logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2022 > UFO-Mail nr. 365

UFO-Mail nr. 365
16. august 2022


Anmeldelse af Danske X-Filer i det svenske UFO-aktuellt

Clas Svahn fra UFO-Sverige har anmeldt første bind i Ole Henningsens bogserie om de danske X-filer.

 
Clas Svahn, næstformand I UFO-Sverige.
(Kilde: Wikimedia Commons)

Ole Henningsen har i ti år støvsuget Rigsarkivet i Danmark for dokumenter, der omhandler ufoer. I alt blev det til mere end 100 besøg.

Målet har været at forsøge at få et så fuldstændigt billede af det danske forsvars arbejde med ufo-spørgsmålet, herunder hvordan det blev håndteret over for offentligheden, og hvilke undersøgelser man gjorde af selve fænomenet.


Ole Henningsen er den rigtige til opgaven

Ole Henningsen er den helt rigtige til at tage sådan en udfordring op. Med mange års erfaring er han en grundig og vidende efterforsker uden forudfattede meninger om det materiale, han beskæftiger sig med. Samtidig har han en kritisk, undersøgende pen, som hjælper læseren med at sætte tingene i deres rette sammenhæng.

Udover alle dokumenterne, hvoraf mange er afbildet i bogen, kommer vi også til at møde folkene bag dem. Både militærfolk og ufologer. Og undertiden smelter disse roller sammen. Som i tilfældet med major H. C. Petersen og oberstløjtnant Frank Pedersen, der begge blev vigtige frontfigurer i den tidlige danske ufo-bevægelse.

For bogen er også et stykke dansk ufo-historie, hvor tidlige organisationer som Dansk Interplanetarisk Selskab for Kontakt (Disc) og Skandinavisk UFO Information (SUFOI) fylder meget.


Bogen fokuserer på 1950'erne

Bogens fokus er på 1950'erne Det var en dynamisk tid for ufo-spørgsmålet i både Danmark og Sverige. Begge landes væbnede styrker har arkiver, som viser den store tilstrømning af henvendelser fra både offentligheden og massemedierne. Samtidig viser de også, at militæret tog rapporterne om ufoer alvorligt, og at det var noget nyt, som de ikke altid havde en forklaring på.

Men på trods af ivrige forsøg fra både Disc og SUFOI på at etablere et samarbejde med Forsvarets Forskningsråd (FFR) i Danmark, lykkedes det aldrig, selvom spørgsmålet blev alvorligt diskuteret af FFR.

Kontakterne mellem forsvaret og de tidlige danske ufologer var ikke helt ukomplicerede. Her mødtes tydeligt troende Adamski-tilhængere med forsvarsansatte, der pludselig blev stillet spørgsmål om fænomener, som de ikke altid selv forstod.


Amager-sagen

Et tydeligt eksempel på, hvordan den tidlige danske ufo-bevægelse kunne agere, er den såkaldte Amager-sag fra sommeren 1959. Her fotograferede to unge studerende en flyvende tallerken over Amager i udkanten af København.

Det er Danmarks mest kendte opdigtede ufo-historie, og den får god plads i bogen.

Billedet af den flyvende tallerken blev udgivet bredt af Berlingske Tidende og blev omtalt i flere lande. Her har Henningsen samlet samtidens reaktioner og kommentarer, som ofte var forsigtigt positive over for billedet, og hvor Forsvarets Forskningsråd gennem en civilingeniør Fabricius udtalte, at de var „meget interesserede“ og gerne ville undersøge billedet og tale med de to unge mænd.

SUFOI's H. C. Petersen var meget begejstret, og så billedet som endnu et bevis på de flyvende tallerkeners tilstedeværelse i dansk luftrum.

Men billedet var fup, og de to mænd indrømmede det. Det blev ikke kommenteret med et eneste ord i SUFOI's magasin UFO-Nyt, bemærker Henningsen. På den måde dækkede den største danske ufo-organisation og dens ledende person, H. C. Petersen, over, at det billede han selv havde rost, viste sig at være falsk.


Et godt indblik i datidens syn på ufoerne
 
Ole Henningsen: „Danske X-filer - Forhistorien“ (bind 1), 192 sider, illustreret i farve, A4-format indbundet, SUFOI 2022.

Udover at bogen bygger på dokumenter, som forfatteren har fundet og undersøgt, underbygges historien også med interviews, som Ole Henningsen har lavet gennem årene og med hans solide kendskab til ufo-historien generelt. Her er Roswell-styrtet, den britiske premierminister Winston Churchills interesse for de flyvende tallerkener og CIA's involvering i spørgsmålet med, alt sammen med forbindelser til den danske ufo-scene.

Bogen er således fokuseret på den tidlige ufo-historie, men noget af den vender Ole Henningsen tilbage til i senere udgivelser. For eksempel spøgelsesraketterne. Det skal blive interessant at følge.

I alle de gennemgåede dokumenter er der intet, som viser, at det danske forsvar kender svaret på mysteriet, eller at de har forsøgt at fortie oplysninger af anden karakter end rent militært. Ole Henningsen kan ikke finde beviser for udenjordiske besøgende. I stedet tegner der sig et billede af en forsvarsstyrke, som til tider brugte meget tid på at forsøge at forstå disse fænomener og kommunikere med både den brede offentlighed og ufo-grupperne.


To små hjertesuk

Hvis jeg skal forholde mig kritisk til to ting, så er det de lange webadresser, forfatteren gengiver. Det er links, som i stedet skulle have været samlet på en side dedikeret til netop dette.

Nu bliver de klodsede blå distraktioner, som kun få vil tygge sig igennem, og derefter møjsommeligt taste ind i deres browsers søgefelt.

Det andet hjertesuk er det rodede layout, som giver et uroligt indtryk med indsatte billeder. Samt lange afsnit citeret i kursiv, som er svært at læse.


Konklusion

Men indholdet er førsteklasses, og giver et godt billede af, hvordan det danske forsvar og de tidlige danske ufo-grupper forholdt sig til fænomenet. Men enhver, der forventer nogle afslørende dokumenter, som viser, at militæret har svaret på mysteriet, leder forgæves.

Oversat og redigeret af Benny Christen Grandahl.
Gammel traver huserer igen
på de sociale medier

En gammel fake video af en flyvende tallerken, som eskorteres af to amerikanske jagerfly, spredte sig endnu en gang som en steppebrand på Facebook, da den blev delt sidst i juli i år.

 
Inden Facebook fik mærket videoen som falsk, var den delt over 2.500 gange.
(Foto: Skærmklip fra Facebook)

Endnu en gang har denne YouTube video fra 2011 skabt opmærksomhed og masser af delinger på Facebook.

Senest blev den postet af en Facebook-bruger den 24. juli 2022. Videoen nåede at blive delt over 2.500 gange og kommenteret af utallige, før Facebook mærkede opslaget som „falske oplysninger“ med et par faktatjek-link til sites på nettet, som forklarede sagens rette sammenhæng.


Sagens rette sammenhæng

Sagens rette sammenhæng er, at den er fremstillet af YouTube-brugeren Oondyla som ren underholdning og lidt af en practical joke i 2011.

Men selv om flere andre YouTube-brugere har fanget joken, er der også mange, som har kommenteret på videoen ud fra en ide om, at den er ægte. Således skriver en bruger, at han så sådan en ufo for mange år siden.

Oondyla har da også forhindret, at videoen kan deles som en indlejret video på andre hjemmesider. Men desværre kan den stadig deles direkte på Facebook, Twitter og WhatsApp.

Derfor er det næppe sidste gang vi har set den famøse video skabe delinger og omtale i diverse ufo-grupper og på private profiler på diverse sociale medier. 

The Skies Above

En noget anderledes ufo-udgivelse af folkene bag „That UFO Podcast“. I praksis er det et kort over og korte beskrivelser af 41 udvalgte britiske ufo-observationer. Samt en bonus i form af et postkort med ufo-typer og en guide til, hvordan du observerer ufoer. Læs anmeldelsen her.

Du skal ikke have lyttet mange minutter til Andy McGrillens og Dan Zetterstrøms „That UFO Podcast“, før du ved, at these guys are true believers. For dem er ufoer besøgende fra rummet - eller har en anden fantastisk forklaring rækkende fra tidsrejsende og til transdimensionale fartøjer.


41 pålidelige, UFOrklarede observationer

Det er også den indgangsvinkel til ufo-fænomenet, forfatterne har valgt, da de skulle udpege de 41 såkaldte pålidelige, uforklarlige observationer fra Storbritannien, som er med i denne lidt besynderlige og meget anderledes ufo-udgivelse.

Udgivelsen består af et kort, hvor observationerne er plottet ind på forsiden og beskrevet på bagsiden. Samt et postkort, som vi kommer tilbage til. Og et omslag, hvor du på indersiden kan plotte dine egne ufo-observationer ind.

 
På den ene side er der et kort over Storbritannien med alle 41 observationer plottet ind.
(Foto: Forfatteren)
På bagsiden er de 41 observationer - inkl. forfatternes egne - omtalt.
(Foto: Forfatteren)

De udvalgte observationer består af alt lige fra ufo-observationer med militære øjenvidner over en flok skoleelevers observation midt i deres spisefrikvarter af en „skikkelse i en sølvdragt“, som kom ud fra et kuppelformet objekt, og til en 77-årig, som blev afvist af en menneskelignende ufonaut, fordi han var „for gammel og for svagelig“ til det formål, de skulle bruge ham til.

Jo, vi er sandelig landet i krukken med pålidelige observationer her. Selv om de fleste er langt mindre spektakulære end eksemplet med skoleeleverne og den ældre mand.


Forfatternes egne observationer er også med

Blandt de 41 pålidelige, uforklarede observationer finder vi også forfatternes egne observationer fra henholdsvis 2019 og 2021. De er knapt så fantastiske som eksemplerne ovenfor.

Af de to er Andy McGrillens observation af et mørkt, trekantet objekt, som hang stille i luften 100 fod over ham, nok den mest opsigtvækkende. Dan Zetterstrøms er af den mere ordinære „et lys på himlen, som bevæger sig underligt eller overraskende på himlen“ type.

Men af de 41 udvalgte observationer, er de to her måske de mest pålidelige og uforklarede i samlingen - i hvert fald for forfatterne. Nej, undskyld. Men her knækker filmen lidt for mig - hvis den ikke allerede var knækket.

For selvfølgelig har deres egne observationer haft stor indflydelse på deres liv og valg af „karriere“. Men ligefrem at tage dem med i en udgivelse af denne karakter, er måske lige at være selvhøjtidelig nok. Eller også er det bare min indre jantelov, som stikker hovedet frem.


Postkortet var en uventet bonus

Udover kortet indeholder udgivelsen også et „postkort“. På den ene side er der nogle tegninger af de „ufotyper“, som er blevet observeret over Storbritannien. Fred være med dem.

Men bagsiden er en smart lille quick guide til, hvad du skal gøre, når og efter du har observeret noget ukendt på himlen. Guiden er opdelt i tre trin: Investigate, Document og Share - og er faktisk ikke så tosset endda. Selvom den bærer tydeligt præg af, hvilken type observation forfatterne forventer, at det er.

Men under Investigate nævnes apps til at vise kendte flyvninger i området, satellitter på himlen og andre fænomener, som kan give en naturlig forklaring på observationen.

Bagsiden på postkortet er nok det mest anvendelige ved denne udgivelse.


 
„The Skies Above“. Et kort og et postkort. Kan købes på Saxo.com. I nederste højre hjørne er angivet et „No. 001“. Måske er der lagt op til en serie her, som lukrerer på forfatternes podcast om ufoer.
(Foto: Forfatteren)
Jeg ville have været ellevild ...

... for 40-45 år siden, hvis der var blevet lavet en lignende udgivelse med danske ufo-observationer. Ja, jeg ville have plaget mine forældre til vanvid, eller været gået til yderligheder, og have taget et job efter skole, indtil jeg havde haft råd til at købe to eksemplarer af udgivelsen.

Så kunne jeg have hængt kortsiden op ved siden af beskrivelserne, så alle, som kom på besøg på mit teenager-værelse, kunne have set beviser for, at vi fik besøg fra rummet.


... men er det ikke i dag

I dag ville jeg ikke rigtig vide, hvad jeg skulle bruge sådan en udgivelse til. Heller ikke med danske observationer.

For efter at SUFOI har undersøgt mere end 15.000 danske observationer over de sidste 65 år uden at have fundet et eneste rumskib, bliver vi nødt til at erkende, at sandheden derude er knap så sensationel og revolutionerende, som mit unge alterego håbede på.

Og som mange åbenbart stadig håber på. Fx forfatterne til nærværende udgivelse og alle dem, som har ladet sig besnære af det amerikanske mediecirkus, der har givet ufoerne endnu en tur i manegen.


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2022. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted