logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2020 > UFO-Mail nr. 317

UFO-Mail nr. 317
23. oktober 2020


Spredt opsamling fra Fotoafdelingen

 
Stillbillede fra den offentliggjorte video. Videoen kan ses på Facebook under indlæg den 24. august 2020: https://www.facebook.com/mightymarie666/
videos/992818571149293
.
 

4800 Nykøbing F.
26. november 2018

Den 24. august 2020 dukkede denne efterlysning op på SUFOI's Debatforum på Facebook:

Denne video er optaget af min kæreste i Nykøbing Falster i 2018. Den er filmet med udsigt over Guldborgsund en sen nat. Vi har gennem flere år set flere lysglimt om natten ude på sundet. Hvad det er ved vi ikke, men vi har sammen set flere usædvanlige ting på himlen.

I uddrag hedder det videre:

Jeg har aldrig oplevet en mand på 25 være så bange og løbe så hurtig hjem som efter han filmede episoden på sundet.

Hvad tror I det er? Vi ved det virkelig ikke men det passer perfekt med de lysglimt vi så ofte har set ud over sundet.

Observatøren har senere oplyst, at observationen fandt sted fra Slotsbryggen den 26/11 2018 ca. kl 03.00 og oplyser endvidere, at lyset var tæt på jorden, så det er genskin, man ser i vandet - som den nederste lange, lysende streg.

Observatøren anfører, at videoen er optaget i ca. nordvestlig retning over Guldborgsund fra Slotsbryggen i Nyk. F.. Der er ingen „naturlige“ lyskilder i dette område, som kan være årsag til optagelsen/oplevelsen.


 
Udsnitsforstørrelse fra videoen viser ikke yderligere detaljer, der kan pege på en forklaring på lyset.
SUFOI's kommentarer

Hvis man gennemser videoen, kan man få det indtryk, at dette lysende fænomen bevæger sig voldsomt op og ned på himlen, men det er blot kamerabevægelser, der forårsager denne effekt.

I debatten spørges til det danske ildkuglenet. Men ingen af disse kameraer har registreret nogen form for lysfænomener på himlen, hvilket underbygger, at der sandsynligvis er tale om et ret lokalt fænomen.

Fotoafdelingen har ikke umiddelbart et bud på, hvad der er tale om, udover en klar projektør eller klart brændende materiale i nærheden af Middelaldercentret på modsatte side af Guldborgsund. Det virker dog usandsynligt, at Middelaldercentret skulle have haft et lysende publikumsstunt på denne tid af døgnet. Men er ikke i tvivl om, at der er tale om et lysfænomen, der har sin oprindelse helt nede ved jordoverfladen. En teori om, at der kunne være tale om et brændende nødblus kunne synes plausibel, men farven matcher ikke et sådan blus. Men der ser ud til at være tale om et brændende lys/materiale på skib eller på land på Lollands-siden af Guldborgsund. Lyset er fotograferet fra Nyk.F. og befinder sig sandsynligvis stationært og lavt og giver det omtalte og synlige genskin i vandet.

Men kommentarer med seriøse bud fra UFO-Mails læsere er meget velkomne.


 
Stillbillede fra den uploadede video. På videoen zoomes der ud og ind, og genstanden ses bevæge sig om sin lodrette akse. Videosekvensen kan ses på Facebook under 29. september 2020: https://www.facebook.com/1081861045/
videos/pcb.10157328816906338/
10220163309247918
.
2770 Kastrup 26. september 2020

På SUFOI's Debatforum på Facebook dukkede en video op med denne efterlysning:

Genstand svævede over Kastrup lørdag morgen - nogle der ved hvad det er? Ca. størrelse 2 biler. Kunne følges svæve over Amager flere kilometer ud mod cph kl. ca. 07.00 om morgenen i ca. 15 minutter. Video er desværre forringet af at blive lagt på Facebook.


SUFOI's kommentarer og konklusion

Observatøren noterer senere bl.a. Var overbevist om at gruppen måske hurtigt kunne identificere hvad det var? Eksempel en ballon eller lign. Og det er da også i den retning, Fotoafdelingen og andre deltagere i debatten på Facebook søger forklaringen. Efter flere gennemsyn af videoen samt objektets form og bevægelser er Fotoafdelingen ikke i tvivl om, at der sandsynligvis er tale om en heliumballon af en eller anden figur af en vis størrelse, der efterhånden har tabt en del af sin opdrift og tumler svagt rundt i luften


14. august 2020

Observatøren lagde en video op på SUFOI's Facebook Debatforum af et lille, aflangt og vandretliggende lys på himlen.

Videoen afstedkom en række kommentarer og spørgsmål, og man endte op med at konkludere, at der var tale om såkaldt „flyvende sommer“, dvs. en spindelvævstråd, der reflekterer solens lys.

Dette bekom ikke observatøren, der efterfølgende slettede hele sin tråd på Facebook med videoen, der dog ligger i Fotoafdelingens arkiv. Observatøren lagde endvidere videoen op på en anden ufogruppe på Facebook.

 
Øverst ses det lille lys svagt midt i et stillbillede fra den uploadede video. Både stillbilledet og udsnitsforstørrelsen herover viser lyset med ændrede lys- og kontrastforhold foretaget i billedbehandlingsprogram for gengivelsens skyld.
 
Til sammenligning ses her stillbillede fra video af „flyvende sommer“ optaget af SUFOI's Fotoafdeling den 9. september 2016.


SUFOI's kommentarer og konklusion

Der er uden tvivl tale om genskin af Solens lys i et edderkoppespind - såkaldt „flyvende sommer“. Det fremgår tydeligt ved sammenligning med tidligere optagelse af et sådant fænomen foretaget af Fotoafdelingen.

Fotografen må helt klart have bemærket, hvad det det drejede sig om, så Fotoafdelingen er overbevist om, at sagen er fremsendt til Debatforum på Facebook for at afprøve, om SUFOI nu ville hoppe på limpinden.Information og ufoerne

 

Link til journalist Mathias Sindbergs fremragende artikel om ufomyten med dansk islæt i Information den 10. oktober 2020. Artiklen fylder incl. grafiske illustationer 7 sider, der kræver abonnement: https://www.information.dk/moti/2020/10/ufoerne-tilbage-naar-verden-virker-usikker-fristende-rette-blikket-himlen.

Kommentarerne til artiklen er dog i skrivende stund frit tilgængelige via dette link: https://www.information.dk/moti/2020/10/ufoerne-tilbage-naar-verden-virker-usikker-fristende-rette-blikket-himlen#kommentarer.Erich von Däniken og astronaut på hulemaleri - klippefast bevis eller...

En af kommentarerne den 11. oktober 2020 til Mathias Sindbergs artikel i Information den 10. oktober 2020 er åbenbart formuleret som et spørgsmål direkte til SUFOI's Ole Henningsen:

 
Erich von Däniken interviewes i København 1972.
Foto: Ole Henningsen/SUFOI Picture Library
 

Jeg kom i denne sammenhæng, til at tænke på afbilleder i sten, fundet i Sydamerika. Af væsener i besynderlige (rum-)dragter! Kan Ole sige noget om dem? Det siges, at afbildningerne er hundreder af år gamle, men så længe har jeg ikke været her, så jeg kan bevidne det! Men, måske, alligevel, er der noget om UFO-snakken!

Det korte svar er - nej!

Det er først og fremmest i Erich von Dänikens bøger, der vises flere illustrationer med mennesker forsynet med horn eller „antenner“ og påstande om astronauters besøg i fortiden. Dänikens ideer lever i dag især på nettet, hvor debatten til tider kan være heftig. En af disse figurer er fra et „hulemaleri“ med noget der ligner et svævende objekt på himlen og en „astronaut“ nedenunder, hvilket fik Ole Henningsen fra Skandinavisk UFO Information (SUFOI) på banen i 2006. Han havde mere end 30 år tidligere undersøgt den pågældende sag og troede, at beviset var „aflivet“, men historien popper alligevel op fra tid til anden.

Kim Møller Hansen skriver i sin bog„ Bermuda Trekanten - og andre myter“, SUFOI, 2014, http://samples.pubhub.dk/9788787628167.pdf videre:

„Tilbage i september 1972 besøgte Erich von Däniken København. Efter en pressekonference på Hotel Richmond holdt han et velbesøgt foredrag i forbindelse med lanceringen af bogen ‚Fortids Gåder ... Fremtids Virkelighed 2’. Ole Henningsen fik dengang lejlighed til at interviewe Däniken og spurgte til det tilsyneladende klippefaste bevis, som er delvist gengivet i både Dänikens bog ‚Fortids Gåder ... Fremtids Virkelighed 2’ (Strube 1972) og i Dänikens film af samme navn. Hulemaleriet ser ud til at vise et væsen i rumdragt med et objekt svævende over sig, næsten som en scene fra en science fiction-film.“

Stillfoto fra Erich von Dänikens film „Fortids Gåder ... Fremtids Virkelighed“. Det meste af billedet er endvidere gengivet i s/hv. i von Dänikens bog „Min verden i billeder“, Strubes, 1973, med underteksten „Dette hulemaleri blev fundet af dr. Wjatsheslav Salzew ved Fergana i Usbekistan. Astronauten holder i hænderne en plade helt svarende til dem, der blev fundet i hundredvis i Baian Kara Ula.“

„Erich von Däniken var under interviewet med Ole Henningsen ikke særlig meddelsom om Ferganahulemaleriet, men fortalte dog, at han havde modtaget et foto af hulemaleriet fra den russiske forsker dr. Zaitsev. Ole Henningsen måtte derfor i gang med et større efterforskningsarbejde. Sporet gik bl.a. via den danske ambassade i Moskva, som kunne afsløre, at det omtalte hulemaleri slet ikke eksisterede!“

Ambassaden havde været i kontakt med „Instituttet for Arkæologi under Sovjetunionens Videnskabelige Akademi“, som efter at have set billedet fra Dänikens bog skrev: „Som svar på Deres brev af 25. juni 1975 kan jeg meddele, at helleristninger, magen til afbildningen på det til Instituttet for arkæologi, Videnskabernes Akademi, USSR, fremsendte foto er ukendte for vore specialister i mellemasiatisk arkæologi i Fergana-området. Desuden er den givne tegnings tilhørsforhold til arkæologiens fagområde meget tvivlsom.“

Men hvad viser Dänikens foto så?

Viatcheslaw Zaitsevs artikel i SPUTNIK var af en tegner illustreret med ovenstående grafiske værk. Kilde bl.a. https://www.sprezzatura.it/visiteurs/.

Det viser sig altså, at dette „hulemaleri“ overhovedet ikke eksisterer. Der er tale om en tegning, der illustrerer en artikel om fortidsastronauter af russeren Viatcheslaw Zaitsev i det sovjetiske tidsskrift SPUTNIK januar 1967. Trods at man også kan se tegnerens signatur forneden i højre side anvendes illustrationen af Erich von Däniken som „hulemaleri“ i hans bøger, bl.a. i „Min verden i billeder“, Strubes, 1973, og i hans farvefilm „Fortids Gåder ... Fremtids Virkelighed“, der blev udsendt af Obel Film med dansk oversættelse af Joachim Jerrik og dansk tale af Henning Skaarup.

Ole Henningsens originale artikel om sagen kan læses i SUFOI's tidsskrift UFO-Nyt 1/2006; der kan ses på denne adresse: http://files.afu.se/Downloads/Magazines/Denmark/UFO%20Nyt%20(SUFOI)/2006/UFO%20Nyt%20-%20No%201%202006.pdf


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2020. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted