logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2021 > UFO-Mail nr. 322

UFO-Mail nr. 331
18. juni 2021


Nyere uforapporter fra Flyvevåbnet?

Forsvarskommandoen bekræfter, at man forsøger at finde nyere uforapporter i arkiverne.

Den senere tids kraftige medieomtale af den kommende Pentagon-rapports forventede offentliggørelse senere på måneden har fået Forsvaret til igen at kigge på, hvad der måtte ligge i deres arkiver.

„Forsvarskommandoen er i øjeblikket i gang med at undersøge, om det kan lade sig gøre at søge henvendelserne frem og offentliggøre de henvendelser, der er modtaget siden 2009, hvor Flyvevåbnets ufo-arkiv i sin tid blev offentliggjort“, noterer Politikens journalist Claus Paaske den 6. juni 2021 og beretter videre med baggrund i et skriftligt svar fra Forsvarskommandoen:

„Herhjemme modtager Forsvaret med jævne mellemrum henvendelser fra borgere om ting, de har set på himlen, som de ikke forstår, og henvendelserne bliver undersøgt“.

Videre hedder det fra Forsvarskommandoen: „Forsvarets Operationscenter henvender sig til det Nationale Maritime Operationscenter og til det Nationale Luftovervågningscenter for at indhente data. Oftest viser det sig at handle om, at Forsvarets egne enheder har været på træningsmissioner. I nogle tilfælde, hvis der ikke umiddelbart er nogen forklaring på hændelsen, og det ikke bliver vurderet relevant for Forsvaret at undersøge, så henviser Forsvaret til Skandinavisk UFO Information“.

Politiken anfører afsluttende: „Skandinavisk UFO Information har eksisteret siden 1957 og har gennem tiden indsamlet og analyseret mere end 15.000 ufo-oplevelser. Selv om foreningens arbejde har ført til konklusionen, at Jorden ikke får besøg udefra, beskæftiger den sig fortsat med ufomyten.“

Politikens artikel udspringer af den forhåndsomtale, der har været i medierne af den forventede Pentagon-rapport om ufoer, med The New York Times som kilde, med giver samtidig en velkommen dansk vinkel på tingene.

Jyllands-Postens journalist Uffe Christensen nævner også i en stor og særdeles velafbalanceret artikel den 6. juni 2021 bl.a. Forsvarskommandoens holdning til ufoer. På spørgsmålet om, hvorvidt Forsvarskommandoen kan tænkes at fremkomme med en rapport i stil med den ventede amerikanske Pentagon-rapport, svarer oberstløjtnant Kim Jensen, chef for Operationsafdelingen i Flyverkommandoens Nationale Luftoperationscenter, at man ikke kan kommentere på, hvad de amerikanske myndigheder vælger at offentliggøre.

„Men fra dansk side kan vi sige, at vi er åbne. Vi tager imod alle henvendelser, og de indberetninger, vi modtager fra borgerne, er ikke hemmelige. Vi er i gang med at undersøge, om vi kan søge henvendelser frem og offentliggøre dem, som vi har modtaget siden 2009, da Flyvevåbnets arkiv blev offentliggjort.“

Kim Jensen understreger overfor Jyllands-Posten, at man ikke gemmer denne type henvendelser særskilt, hvorfor det er noget af en opgave at finde de relevante dokumenter. Oberstløjtnant Kim Jensen siger videre: „Når Forsvarskommandoen har modtaget en henvendelse, bliver bl.a. det Nationale Maritime Operationscenter og det Nationale Luftovervågningscenter kontaktet for at indhente data.

Ofte viser det sig at handle om, at Forsvarets egne enheder har været på træningsmissioner. Hvis der ikke umiddelbart er en forklaring på hændelsen, og det ikke bliver vurderet relevant for Forsvaret at undersøge, så henviser vi til Skandinavisk UFO Information“.

På Jyllands-Postens spørgsmål til, hvor ofte det sker, at Forsvaret modtager henvendelser om observationer, der ikke umiddelbart kan forklares, svarer Kim Jensen:

„Det er ikke noget, vi har konkrete tal på, men det sker med jævne mellemrum, at der kommer henvendelser, som ikke umiddelbart har en naturlig forklaring. Men det er ikke noget, vi undersøger, med mindre det kan have en eller anden form for militær relevans.“

Til slut understreger Kim Jensen, at fænomener på himlen kan være mangeartede, og at lyset nogle gange snyder det menneskelige øje, hvorfor det ikke altid er, at det, folk oplever, kan måles eller ses på en radar.

„Vi tager alle henvendelser alvorligt, men det er fra gang til gang også nødvendigt at vurdere, om henvendelsen har en sådan karakter, at det giver mening for Forsvaret at bruge ressourcer på at undersøge det.

Vi er derfor glade for, at Skandinavisk UFO Information har været der for at tage imod de henvendelser, som Forsvaret ikke har vurderet relevante at undersøge nærmere.“


SUFOI modtager ikke automatisk rapporter fra Flyvevåbnet

Flyvevåbnet henviser observatører til at indrapportere deres ufooplevelser til SUFOI, hvilket kan ske via www.ufo.dk - Observationer.

I SUFOI er vi glade for henvisninger, men SUFOI's rolle ses med mellemrum i medier omtalt, som om Flyvevåbnet direkte videresender uforapporter til SUFOI. Det skal derfor pointeres, at dette ikke er tilfældet.

 

Henvendelser fra observatører bliver registreret i SUFOI''s Rapportarkiv og eventuelt sammenholdt med andre indberetninger. Rapportarkivet tjekker normalt rutinemæssigt for de mest oplagte forklaringer - fx meteor, Starlink/satellitter og planeter.

Detaljerede undersøgelser af de enkelte rapporter sker typisk kun i det omfang, der findes samtidige verificerbare facts som eksempelvis fotos eller videooptagelser, og i det omfang SUFOI's ressourcer muliggør det. Hvis der ud fra SUFOI's mangeårige erfaringsgrundlag er en helt åbenbar forklaring på oplevelsen, er forklaringen noteret ved observationen.

Rapporternes indhold kan læses her.

Dokumentationen for SUFOI's rapportarbejde gennem 50 år blev fremlagt af cand. polyt, ph.d. Toke Haunstrup ved SUFOI's jubilæumskonference i 2007. I bogen 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde beskriver han bl.a. i sin grundige fremstilling, at man ved at ignorere erfaringerne fra de opklarede sager, kan miste en væsentlig del af forklaringen på det mere komplekse ufofænomen.

Bogen dokumenterer også, at rapportarbejdet i Danmark i høj grad har øget vores viden om, hvordan vi kan opleve og fortolke omverdenen, og hvad der kan udløse ufooplevelser. Ufomyten er en fortolkningsramme, som kan aktiveres af usædvanlige oplevelser, der næsten altid har en reel, ydre årsag.

Bogen kan gratis downloades her.DR-podcast „Flyvende Tallerken“ og DR's P1 Morgen

Journalist Frederik Dirks Gottlieb og astrofysiker Anja C. Andersen har startet 2. sæson af DR-podcastserien „Flyvende Tallerken“ og om den første udsendelse den 7. juni 2021 skriver DR:

„Mens verden er gået UFO-amok samler journalist Frederik Dirks Gottlieb og astrofysiker Anja C. Andersen op på begivenhederne sammen med to af de mest kompetente personer når det kommer til at vurdere de nye UFO-videoer, som alle er udkommet over de seneste par måneder. Er der virkelig tale om noget vi ikke kan forklare, eller kan fejl i systemerne ligge bag de mystiske videoer? Tidligere jagerpilot Søren Sørensen og chef for Center for Luftoperationer og tidligere radar-operatør i Flyvevåbnet major Karsten Marrup, kommer med en professionel vurdering.“

Søren Sørensen og Karsten Marrup kommenterer bl.a. danske radarfunktioner og luftoperationer generelt men ikke mindst de senest fremkomne amerikanske militære videoer. Det længerevarende indslag med den danske vinkel starter ca. 8 minutter inde i udsendelsen, der kan høres via dette link.

Podcasten Flyvende Tallerken sender foreløbig de næste 3-4 uger, for derefter at holde sommerferie og vende tilbage med flere udsendelser til efteråret. Major Karsten Marrup, der er sektionschef ved Institut for Militære Operationer, Center for Luftoperationer, ved Forsvarsakademiet, interviewes også I Berlingske Tidende den 5. juni 2021, hvor overskriften på artiklen lyder:

„Dansk major har set de grynede optagelser, og han er ikke længere i tvivl“.
„Mentalt er det helt vildt. Men jeg er nødt til at sige det.“

Artiklen starter: „Er det i virkeligheden hidtil ukendt teknologi fra Rusland og Kina, der har kickstartet en ny og vedholdende debat om ufoer? Det ville være et beroligende svar, men den holder ikke, svarer en fremtrædende dansk militærekspert. Han vil ikke længere udelukke muligheden for, at ikke-menneskeskabt teknologi flyver rundt i vores luftrum.“... men resten af artiklen kræver abonnement for at læse.

DR's P1 Morgen kontaktede også major Karsten Marrup og bragte et interview om ufovideoerne med ham mandag den 7. juni 2021. Det 6 minutter lange interview starter ca. 20 minutter inde i udsendelsen, der kan høres via dette link.
Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2021. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted