logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2023 > UFO-Mail nr. 383

UFO-Mail nr. 383
17. marts 2023


Ingen sensationelle UAP-observationer
på Trafikstyrelsens
overvågningskameraer

Transportministeren skuffede tydeligvis UAP.dk og andre sensationslystne UAP-believers i sit svar på, om Trafikstyrelsen lå inde med UAP-observationer fra de overvågningskameraer, der overvåger det danske luftrum. Tilsvarende lå de europæiske luftfartsmyndigheders ECCAIRS-system tilsyneladende heller ikke inde med UAP-optagelser.

Hovedkonklusionen i Trafikministerens svar til Transportministeriet om, hvorvidt Trafikstyrelsen har set ufoer på deres overvågningskameraer.
(Illustration: Screenshot fra PDF-dokumentet med ministerens svar)

Af indtil videre ukendte årsager har Transportudvalget med socialdemokraten Rasmus Prehn som formand, pludselig fået interesse i at vide noget om UAP-indberetninger fra Trafikstyrelsens overvågningskameraer. I hvert fald stillede Transportudvalget følgende officielle spørgsmål til Transportministeren tilbage i februar i år:

„Kan ministeren oplyse, hvor mange indberetninger af uidentificerede objekter/fænomener Trafikstyrelsen har modtaget? Og kan ministeren i den forbindelse også oplyse, hvor mange af sådanne registreringer der i det hele taget optræder i ECCAIRS?“


Kun et enkelt uidentificeret objekt

Her i starten af marts 2023 kom der så svar fra Transportministeren. Det kan læses her i sin fulde ordlyd.

Skal vi kort opsummere det vigtigste, må det være dette citat fra svaret:

„Trafikstyrelsen har foretaget en søgning i styrelsens journalsystem. I journalperioden 2011-2021, har styrelsen modtaget én indberetning vedrørende uidentificerede objekter/fænomener. Indberetningen vedrørte et uidentificeret flyvende objekt. I den gældende journalperiode (denne løber fra 2021 og frem til 2026) har styrelsen modtaget én indberetning vedrørende uidentificerede objekter/fænomener. Indberetningen vedrører kondensstriber.“

Altså har der siden 2011 kun været ét tilfælde, hvor overvågningskameraerne har fanget noget over dansk luftrum, der ikke var til at identificere. Og skulle Trafikstyrelsen ønske en forklaring på det enlige tilfælde, stiller SUFOI gerne sine eksperter til rådighed.


ECCAIRS ser ikke UAP's som en trussel for luftfarten

Det europæiske koordinationscenter for uhelds- og hændelsessystemer havde heller ingen UAP-observationer at bidrage med. Det skyldes, at:

„ECCAIRS (European Co-ordination Center for Accident and Incident Reporting Systems) udgør en digital platform, der understøtter de europæiske luftfartsmyndigheder i at opfylde formålet med forordningen, nemlig at relevante sikkerhedsoplysninger relateret til civil luftfart indberettes, indsamles, opbevares, beskyttes, udveksles, videregives og analyseres med det ene formål at forbedre luftfartssikkerheden. Det er ikke muligt at få udleveret materiale fra Databasen, hvis oplysningen ikke har et luftfartssikkerhedsmæssigt formål. Trafikstyrelsen har derfor ikke mulighed for at oplyse, hvor mange indberetninger om uidentificerede objekter/fænomener, der findes i den europæiske database.“

Altså har ECCAIRS ikke grund til at anse UAP's for en trussel mod luftfarten. Sandsynligvis af den indlysende grund, at de ikke har registreret observationer af sådanne objekter.


UAP.dk forsøger at skabe en storm i et glas vand

Ligesom vi ikke endnu kender årsagen til Transportudvalgets pludselige interesse for UAP-observationer på diverse overvågningskameraer, har det danske believer-site UAP.dk af lige så ukendte grunde kendt til spørgsmålet og forsøgt at skabe en storm i et glas vand i deres artikel om svaret.

Artiklen i UAP.dk opridser både spørgsmålet og det skuffende svar. Samtidig bortforklarer de manglende danske UAP-observationer fra officielt hold med, at radarerne i de danske lufthavnes kontroltårne er kalibreret, „så alle anomalier frasorteres. Flyvelederne kan slet ikke se uidentificerede fænomener, hvis de fx har et unormalt flyvemønster, en uventet flyvehøjde, en mærkelig form eller en uforklarlig hastighed.“


Flyveledere stiller sig uforstående
over for UAP.dk's påstande

Vi har foreholdt Transportministerens svar og UAP.dk's påstande til et par tidligere civile og militære flyveledere. De mener dels, at spørgsmålet er spild af Trafikstyrelsens tid, og dels stiller de sig uforstående over for UAP.dk's påstande, da det jo i yderste konsekvens kunne være med til at sætte flysikkerheden over styr.

For netop flyvesikkerheden er jo af største vigtighed for flyvelederne og den altovervejende grund til, at de sidder og dirigerer lufttrafikken. Og i den forbindelse ser de ikke noget i de foreliggende indberetninger, som gør UAP's til et flysikkerhedsmæssigt problem.

Vi har i SUFOI fuld tillid til Forsvarets kontrol med det danske luftrum og ser ingen grund til at stille spørgsmål ved det.

Når UAP.dk blander tingene og de forskellige myndigheders opgaver sammen, udstiller det blot skribentens manglende basale viden om danske civile og militære radarsystemers funktioner og virkemåde.


Det danske forsvar har aldrig haft et UFO-kontor

Samtidig vender UAP.dk også tilbage til Trine Bramsens svar til Folketinget om, hvorvidt det danske forsvar havde kendskab til uidentificerede flyvende objekter over dansk luftrum. I den forbindelse slutter artiklen af med følgende svada:

„Samtidig lukkede Forsvaret sit UFO-kontor i januar 2009. Derefter overdragede man kontorets samlede sagsområde og behandling af fremtidige henvendelser fra borgerne til interesseorganisationen SUFOI - Skandinavisk UFO Information.“

For det første er SUFOI ikke en eller anden fordækt interesseorganisation med en skjult agenda. Vores formål er at informere om fænomener, som kan føre til ufooplevelser.

For det andet lukkede Forsvaret ikke „sit UFO-kontor“ i januar 2009. Det havde været svært, da der aldrig har eksisteret et sådant „UFO-kontor“. Så „kontorets samlede sagsområde og behandling af fremtidige henvendelser fra borgere“ er derfor et postulat, der udelukkende synes fremført for at sætte ekstra kulør på og øge salgbarheden af artiklen. Men det bliver indholdet jo ikke ligefrem mere korrekt af.

Som det anføres på Forsvarets hjemmeside, er sagen en helt anden og væsentlig mindre sensationel:

„Flyvevåbnets operationscenter samlede i mange år alle henvendelser om uidentificerede flyvende objekter i en mappe, efter henvendelserne var blevet undersøgt. Den mappe valgte Flyvevåbnet i 2009 at gøre offentligt tilgængelig.“

På samme site kan hele det offentliggjorte rapportmateriale også downloades. Og i forbindelse med offentliggørelsen skrev Flyvevåbnet i deres pressemeddelelse:

„I dag har Skandinavisk UFO Information fuldstændigt overtaget opgaven med at indsamle og efterforske UFO-observationer, så Flyvevåbnet kun leverer brikker til opklaringsarbejdet i form af informationer om hvor og hvornår, der har været militære fly i dansk luftrum.“

Så SUFOI ligger på ingen måde inde med hemmelige ufo-rapporter fra Forsvaret eller modtager ufo-observationer fra deres ansatte, sådan som en kreds af UAP-fanatikere før har fremført det.


Sensationen som UAP.dk - helt bevidst
- overså i Transportministerens svar

Afslutningsvis skal det da også lige nævnes, at embedsmændene i Transportministeriet er grundige i deres forarbejde og research. Det fremgår af Transportministerens svar. Samtidig beviser det, at både embedsmænd og minister besidder en god portion humor.

Således havde ministeriet bedt Trafikstyrelsen foretage en søgning i den nationale database, der anvendes til indsamling af indberetninger af betydning for luftfartssikkerheden. Ved søgningen fandt de 25 hændelser, hvor enten ‚uidentificeret’ eller ‚unidentified’ (inkl. bøjninger af ordene) var blevet brugt i overskriften på indberetningen.

Det lyder jo så utroligt sensationelt, at det kan undre, at UAP.dk ikke har viderebragt denne del af svaret i deres artikel. I hvert fald indtil du læser fortsættelsen: „Blandt indberetningerne om uidentificerede objekter/fænomener er blandt andet indberetning om uidentificerede lugte, lyde og kufferter. Indberetningerne fordeler sig over en periode på ca. 22 år, som er den periode, hvor indberetninger af betydning for luftfartssikkerheden er indsamlet i den nationale database.“

Altså endnu en skuffelse for de entusiastiske UAP-fanatikere, der febrilsk jagter beviser på ikke-eksisterende UAP-observationer, som de mener, den danske stat og forsvaret ligger inde med.Tæt konjunktion af Venus og Jupiter
gav masser af ufo-oplevelser

Da planeterne Venus og Jupiter stod tæt sammen på aftenhimlen i dagene omkring den 1. marts, udløste det både telefonstorm hos svensk politi, og gav masser af observationsberetninger på både SUFOI's og mange andre ufogruppers Facebook-kanaler. Læs om de mange spøjse misfortolkninger, hvorfor fænomenet opstår med jævne mellemrum, og hvornår Jupiter og Venus igen står lige så tæt på himlen.

Omkring den 1. marts stod planeterne Venus og Jupiter i tæt konjunktion på aftenhimlen. Her set fra Bennys hjemmeadresse taget med en iPhone 8.
(Foto: Benny Christen Grandahl).

I dagene omkring 1. marts 2023 stod planeterne Venus og Jupiter ganske tæt på aftenhimlen mod vest. Det afstedkom rigtig mange ufo-observationer og bekymrede henvendelser til myndighederne.

Det skete dels på grund af, at der går flere år mellem så tæt en konjunktion af de to planeter - som det hedder, når to astronomiske objekter ses tæt ved siden af hinanden på himlen. Og dels på grund af at den sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i netop nu, har gjort folk ekstra opmærksomme på fremmedartede fænomener på himlen.


Masser af ufo-observationer

I løbet af dagene omkring 1. marts blev der derfor slået mange videoer og billeder op på både SUFOI's Facebook og de andre ufo-gruppers Facebook-sider. Samt stillet spørgsmål om hvad himmelfænomenet skyldtes i flere astronomi- og lokalgrupper.

Flere af observatørerne havde særdeles livagtige oplevelser med de to planeter, selv om de hang „bomstille“ på aftenhimlen. Andre havde en mistanke om en mere naturlig forklaring.
(Foto: Anonymiserede skærmbilleder fra SUFOI's Facebook-gruppe)

Flere af observatørerne havde særdeles livagtige oplevelser med de to planeter, selv om de hang „bomstille“ på aftenhimlen. Én oplevede således, at de fløj rundt over hele byen, uden at der kunne høres nogen lyd. Og en anden - i en af de andre ufo-grupper på Facebook - mente ligefrem at kunne se det objekt, som lysene sad på.

Det er ikke ualmindeligt, at hjernen spiller observatører sådan et pus. For når vi normalt ser to lys, som er så tæt på hinanden, er der jo oftest også en flyvemaskine involveret, som lysene sidder på. Derfor skaber hjernen helt automatisk forventningen om, at der befinder sig et objekt mellem lysene. Denne form for fejlperception kan du læse mere om i bogen 50 år med ufoer, som kan hentes gratis fra SUFOI's hjemmeside.

En særlig påståelig observatør troede ikke på forklaringen om Venus og Jupiter. For han var vant til at gå med hunden om aftenen på det tidspunkt og havde aldrig lagt mærke til de to lys før. Det havde han jo sådan set ret i, da der - som allerede nævnt - går mange år imellem, at der opstår så tæt en konjunktion mellem de to planeter.

Da det åbenbart gik op for ham, at forklaringen var god nok, slettede han sit opslag. Det ses desværre alt for tit og er utroligt ærgerligt. For når folk sletter deres opslag, mister vi gode eksempler på, hvordan folk oplever, beskriver og reagerer på ukendte lysfænomener på himlen.


Politiet har ingen igangværende operationer
i luften for nuværende

I Sverige oplevede flere politistationer landet over telefonstorm, fordi bekymrede borgere ringede ind og anmeldte alt lige fra helikoptere over ufoer og balloner og til droner. Jo, det er helt klart, at krigen i Ukraine, Ruslands raslen med sablen over for Vesten og affæren med den kinesiske spionballon over USA har fået folk op på stikkerne.

Presset på telefonerne hos Politiet i Jämtland var på et tidspunkt så stort, at de den 1. marts kl. 19.30 gik ud med en meddelelse på deres hjemmeside om fænomenet.

Politiet i Jämtland gik ud med en meddelelse på deres hjemmeside om fænomenet for at tage presset af telefonerne.


Så tæt på hinanden på aftenhimlen
- og dog 670 millioner km fra hinanden

Men på trods af at folk både troede, at de så rumskibe, helikoptere, balloner og droner med kraftige lys på, befandt de to planeter sig ca. 670 millioner km fra hinanden på observationstidspunktet. Fænomenet opstod udelukkende, fordi de to planeter stod på en sådan måde i deres baner rundt om Solen, at de fra Jorden så ud til at være ganske tæt på hinanden.

Venus er en indre planet, som i gennemsnit er ca. 108 millioner km væk fra Solen. Så set fra Jorden befinder Venus sig altid i nærheden af Solen. Den maksimale vinkelafstand er 47°. Det betyder, at Venus følger med Solen rundt om himlen i løbet af et år. Samt at den aldrig kommer til at stå i modsatte retning af Solen.

Jupiter er derimod en ydre planet, som befinder sig ca. 778 millioner km fra Solen. Den bruger 12 år på et kredsløb om Solen, og en gang om året er den i opposition. Det vil sige, at den står i den modsatte retning af Solen, og derfor er på himlen hele natten.

Som et resultat af Jordens bevægelse omkring Solen vil Jupiter omkring et halvt år senere stå i samme retning som Solen. Set fra Jorden synes Solen nemlig i løbet af ét år at bevæge sig en gang rundt gennem stjernebillederne på Ekliptika.

I virkeligheden er det jo Jorden, som bevæger sig om Solen, så vi i årets løb ser i forskellige retninger ud i solsystemet. Solens tilsyneladende bevægelse betyder, at Jupiter står i samme retning som Solen en gang om året - eller nærmere bestemt nogenlunde hver 13. måned.

Eftersom Venus som nævnt altid befinder sig i nærheden af Solen, vil Jupiter derfor også passere Venus ca. en gang om året. Med andre ord forekommer der en konjunktion mellem Jupiter og Venus med omkring et års mellemrum.


Ikke nær så spektakulært, sidst det skete

Imidlertid kredser Jupiter og Venus rundt om Solen i lidt forskellige baneplaner. Så afstanden mellem dem varierer en hel del fra gang til gang. Derfor er det ikke alle konjunktioner, som er lige spektakulære.

Hvis konjunktionen derudover finder sted på et tidspunkt, hvor planeterne står tæt på Solen, kan konjunktionen ikke ses, fordi den foregår på daghimlen.

Sidst Jupiter og Venus stod lige så tæt sammen på aftenhimlen som i begyndelsen af marts, var den 30. juni 2015. Det var lige midt i sommerens lyse nætter. Så med det blotte øje var synet ikke helt så bemærkelsesværdigt.

Et særligt forhold ved konjunktionen den 30. juni 2015 var, at der 4 måneder senere, dvs. i slutningen af oktober, fandt endnu en forholdsvis tæt konjunktion sted. Både Venus og Jupiter havde i mellemtiden bevæget sig om på morgenhimlen. Og på grund af Venus' særlige sløjfeformede baneforhold i forbindelse med dens skifte fra aften- til morgenhimlen, havde den bevæget sig på en sådan måde, at den atter passerede tæt forbi Jupiter.


Sker først igen i 2039

Altså kan du se frem til flere konjunktioner i de kommende år. Men enten er de ikke nær så tætte eller ikke så synlige. Samtidig vil flere af dem opstå på morgenhimlen, hvor der oftest er væsentlig færre, som er vågne til at se dem.

Faktisk skal vi helt hen til den 2. november 2039, før vi kan opleve en lige så tæt konjunktion som den, vi netop har oplevet. Den vil foregå på morgenhimlen, hvorfor det næppe vil medføre nær så mange ufo-rapporter og bekymrede opkald til myndighederne.Tilbud på bøger

Køb to af SUFOI's mest populære bøger og spar penge.

Danske X-filer - Forhistorien og UFO'er - Myter og viden er SUFOI's to seneste bogudgivelser. Begge bøger er i A4-format, indbundne og med mange farveillustrationer. Køb bøgerne og forkæl dig selv med mange timers god læsning:

  • Om Danske X-filer - Forhistorien skriver UFO-Sverige: ... „Målet har været at forsøge at få et så fuldstændigt billede af det danske forsvars arbejde med ufo-spørgsmålet, herunder hvordan det blev håndteret over for offentligheden, og hvilke undersøgelser man gjorde af selve fænomenet ... Ole Henningsen er den helt rigtige til at tage sådan en udfordring op. Med mange års erfaring er han en grundig og vidende efterforsker uden forudfattede meninger om det materiale, han beskæftiger sig med. Samtidig har han en kritisk, undersøgende pen, som hjælper læseren med at sætte tingene i deres rette sammenhæng ... indholdet er førsteklasses, og giver et godt billede af, hvordan det danske forsvar og de tidlige danske ufo-grupper forholdt sig til fænomenet“ ...
  • UFO'er - Myter og viden anbefales af Dansk BiblioteksCenter: „... Spændende og flot bog ... Bogen udstråler, at forfatterne har stort engagement og passion for mange af de myter og historier som omgiver UFO'er, og den virker samtidig både saglig og velresearchet. Bogen er velskrevet og layoutet er lækkert udført. De mange flotte fotografier og illustrationer fuldender værket ...“


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2023. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted