logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2020 > UFO-Mail nr. 305

UFO-Mail nr. 305
10. februar 2020


Droner igen på nattehimlen
i Brønshøj, Husum og Vanløse

Hvis du ser et udefinerbart flyvende og lysende objekt på nattehimlen i Brønshøj, Husum eller Vanløse her i begyndelsen af det nye år, så skal du ikke blive bekymret. Det er sandsynligvis en af HOFOR's droner, der bruges til at finde lækager i fjernvarmenettet, skriver TV2 Lorry i en „advarsel“ til nattevandrere.

 

Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) melder om genkomsten af ét af deres nyere „våben“ i kampen om lækager i fjernvarmenettet.

Våbenet er nemlig flyvende og lysende droner, der i denne tid sættes i luften over Vanløse, Brønshøj og Husum i København for med et varmesøgende kamera at finde frem til lækagerne.

Dronen tager termiske billeder, som viser, hvor der er unormalt høje temperaturer i undergrunden og derfor risiko for et varme- og vandtab fra fjernvarmerørene.


Rør fra Rom og tilbage

I december 2016 fløj HOFOR med droner over Vanløse, Brønshøj og Husum første gang. Her fandt man 44 lækager, som man siden har fået kigget på og repareret. Nu, her tre år efter, sender HOFOR dronerne i vejret igen over bydelen for at se, om der er flere huller, der skal repareres.

Når HOFOR lægger nye fjernvarmerør, er de udstyret med alarmtråde, som er en nyere teknologi, der kan registrere eventuelle lækager, men da flere af rørene under København er af ældre dato, findes denne mulighed ikke i disse rør. Med dronerne kan man hurtigt få et mere præcist overblik over, hvor der eventuelt er utætheder.

Sektionsleder i HOFOR, Bo Jensen Møller, er positiv over resultaterne fra bydelene tidligere og fortæller:

Det er rigtigt mange kilometer rør, vi skal overvåge og efterse for at finde eventuelle lækager eller utætheder. Mange af rørene løber også under folks haver. Hvis der går hul på et rør, kan det tage tid at lokalisere stedet præcist, og vi risikerer nogle gange at skulle grave op i et større område end nødvendigt. Det er både tidskrævende og dyrt, fortæller han og uddyber:

Med hjælp fra dronerne får vi langt hurtigere et præcist overblik over, hvor der kan være utætheder og få dem repareret. På den måde minimerer vi vores tab og kan bedre planlægge vedligehold af ledningsnettet. Alt sammen til gavn for både CO2-regnskabet og varmeregningerne, siger Bo Jensen Møller.

Derfor sender HOFOR denne vinter og tidlige forår dronerne i luften i flere dele af København, herunder Brønshøj, Vanløse og Husum.

Der er en række forhold, der skal være i orden for at få brugbare resultater, når man termograferer med droner. Det skal være koldt og mørkt, der må ikke være for meget vind, og asfalten må ikke være våd.

På HOFOR's hjemmeside vil man løbende kunne holde sig orienteret om, hvornår de præcise flyvninger er planlagt. https://www.hofor.dk/pressemeddelse/droner-paa-nattehimlen-broenshoej-vanloese/ https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/hvis-du-ser-et-lysende-objekt-der-er-droner-paa-julehimlen?fbclid=IwAR0qfoOMTdwoKF3qUalArQTvs-S3VYc8kzVpGzhkKKinHewJFRVdZixrtNA.


Om dronerne

Der bliver fløjet med to droner. De flyver i 80-100 meters højde, og beboere tæt på vil muligvis kunne høre en svag brummen fra dronerne.

Den største vejer 8 kg, hvoraf 3 kg er batterier. Den har en diameter på 141 cm fra propelspids til propelspids.

Dronerne tager ingen almindelige billeder. De måler kun elektromagnetisk stråling i bølgelængderne 7,5 - 14 µm med en termisk sensor. Intensiteten omregnes til en faktisk temperatur. Hver temperatur tildeles en farve og deraf opstår termografibillederne.

Dronerne styres af Drone Systems for HOFOR. Der skal 2 personer til for at styre dem og udføre termograferingen.

Droneflyvninger har tidligere givet anledning til adskillige henvendelser til SUFOI og i flere tilfælde også fotos og videooptagelser. Se bl.a. disse omtaler:

http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2013/um13-167.php,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2016/um16-226.php,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2017/um17-237.php,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2017/um17-239.php og
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2018/um18-259.php.Stjerneskud som de ses fra ISS

Stjerneskud er flere gange blevet observeret og fotograferet fra rummet, men Videnskab.dk viser en sammenkopiering af nogle af den amerikanske astronaut Christina Kocks fotos af stjerneskud taget fra ISS, Den Internationale Rumstation.

 
Christina Koch
På billedet til venstre, der er sammensat af fotografier taget under meteorregnen Kvadrantiderne, vrimler det med stjerneskud. Øverst i billedet ses nordlys som de grønne buede bånd.
Foto: Christina Koch/NASA

Se mere på videnskab.dk:UFO-grupperne
- nu betalt af Regionerne

Søgning via Google på nettet under „ufo“ giver i ca. 203.000.000 resultater på 0,58 sekunder. Søger man lidt mere specifikt på „ufo grupper“ får man også et betragteligt antal resultater.

 

Hvis man regnede med at ens søgning ville henvise til de f.eks. danske grupperinger, der beskæftiger sig med folks ufooplevelser, så bliver man nok overrasket over som et af de øverste „Google-tilbud“ at finde „Regionernes Fælles Indkøb“, der under sin store overskrift „UFO-grupperne“ oplyser, at UFO-grupperne (Udvælgelse af Fælles Områder) består af fire arbejdsgrupper under RFI. Grupperne identificerer egnede og relevante udbudsområder, der med fordel kan udbydes tværregionalt.

 

UFO-grupperne er nedsat til at identificere egnede og relevante udbudsområder, der med fordel kan udbydes tværregionalt. Der er fire UFO-grupper; UFO fælles gruppen, UFO teknik, UFO medico og UFO tjenesteydelse.

Som en af de, der gennem mange år særligt har været ret teknisk interesseret, læser jeg under overskriften „UFO teknik“, at UFO teknik arbejder på at udvælge fælles udbudsområder inden for det tekniske område, som bl.a. omfatter operationslejer, skopvaskemaskine, tørreskabe samt VVS-artikler.

På samme site oplyses jeg om, at UFO-grupperne sekretariatsbetjenes af RFI-sekretariatet. UFO grupperne er sammensat af medarbejdere fra hver region, som har stor viden og kendskab til de områder, som gennemgås.

Nej, det er ikke nytårsløjer eller 1. april. Men det er ganske vist:
https://www.regioner.dk/rfi/om-rfi/organisering/arbejdsgrupper/ufo-grupperne.

PS.
Folketingets „ Udvalget for Forretningsordenen (UFO)“ anvender også UFO-betegnelsen:
https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/ufo/spm/6/svar/1586750/index.htm.
Og her kan man se Skive Kommunes egen „ufo“: https://www.skive.dk/aktivt-liv/kultur/kulturkalender-og-events/kunst-i-bybilledet/skives-11-stjerner/ufoen/.


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2020. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted