logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2019 > UFO-Mail nr. 280

UFO-Mail nr. 280
22. januar 2019


Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

4640 Faxe 14. oktober 2018

Fra en fotograf modtog SUFOI's Fotoafdeling to optagelser taget med 47 sekunders mellemrum. På det ene foto ses en mørk aftegning med den lyseblå himmel som baggrund. Fotografen skriver i sin kortfattede henvendelse:

Disse er taget ved Rosendals Gods, Faxe, den 14-10-2018 kl. 09:50:30 og kl. 09:51:17. Hvad er dette?

 
SUFOI's konklusion

Gennemgang af kraftige udsnitsforstørrelser viser ekstra aftegninger i højre side af objektet. SUFOI's Fotoafdeling er ikke i tvivl om, at det her drejer sig om et insekt med synlige følehorn/antenner. Dette hastigt forbipasserende insekt tæt på kameraet bemærkes ikke under optagelsen af fotografen og er også kun synligt på det ene af de modtagne fotos.


3060 Espergærde 3. oktober 2018

Fra et yngre par med bopæl ved Espergærde Strand ved Øresund syd for Helsingør modtog SUFOI's Fotoafdeling denne henvendelse:

Vi vil gerne sende jer nogle billeder, der er taget i morges cirka kl. 09.05, 18 billeder i alt, fordi jeg og min kæreste blev overraskede over et kraftig lys (næsten som solen), men der var skyer og regn. Baggrunden er Landskrona i Sverige (jeg tror man kan se vandtårnet og Hven ø i højre side), men det er svært at bedømme distance fra vores lejlighed, som ligger tæt på Espergærde strand.

Jeg brugte Canon EOS 80 D kamera med zoom linse EF 75-300 mm.

Det var der måske 4-5 min og forsvandt. Desværre vi ved ikke, hvornår det dukkede op, fordi vi mediterede.

 
Øverst ses det observerede lysfænomen på en af de kraftigt indzoomede (300 mm) optagelser fra Espergærde Strand mod Landskrona samt (herover) en ekstra udsnitsforstørrelse med forøget skarphed.


Kommentarer, undersøgelse og konklusion

Billederne blev lagt ud på Facebookgruppen Skandinavisk UFO Information - Debatforum https://www.facebook.com/groups/112842926337/ for at inddrage flere personer i opklaringsarbejdet og gav anledning til et hav af kommentarer.

SUFOI's Fotoafdeling henvendte sig efterfølgende bl.a. til lokalpublikationen „Landskrona Direkt“ https://www.landskronadirekt.com/2018/12/04/vad-hander-har-13/ og https://www.landskronadirekt.com/?s=str%C3%A5lkast&orderby=date

Efterlysningen resulterede i en opfølgning dagen efter fra „Landskrona Direkt“, om at ICA Kvantum som har en automatisk strålkastare på taket som sveper över himlen i ett visst mönster. Har sett själva lampan med egna ögon, hälsar Peter Roslund en av flera som kontakta oss med anledning av gårdagens artikel.

Umiddelbart virker det nu ikke som projektører oppe på et tag - som ville være den mest almindelige placering. Lyset virker for langt nede.

 
I et forsøg på at få bedre styr på „geografien“ på den originale optagelse bad SUFOI's Fotoafdeling fotografen tage nogle nye optagelser under samme betingelser, men i helt klart vejr. En skarp udsnitsforstørrelse af et af disse billeder ses øverst. Fotoafdelingen har herefter indsat et udsnit af et af de originale fotos for at placere lysfænomenet korrekt i forhold til vandtårn, havn m.v. (herover). Det ses bl.a., at lyset ikke er placeret i „taghøjde“.

Fotoafdelingen spurgte endvidere på Facebook om personer, der bor i Landskrona om en mulig forklaring.

I gruppen: „Allmänheten diskuterar ufo och UFO-Sverige“ svarede Peter Piotr Koppe: Hej. Bor i Landskrona. Tror du har lyckats få med vår Venbåt. Den går ut från stället på bilden så både horisontella o vertikala läget stämmer :).

Fotoafdelingen besøgte i efteråret Espergærde for at danne sig et bedre indtryk af de geografiske forhold, men kunne kun få bekræftet de vanskelige optagelsesforhold, som det ses af ovenstående udsnitsforstørrelse af et foto med stærkt ændrede lys- og kontrastforhold, hvor man aner vandtårnet samt havnekraner i Landskrona samt Hven i højre side af billedfeltet.
Foto: Ole Henningsen

Vi har fra SUFOI's side gættet på, at det kunne være et tilfældigt forbipasserende skib med skarpe projektører, at der kunne være tale om sandsugning/uddybning af havn/sejlrende, dykkerarbejde med anvendelse af stærke projektører, evt. svejsearbejde, idet vi ud fra udseendet helt har udelukket et lavtgående fly under indflyvning til Kastrup Lufthavn, eller vandflyver til Aarhus m.v.

På trods af det ret så „mystiske“ udseende, er SUFOI's Fotoafdeling overbevist om, at beboeren fra Landskrona sandsynligvis har ret i, at det har drejet sig om belysning/projektører fra Hven-færgen set under de vejrmæssigt specielle lysforhold.


5800 Nyborg 13. oktober 2018

En meget spændende beretning og optagelser fra Storebæltsområdet dukker i oktober 2018 op hos SUFOI's Fotoafdeling med denne henvendelse:

I dag kl. 06.52 ved Knudshoved flyver der hen over os en ballonlignende ting med noget hængende under sig med kurs mod Sjælland. Vi kunne observere den i 10 min. ca., og vi havde vores nightvision kikkert med, så vi tydeligt kunne se den, og der var absolut ingen lys eller lyd fra den. Vi har filmet og taget billeder af den fra mobil, men de er slørede. Man kan dog godt se den på billederne og film.

 
Et af de modtagne fotografier samt (herover) en udsnitsforstørrelse af det observerede og fotograferede objekt.


Debat på Facebook

For at få flest mulige ekstra informationer frem og måske finde en forklaring på det observerede, lægges de vigtigste dele af foto- og og videomaterialet ud på Facebookgruppen Skandinavisk UFO Information - Debatforum den.

De modtagne videosekvenser er meget mørke og uskarpe, sikkert pga. kameraets automatiske fokus, der har svært ved at stille skarpt under de ret dårlige lysforhold på denne tid af morgenen.

En af de originale videosekvenser samt en stærkt lysnet/kontrastforøget/indzoomet udgave af optagelserne kan sammen med udskrifter fra FlightRadar24.com ses på Facebook https://www.facebook.com/groups/112842926337/ under den 25. oktober 2018.

Umiddelbart ligner beskrivelsen en ballon, og en udskrift fra FlightRadar24 bekræfter da også, at en meget „langsomtgående flyver“ i ret lav højde har passeret netop næsten over hovedet på observatørerne på det pågældende tidspunkt. Ballonens bane starter i Tyskland og går over Knudshoved mod Sjælland/Sverige i en lidt uregelmæssig bane i ret lav højde, som det ses af udskrifter fra FR24.

Udskrift fra FlightRadar24.com viser registreringen af et meget langsomtgående „fly“ i lav højde og bevægende sig i nordøstlig retning. En af debatdeltagerne på Facebook var Palle Jørgen Christensen, der i sin kommentar bl.a. noterer: Det var en helium ballon fra firmaet Ballonbau Wørner Gmbh. De er også på Facebook! Indregistreret D-OWBA. Så der har været besætning i kurven. Jeg kender ikke lyskravene til balloner. Det kan dårligt være rød/grøn/hvid som på fly og skibe? Balloner drejer i luften om højaksen.


Observatørens efterfølgende kommentarer

Observatøren er bestemt ikke overbevist om, at den nævnte ballon er forklaringen på ægteparrets observation og optagelser og tilføjer i en senere uddybende mail bl.a.:

Ang. den observation min kone og jeg havde på Knudshoved, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg selv er flyspotter og har samtlige apps med stjerner og satellitter, rumstationer osv. Jeg har nightvision kikkert, som jeg havde med mig den dag. Jeg kunne med tydelighed se, den var kuglerund og kulsort, den reflekterede intet lys, havde intet blinkende lys, og kom fra en helt anden retning end den flyver, I beskriver på FligthRadar, som jeg også er i besiddelse af, og som jeg tjekkede for at se, om der var nogen ballon eller lign. i luften den morgen. Min kikkert er en pulsar Egde GS2,7 gange 50 med infrarød laser, og med den kan du se alt på himlen om natten. Desuden var genstanden max. 100 meter over jorden, da den passerede os fuldstændig lydløs og uden en eneste reflektion af lys og i en lav fart, så man kunne stå og betragte den.

Det skal for en ordens skyld tilføjes, at observatøren ikke mener, at FR24 har registreret nogen ballon over dem på observationstidspunktet. Denne fejlagtige opfattelse skyldes dog, at man efterfølgende har søgt på et forkert tidspunkt. Her er det vigtigt at tage højde for, at FR24's tidsangivelse er i UTC-tid, der på observationstidspunktet er 2 timer forskellig fra dansk sommertid.

 
 
Udsnit af video med mørkt rundt, objekt på himlen over banelegemet (tv.) samt observationssted med rød markering indsat og omtrentlig bane for registreret ballonflyvning (herover).


SUFOI's konklusion

SUFOI's Fotoafdeling er ikke i tvivl om, at der er tale om, at den af FlightRadar24 registrerede ballon, der rent faktisk var meget tæt på observationsområdet, da observationen/optagelserne blev gjort.

Derfor burde observatørerne have iagttaget ballonen OGSÅ, (især med deres gode observationsudstyr) hvis „deres objekt“ var noget andet end ballonen, dvs. der burde så have været iagttaget TO ting på himlen i den pågældende retning - og tæt på. Dette er ikke tilfældet.

Desværre er denne flyvning ikke en af dem, det tyske ballonfirma har registreret på deres hjemmeside. En ballonflyvning med unøjagtigheder i registreringerne, der måske kan skyldes fejl hos registranterne til FR24. Men i øvrigt en flyvning der i tid og sted er meget stærkt sammenfaldende med observationen/optagelserne/retningsangivelser m.v. Det er derfor fortsat konklusionen i SUFOI's Fotoafdeling ud fra de tilgængelige informationer, at optagelserne viser den registrerede ballon.Neddrosling af SUFOI's Fotoafdeling

2005 startede Ole Henningsen gradvist op med registrering og en detaljeret undersøgelse af flest mulige nye danske fotosager og fik efterhånden også overdraget størstedelen af fotoafdelingens ældre arkivmaterialer.

Baggrunden for igen at tage undersøgelse og efterforskning af specielt danske ufofotos op igen, var for Ole Henningsen hans fascination af ufooptagelser og det detektivarbejde, der så at sige ligger i at finde forklaringen på optagelserne og senere kunne oplyse observatør, fotograf og andre interesserede om, hvad der i virkeligheden er observeret og fotograferet - dvs. om selve årsagen til ufooplevelsen. Og som Ole Henningsen pointerede, så kunne man muligvis med et ægte dvs. gennemundersøgt foto i hånden måske underbygge og dokumentere det uidentificerede og ukendte i en observatørs ufooplevelse - altså hvis der overhovedet var noget ukendt. Men under alle omstændigheder havde man noget ekstra - så at sige fysisk - at forholde sig til udover observatørens skriftlige beretning.

Mere end 10 års intense undersøgelser af 750 registrerede nyere danske ufooptagelser har i høj grad understøttet observatører i, at der bestemt var noget - for dem helt usædvanligt - at se på himlen. Men materialet viser samtidig med al ønskelig tydelighed, at disse fra starten uidentificerede fænomener havde en absolut naturlig eller teknisk forklaring. Så noget uidentificeret eller ukendt i materialet har undersøgelsesarbejdet ikke kunnet dokumentere. Tværtimod!

Ole Henningsen ønsker nu ved årsskiftet 2018/19 at neddrosle arbejdet med nytilkomne fotosager og koncentrerer derfor denne del af sit ufoarbejde med at færdiggøre ældre ikke afsluttede sager og andre efterforskninger.

Fremover henvises fotografer til at indrapportere deres observationer og optagelser til www.ufo.dk i lighed med andre observatører. Hvis det ønskes, har de endvidere mulighed for at dele selve optagelserne med andre interesserede ved at lægge dem på Facebook under Skandinavisk UFO Information - Debatforum, https://www.facebook.com/groups/112842926337/. Her kan optagelsen - sammen med fotografens beskrivelse af omstændighederne ved optagelsen - så blive debatteret af et større forum og en forklaring forhåbentlig fremkomme.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2021

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 250 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725 og anfør navn, adresse og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 3 titler:
 

 
Fjerne kloder - Historien om opdagelsen af exoplaneter og jagten på verdener som vores

Der er milliarder af planeter i Universet, og mange af dem ligger i et lunt smørhul, hvor de potentielt kan huse liv. Denne opdagelse er en af de største i den moderne astronomi, og vi er kun lige begyndt at forstå, hvad der egentlig gemmer sig derude i kosmos af bizarre kloder.
Vælg bog A
 
 
Konspirationsteorier (fagbog for børn og unge)

Der findes en sandhed, som er skjult for os. Det siger folk, som tror på konspirationsteorier. Nogle teorier er usandsynlige og handler fx om øglemennesker, som styrer verden. Andre er måske sande, men ingen kan bevise det. Sprøjter fly gift ned over os, så vi bliver syge? Er Jorden flad? Har nogen sluppet coronavirus løs med vilje? Ja, mener konspirations-teoretikerne, men mange siger dem imod. Kampen om sandheden foregår især på nettet.
Vælg bog B
 
   
 
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2019. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted