logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2020 > UFO-Mail nr. 315

UFO-Mail nr. 315
25. september 2020


Spredt opsamling fra Fotoafdelingen

 
Stillbillede fra videoen modtaget fra observatøren i Hadsund.
9560 Hadsund 7. juni 2020

Så i nat, det der muligvis kan betegnes som en asteroide brænde op i atmosfæren. Har video jeg kan sende, lød den spændende meddelelse fra en 31-årig observatør fra Hadsund.

Videoen kan ses på Facebook: https://www.facebook.com/andersbj/videos/10157649791883003. Her skrev observatøren endvidere bl.a.: Hvad var det jeg så kl. ca. 00.10 flyvende fra syd mod nord. Det skal siges at efter videoen er stoppet, så det ud som om det brændte ud. Og inden videoen havde jeg set på det i ca. 5 sekunder.

Fotoafdelingens kommentarer og konklusion

Videoen er gennemgået adskillige gange i videoredigeringsprogram, hvor der er zoomet ind på dele af optagelsen. Der er taget stillbilleder fra videosekvensen, som er forstørret og ændret i billedbehandlingsprogram.

 
Bearbejdet udsnits-forstørrelse fra videoen, hvor „ballonhylstret“ måske kan anes.

Der er set nærmere på mulige flyvninger i området på dette tidspunkt, og ingen civile flyvninger har fundet sted. Der er ingen klare satellitter, der dels har denne lysstyrke - og heller ikke har kunnet ses - iflg. div. satellitpassageprogrammer. Der er ingen stjerner/planeter med den lysstyrke på himlen i den retning og tidspunkt. Det danske ildkuglenet (kameraovervågning af himlen) har ikke registreret ildkugler på dette tidspunkt. Udseendet svarer heller ikke til andre optagelser af nedfald af meteoritter (ildkugler), som er tilgængelige på nettet.

DMI's vejrarkiv siger middelvind på ca. 3,6 m/sek. fra syd mod nord, svarende til den anførte flyveretning og delvist overskyet himmel.

Fotoafdelingen er derfor ikke i tvivl om, at der med dette udseende/flyvemåde, højde/under skydækket samt flyvning i vindens retning, er tale om en lille varmluftballon med et brændende materiale i bunden til opdrift og oplysning.

Forelagt Fotoafdelingens konklusion svarede observatøren efterfølgende:

Min egen konklusion på optagelsestidpunktet var, at det i hvert fald ikke var en satellit, så var der noget galt. Jeg har selv undersøgt sagen lidt, og må jo nok desværre give jer ret i at det „bare“ er en lanterne der har passeret på nattehimlen :)


2730 Herlev 23. juni 2020

Fra en ung studerende i Herlev modtog SUFOI denne henvendelse:

Oplevede et underligt lys på himlen. Den bevægede sig i forskellige retninger på himlen, var meget klar i en varm, nærmest glødende, farve. Pludselig forsvandt den. Har billeder.

Observationstidspunktet 23.14 og ses i 1 minut i retningen Ø bevægende sig mod SØ i 50 graders højde. Farven anføres som Ild/rødt. Observatøren fremsendte i alt 5 fotos til SUFOI.

 
Optagelse nr. 1, hvor det observerede lys ses som en lille prik på den mørke himmel. På optagelse nr. 2 havde fotografen zoomet ind på lyset. Herover ses en kraftigt udsnitsforstørrelse af denne optagelse med ændrede lys- og kontrastforhold, som nu tydeligt viser ballonformen med et brændende materiale i bunden.


SUFOI's Fotoafdelings kommentarer og konklusion

Vejrdata fra DMI: Vind ca. 1'3 m/sek. skiftende fra ca. NV/NØ. Vejrdata er i rimelig overensstemmelse med et luftbåret objekt og flyveretning som beskrevet i henvendelsen.

Ud fra indberetningen og en gennemgang af de modtagne fotografier samt ændring af lys- og kontrastforhold m.v. i billedbehandlingsprogram af to af billederne er Fotoafdelingen ikke i tvivl om, at det drejer sig om en lille varmluftballon med et brændende materiale i bunden til opdrift og belysning. Og så er det i øvrigt Skt. Hans Aften.

Myndighedernes restriktioner mht. opsendelse af små varmluftballoner har næsten sat en stopper for opsendelserne, som derfor nu kun sjældent optræder i indberetningerne til SUFOI.

Du kan læse mere om varmluftballoner på dette link: http://www.sufoi.dk/info/balloner.php.


4250 Fuglebjerg 16. juli 2020

Min kæreste og jeg ser et lys, som bevægede sig på tværs af nattehimlen. Først troede vi at dette var et fly, men objektet blinkede ikke og gav ingen lyd fra sig. Så overvejede vi kort at dette kunne være en satellit. Men dette virkede forkert da objektet synedes trekantet og tættere på jorden. Samtidigt kunne vi se at objektet havde 3 lys tætsiddende sammen i en trekantet form. Objektet bevægede sig ikke i en helt lige linje, men drejede lettere imod øst.

Jeg greb min mobiltelefon for at filme objektet, men en video ville blive for mørk, derfor fik jeg taget nogle fotos. Dog kan man ikke ane formen, men kun et kraftigt lys.

Sådan lyder henvendelsen til SUFOI's Fotoafdeling om en observation, der varer et minuts tid den 16. juli kl. 23.34.

 
Et af de modtagne fotos. Det lille lysende objekt ses til højre for træerne næsten midt i billedet, der er „lysnet“ i billedbehandlingsprogram for at tydeliggøre optagelsen. På øverste foto har fotografen zoomet ind på lyset.

Observatøren tilføjer efterfølgende: Jeg sender hermed de billeder jeg fik taget af objektet. Ikke at man kan se så meget, men man kan fornemme lidt. Den virkede som et trekantet objekt med et hul i midten, meget mærkeligt.

Fotografen tilføjer om ovenstående modtagne illustration: Jeg har kigget lidt på nettet og jeg har fundet noget som ligner det vi så. Dette skulle være fra en anden observation.


SUFOI's kommentarer og konklusion

   

På disse tre udsnitsforstørrelser er anvendt div. filtre i billedbehandlingsprogram i forsøg på evt. at fremhæve yderligere detaljer i det fotograferede lysfænomen.

Der ses min. 4 lysere partier i aftegningen. Svarer i rimelig grad til observatørens beskrivelse.

Visse af lysene kan evt. skyldes rysten af kamera under optagelse pga. dårlige lysforhold.

Ud fra observatørens beskrivelse og de fremsendte fotos er det Fotoafdelingens opfattelse, at der er tale om en privat drone på en vis afstand. Ved bearbejdning af forstørrelser af billederne ses det, at der i aftegningen også er tale om flere lysere partier, der kunne være lysføringen på en drone.


Fotografens efterfølgende kommentar

Da objektet var mere eller mindre over os kunne vi kun tyde 3 lys, og at denne var formet som en trekant med lys i hver kant. Der var som et rundt hul i midten og objektet havde en form for „glød“ rundt om sig. Alle lysene var hvid-gullige og mindede på ingen måde som en drone. Samtidigt kunne vi intet høre, og objektet var (på øjemål) flere kilometer oppe. Vi har aldrig set droner i området. Hele den måde hvorpå den bevægede sig var ikke som en drone. Havde jeg haft mit spejlreflekskamera med min telelinse så havde jeg fået en langt bedre dokumentation og havde haft mulighed for at filme denne.

Jeg har set mange droner, både de billige, de dyrere og dem som beredskabet bruger og det lignede på ingen måde nogle af dem.

Vi kan tage fejl, men jeg er overbevist om at vi ikke bare så en drone.

Ud fra billedernes udseende er det fortsat Fotoafdelingens opfattelse, at en drone er den mest sandsynlige forklaring, men underbyggede kommentarer fra UFO-Mails læsere er naturligvis velkomne.


5853 Ørbæk 26. august 2020

På SUFOI's Facebook debatforum lagde en observatør fotos op med denne efterlysning:

Har lige været på aftentur med hunden, som blev noget på vagt (schæfer). Da jeg vender mig rundt, ser jeg disse tre lysstreger, som forsvinder op. Nogen god forklaring på, hvad det er? Tid: kl. 21.15, Ørbæk, Fyn.

Opslaget og de efterfølgende kommentarer blev efterfølgende slettet af observatøren, der åbenbart ikke var interesseret i kritiske spørgsmål og kommentarer til billederne og beretningen fra debatforums deltagere.

 
Et af de uploadede fotos på Facebook samt en kraftig udsnitsforstørrelse af de tre lysstreger (th.)

To „Kontroloptagelser“ foretaget af Rasmus Freltofte Hagen og lagt på Facebook som en glimrende illustration af, hvordan en optagelse med „et langstrakt lys“ (rystelse af kameraet under eksponeringen) og samtidig refleks, optages.


SUFOI's kommentarer og konklusion

Trods observatørens beretning om at have set „de aflange lys“ på himlen, er der ingen tvivl om, at der er tale om reflekser i kameraets objektiv, som det påpeges af bl.a. debatdeltagerne Hans Bødker og Rasmus Freltofte Hagen. Reflekserne skyldes de kraftige lys fra gadelamperne og ses modsat billedfeltets markerede midterpunkt.

Disse lys er altså ikke observeret direkte på himlen, og den aflange form på lysene skyldes rystelse af kameraet under eksponeringen i halvmørket.

Hvad observatøren så mener at have set på himlen, foreligger der intet yderligere om. Men det var ikke de lys, der optræder på optagelserne, og som blev præsenteret på Facebook!

Se mere om refleksdannelser: http://www.sufoi.dk/info/refleks.php.

 


4300 Holbæk 4. september 2020

Mellem Kalundborg og Holbæk observerede et medlem af SUFOI's Facebook debatforum en række lys på himlen og beretter herom:

I går aftes, mellem Kalundborg og Holbæk, ca. 22.00 så vi ca. 10 lyspletter placeret i en stor cirkel i skyerne. Cirklen, med pletterne drejede rundt, først den ene vej og dernæst den anden. Vi fik filmet det men kvaliteten er meget ringe. Vi så den i ca. en halv time. Kunne det være en form for lysshow? Hele ringen bevægede sig lidt over tid, men ikke meget.

På dette stillbillede fra videosekvensen med kraftigt forøget kontrast m.v. ses et par af de beskrevne lys på himlen.


SUFOI's kommentarer og konklusion

Fotoafdelingen og SUFOI's videoproducent Asle Nielsen har gennemset videoen adskillige gange og ændret på lys- og kontrast i forsøg på om muligt at få flere detaljer frem.

Umiddelbart ligner optagelsen andre tidligere observationer af laser- eller projektørlys anvendt af diskoteker eller reklamestunts for større firmaer. Men også beskrivelsen fra observatøren tyder kraftigt på anvendelsen af sådanne roterende projektørlys: .....så vi ca. 10 lyspletter placeret i en stor cirkel i skyerne. Cirklen, med pletterne drejede rundt, først den ene vej og dernæst den anden......

Observatører svarer efterfølgende bl.a. Tak for kommentaren. Ja det er meget svært at afstandsbedømme sådant lys. På sådan en mørk aften ligner det umiddelbart noget der er 500-1000 m væk, men man har jo heller ikke noget at måle efter.... Vi siger at mysteriet er opklaret nu.

Videosekvensen kan evt. ses her: https://www.facebook.com/groups/112842926337 som et indslag under datoen 4. september 2020.


 
Stillbillede fra video på Facebook med meget kraftigt ændrede lys- og kontrastforhold. På oprindelig video ses kun en meget svag lys aftegning. Videosekvenser kan ses på denne adresse: https://www.facebook.com/
100042068921911/videos/
pcb.10157293633351338/
336817131063915/
.
6710 Esbjerg V. 12. september 2020

På SUFOI's Facebook-debatforum https://www.facebook.com/100042068921911/videos/
pcb.10157293633351338/336817131063915

kom denne efterlysning:

Nogle der kan se hvad det er, det er ikke en stjerne, ca kl. 5 i morges på himlen ved Ribe/Obbekær 6710 vh S.

I hvilken geografisk retning er det filmet? Og hvorfor er det IKKE en stjerne efter din mening? Hvordan var vejret? Overskyet eller? Efter disse relevante spørgsmål fra Fotoafdelingen svarede observatøren bl.a.:

Syd. Den bevægede sig op og ned og i cirkler. Det hverken regnede eller blæste, og der var kun få skyer, hvilket den forsvandt ind bag ved et par gange. Det så ud som at der var lys i den.


Kommentarer og konklusion

SUFOI's tidligere fotokonsulent Hans Bødker kommenterer på Facebook: Det ligner utroligt meget planeten Mars, der stod kl. 5 i retning 200 grader og 40 grader over horisonten. Den lyser lige nu meget kraftigt orange. Når man stirrer på et punktlys et stykke tid, vil det opfattes som om det bevæger sig.

Hertil svarer observatøren: Syntes bare det så ud som at den var meget tæt på jorden, altså ca. en 500 meters højde. Sorry, men det var bare sådan jeg så det. Og ville jo gerne bare vide, om der er nogen der vidste noget, vi var 2, og vi så det samme. Men tak for hjælpen.

 

Der var flere kommentarer på Facebook, hvor Rasmus Freltofte Hagen tilføjede:

Man ville sige, hvis man kigger i sydlig retning og ser noget på nattehimlen - ville man se Mars „som noget særligt“. Let skyet behøver man nødvendigvis ikke at kunne se, og bevægelse er et „let“ optisk fænomen i øjet eller hjernen om man vil.

Fotoafdelingen nævnte endvidere:

Er helt enig i, at der med stor sandsynlighed er tale om planeten Mars, som det har været nævnt og som var markant synlig på himlen i sydlig retning, også iflg. min egen udskrift af planetarieprogrammet Stellarium. Hvis det ikke var Mars, så burde Mars nok have været synlig på himlen - også på optagelsen/optagelserne.

Man kan læse mere om stjerner og planeters udseende på nattehimlen - eller oplevelse af deres udseende i heftet „Når du ser et stjerneskud ?- Guide til identificering af himlens fænomener“, side 12. Gratis download af guiden: http://www.sufoi.dk/e-boger/hefter/Naar%20du%20ser%20et%20stjerneskud.pdf.

Guiden er udgivet af SUFOI og betalt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2005.


Der er i årenes løb fremsat mange teorier om den praktisk anvendte teknik for bygningen af pyramiderne i Egypten.

Et ritzau-telegram i begyndelsen af måneden refererer Elon Musk, Tesla- og Space-X milliardær, for på det sociale medie Twitter at have skrevet, at rumvæsener naturligvis byggede pyramiderne. Det ville Egypten ikke have siddende på siger, noterede derefter BBC News, så Egyptens minister for internationalt samarbejde gik ud med et officielt svar:

Jeg er stor beundrer af dit arbejde. Jeg inviterer derfor dig og Space-X til at udforske skrifterne om, hvordan pyramiderne blev bygget, og til at se pyramidebyggernes gravkamre. Hr. Musk, vi afventer dit besøg, skrev Rania al-Mashat iflg. BBC.

Den kendte egyptiske arkæolog Zahi Hawass, der aldrig har kunnet kaldes pressesky, meldte sig da også på banen, men udtrykte sig dog mindre diplomatisk. Elon Musks udsagn var en komplet hallucination, udtrykte han i en videokommentar.

Kilde: Folketidende 6. august 2020


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2020. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted