logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2021 > UFO-Mail nr. 327

UFO-Mail nr. 327
3. maj 2021


Ingen gider søge efter aliens i Danmark

Der er tre slags løgne: løgn, forbandet løgn og statistik. Citatet er tilskrevet Mark Twain, og det passer som hånd i handske til en ny undersøgelse, som SUFOI er blevet gjort bekendt med. Undersøgelsen vil give svar på, i hvilke lande man søger mest på ordet alien - altså hvilket land der er mest optaget af aliens - og resultatet kan bruges til hvad-som-helst og ingenting.

Den 3. maj er ifølge PsychicWorld.com „World Paranormal Day“, og i den anledning har Psychic World publiceret undersøgelsen Most Alien-obsessed European Country for at få os alle til den 3. maj at reflektere over „universets ukendte aspekter“.

Jeg kendte hverken den „internationale overnaturlige dag“ eller Psychic World, men det er også meget sjældent, at jeg kommer i nærkontakt med spirituelle eller paranormale kredse - og den spritnye undersøgelse frister mig heller ikke til at gøre forsøget i fremtiden.

Som det fremgår af statistikken, er Danmark ikke med på listen, men i undersøgelsens metadata kan man se, at Danmark kommer ind på en plads som nr. 28 på listen over lande, der er besat eller optaget af aliens med kun 1.800 årlige søgninger på Google. Så aliens har trange vilkår i Danmark: Ingen gider tilsyneladende søge efter dem. Eller også skyldes det beskedne resultat, at „alien“ på dansk oversættes til „fremmed“ (og ikke rumvæsen), og det har undersøgelsens bagmænd tilsyneladende ikke taget højde for.

Derudover er tallene ikke justeret efter befolkningsstørrelse, så det kan næppe undre, at befolkningsrige europæiske lande ligger øverst med mange søgninger.

PsychicWorld.com har også fundet de oftest stillede spørgsmål om aliens på nettet, og top-5-listen er:
  1. What would an alien look like?
  2. How do aliens contact?
  3. What are aliens?
  4. Where are the aliens?
  5. Why would aliens come to earth?

Psychic World giver selv et bud på svarene, og det er hårrejsende læsning, som jeg vil skåne UFO-Mails læsere for.

 Fra megalitter, hekse og labyrinter
til gådernes arkiv

„... I en verden af despoter, sammenbrud og undertrykkende og forældede religioner vil vi gerne hylde det søgende, åbne og spirituelle menneske. Og det kan lige så vel være astrofysikeren, som afsøger universets hemmeligheder fra observatoriet i Chile, som det kan være mennesket, der lukker støjen ude og lytter til en dyb og indre anelse om en større og magisk sammenhæng i livet og kosmos...“

Sådan skrev Klaus Aarsleff i lederen i det første nummer af hans nye magasin Menneske & mysterie, som udkom i januar 2021. Nu er Menneske & mysterie nr. 2 på gaden med artiklerne: Aachen domkirke på lige fod med Stonehenge - Heksemuseet i Ribe - Puma Punku. Templet med de umulige sten - Labyrinten og bevægelsens kraft - Olmekerstatuer med gådefuld magnetisme - Bronzealderkultens magiske underarm - X Files ligger i Norrköping - Istanbul. Kortet fra før pyramiderne - Hvordan kan du købe himlen? - Gåden om genfødsel - Forlængst uddøde kulturer venter den rumrejsende.

 
 
Artiklen „Forlængst uddøde kulturer venter den rumrejsende“ handler om en gruppe fysikere på California Institute of Technology, som i 2020 satte computere til at opdatere den berømte Drake-ligning fra 1961. Opdateringen viser, at der nok er langt flere beboede verdener end antaget i den oprindelige ligning. Men samtidig konkluderer de nye beregninger, at de fleste civilisationer i Mælkevejen for længst er uddøde. Før eller senere vil enhver kultur gå under. Tegningen viser et ægtepar, der på en bryllupsrejse i rummet finder en uddød kultur.
(Tegning: Stanley Wood til science fiction-fortællingen „A Visit to the Moon“ af George Griffith)


Menneske og mysterie er på 56 sider i beskåret A4-format, flot produceret i farver og velillustreret. Magasinet udkommer første tirsdag i hvert kvartal og koster kr. 74 pr. nummer. Læs et gratis prøvenummer her og bliv klogere på Klaus Aarsleffs andre projekter her.Iver O. Kjems 1936-2021

Vi har i SUFOI's ledelse netop erfaret, at en af „de gamle kæmper“ ikke lever mere. UFO-Nyts redaktør i perioden 1967-1982 Iver O. Kjems er stille sovet ind i sit hjem 84 år gammel.

 

I 1967 dukkede den såkaldte Orthon-bevægelse op i danske medier. Der var tale om en åndelig bevægelse med rødder fra Universal Link i England og efterhånden med hovedkvarter hos lærer Børge Jensen, Borup. Han var samtidig med i redaktionen af UFO-Nyt, hvilket efterhånden som bevægelsen mere eller mindre forudsagde Jordens undergang julenat 1967 og påbegyndte bygningen af en blyforet bunker på Midtsjælland, blev uforeneligt med SUFOI's virke.

På daværende tidspunkt trådte Iver O. Kjems straks til og overtog den praktiske redaktørpost for UFO-Nyt og indtrådte dermed i SUFOI's ledelse. Se hans første leder i UFO-Nyt nr. 5/1967.

Den amerikanske professor James E. McDonald holdt den 22. april 1967 i Washington et foredrag for „The American Society of Newspaper Editors“ om emnet ufoer. Det var Iver O. Kjems, der oversatte og redigerede foredraget, der på dansk blev udgivet under titlen „UFO'er - det største videnskabelige problem i vor tid“. Publikationen blev med Iver O. Kjems og Frank Pedersen, SUFOI's daværende formand, som underskrivere sendt til Regering og Folketing med en appel om, at holde sig orienteret om ufoemnet og samtidig tilbud om hjælp, hvis man her i landet skulle ønske at etablere en officiel løbende undersøgelse af sagen. Publikationen med det interessante foredrag kan gratis læses og downloades her.

Det var også Iver O. Kjems og Frank Pedersen, der i 1969 stod bag publiceringen af „UFO-Orientering“, der kan ses her.

Iver O. Kjems var en flittig skribent, som vi i SUFOI nød meget stor gavn af. I SUFOI's gamle ledelse, repræsentantskabet, sad Iver ofte tavs og lyttende under ophedede debatter. Når han så endelig tog ordet, lyttede vi andre opmærksomt til hans velformulerede og serøse kommentarer, så vi kom lidt ned på jorden igen.

Iver var på forskellig vis en kæmpe arbejdskraft for SUFOI i en trængt tid og som ansvarshavende redaktør for UFO-Nyt frem til 1982, hvor han afløstes af Henrik Klinge Pedersen.

Steven Spielberg i samtale med SUFOI's Erling Jensen og Iver O. Kjems (th.).

Steven Spielbergs berømte film „Nærkontakt af tredje grad“ havde premiere i Danmark i 1978, og SUFOI havde i forbindelse med lanceringen en række aktiviteter. På trods af den store mediebelejring, lykkedes det at få en times langt solointerview med Steven Spielberg i februar 1978 med deltagelse af SUFOI's Erling Jensen, Flemming Ahrenkiel og Iver O. Kjems.

Hele Spielberg-interviewet kan læses i UFO-Nyt nr. 2/1978.

To gamle ufovenner Ole Henningsen og Iver O. Kjems (th.) hilser på hinanden ved SUFOI's 50 års Jubilæum i Lyngby Storcenter den 17. december 2007.
Foto: S. A. Iversen

I sit arbejdsliv udenfor ufoernes verden var Iver O. Kjems tekstforfatter og var de seneste 19 år inden pensioneringen ansat som korrektør i Folketinget, et job han værdsatte meget.

Iver og hans kone Merete boede i Københavns omegn, men var nogle år bosat nord for Marielyst på Falster, hvilket bragte os lidt tættere geografisk på hinanden - Lolland og Falster. Kontakten blev også gennem årene vedligeholdt ved de gensidige årlige julehilsner, hvor min kone og jeg kunne se frem til hyggelige, spøjse og finurlige hilsner, som virkelig var kendetegnende for Iver O. Kjems.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2021. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted