroligt-men-sandt/utroligt-troede-maanen-var-en-ufo, hvor man også kan høre en del af samtalen, hvor observatøren ringer op til alarmcentralen og forklarer sig.

- Jeg ved virkelig ikke, hvad det er, siger manden blandt andet under samtalen, hvor han også bliver bedt om at beskrive, hvad han ser.

Han fortæller roligt, at han er i sit hus, og at han kan se et mystisk, flyvende objekt, der har et stærkt lys omkring sig. Kvinden, som er på vagt på alarmcentralen, da manden ringer ind, er igennem hele samtalen yderst professionel, og tager det derfor meget alvorligt. Hun spørger således manden, om han kan høre noget motorstøj fra det, som han ser.

Som nævnt, ringer han kort efter igen og gør opmærksom på, at han har forvekslet Månen med en ufo. Dermed nåede politiet ikke at komme frem.


SUFOI kommentar

Jeg har søgt lidt på historien og kan se, at den også bl.a. har været bragt af eb.dk, der havde omtale på denne adresse: http://ekstrabladet.dk/vrangen/article1647467.ece

Det er set fra SUFOI's synspunkt ganske udmærket af medierne at viderebringe en sådan beretning, hvor det pointeres, hvordan man som observatør kan blive narret af ganske almindelige naturlige forekomster på himlen.

Det er oven i købet rosværdigt, at også denne form for ufo-nyheder finder deres plads mellem de mange andre historier, der blot kritisk videreformidles af visse medier og som i højeste grad virker fordummende.

For mange år siden efterforskede jeg en observation, hvor en yngre bilist under kørsel på landevejen fra Vordingborg og mod sit hjem på Lolland, blev opmærksom på et lys, der så ud til ved flere lejligheder at flyve hen over vejen fra side til side.

Først senere ved en nærmere gennemgang af sagen gik det op for ham, at det i virkeligheden var Månen, han havde set gennem et delvist skydække, og at det var vejen, der drejede flere steder og ikke lysskæret på himlen, der skiftede position.


Almind-rumskibet

 

I nogle ufo-kredse fremstod observationerne af det såkaldte „Almind-rumskib“ gennem flere år som et af de gode beviser på, at der var uforklarlige observationer, og at Jorden blev besøgt af fremmede intelligenser. Sagens hovedvidner boede ved byen Almind nord for Kolding - heraf navnet - men fænomenet blev også observeret fra andre steder i Øst- og Midtjylland.

Hovedvidnerne var tre unge mænd, som søndag morgen den 15. december 1957 var på vej hjem fra en skytte forenings fest. Mens de kom gående, opdagede de pludselig et rundt lysfænomen på den stjerneklare himmel, som steg op over den østlige horisont. Farven blev beskrevet som rød eller „lidt mere orange end en solnedgang“.

Lyset så ud til at bevæge sig frem og tilbage over den østlige horisont; først lidt mod nord, derefter lidt mod syd for til sidst at stå „bomstille“. Derpå oplevede de unge mænd det, som om fænomenet „skiftede form“ og blev mere aflangt. Senere „åbnede det sig i kanten“, og små „‚tallerkener’“ kom ud af objektet og syntes at bevæge sig i nordlig retning.

Til sidst begyndte fænomenet atter at stige langsomt for så pludselig at forsvinde i østlig retning - væk fra observatørerne - med en lang og lysende hale. Da havde observationen varet omkring et kvarter.

Gennemgangen af denne spændende beretning, der netop viste sig at være forårsaget af Månen, kan mere detaljeret ses i Toke Haunstrups bog 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde, udgivet af Skandinavisk UFO Information i 2007. Beretningen findes på side 56/58 og kan læses på adressen: http://www.sufoi.dk/e-boger/boger/50%20aar%20med%20ufoer.pdf


Det var som en eksploderende atombombe

En anden markant beretning, der involverer Månen, er også detaljeret beskrevet i Toke Haunstrups bog.

En aften i februar 1998 modtog SUFOI's nordjyske rapportoptager, Torben Birkeholm, en opringning om en usædvanlig oplevelse. Det skulle hurtigt vise sig at være en af de mest bemærkelsesværdige sager, som SUFOI har beskæftiget sig med gennem tiderne.

Hændelsen fandt sted mandag den 16. februar 1998. Den kvindelige observatør var på vej hjem fra sit arbejde i Aalborg og kørte i østlig retning på landevejen mod Hals. Ud for Vendsysselværket, som ligger ved Limfjorden og til højre for vejen, opdagede hun Månen, der netop var stået op. Den virkede meget stor og gullig og rørte næsten horisonten i kørselsretningen.

Kort efter nåede observatøren et område vest for Gandrup, hvor der er marker på begge sider af vejen og ingen huse eller bygninger. Der var ikke andre trafikanter at se på det tidspunkt. Pludselig, uden varsel, kom et lys til syne på himlen lidt til højre for vejen. Det var rundt, lyste gulligt og faldt næsten lodret nedad som et kraftigt meteor. Men i stedet for at brænde op som et meteor, skiftede lyset kurs, da det nærmede sig horisonten - som om det bevægede sig hen imod bilisten. Det skete på et øjeblik. Observatøren så nu, at lyset blev større og fyldte det samme som to-tre gange fuldmånen. Hun lettede trykket på speederen og koncentrerede sig om det mystiske lys på himlen.

Med ét nærmest „eksploderede“ det runde lys i et gigantisk lysfelt, der næsten fyldte hele forrudens synsfelt. Uden en lyd var det runde lys blevet mange gange større, og det var meget tæt på bilen. Lysfeltet oplyste vejen og markerne på begge sider i en afstand af mellem 150 og 200 meter samt det meste af himlen foran bilen. Observatøren bremsede, og bilen standsede på vejen. Motoren var stadig i gang, men hun turde ikke køre frem og ind under det kraftige lys. „Lyseksplosionen“ var så kraftig og pludselig, at observatøren fik et chok. Hendes første tanke var:

„Det må være en atombombe, der eksploderer - nu dør jeg!“ Samtidig oplevede hun det, som om der var næsten unaturligt stille.

Observatørens ægtefælle ringede til Flyvestation Aalborg for at spørge, om fx et militærfly kunne være årsag til den mystiske hændelse. Det afviste Flyvestation Aalborg. I stedet henviste de ham til SUFOI's lokale rapportoptager, som allerede få dage senere gennemførte et grundigt interview af observatøren på dennes bopæl.

En tegners gengivelse af en del af kvindens oplevelse.
Tegning: Henrik Klinge Pedersen

En efterlysning af vidner i Aalborg Stiftstidende gav mere end 20 henvendelser. De fleste kunne dog hurtigt forklares som observationer af den næsten fulde måne, som stod lavt over den østlige horisont på tidspunktet for observationen. Nogle få var klar over, at de havde set Månen, men mange mente, at den så ud til at være „for stor“ og have „for meget farve“. Oplevelsen af, at Månen var for stor, skyldtes efter al sandsynlighed, at Månen befandt sig lavt over horisonten og derfor oplevedes som større end normalt (jf. kapitel 3 i Toke Haunstrups bog):.

På baggrund af sine møder med observatøren og den efterfølgende efterforskning, vurderede Torben Birkeholm, at Månen var en meget sandsynlig forklaring på kvindens oplevelse. Han var dog ikke i stand til at forklare, hvilke psykologiske mekanismer, der kunne være årsag til, at noget så almindeligt som en næsten fuld måne blev oplevet så usædvanligt.

Torben Birkeholms konklusion blev bl.a. også støttet af at Månen havde givet anledning til en del usædvanlige observationsberetninger fra andre observatører, som det fremgik af henvendelserne efter omtalen i Aalborg Stiftstidende.

Observationer, hvor observatører „fejlfortolker“ kendte fænomener i en så usædvanlig grad, som det synes at have været tilfældet i denne sag, hører til blandt sjældenhederne. Men sager som denne er med til at rette opmærksomheden mod den rolle, som observatørers psykologi kan spille for deres oplevelser af himmelfænomener.

I sagen fra Gandrup, som i de fleste andre sager af denne art, er der ingen grund til at tro, at observatøren på nogen måde kan karakteriseres som „psykologisk afvigende“ - endsige mindre pålidelig end andre mennesker. Kvinden fra Gandrup berettede blot om en chokerende hændelse, sådan som hun havde oplevet den og huskede den. En forklaring på, hvordan psykologien kan tænkes at spille en rolle for observatørers oplevelser, skal derimod søges andre steder.

Der kan findes flere detaljer i sagen i Toke Haunstrups bog side 59/61.


Nærobservation af Månen

Også fra udlandet kendes eksempler på observatører, der beretter om at have haft „nærkontakt“ med en ufo, der senere viste sig at være Månen.

Et af de mere bemærkelsesværdige eksempler stammer fra Hollington, East Sussex i England, og fandt sted om aftenen den 4. oktober 1981.

Observatørerne var en kvinde og hendes svigerdatter. Sammen observerede de et stort og klart objekt med et ustadigt, pulserende lys. Objektet ændrede hele tiden facon og blev beskrevet som en „lodret cigar“, „to gyldne tynde skiver“ og en „halvmåne“. Observatørerne forklarede endvidere, at der kom røg ud af objektet, som om det ville „camouflere sig“.

Observationen startede med at svigermoderen sad og så fjernsyn, da hun følte sig „tvunget“ til at gå hen til vinduet. Her fik hun øje på objektet på himlen. Kort efter ringede hun til sin søn og svigerdatter, som boede i nærheden, og svigerdatteren kom straks hen til hende.

Fænomenet syntes flere gange at forsvinde, for så senere at komme til syne igen. På et tidspunkt, hvor objektet var forsvundet, ønskede begge kvinder, at det ville komme tilbage, og som om det hørte deres bønner, kom det atter til syne på himlen. Denne gang virkede det, som om det var meget tæt på - tilsyneladende over et af de nærmeste huse. Efter nogen tid forsvandt objektet så for sidste gang.

Svigermoderen fortæller, at der dagen efter oplevelsen dukkede mærkelige tegn (tankestreger og bogstaverne „Z“ og „C“) op på hendes tv-skærm. Hun mener, at det var et budskab. Dertil kom, at begge observatører i de følgende uger klagede over en tilbagevendende hovedpine. Endvidere fortalte svigermoderen, at hun få dage efter observationen havde et 14 timers „blackout“, hvor hun mente, at hun blev „kontaktet“ af de fremmede fra rumskibet.

Efterfølgende undersøgelser kunne med fastslå, at det var Månen, som kvinderne havde observeret, idet tidspunkt og retning passede perfekt på Månen. Dertil kom, at himlen denne aften dels var dækket delvist med cumulusskyer (hvilket kan forklare, hvorfor fænomenet forsvandt og kom til syne flere gange), dels et højtliggende lag af tynde stratocumulus skyer (som kan forklare den „røg“, som observatørerne beskrev).

Alt i alt en besynderlig observation af et ordinært fænomen!

Kilde: J. Randles: »Nærobservation af Månen«.
UFO-Nyt nr. 2/84, s. 34.

»50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde«, er en af de publikationer, der på www.ufo.dk er lagt ud som online-bøger til gratis afbenyttelse af UFO-Mails læsere og andre interesserede.Fra SUFOI's Fotoafdeling

En 36-årig UFO-Mail læser fortæller om sin oplevelse:

Jeg bor i Herlev og sad ved min computer ved siden af min altandør ved godt midnatstid, da jeg gennem vinduet pludselig så tilsynekomsten af 6 røde lys som fløj lidt random i forhold til hinanden. Vil gætte på at de måske har ligget omkring flyvehøjde, men er ikke ekspert.
Jeg så dem i ca. 10 min. med tilsynekomst i syd og forsvandt i nord.
De var lydløse.
Tog nogle billeder men fandt først ud af for nylig, at dette site, www.ufo.dk, eksisterede.
Billederne er ikke ret gode, for de er taget med mit billige Traveler digital kamera, men de giver en ide om hvad det var jeg så.
Ved ikke hvad det var, men ved at det er ikke noget jeg har set før eller siden for den sags skyld.

Herover ses 3 af de lysende objekter på en lidt lys udgave af det ene af de modtagne 6 fotografier.

På trods af kameraets automatiske lange eksponeringstid på 1/15 sek. er det lykkedes fotografen at tage et enkelt foto, hvor lysene fremtræder rimeligt skarpe på trods af lysforholdene.

En kraftig udsnitsforstørrelse af de to øverste lys fra dette foto ses på billedet th. Alene ud fra udseendet er der ingen tvivl om, at der er tale om små varmluftballoner.

På de øvrige billeder er lysene udtrukne som streger m.v. pga. eksponeringstiden og den næsten uundgåelige rysten af et håndholdt kamera, hvis der ikke anvendes stativ eller støttes mod et eller andet, eksempelvis en dørkarm el.lign.


SUFOI's konklusion

Ud fra billedernes udseende er der ingen tvivl om, at der er observeret og fotograferet små varmluftballoner med et brændende materiale i bunden til opdrift og lys, opsendt fra nærområdet.

Dette er også i overensstemmelse med observatørens beretning og vejrdata fra DMI.

I UFO-Mail nr. 131 er der nævnt en observation og en video optaget fra Virum samme dato - men på et andet tidspunkt. Læs mere på denne adresse: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2011/um11-131.php.

Samme sted er der endvidere flere oplysninger og eksempler på beretninger om og videoer om små varmluftballoner.

 


Varmluft - også i det nye år

En 40-årig observatør beretter:

Jeg sidder inde i min stue, da jeg rejser mig op. Da jeg derefter går rundt, ser jeg nogle mystiske lys ud af mit vindue mod vest. Jeg går ud for at se, hvad det er. Jeg kan hurtigt se og høre at det ikke er almindelig fly både på størrelse, bevægelser, farve og de manglende motorlyde.
Jeg skynder mig ind for at hente mit kamera (et Olympus SP-565UZ) og skyder en knapt 40 sekunder lang video, der viser observationen, selvom kameraet ikke er gearet til at zoome og skyde video i mørke.
Der er to vidner til observationen, der finder sted kl. 18.46.

Kommentar fra SUFOI's Fotoafdeling

Ovenfor ses et screenshot af starten af den modtagne videosekvens, der samtidig også er den mest skarpe.

Andre sekvenser i den modtagne video viser bl.a. sekskantede lyse aftegninger, der er kameraets blænderåbning forårsaget af kameraets forgæves forsøg på automatisk at fokusere på lyset.

I udsnitsforstørrelsen (th) ses et lidt lysere parti forneden i den orangerøde aftegning.

Udsnitsforstørrelsen har stor lighed med andre optagelser af varmluftballoner.

Flyveretningen er også i overensstemmelse med DMI's data for vindretning m.v.

Fotoafdelingen er ikke i tvivl om, at det drejer sig om en lille varmluftballon opsendt fra nærområdet.

 


Facebook-medlem bekræfter ballonerne

Et af medlemmerne af Facebook-gruppen SUFOI-interesserede har foretaget sin egen research i sagen og beretter:

Jeg var heldig i min undersøgelse, da jeg tirsdag den 24. jan. spurgte ud i forsamlingen af de damer, som jeg går til yoga med, om de kendte nogen, der havde set noget den 14. jan. Flere bor på den bakke, byen ligger på, hvor mange af husene har vestvendte grunde med en pragtfuld udsigt næsten helt til Brande.

En af yoga-kvinderne, som bor uden for byen, fortæller at hun og hendes mand den 14. jan. ved ca. 19-tiden kom kørende ind mod centrum og så flere lys bevæge sig langsomt ind over byen. Da de kommer nærmere, kan de se at lysene stiger op nede fra gården, hvor Jes Bertelsens berømte vækstcenter ligger http://www.vaekstcenteret.dk/jes_bertelsen.asp.

Efterfølgende fik jeg bekræftet opsendelsen fra vækstcenteret. Ballonerne den 14. jan. var kinesiske, og der var mange og skyldes fejringen af et nyopført hus.

Håber det gav et tilfredsstillende billede af hændelsen. Det er en god lektie, da jeg har fået forståelse for, hvor mange faktorer der egentlig er nødvendige for at få det til at gå op. F.eks. ville jeg gerne have kendt den eksakte vindretning.

En herlig oplevelse for SUFOI's Fotoafdeling, at en lokal ufo-interesseret prøver selv at dykke ned i en aktuel ufo-rapport for at finde facts frem, der kan medvirke til at opklare den konkrete sag.

I den forbindelse kan SUFOI i øvrigt henvise til DMI's vejrarkiv på denne adresse: http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vejrarkiv.htm.

De aktuelle vejrdata viser, at vinden hovedsagelig kom fra en vestlig retning, målt fra FSN Karup. Der er derfor en rimelig overensstemmelse, da observatøren selv anfører, at lysene blev set flyve fra NV mod SØ.

Fra samme dato er til www.ufo.dk indrapporteret denne observation, der dog hverken matcher i tid eller sted:


2300 København S - 14. januar 2012

Meget skarp rødt med blåt skær uden om. Så ud til ar være kugleformet. Kunne ikke se nogle blink eller høre nogen lyd. Fløj med jævn høj fart. Fløj i retning fra Kbh/Christianshavn mod Dragør. Set på Brigadevej indtil den forsvandt over hustagene... Måske russisk satellitrest, men det skulle vist først være omkring 15-16/1 og ved heller ikke om retningen ville kunne passe. Ved bare at det ikke var et fly jeg så... Nåede desværre ingen billeder.


Observationer

Femø, 4930 Maribo - 20. december 2011

Dato
Begyndel-sestidspunkt
Varighed
Observationssted (postnr. og by)
Vidner
Farver
Bemærkninger
20.12.11
08.30
5 min
4930 Maribo
1
sort
se beretning

Jeg var på jagt/andetræk på Femø, hvor jeg bor.
Jeg står og spejder op i luften, da der viser sig en sort ting på himlen. Det er let at se, da det er overskyet. Først tror jeg, at det er en stor rovfugl, men da den kommer nærmer, er den for stor. Så tror jeg, det er en af de her små helikopter, men da den er næsten lige over mig, er der ikke en lyd. Den lider lige så stille over himlen fra sydøst og mod nordvest. Den er rund og helt sort, dog som den er perforeret i kanten.
Jeg hoppede op på knallerten og kørte op af markvejen i samme retning, men den var væk lige så hurtig, som den kom. Jeg bilder mig selv ind, at det nok er en vildfarende vejrballon, men det var alligevel en underlig oplevelse.


Forgæves lokal efterlysning

Ovenstående rapporterede iagttagelse fandt sted i det geografisk „lokale område“, som jeg i en årrække har interesseret mig specielt for.

I et forsøg på at efterspore eventuelle ekstra vidner foranledigede jeg en efterlysning i det lokale dagblad Lolland-Falsters Folketidende.

Omtalen gav dog ikke yderligere henvendelser til mulig opklaring af det observerede.

Ole HenningsenLæs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2012. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted