logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2006 > UFO-Mail nr. 79

UFO-Mail nr. 79
20. december 2006


Dagens Danmark

Mandag den 6. november var skuespilleren Lars Bom i TV-programmet Dagens Danmark på DR 1 kl. 19 for at fortælle om sin ufo-oplevelse som ganske ung.
Fra SUFOI deltog Ole Henningsen med kommentarer til Lars Boms beretning
.

Vært i studiet var Vibeke Hartkorn, der indledningsvis spurgte Lars Bom, hvordan han generelt stiller sig til det uforklarlige.

Almindeligvis stiller Lars Bom sig dybt skeptisk til mystiske og vil til enhver tid søge efter en forklaring.

Lars Bom fortalte derefter om sin ufo-oplevelse som ganske ung på en strand på øen Menorca i Middelhavet i sommeren 1978:

„Ude over havet ca. 200 m fra strandkanten, måske mere, så vi en lysende ‚guldkugle’, som bevægede sig langsomt langs kysten med retning fra vest mod øst.

Størrelsen på den lysende kugle har jeg svært ved at huske, men jeg mener, den var på størrelse med en mellemstor til stor badebold, og den bevægede sig med en fart af ca. 7-8 km i timen ca. 20 meter over vandet.

Hastigheden var ikke højere, end at vi kunne gå langs stranden og følge den, indtil den forsvandt rundt om en klippepynt.

Og vi var en 20 - 30 mennesker, der på denne måde gik langs stranden og iagttog den lysende kugle.“

SUFOIs Ole Henningsen var tidligere i pressen stødt på Lars Boms udtalelser om oplevelsen og satte sig for at grave i detaljerne, fordi han havde en ide om, at den måske kunne sættes i forbindelse med nogle oplevelser, som danske turister havde haft i det spanske tilbage i halvfjerdserne.

Det kunne godt ligne noget i den retning, men uden den tværgående lysstreg, sagde Lars Bom om et af de billeder, Ole Henningsen havde medbragt i TV-studiet i Århus. Billedet er taget den 22. juni 1976, hvor mange mennesker på De kanariske Øer i Atlanterhavet iagttog fænomenet, der i dette tilfælde skyldtes opsendelsen af en Poseidon raket fra en amerikansk atomubåd.

Heller ikke en anden observation fra Mallorca, der blev understøttet af fotografier taget af danske turister, kunne rent tidsmæssigt sættes i forbindelse med den observation, Lars Bom og hans venner havde gjort fra Menorca, understregede Ole Henningsen.

Han tilføjede, at de offentliggjorte data, der findes for området vedr. raketopsendelser fra ubåde eller fra landjorden, ikke svarer til tidspunktet for Lars Boms observation, så pr. definition har Lars Bom stadig set en ufo.

Ole Henningsen og Lars Bom havde lejlighed til at fortsætte samtalen og diskutere den spændende observation efter TV-udsendelsen.
Foto: Ole Henningsen

DRs program Dagens Danmark sendte for sidste gang 14. december 2006.

Ufo-indslaget i Dagens Danmark kan ses på adressen:
http://www.dr.dk/DR1/dagensdanmark/Artikler/2006/11/06/130818.htm

UFO-Mail har tidligere detaljeret omtalt Lars Boms observation fra 1978. Den kan ses på adressen:
http://www.ufo.dk/ufo-mail/2006/um06-074.php


„Julestjerner“
og ISS på himlen i Julen

Den ellers meget klare planet Venus optræder ofte som „Julestjerne“ på himlen, men den er i øjeblikket for tæt på Solen til at kunne ses.
Som det blev nævnt i forrige ufo-mail, står planeterne Mars og Jupiter meget klart på morgenhimlen her ved juletid.
Jupiter „står op“ i sydøst ved 06.45-tiden i øjeblikket og Mars følger efter en halv times tid senere.

For de knapt så morgenduelige, er der mulighed for at se en anden form for „julestjerne“, nemlig Den internationale Rumstation ISS på aftenhimlen i julen.

Rumstationen kredser i øjeblikket i en bane der varierer mellem 326 og 357 kilometers højde over Jorden, og stationens hastighed i rummet ligger på godt 27.000 km/t.

Det tager derfor kun rumstationen halvanden time at komme hele vejen rundt om Jorden.

Når den om nogle år er fuldt udbygget vil den være 43 m bred - 10 m højere end Rundetårn - og 88 m lang - omtrent størrelsen af en fodboldbane.

Vingefanget incl. monterede solpaneler vil være 108 m, og det hele vil veje 450 ton.

Fra den 21. december kan man nogle minutter hver aften se rumstationen lavt på den sydlige himmel fra Danmark. Gå ud i god tid. Tidspunkterne kan svinge lidt.

Dato
Start
Max. højde
Slut
Tid
Højde
Retn.
Tid
Højde
Retn.
Tid
Højde
Retn.
21. december
18:41
 
SV
18:42
17
SSV
18:42
 
SSV
22.december
17:29
 
SSV
17:31
17
SSØ
17:32
 
22.december
19:03
 
VSV
19:04
14
VSV
19:04
 
VSV
23. december
17:51
 
SV
17:53
27
SSØ
17:54
 
24. december
16:39
 
SSV
16:41
16
SSØ
16:43
 
ØSØ
24. december
18:13
 
VSV
18:16
37
S
18:168
 
S
25. december
17:01
 
SV
17:03
27
SSØ
17:06
 
Ø
25. december
18:35
 
VSV
18:37
18
SSV
18:37
 
SV
26. december
17:23
 
VSV
17:26
38
S
17:27
 
ØSØ
26. december
18:58
 
V
18:59
19
VSV
18:59
 
VSV
27. december
17:45
 
VSV
17:48
43
S
17:49
 
27. december
19:20
 
V
19:20
11
VSV
19:20
 
VSV
28. december
16:33
 
VSV
16:35
37
S
16:38
 
Ø
28. december
18:07
 
V
18:10
39
S
18:11
 
SSØ
29. december
16:55
 
VSV
16:57
43
S
17:00
 
ØSØ
29. december
18:30
 
V
18:32
28
SSV
18:32
 
SSV
30. december
17:17
 
V
17:20
39
S
17:22
 
ØSØ
30. december
18:52
 
VSV
18:54
17
SV
18:54
 
SV
31. december
17:39
 
V
17:42
28
SSV
17:44
 
  1. januar
18:03
 
VSV
18:05
18
SSV
18:07
 
SSØ
  2. januar
16:50
 
V
16:53
28
SSV
16:55
 
SSØ
  3. januar
17:13
 
VSV
17:15
18
SSV
17:17
 
SSØ

Christer Fuglesang under en af sine rumvandringer ved ISS.
Foto: NASA


Fuglesang i rummet!
- men ikke over Danmark

Nej, der er ikke sendt kanariefugle ud i rummet, men den svenske ESA-astronaut, Christer Fuglesang, fik tidligere på måneden sin debut i rummet med opsendelsen af den amerikanske rumfærge Discovery til Den internationale Rumstation ISS.

Man kunne i nyhederne i TV se den svenske astronaut oppe i rummet fremvise et papskilt med en personlig hilsen til Sverige og Norge.

Men det var ikke en hilsen til de nordiske broderfolk, hvor Danmark så af en eller anden årsag manglede. Det var faktisk fordi den svenske astronauts far er nordmand.

Den svenske astronaut har allerede 3 gange i den forløbne uge foretaget såkaldte rumvandringer i forbindelse med placering af solceller til strømforsyning og selve udbygningen af rumstationen med nye moduler, der er bragt op nede fra Jorden.

Rumfærgen Discovery's ophold ved Rumstationen skulle på nuværende tidspunkt være slut, og Fuglesang derfor i rumfærgen Discovery allerede være på vej mod Jorden igen.

Efter de foreløbige planer lander han forhåbentlig sammen med de øvrige astronauter i god behold i USA igen den 22. december.

Man kan derfor ikke fra Danmark kigge op på himlen og få øje på Discovery og Fuglesang ved rumstationen.

Fuglen er fløjet!


Videofilmet objekt ved Silkeborg

Jeg så en mærkelig tingest for en uges tid siden og tog den også på video, men inden jeg udfylder observationsskemaet, så venligst fortæl mig, om I også undersøger hændelsen - checker med luftvåbnet om de havde fly oppe mv., eller om I „blot“ arkiverer observationerne?

Sådan lød indledningen til en henvendelse fra en yngre mand i Virklund syd for Silkeborg, da han kontaktede SUFOI angående sin observation og videofilm.

Vi undersøger gerne fotosager i det omfang, vi har ressourcerne til det i SUFOI. I den anledning er vi så heldige at kunne trække på flere frivillige medarbejdere med kendskab til fotografering og billedbehandling.

Om vi tjekker hos luftvåbnet eller evt. andre myndigheder beror naturligvis i høj grad på en vurdering af, om det vil være relevant i det konkrete tilfælde.

Under alle omstændigheder vil vi dog meget gerne kunne dokumentere en sådan sag til vort rapport- og fotoarkiv, og beder derfor altid om yderligere oplysninger. Og de dukkede hurtigt op fra vor observatør:

„Ud af vinduet i mit kontor ser jeg fredag den 28.juli 2006 mellem 22:00 og 22:15.ved et tilfælde en forholdsvis stor ildkugle direkte på vej mod mig. Har lige set filmen Armageddon, så hjertet slår lige en ekstra gang. Fænomenet ligner i første omgang noget fra denne film.

Mit videokamera ligger på skrivebordet, så det griber jeg straks og begynder at filme.

Efter få sekunder flyver den mærkelige tingest hen over huset, og jeg kalder på min kone, mens jeg løber ud ad fordøren og filmer objektet igen, da det kommer til syne på den anden side af huset.

Det ligner mest af alt en flyvende ‚telefon-boks med ild i rumpen’, da der hverken er styrevinger eller lignende.

Objektet er vel nogle kilometer oppe i luften og flyver med jævn fart hen over himlen.

På et tidspunkt forsvinder objektet ind i skyerne ude over Herning.

Der er blå himmel, og kun med få skyer ude i horisonten.

Der hørtes ikke en lyd.

Jeg har 1 1/2 minuts video samt billeder jeg har udtrukket af videoen. Håber at måtte høre jeres kommentarer til denne observation.“

Efterfølgende er det konstateret, at der ikke har været fly i området, ligesom Flyvertaktisk Kommando i Karup på forespørgsel gør opmærksom på, at det filmede objekt intet har med fly at gøre.

På dette enkeltfoto fra den undersøgte videofilm ses det filmede objekt omtrent midt i billedet.

Den fremsendte videofilm understøtter observatørens forklaring på udseendet af det observerede objekt, selv om der er tale om 2 ret korte videosekvenser.

Disse optagelser er foretaget i fri hånd, og de er ret rystede. Videokameraet forsøger endvidere automatisk at stille skarpt på objektet, hvilket bevirker at kun meget få øjeblikke står skarpt i fokus.

Observatøren forsøger heldigvis også at zoome ind på objektet, og der findes derfor nogle få enkeltbilleder, hvor objektet er i fokus og ses ret tydeligt.

 
Ovenstående 2 enkeltfotos fra videofilmen viser helt klart et højt, opretstående, kantet mørkt objekt med et lille lysende parti midt i bunden.

I et forsøg på at fremhæve detaljer i billederne, er disse kraftige udsnitforstørrelser justeret mht. lysstyrke og kontrast m.v.


SUFOIs Fotoundersøgelse

Efter billederne at dømme er der ingen tvivl om, at der er observeret og videofilmet en varmluftballon.

Ikke bemandet men en mindre legetøjsballon forsynet med et lys forneden, der tjener til ballonens opdrift.

Sådanne balloner kan have utallige former og er blevet opsendt, observeret og også indberettet til SUFOIs Rapportafdeling adskillige gange gennem årene.

Senest har der været flere opsendelser fra Allerød-området i Nordsjælland i de seneste 3-4 år, og en nærmere omtale af denne sag, kan ses på adressen:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2005/um05-061.php

I det aktuelle tilfælde fra Virklund, kan der eksempelvis have været tale om en stor mørk plastpose/sæk forsynet forneden med et diagonalkryds af tynd ståltråd eller tynde pinde. Diagonalkrydset kan være medvirkende til at give den firkantede form forneden, der tilsyneladende ses på et af billederne.

Varmekilden behøver blot være et tot tvist, vat eller lign.fastgjort i diagonalkrydset og vædet med brændbar væske.

Man vil så umiddelbart have udsyn til det brændende materiale og altså kunne se flammen/flammerne - også på en vis afstand.

Objektets/lyskildens størrelse på optagelserne taget i betragtning er det vort gæt i SUFOI, at ballonen er opsendt indenfor en relativ kort afstand fra observatørens bopæl.

Det skulle ikke undre, om der evt. kunne have været omtale heraf i lokale dagblade/ugeaviser.

Ikke nødvendigvis opsendelsen, men at andre måske har observeret det samme. Desværre har vi dog ikke til www.ufo.dk fået indberettet andre observationer, der er sammenfaldende med den fremsendte videooptagelse, hverken steds- eller tidsmæssigt.


Udvalgte beretninger

I den senere tid har SUFOI via rapportskemaet på adressen www.ufo.dk modtaget en del ældre men også nyere ufo-beretninger, som vi i denne ufo-mail bringer et udvalg af:

Observatørerne fortæller:

6933 Kibæk Januar eller februar 1978 eller 1979
Det skete, da jeg var barn, så episoden ligger en del år tilbage, så jeg og mine forældre kan ikke huske det nøjagtig årstal, dato og måned. Men selve hændelsen står meget tydeligt.

Jeg var 8 eller 9 år. Årstallet 1978 eller 1979. Det var vinter med sne. Vi mener, det er januar eller februar. Vores nabodreng og jeg var taget om for at slæde på en bakke i nærheden af hans hjem. Jeg havde min hund med. En gravhund, som jeg bandt til en pæl, der hvor vi slædede. Landskabet er her meget bakket. En stor bakke, der er delt af en lille vej. Vi slædede ned af den lille bakke, så vi ikke skulle komme til at slæde ud på vejen. Det er ved at være mørkt, da hunden giver sig til at pive og hive skræmt i snoren. Vi bliver selvfølgelig opmærksom på den og undrer os over, hvorfor den ter sig sådan. Nabodrengen siger så. Se der - og peger op ad bakken på den anden side af vejen. Der er en stor rund lysende plet/cirkel, ca. 6-8 m i diameter, på sneen. Det var ligesom at se en kegle fra en enorm stor lommelygte. Der var bare lige den forskel, at lyset ikke kom nogen steder fra. Der var ingen lysstråle nogen steder fra. Der var heller ingen lyd, dog undrer det mig, at hunden reagerede så stærkt, måske den har kunne høre eller mærke noget, som vi ikke opfangede.

Hvordan lyscirklen kom der, så vi ikke, men den forsvandt bare på stedet. Altså så vi ikke noget, der fløj eller gled væk. Den forsvandt lige så pludselig, som når man trykker på en lyskontakt. Den var der allerhøjest 3-4 minutter. Sikkert mindre, men det føltes længe. Jeg var nu lige så skræmt som min hund og løb hurtigt hjem. Ligeledes gjorde nabodrengen.

Da jeg kom hjem, var jeg helt ude af den, rystede og græd, viste jo ikke hvad dette var, og begge mine forældre kunne både se og mærke, at jeg havde været ude for noget. der havde skræmt mig. Jeg forklarede mine forældre det ligeså snart, de have fået beroliget mig lidt. De ville derom med det samme for at se, om der var spor efter noget, måske i sneen.

Jeg var rædselslagen. Ville ikke være alene hjemme, men bestemt heller ikke med derom igen. Enden af det blev dog, at vi gik derom igen. Måske en halv til hel time senere. Der var intet spor efter hverken mennesker eller andet i sneen. Sneen var heller ikke smeltet.

Resten af min barndom var jeg bange for at cykle forbi dette sted, når det var mørkt, så et stort indtryk har det gjort, at se for mig noget uforklarligt. Hvad det var, ved jeg ikke, men da lyset ingensteds kom fra, har jeg haft svært ved at finde ud af, hvad det var. Det kan ikke have været biler, da de umuligt kan lyse derop, samt har lygterne en lysstråle. Her sidste år mødtes jeg igen med nabodrengen, og jeg sagde... kan du huske da...., ja det kunne han. Og mine forældre kan også huske, da jeg kom hjem og var skræmt.


8766 Nørre Snede 27. december 1995

Det er efterhånden ved at være mange år siden, men det er en oplevelse jeg aldrig glemmer. Vi var 5 kammerater, der skulle til halbal i Jelling. Vi havde aftalt og mødes ved en af dem til en øl inden vi skulle afsted.

Vi mødes ved kammeraten ca. 20.00. Jeg havde ikke selv nogen øl med, så en klassekamerat og jeg selv blev enige om at gå ned på Statoil-tanken, som ligger i krydset. Huset, hvor vi var, ligger op til den lokale sportsplads, og derfor ville vi lige smutte over den, for at skyde genvej.

Da vi var nået halvvejs over fodboldbanen, fik jeg øje på noget mærkeligt på himmelen. Lige over vores hoveder var en sølvfarvet ovalformet gendstand. Den var mørkelagt, dog var der genskin fra gadelys eller lignende. Jeg stoppede op og spurgte min kammerat om, hvad det var. Vi blev hurtige enige om, at det ikke var et fly eller lignende. Genstanden var lydløs.

Efter at have observeret genstanden i ca. 5 min. gik vi videre. Efter at have gået nogle meter blev vi opmærksomme på, at genstanden bevægede sig i samme retning, som vi gik. Vi stoppede igen, det samme gjorde genstanden. Vi kiggede et min. eller to. Efter at genstaden havde bevæget sig, vil jeg skyde afstanden til ca. 200-800 meter. Vi var nu blevet så utrygge ved situationen, at vi satte i løb, og forsatte ned og købte vores øl. Da vi havde handlet, gik vi samme vej tilbage. Vi kiggede igen op på himmelen, men nu var genstand væk. Vi forsatte tilbage til de andre kammerater og fortalte historien. Det er mange år siden, men d en har indprintet sig.


2800 Lyngby 4. august 1996

Observation en del år gammel, men jeg skrev forløbet ned og er efter en diskussion med colleagues blevet overtalt til at berette om den: Dato for observation: 1996.08.04.

Kl. ca 18.20 Ermelundsstien ved Lyngby (2800) umiddelbart syd for Statoil tanken på Klampenborgvej så jeg UFO (UFO for mig at se, idet jeg aldrig har været istand til at finde en „naturlig/rationel“ forklaring på observationen).

Jeg blev tricket af lyden af et fly, som fik mig til at se op. (har altid interesseret mig for fly, har selv svævefløjet i mange år, og det er for mig en helt almindelig adfærd at kaste et blik opad, når et fly passerer. Det aktuelle var en turbo-prop, formentlig F50. Samtidig med, at jeg så flyet, så jeg noget næsten lodret over mig, som virkede kugle-formet og metallic farvet, formentlig lavere end turbo-prop flyet (men svært at bedømme). Begge (fly & UFO) ændrede i et vist omfang heading under observationen, flyet til mere vestlig retning, UFOén til mere nordlig retning. Deres "kurs-krydsninger" skete i en ca 90 grader vinkel.

UFOén drejede mod N/NV (skønnet) og forsvandt med noget, der lignende høj hastighed, idet den, jo længere den kom bort, mere og mere lignede en oval figur (kan sagtens være korrekt, selv om jeg oprindelig opfattede en kugleform, det var næsten lodret nede fra). Under forløbet, hvor den hastigt bevæger sig bort, opfatter jeg dens flyvning som med skiftende hastighed, eller som delfin flyvning. Uden tidtagning opfatter jeg forløbet som varende 15-20 sekunder, måske lidt mere.


6990 Gørding december 1997

Mig og min søster, kørte for nogle år siden på en lille landevej uden for landsbyen Gørding i Vestjylland. Da vi begge lagde mærke til et objekt, som så ud til at svæve i luften inde over nogle marker længere fremme på vores højre side.

Efter at have holdt øje med objektet et par hundrede meter standsede vi bilen og gik begge ud for at se, hvad det var. Det, der slog os mest, var, at den stod fuldstændig stille i luften uden at lave den mindste lyd. Den var forholdsvis stor. Det er lidt svært at bedømme størrelsen, da vi ikke ved, hvor langt væk den faktisk var, men vil skyde på omkring på størrelse med en mellemstor flyver. Objektet lå vandret i luften, var trekantformet, sort og havde hvide lys i hvert hjørne samt et rødeligt lys i midten.

Efter at have studeret objektet i et par minutter, begyndte det pluseligt at flyve mod venstre for derefter at forsvinde med en utrolig hastighed. Vi har siden da diskuteret dette mange gange, og vi er aldrig før kommet til enighed om hvad det faktisk var, indtil jeg så dette billede i et tv program og kunne genkende objektet fra den vinteraften. Efter at have vist det til min søster er vi begge enige om, at det var netop sådan et objekt som vi har set.


6500 Vojens 29. september 2006

Er på vej til arbejde kl. 06.13. Cykler på cykelstien mellem Vojens og Haderslev, nærmere betegnet mellem landsbyerne Styding og Hammelev. Det er meget mørkt, men dog stjerneklart. Pludselig kommer der et skarpt lys bagfra - tror det er en lastbil på vejen, der kører med projektørlysene tændt. Dog er der ikke en lyd, og der er heller ingen lastbil.

Ser så en orangerød kugle komme lidt skråt bagfra min højre side (sydvest) flyve lige over mig for så at forsvinde over buskene/træerne, der står på min venstre side (nordøst). Der er ingen lyd - ingen skarpe lys - ingen hale, kun kuglen. Synet varer max. 3 sek., for da jeg kommer fri af buskene (ca. 15 sek. senere), er der intet at se. Et min. senere kommer en modkørende cyklist, som stopper mig og spørger, om jeg har set det meget skarpe lys på himlen - må svare, at jeg kun har fået det skarpe lys bagfra, og at jeg har set en rødorange kugle flyve over. Han har ikke set kuglen. Vi bliver enige om at det må være en ufo, og at den ikke var så højt oppe endda - Jeg vil umiddelbart skyde på 400 meter oppe og størrelsen svær at bedømme - men idet den flyver over? Udstrakt arm - på størrelse med en 2 krone. Månen var større og stjernerne meget mindre.

Det var ikke noget fra flyvestationen - det er jeg og den modkørende cyklist enige om.


4060 Kr. Såby 2. november 2006

Jeg kom kørerne ud fra en lille by (Kr. Sonnerup), hvor jeg først ser en rødlig genstand på himlen N-V retning ca. 30 grader over horisonten, som jeg troede var en nødraket fra en båd der var i havsnød på issefjorden.

Der kom yderlig to rødlige genstande til syne. De danner en 1/4 af en cirke. På det her tidspunkt drejer jeg mod nord ad hovedvej 53 som går til Fredriksund og kan se dem begynde at tage en anden kurs, men bliver forstyrret af en lille skov (strandskoven) så først. da jeg er kommet 2/3 gemmen skoven, kan jeg se at de har skiftet retning og befinder sig nu over en anden skov (ryeskov) N-Ø retning ca. 25/30 grader over horisonten. Jeg er nu kommet helt fri af skoven og kan se, at nu er der kun to tilbage, og de er på vej ud over Isefjorden igen. De begynder nu på at tænde og slukke skiftevis og samtidige bevæge sig vertikalt og bevæger sig mod nord. Jeg følger dem så helt frem til Ejby, hvor min søn er hos nogle venner, hvor jeg henter ham. Da han kommer ud til bilen viser jeg ham dem. Og vi kører ud, hvor vi kan få frit udsyn. Vi følger dem så længe, de er på himlen. De forsvinder så i nordlig retning.

Jeg vil bruge min søns udtryk på den her oplevelse: SYRET!!!!!!


9632 Møldrup 21. novembe 2006

Det var skyet og tæt på at blive mørkt, og enkelte stjerner kunne ses på himlen. Jeg kiggede ud af kvistvinduet fra min stue og så en lysprik på himlen, der næsten lignede en fyrværkeriraket, der var på vej mod toppen for at eksplodere. Jeg tænkte umiddelbart ikke nærmere over det, da det efterhånden er normalt på denne tid af året, at folk begynder at prøve deres fyrværkeri af, og det sker ofte i den retning i ca. samme højde (10 grader over horisonten) og lysintensitet. Jeg kiggede alligevel fordi jeg ventede på eksplosionen. Den eksploderede dog ikke efter ca. 5 sekunders observation og blev sært nok hængende ca. på samme sted på himlen.

Da jeg kiggede nærmere, havde genstanden noget, der lignede blinkende trafiklys, og jeg troede derfor, at det var en flyver, der var kommet langt ned, men den bevægede sig ikke rigtig ud af stedet, som en flyver gør. Genstanden virkede til at være omkring 0,5 km væk, baseret på lysstyrken på typiske flytrafiklys.

Min nysgerrighed blev for alvor vakt, da jeg opdagede at den dansede uroligt og tilfældigt rundt på stedet på en måde, som hverken en flyver eller helikopter kan gøre. Jeg kunne se den bevægede sig, fordi jeg kiggede gennem grenene på vores bladløse birketræ i haven. Det var endnu lyst nok til at skelne grenene fra himlen. Jeg åbnede vinduet for at kunne se den tydeligere og observerede bevægelserne i omkring et halvt minut. Bevægelserne var ca. en fingerbredde store, som når man holder sin pegefinger ud i strakt arm. Der var skyet på det område, hvor genstanden befandt sig.

Jeg løb nedenunder og kaldte på min mor, og jeg løb herefter ned i indkørslen for at studere genstanden, som jeg vurderer, nok var nu mellem 0,5 og 1 km væk og stadig ca. 10 grader over horisonten. Vi observerede begge genstanden i et par minutter og så flere af de usædvanlige bevægelser. Vi var begge enige i at det ikke var nogen almindelig flyver.

Genstanden blinkede i en rytme på 4 eller 5 blink skiftende mellem røde og hvide lys placeret i en rhombeform i hvert af dens 4 hjørner og et ekstra lys i midten. Blinkene var symmetriske og hver cyklus varede omkring 2 sekunder. Det lignede stadig trafiklys, men virkede lidt mere "avanceret" og en smule kraftigere.

Jeg løb derefter ind efter en kikkert og ind efter min far. Da jeg kom ud igen, var genstanden blevet svagere og var på vej ned bag træerne mod syd. Igennem kikkerten kunne jeg ikke rigtig se flere detaljer, end da jeg først så den, og det var for mørkt til, at jeg kunne se en form. Jeg gætter på, at den nu var mellem 2 og 5 km væk.

Desværre kunne min far ikke se noget, og genstanden var nu ca. lige så svag som en stjerne. Min far og mor gik herefter indenfor igen. Jeg gik herefter længere op ad vejen mod sydøst for at blive fri for træerne, så jeg kunne få udsyn ud over en mark mellem to gårde ned til ca. 2 grader over horisonten.

Genstanden var nu så langt væk, at jeg gennem kikkerten kun kunne fange enkelte glimt. Jeg kiggede regelmæssigt rundt for at checke, om der ske kunne være flere genstande i andre retninger, men der var ikke nogen.

Efter ca. 3-4 minutter fangede jeg et par glimt af den ca. 6-8 grader over horisonten på vej mod skyerne, og så forsvandt den.

Da vi bor på landet, er det svært at bedømme, om der var lyd, da der kører landbrugsmaskiner og biler rundt i det fjerne, så evt. lyd fra genstanden ville være svært at adskille fra andre lyde, men jeg kunne ikke høre noget fra den retning. En helikopter ville have larmet meget mere.

Havde genstanden ikke bevæget sig som den gjorde, havde jeg troet, det var en almindelig flyver eller en helikopter. Faktisk troede jeg senere, den var på vej tilbage, men dette var en almindelig flyver på vej mod nord-nord-øst, og dens trafiklys skiftede mellem hver side af vingerne.


5000 Odense C 9. december 2006

Da objektet observeres, tror jeg først, at det er et stjerneskud og siger til min søn, at han skal se, men et splitsekund efter ombestemmer jeg mig, fordi lyset ikke er hvidt og legemet er stort, men svagt oplyst og med et rødt/orange område i midten.

Derfor tror jeg det er en satellit, men legemet bevæger sig meget hurtigt af en satellit, så jeg undres.

Da legemet så et sekund senere laver et naturstridigt skarpt sving i den voldsomme hastighed, som legemet havde, så må jeg give op. Jeg ser ofte stjerneskud, flyvemaskiner og satellitter. Havde legemet bare fløjet i den samme lige bane, så havde jeg stadig spekuleret på, hvad det var, men havde ikke skrevet til jer.

Men dette legeme var enten meget stort, eller fløj i en lav højde fuldstændigt lydløst, så det var ikke drevet af en forbrændingsmotor, i hvert fald ikke som vi kender den. Det var et cirkelrundt legeme, med et ikke særlig lyst omrids og med en orangerødt centrum, som udgjorde ca. 1/4 del af diameteren, og den var heller ikke særlig oplyst. Et stjerneskud eller en satellit lyser meget kraftigere og klarere. Legemet blinkede ikke, lysene var konstante og svage.

Legemets bevægelse på himlen var unaturlig. Hastigheden var meget stor, ca. 45° på 3-4 sek. men højden var svær at afgøre, så hastigheden kan ikke umiddelbart beregnes. Legemet fyldte meget mere på himlen end et fly, måske som et rutefly i 2-3 km højde, men det var ikke et fly. Formen var cirkelrund.

Legemet foretager en drejning venstre om sin bevægelsesretning og krydser sit egen tidligere flyveretning i en vinkel på ca. 90° og forsvinder.

Jeg har tidligere set lyskegler lave lignende hurtige bevægelser på himlen, og det vil være min eneste naturlige forklaring. Men dette var ikke en lyskegle, legemet var faktisk meget svagt oplyst, og der var ingen lyskegle eller lysspor fra bevægelsen. Bevægelsen var så hurtig, og drejningen blev foretaget i en hastighed, som ikke kan foretages af en flyvemaskine, det er udelukket.

En oversigt over øvrige indberetninger kan ses under Observationsoversigt på adressen: www.ufo.dk

   

Redaktionen af ufo-mail vil gerne benytte lejligheden til at ønske læserne en glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn i 2007!

Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted