logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2021 > UFO-Mail nr. 324

UFO-Mail nr. 324
17. februar 2021


Fra SUFOI's Fotoafdeling

7. august 2020 8620 Kjellerup

 
Den modtagne video er ret rystet, og det filmede lys ikke særligt stort og klart. Ovenstående stillbillede er ændret med forøget kontrast og skarphed i forsøg på evt. at fremkalde yderligere detaljer.
På de sidste sekunder af den modtagne videosekvens ses et lille lys, der regelmæssigt og gentagne gange hurtigt lyser op og forsvinder. Det „blinkende lys“ er kun synligt i en enkelt videoframe hver gang, hvorefter der er „mørkt“ indtil næste „blink“. Det er helt i overensstemmelse med et antikollisionslys på et fly.

Så dette 23 august 2020 kl. ca. 23:05 fra Knudstrup mellem Viborg og Silkeborg (retning sydvest). Står i døren og kalder på konen, da det pludselig ændrer retning og flyver op, ned, højre og venstre. Mens hun står der og kigger sammen med mig, kommer der en mere fra horisonten fra vest. De flyver over til hinanden og rundt om hinanden i cirkler i noget tid, hvorefter den ene forsvinder mod nordvest, og den anden bliver i ca. 10 min., inden den forsvinder mod vest. Har aldrig set noget lignede.
Mvh. De forvirrede

Således beskrives en hændelse, hvor der samtidig optages en kortere videosekvens af en del af fænomenet på himlen.

Der er flere flyveklubber samt Flyvestation Karup i nærheden af observatørerne, men SUFOI's søgning på FlightRadar 24 giver ikke resultat i retning af et eller flere fly. Dette ændrer sig dog pludseligt, da fotografen efterfølgende oplyser, at der ikke som først oplyst er tale om den 23. august, men om den 7. august 2020. Så giver søgningen via FR24 pludselig mening.

 

Udskrift fra FlightRadar24 viser den registrerede flyvebane for et Cessna 208 fly, Caravan 1 - UK Parachute. Et fly der anvendes af faldskærmsklubber i forbindelse med faldskærmsudspring.

Flyvebanen ses markeret fra 22.55 til 23.25 - altså i den periode, hvor observationen og videooptagelsen fandt sted.


SUFOI's kommentarer og konklusion

Ud fra udseende af lyset er Fotoafdelingen ikke i tvivl om, at der er tale om lys fra et fly. I størsteparten af videoen flytter lyset sig en del pga. kamerabevægelserne, ikke fordi det selv bevæger sig markant. Sidst i videoen forsvinder det mere konstante lys og der optræder kraftige blink i stedet. Det konstante lys er formentlig „landingsly/markeringslys“, og flyet flyver ved flere lejligheder mere eller mindre direkte mod observationsstedet, derfor det markante lys. Det afløses så af synet af antikollisionslyset, når flyet drejer bort fra observatørerne.

Der findes flere faldskærmsforeninger og -firmaer samt flyveklubber i området, og på observationstidspunktet var der som det dokumenteres af udskrifter fra FR24 et faldskærmsfly i luften i den angivne observationsretning.

Den modtagne video kan ses på Facebook på dette link under datoen 11. december 2020:
https://www.facebook.com/mikkel.voigtjensen/videos/10218335107788825


Observatørens ekstra kommentarer

Fair nok, er næsten tilbøjelig til at tro Fotoafdelingen har ret men det videoen ikke viser, er helt sikkert ikke fly da der er to der flytter sig ,som intet fly eller faldskærmsudspringer kan gøre, men det er jo kun mig og min kone, der har set det Men mange tak for hjælpen. Fedt med et Forum på Facebook hvor man måske får en forklaring ved, at I undersøger det grundigt, og det er meget prisværdigt.

Fotoafdelingen er dog fortsat ikke i tvivl om, at det netop er faldskærmsflyets lysføring, der ses på den modtagne video.

Observatørerne nævner flere lys i deres henvendelse. Det skal derfor nævnes, at eventuelle navigations-/landingslys mv. med baggrund i militære flyaktiviteter ikke kan konstateres via FR24, da militære fly normalt ikke har deres såkaldte transponder tændt.


5700 Svendborg
19. maj 2020

Efter at have hørt DR-podcasten „Flyvende tallerken“ lagde en observatør denne forespørgsel samt fotos og video ud på Facebook-debatgruppen (https://www.facebook.com/groups/112842926337) :

Jeg observerede et objekt den 19. maj 2020 kl. 22:22 under en fisketur. Lokation er Svendborg/Hvidkilde sø. Nogen har nogle forslag på hvad det kan være? En luftballon måske? Filmet mod SØ.

Video og flere fotos er lagt ud i Facebookgruppen den 18. december 2020.

 


SUFOI's kommentarer og konklusion

Ud fra lysets flyvemåde og de opgivne data for retninger og højde m.v. er der ingen tvivl om, at der er tale om Den Internationale Rumstation, ISS.

Når man så over et halvt år senere i december 2020, hvor materialerne bliver lagt på Facebook, forsøger at checke synligheden af ISS fra Danmark, passer det fint med, at rumstationen var synlig i en længere periode netop omkring observationsdatoen. MEN det synlige tidspunkt for ISS den 19. maj er anført som højst på himlen kl. 22.47, dvs. 25 min. senere end optagelsen af videoen.


Grafen viser ISS' kredsløbshøjde gennem det sidste år. Mest tydelig er raketaffyringerne, som pludselig øger højden, og det gradvise fald ind imellem. Højden er udglattet over et kredsløb, og det gradvise fald skyldes „luftmodstand“ i atmosfæren. Som det ses i grafen, er modstanden ikke konstant, og denne variation skyldes ændringer i tætheden af den ydre atmosfære, først og fremmest på grund af solaktivitet.

Hvordan kan det så alligevel være ISS? Der kan ikke regnes nøjagtigt med den i skemaet anførte „forudsigelse“, der ikke er en gengivelse af omløbsdata fra den 19. maj, men en tilbageregning fra i dag baseret på dagens omløbsdata for ISS. Der justeres året igennem på højden af ISS med små raketaffyringer, da rumstationen ellers vil falde ned, og når højden justeres, ændres omløbstiden samtidig lidt. Fotografen angiver selv observationsretningen til ca. SØ og bevægelsen ses på videoerne at være mod venstre, dvs. Ø, og lidt nedad. Alt peger ud fra udseendet, bevægelseshastighed og -mønster på, at der er tale om ISS.

Dette er et af de tilfælde hvor observatøren kan bidrage med helt konkrete data hvad angår tid, sted, retning og højde og dertil flere stillfotos og videoer. Dvs. noget meget konkret at arbejde med. Perfekt.

Observatøren svarer efterfølgende: Tak! Hørte en DR podcast (Flyvende Tallerken) og tænkte, at jeg heller måtte dele hvad jeg havde observeret.


1676 København V 10. august 2013

25. november 2020 uploadede en ung kvinde på Facebook https://www.facebook.com/groups/112842926337 og spurgte bl.a.:

Hej alle! Jeg håber I vil hjælpe mig med dette mysterie. Har I nogensinde set noget lignende? Billedet er taget på en tagterrasse, men helt oppe på taget. (7-8 sal) Sankelmarksgade på Vesterbro. Det var tidlig aften. Desværre så vi det først efter på billedet (dvs. intet blev direkte observeret men først senere opdaget på billedet, der oprindelig blev taget med mobiltelefon, red.).

 
Herover aftegningen i kraftig udsnitsforstørrelse.
På det originale fotos ses en mørk aflang aftegning på baggrund af den lyse himmel til højre for tv-antennen.


Kraftig debat og mange forslag

 

Billedet gav anledning til meget stor debat i SUFOI's Debatforum på Facebook, hvor der kom både en masse spørgsmål og forslag til, hvad „objektet“ kunne dreje sig om.

Sagen kompliceres i nogen grad af, at der ikke var tale om den originale optagelse men en senere „kopi“ i ret lille filformat. Der var derfor ikke supermange pixels at arbejde med.

Flere forsøgte sig med forslag om en drone eller et i luften flyvende plasticmateriale. Andre forsøgte via billedbehandling at finde snore, der kunne understøtte et evt. „ophængt objekt“.

En deltager mente at have belæg for med baggrund i skyggevirkninger m.v. at kunne konstatere, at der var tale om en metallisk overflade på objektet. Han mente samtidig, at en fugls bevægelser ville gøre objektet mere sløret, og at fjer endvidere måtte være synlige. Så med hans tekniske kunnen måtte en fugl være helt udelukket.

Nogle deltagere i SUFOI's Facebook-forum mente, at der kunne være tale om en fugl med opstrakte vinger, som eksempelvis vist på dette foto fra nettet af en ugle indsat i et udsnit af det originale foto.

SUFOI's Fotoafdeling var også inde på fugleteorien og kom ved anvendelse af filtre i billedbehandlingsprogram frem til disse resultater. Det kunne måske være en fugl med opstrakte vinger set fra siden flyvende mod venstre. Men som det ofte er påpeget, skal man være varsom med at overfortolke aftegninger med få pixels.


Lars Thomas på banen

 

Det var efterhånden oplagt at spørge SUFOI's mangeårige medlem Lars Thomas om hans mening om det ejendommelige billede. Lars Thomas er cand. scient i zoologi fra Københavns universitet i 1986 med speciale i otolither hos ulkefisk. Han er også Danmarks eneste kryptozoolog. Han arbejder dertil som videnskabelig journalist og har skrevet over 50 bøger, bl. a om fabeldyr og kryptozoologi.

Han har bl.a. som ung studerende deltaget i quizshowet „Kvit eller dobbelt“ i oktober 1984 med Tommy Dybbro som dommer og med Otto Leisner som vært. Her vandt han førstepræmien, fordi han vidste alt om fugle.

I sit svar til Fotoafdelingen er han meget kort og præcis:

Sjovt billede. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en fugl, der flyver direkte væk fra kameraet, idet billedet bliver taget.

   

Den vandrette streg er kanten af halen.

De ekstremt lodrette vinger får mig til at tænke på en due. Det er nemlig en af meget få fugle, der har så høje og dybe vingeslag, at vingerne mødes i luften over ryggen på dem (eller tilsvarende under bugen). Og det ses allermest når fuglene lige er lettet.

Umiddelbart kan kræet måske nok se lidt stor ud, men jeg ved af erfaring, at det kan være utroligt svært at bedømme en fugls størrelse - specielt hvis den flyver væk.

Det kan muligvis være en måge, men hos dem ser man ikke så tit de der meget høje og dybe vingeslag - men ingen tvivl om en fugl.

Et andet af SUFOI's grundige medlemmer, Karsten Bomholt, supplerede hurtigt due-teorien. Han fandt ved ihærdig søgning på nettet et site med silhuetter af fugle - herunder duer - i forskellige synsvinkler.


SUFOI's konklusion

Det ses tydeligt, at objektet ikke er symmetrisk, hverken lodret eller vandret.

Lystegningen i objektet eller formen er ikke i modstrid med aftegningen af en fugl fotograferet i en speciel vinkel. Underbygget af ekspertudsagn og vellignende „duesilhuet“ er Fotoafdelingen ikke i tvivl om, at al snak om droner, metallisk overflade og lignende er at betragte som en and...... undskyld sandsynligvis due.

Men forstår glimrende indsenderens nysgerrighed med det oprindelige billede, så stor tak til hende for at have fået lov at gennemtrawle sagen og tak til bidragyderne, som i sidste ende fandt en forklaring på det oprindelige „mysterium“.


6000 Kolding 1. februar 2021

Nogen der kan svare mig på hvad det her er? Den fløj og stoppede så midt på himlen, ingen lyd og den skiftede farve. På sidste video kan man se at den nærmest drejer om sig selv.

Sådan lød det indledningsvis på SUFOI's debatforum på Facebook fra en ung kvindelig observatør fra Kolding.

 
To af de modtagne fotos fra observatøren. Til venstre ses den typiske aftegning - en større rund „plamage“, når kameraets automatik forgæves forsøger at fokusere på et lille lys på en mørk himmel.
 
Eksempel på optagelser af Venus, hvor kameraet forsøger at fokusere på den lille lysplet på den mørke himmel (længst til venstre). I midten og til højre ses resultater, når billedet er ude af fokus og lyset fra Venus derfor ses som større runde lysplamager. http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2020/um20-303.php.

Observatøren beretter videre i mailkorrespondance bl.a.:

Vi var ude at gå en tur hvor vi ser lyset fra øst flyve mod vest, hvor den virker ret tæt på, og ja det virker til at den flyver over os på et tidspunkt.

Vi følger den så den sidste vej hjem. Da vi når hjem, kan vi se den ude i haven, hvor den stopper, men der flyver der et fly forbi den, så den har alligevel været højt oppe.

Vi står og kigger på den i lang tid, og henter også en lille kikkert for at se bedre.

Nej, vi stod ikke konstant og kiggede, men vi var nysgerrige og den var så nem at få øje på, at vi blev ved med at gå ud og kigge på den. Det første billede jeg tog var 19:58 og anden video er taget 20:00. Fra mit vindue på mit værelse kunne man stå og kigge på det.

Efter 1 time cirka, var det ligesom om at den langsomt blev mindre og mindre, imens den fløj mod øst igen, og så omkring 22:00 kunne vi ikke se den længere.


Debat på Facebook

På SUFOI's debatforum på Facebook afføder fotografierne og to videosekvenser, som også er offentliggjort af observatøren, en del kommentarer. Fotos og videoer er lagt op 2. februar 2021 kl. 22.05, https://www.facebook.com/groups/112842926337/permalink/10157594836986338/.

Observatøren svarer bl.a., at lyset så ud til at skifte mellem blå, rød, grøn, lilla og en gullig/hvid farve.

Der blev på Facebook nævnt en drone med lys som en mulig forklaring, hvorefter Søren Rosenberg Jensen tilføjer, at man i Kolding for et år siden havde droner i luften for at afsøge fjernvarmenettet for lækager og fejl: https://kolding-netavis.dk/dronerne-flyver-over-kolding?fbclid=IwAR2AG0C6H5dpVkORRfOYyMCeAjqAfbTStEU_MseKJ9WTsfzY2mfbTC5zxjo.

SUFOI's Fotoafdelings overvejelser og undersøgelser

Udskrift fra planetarieprogrammet Stellarium den 1. februar kl. 20. Lavt over horisonten på sydøsthimlen ses Sirius - himlens klareste stjerne.

Observatøren bemærker, at der ses forbipasserende fly, dvs., det er stjerneklart. Det kan bekræftes via FlightRadar24.com, at der er flere forbipasserende fly i stor højde indenfor det lange observationstidsrum. Afstanden til lyset er naturligvis et skøn, og det er en kendt sag, at det er en ret umulig opgave at konstatere størrelse på og afstand til et lys på en mørk himmel.

Enhver længerevarende observation af et lys på himlen leder automatisk tanken hen på en mulig forklaring af astronomisk oprindelse. Hele sidste del af beskrivelsen er i rimelig overensstemmelse med, at det kunne være himlens klareste stjerne Sirius lavt i horisonten i sydøstlig-sydlig retning. Men observatørens beskrivelse: Vi ser lyset fra øst flyve mod vest, hvor den virker ret tæt på, og ja det virker til at den flyver over os på et tidspunkt, tyder i anden retning.

SUFOI's Rasmus F. Hagen har haft kontakt med forsyningsselskabet for fjernvarme i Kolding for at høre, om de har haft nogen ude for at kigge efter en læk med drone. Ligeledes kontakt til et firma, som fortager disse droneflyvninger, som meddelte, at man ikke havde været i luften. Derimod svarede forsyningsselskabet, at man havde haft flyvning, men at man var nødt til at gå ned igen pga. af vejret.

Observatøren nævner i efterfølgende kommentarer og korrespondance endvidere: Jeg vil beskrive den lidt som en kugle med en ring om, som drejede rundt om sig selv...... blå, rød, grøn, lilla og en gullig/hvid farve.

Rasmus F. Hagen tager få aftener senere sin kone med udenfor for at kigge efter Sirius. Hun siger, uden at kende baggrunden og observationsberetningen, at stjernen blinker hvid, rød, grøn og blå og at der en ring omkring den.

De nævnte former for farveskift m.v. er helt almindelige for de stærktlysende stjerners blinken i klart vejr lavt i horisonten, og er helt i overensstemmelse med observatørens beskrivelser.

Forstørrelse af observatørens ene foto samt en efterfølgende aftens optagelse af Sirius foretaget af Rasmus F. Hagen - begge optagelser ændret mht. lys og kontrast. Ligheden mellem de to optagelser er slående.

Som ekstra kontrol tog Rasmus F. Hagen samme aften med sin mobil fotos af Sirius, der i udseende er helt i overensstemmelse med observatørens fotos, når man sammenligner forstørrelser af lyset.

Det er på den baggrund SUFOI's Fotoafdelings opfattelse, at observatørerne med stor sandsynlighed har set, fotograferet og filmet Sirius. Den længerevarende observation af Sirius kan på et tidspunkt have været kombineret med observation af en forsøgsvis opsendelse og flyvning af kortere varighed med en drone med lys i området.


2760 Måløv 4. februar 2021

Bær over med mig, det er første opslag, og jeg ved ikke om det hører til her, skrev en deltager på SUFOI's Facebook-debatforum og fortsatte i torsdag (den 4. februar, kl. 21.30 - 22.00) kørte jeg i bilen ved Kildedal Station. Jeg kom fra motorvejen. Da vi (min datter og jeg) rundede et hjørne blev jeg overrasket over et meget kraftigt lys der hang oppe i luften fremme til venstre. Vi snakkede om hvad det kunne være, men det var så underligt og atypisk at jeg bad hende tage billeder inde fra bilen. De er derfor ikke vildt gode.

Vi havde svært ved at vurdere om det bevægede sig, da vi selv var i fart. Vi kører under stationen og lyset er der stadig. Da vi drejer til venstre af Frederikssundsvej er lyset nu på vore højre side. Det står højt oppe over skyggerne fra beplantningen. Som vi kører, lægger vi lyset bag os.

Hjemme har vi forsøgt at finde ud af hvad det var. Og vi kan ikke forklare det. I dag kørte min mand med derud og vi så på området. Der hvor lyset hang over er der helt bart. Altså ingen huse, skorstene eller andet. Bare marker og bakker.....lægger billederne her (på Facebook, red.). Men altså.....de er som sagt desværre ikke gode. Men måske I kan genkende og forklare det?


 
Lyset ses herover i udsnitsforstørrelse.
En af de tre offentliggjorte optagelser. Det kraftige lys ses på himlen fotograferet af bilens passager. Det befinder sig til venstre for vejen næsten midt i billedet.

Udskrift fra FlightRadar24.com viser DHL-flyets bane på vej til landing i Kastrup Lufthavn.


Konklusion

Meget hurtigt gjorde SUFOI's gode samarbejdspartner Clas Svahn, tidligere formand for UFO-Sverige, på Facebook opmærksom på, at lyset passede perfekt med, at et DHL-fly var på stedet på vej fra Oslo mod Kastrup - og naturligvis med tændt landingslys.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2021. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted