logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2020 > UFO-Mail nr. 309

UFO-Mail nr. 309
8. juni 2020


Nyt fra Fotoafdelingen

3390 Hundested 13. april 2020

Fra en fotograf modtog SUFOI's Fotoafdeling en henvendelse om et billede taget fra Lynæs Havn i Nordvestsjælland i vestlig retning. Han skriver bl.a.:

Det er første gang, jeg har set noget ikke kendt på mine billeder. Første indskydelse var en drone, men efterfølgende synes jeg ikke, at størrelsen kunne passe. Så kom jeg i tanke om, at der var nogle specialister i SUFOI, der sandsynligvis med det samme kunne afgøre, hvad den lille klat var. Måske en militær drone?

Det omtalte objekt ses på originalfotoet som en lille mørk aftegning til højre for den gule surferskærm. Vist således for at illustrere, hvor lille et objekt, der i virkeligheden er tale om på billedet.
 
På udsnitsforstørrelsen fra det originale foto ses det lille mørke objekt her øverst i højre hjørne.

 
På kraftig udsnitsforstørrelse og efter kraftig bearbejdning i billedbehandlingsprogram fremtræder objektet således.


Fotoafdelingens konklusion

Fotografen tog adskillige fotos med mindre end 1 minuts mellemrum. Dog er der ikke denne type aftegning at se på nogle af de øvrige fotos i serien. Der er fundet flere meget små diffuse pletter på et af billederne aftegnet mod den blå himmel over skyerne. Der er formentlig tale om småpartikler i luften tættere på kameraet.

Der skal udvises varsomhed med ikke at overfortolke resultater af anvendte filtre i billedbehandlingsprogrammer. Flere forsøg med div. filtre viser dog klart, at den fotograferede genstand ikke er symmetrisk. Det ville en rund eller oval genstand set skråt fra siden være. Men alt afhængig af udformningen naturligvis.

Skulle der være tale om en drone, ville det være en større en af slagsen - militær - og dermed ret langt væk. En lille - privat - ville man ikke flyve med i dette blæsende vejr.

Efter at have gennemgået billederne og mulige forklaringer er Fotoafdelingen kommet frem til, at den mest sandsynlige forklaring er en fugl, som også fotografen i efterfølgende korrespondance selv har været inde på. En stor fugl som en havørn set fra siden dvs. uden specielt hævede eller „sænkede“ vinger kunne være et godt bud.


Djursland 28. april 2020

I denne henvendelse til SUFOI's Fotoafdeling hedder det bl.a. :

De vedlagte tre billeder er taget af mit vildtkamera, og som fremgår af tidsstemplet på billederne, er de taget over en periode af ca. 6 sekunder.

Kameraet er placeret ca. en meter over jorden. Kameraet er et Spromise, Model S328.

Jeg hæfter mig ved, at lysfænomenet består af lysrækker, som tilsyneladende bevæger sig i forhold til hinanden. Jeg vurderer at ræven på billederne virker upåvirket af lysets tilstedeværelse.

Vildtkameraet har, over en periode på ca. 14 dage, taget billeder på den samme lokalitet. Jeg vedhæfter nogle billeder fra samme lokalitet, dog uden lysfænomener, for reference.

Jeg er spændt på, om I kan komme med et bud på, hvad det kan være.

På et af de originale billeder ses en række af lys i øverste venstre hjørne. Desuden ses en ræv med „lysende øje“ midt i billedet.
 
Ved ændring af lys- og kontrastforhold tydeliggøres, at der længere til højre i billedfeltet på denne udsnitsforstørrelse ses 8 små lys.


Fotoafdelingens konklusion

Ved gennemgang af billederne ses det, at der også findes 8 små klare lys længere mod højre i billedfeltet - samme antal som de største og mest markante lys. Ved at fremstille en gif-animation af de modtagne tre optagelser med „ekstra lys“ på, ses det tydeligt, at de to lysformationers bevægelser foregår i relation til hinanden.

Fotoafdelingen har tidligere beskæftiget sig med lysformationer på optagelser fra vildkameraer, bl.a. vist på denne side: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2014/um14-178.php

I slutningen af gennemgangen af den nævnte fotosag konkluderes det ... at der uden tvivl er tale om en eller anden form for indre refleksion stammende fra kameraets øverste 6 LED-lys - eventuelt i forbindelse med, at kameraets cover måske ikke har været helt korrekt tillukket denne aften.

I den aktuelle sag fra Djursland er det Fotoafdelingens opfattelse, at det er samme fænomen under en eller anden form, der er på spil, specielt ud fra, at de to lysformationer ses bevæge sig i et fast forhold til hinanden. Altså et refleksfænomen forårsaget af kameraets LED-lys.


Salen, Sverige 24. juli 1019

Fra et ferierende par er der for nylig modtaget denne beretning:

24. juli 2019 filmede jeg min mand ro kajak på søen Salen i Sverige. Da jeg filmede syntes jeg at det var som om der var noget sort flimmer for mine øjne. Der gik et par dage hvor jeg så så hvad jeg havde filmet - og det var ikke mine øjne det var galt med - det foregik fra himlen af. Vi kørte filmen i slowmotion for det var næsten umuligt at se hvad det var - så stærkt gik det, og hvad det er ??? Vi ved det ikke og samtidig over land ser vi også et flyvende objekt? Det går så stærkt at jeg spottede ikke det da jeg filmede. Sender film og fire fotos over denne hændelse.

 
Det ene af de fra fotografen modtagne stillbilleder fra den korte videosekvens.

 
2 kraftigt forstørrede stillbilleder fra den modtagne video med kraftigt ændrede kontrastforhold. Ud fra udseendet er det helt åbenbart, at der er tale om flyvende insekter, hvor både krop og vinger er synlige.


Fotoafdelingens konklusion

Den meget korte modtagne videosekvens er gennemgået billede for billede med henblik på at efterprøve fotografens beretning og de modtagne stillbilleder fra videoen.

I starten af videoen ses en fugl komme flyvende i billedfeltet fra højre mod venstre i en vandret bane. Der er helt tydeligt tale om en fugl, ses bl.a. på dens synlige vingebevægelser.

Men på den øvrige del af videoen ses flere gange små mørke aftegninger passerede hastigt gennem billedfeltet.

Ud fra udseendet er det dog helt åbenbart, at der er tale om flyvende insekter i forskellig afstand fra kameraet. Både krop og vinger er synlige og ligner andre lignende danske fotosager med insekter. Fotografen er dog ret tvivlende på denne forklaring.

Havde der været tale om et større objekt i høj fart i en vis afstand fra kameraet, ville der formentlig være et spejlbillede/aftegning i søens vandoverflade, hvilket ikke er tilfældet.

Videosekvensen og stillbilleder blev sendt til UFO-Sverige, hvis tidligere formand Clas Svahn har gennemgået materialet og er enig i bedømmelsen: Insekter.Podcast om en ufo-nørd

Radio4 interview med SUFOI's Ole Henningsen

Radio4 på besøg hos Ole Henningsen maj 2020.

I 61 år har Ole Henningsen beskæftiget sig med danske ufo-rapporter. For danskerne ser mange mystiske ting på himlen, når det er mørkt, og for Ole var det også mystikken, der tiltrak ham mod nattehimlen, da han var ung.

Men efterhånden blev det klart for ham, at alle de fænomener, danskerne oplevede, kunne forklares på anden vis end med besøg fra fremmede planeter.

Han bruger frivilligt mange timer hver dag på at analysere billeder, se på stjernekort og flyruter for at komme til bunds i, hvad det i virkeligheden er, danskerne, der henvender sig til Skandinavisk Ufo Information, har set. Og han nyder udfordringen i et godt mysterium.

Udsendelsen blev sendt 21. maj 2020, varer 51 minutter og er tilrettelagt af journalist Jais Nørgaard.
https://www.radio4.dk/program/taet-paa/


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2020. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted