logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2019 > UFO-Mail nr. 287

UFO-Mail nr. 287
20. maj 2019


 

Ildkugle faldt i vandet
nær Fåborg i 1910

Middelfart Avis bringer 10. februar 1910 en beretning om en ildkugle, der faldt ned i vandet tæt ved kysten:

En stor Meteorsten falder ned sydvest for Faaborg og findes i vandet. Fra Bøjden skrives til Faaborg Folketidende:

Da fhv. Krydstoldassistent Banke med Frue i Bøjden ved Faaborg midt i forrige Uge en Aften ved 12-Tiden passerede Landevejen ved Købmand K. Christensen, saa de et lysende Legeme, lignende en Ildkugle, komme farende fra den østlige Himmel og dale ned i Vandet et kort Stykke fra Land.

Den frembragte ved sin Fart gennem Luften en hvislende Lyd, som naar der udlades Damp fra en Dampmaskine. Hr. og Fru Banke troede straks, det var en Ildebrand, men blev hurtigt klar over, det var en Meteorsten.

I Søndags, da Vandstanden var lav, blev Stedet fundet, hvor Meteoren faldt, og paa Havbunden fandtes der iflg. „Faab. Flkt.“ sammensmeltede Meteorstumper, som blev bragt i Land. Resten sidder endnu ca. 1 Fod i Havbunden, og har et Omfang af 4-5 Alen. Flere Kegler rager op til Vandoverfladen.

Beretningen er omtalt i min bog „Ildkugler over Danmark - om sten der aldrig fløj“.Sten fundet, men...

En efterlysning i lokalt arkiv samt via Facebook gav i maj 2017 desværre ikke yderligere oplysninger i sagen. Det kunne ellers have været spændende så mange år efter at sidde med en stump af den opfiskede sten i hånden og få den analyseret for måske at bestemme dens nærmere oprindelse.

I et ekstra forsøg på måske at få lidt flere reaktioner efterlyste jeg eventuelle gamle, opfiskede sten i Ugeavisen Faaborg 20. november 2018, og kort efter modtog jeg en telefonisk henvendelse fra et ældre ægtepar fra Broby på Fyn. De havde en sten liggende, som jeg ved lejlighed kunne komme forbi og kigge nærmere på. Stenen havde de fået overdraget af en slægtning for mere end 50 år siden. Den er oprindeligt fundet mange år tidligere ved stranden ved Sønderhjørne sydvest for Bøjden og skulle efter familietraditionen være en meteorsten. Dens oprindelsessted var altså heller ikke helt ved siden af.


 
Ikke en meteorit

Et nyligt besøg hos ægteparret på Fyn godtgjorde, at der er tale om en mange kilo tung sten, der sammen med andre flotte sten står ved indkørslen til ægteparrets hus.

Der er tale om en basaltisk bjergart med tynde sprækker, der er blevet opfyldt med yngre bjergarter, især kvarts. Disse fremtrædende sprækker med hårdere partier i stenen fremtræder især mere synligt, når stenen senere eroderes ned af vind og vejr.

Sådanne fænomener kendes ikke fra meteoritter.

Hvad skete i 1910?

Iflg. den oprindelige beretning i Faaborg Folketidende som refereret i Middelfart Avis, har hr. Banke med frue en aften ved midnatstid observeret et lysende Legeme, lignende en Ildkugle, komme farende fra den østlige Himmel og dale ned i Vandet et kort Stykke fra Land.

Det må ligge fast, at ægteparret Banke er blevet overrasket over at observere en stor ildkugle på nattehimlen - et stort meteor. Det er dog mere tvivlsomt, om lysfænomenet har været så tæt på, at de samtidig har hørt en hvislende lyd og et nedfald, og højst sandsynligt har ildkuglen befundet sig måske 50-100 km borte. Ildkugler slukkes desuden i 20-40 km's højde, hvorefter meteoren fortsætter, uden at man kan se den. Det er meget ofte sket - også i nyere tid i Danmark -at ildkuglefænomener er antaget at være landet få hundrede meter borte i træer og buske, så man måske ville lede efter nedfaldne meteoritter. Sager hvor man bevisligt rent teknisk via overvågnings- og ildkuglekameraer senere har kunnet dokumentere, at ildkuglen befandt sig måske mere end 100 km borte i observationsøjeblikket.

I beretningen fra 1910 er man efterfølgende blevet opmærksom på sten stikkende op over vandoverfladen ved lav vandstand i nærheden af det sted, hvor observatørerne antager, ildkuglen må være gået ned. Her har man sandsynligvis, som det ofte ses i forbindelse med visse ufooplevelser, sammenkædet to af hinanden i øvrigt uafhængige ting, og nået til den konklusion, at stenene er ikke bemærket tidligere, derfor må der være tale om „ildkuglen“ - nedfaldne meteoritter.

De opfiskede sten er herefter gemt for eftertiden og ligger måske stadig opbevaret forskellige steder i omegnen. Det skal dog tilføjes, at der ikke er noget bevis for, at den netop undersøgte sten fra Broby virkelig er en af de oprindeligt opfiskede sten. Men stenens oprindelsessted og familiens historie langt tilbage i tiden om, at der var tale om en meteorit, kunne meget vel tyde på, at det faktisk var en af de opfiskede sten fra 1910.


 
Det er tidligere blevet nævnt i UFO-Mail og SUFOI's øvrige udgivelser, at det er ret umuligt at vurdere afstande til lysfænomener iagttaget med en mørk himmel som baggrund. Observatørers angivelser af afstande er derfor som hovedregel forkerte.

I Toke Haunstups bog „50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde“ kan læses mere om afstandsbedømmelser, fejlfortolkninger og oplevelser sammenkoblet af falske sammenhænge.

Bogen kan gratis downloades fra SUFOI's hjemmeside: http://www.sufoi.dk/e-boger/boger/50%20aar%20med%20ufoer.pdf.


Stjerneskud og ildkugler

Næsten alle mennesker har set et stjerneskud og har sikkert traditionen tro ønsket sig noget. Disse lysspor på himlen af ganske kort varighed skyldes små støvkorn fra rummet. De brænder op i Jordens atmosfære, og lysfænomenet kaldes for meteorer. Når der er tale om større støvkorn eller ligefrem små stenstykker, bliver lyset tilsvarende større og kraftigere og kaldes ildkugler (eng. bolide). Sådanne kraftige meteorer optræder faktisk ganske ofte. Første gang man oplever det, bliver man forundret over lysets varighed og styrke - måske endda kraftigere end fuldmånens lys.

Meteorer kan have forskellige farver, afhængigt af hvilke stoffer de består af. Afhængig af banen kan man se dem i alle retninger, også opadgående. Ofte ses en lysende hale eller „gnister“ efter meteoret. En del af de store meteorer deler sig, så en klynge af lyskugler ses flyve hen over himlen næsten som i en slags formation. Ved meget store ildkugler kan der forekomme lydmursbrag eller detonationer, lige fra få sekunder og op til flere minutter efter ildkuglens forsvinden. Typiske meteorer ses kun i en brøkdel af et sekund. Større meteorer - ildkugler - kan ses i måske 20 sekunder eller endnu længere. Selv om meteorer ser ud til at være tæt på, brænder de næsten altid op i stor højde ? langt væk i forhold til observatørerne. Det samme meteor kan ofte opleves af mange mennesker ? især et lysstærkt - og give anledning til omtale i medierne.

Når man har set ildkuglen, hvordan finder man så meteoritten? Det er desværre yderst sjældent at en ildkugleobservation fører til fundet af en meteorit. I princippet vil man kunne bruge øjenvidneberetninger til at fastlægge ildkuglens bane og så regne sig frem til nedfaldsstedet. I praksis er det desværre sådan at øjenvidneberetninger sjældent er særlig nøjagtige. Specielt ildkuglens hastighed er næsten umulig at få en god idé om. Et andet problem er at ildkuglen slukkes i 20-40 km's højde hvorefter meteoren fortsætter uden at man kan se den.

Kilde: Henning Haack: Meteoritter - tidskapsler fra Solsystemets oprindelse, Gyldendal, 2012

Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2021

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 250 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725 og anfør navn, adresse og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 3 titler:
 

 
Fjerne kloder - Historien om opdagelsen af exoplaneter og jagten på verdener som vores

Der er milliarder af planeter i Universet, og mange af dem ligger i et lunt smørhul, hvor de potentielt kan huse liv. Denne opdagelse er en af de største i den moderne astronomi, og vi er kun lige begyndt at forstå, hvad der egentlig gemmer sig derude i kosmos af bizarre kloder.
Vælg bog A
 
 
Konspirationsteorier (fagbog for børn og unge)

Der findes en sandhed, som er skjult for os. Det siger folk, som tror på konspirationsteorier. Nogle teorier er usandsynlige og handler fx om øglemennesker, som styrer verden. Andre er måske sande, men ingen kan bevise det. Sprøjter fly gift ned over os, så vi bliver syge? Er Jorden flad? Har nogen sluppet coronavirus løs med vilje? Ja, mener konspirations-teoretikerne, men mange siger dem imod. Kampen om sandheden foregår især på nettet.
Vælg bog B
 
   
 
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2019. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted