Skandinavisk UFO Information - SUFOI

SUFOI's Formål

Skandinavisk UFO Information er en forening, som til offentligheden formidler velunderbygget viden om ufomyten samt viden om fænomener, der kan skabe ufooplevelser. Ved ufomyten forstår SUFOI de beretninger, oplevelser og forestillinger, der knytter sig til begrebet ufo, og som udvikler sig over tid i samspil med fx historiske og kulturelle forhold. Selve ordet "ufo" opfattes af SUFOI som en samlebetegnelse for de mangeartede fænomener, der kan indgå i beretninger om usædvanlige himmelfænomener.

 

SUFOI's Vision

Det er Skandinavisk UFO Informations vision at:

  • informere om fænomener, der kan skabe ufooplevelser,
  • give offentligheden velunderbygget viden om de mange aspekter af ufomyten og
  • bruge de indhøstede erfaringer og viden til at give et afbalanceret syn på myteskabende fænomener.