logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2018 > UFO-Mail nr. 269

UFO-Mail nr. 275
28. november 2018


Efterlysning i TV Øst
af sten på Storstrømsbroen

En forbiflyvende sten blev fanget på en bils automatiske videokamera. Hvor blev den af?

En af de mere spektakulære fotosager modtaget af Skandinavisk UFO Informations Fotoafdeling til undersøgelse kom efter en henvendelse fra meteoriteksperten, daværende lektor Henning Haack, Center for Stjerne- og Planetdannelse ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Han havde modtaget en ret så speciel videosekvens fra TV2.

Stillbillede fra videosekvens taget med fastmonteret kamera et såkaldt dashcam i forruden på en bil på vej nordpå over Storstrømsbroen den 20. oktober 2015. Øverst i billedfeltet ses et lille mørkt objekt, der på videosekvensen kommer til syne øverst i billedfeltet og på et splitsekund flyver ned og forsvinder ud af syne ved autoværnets rækværk skråt nede i højre side.
Foto: Anders Hansen

Fotografen beretter til medierne, at han på vej hjem fra arbejde over den sidste del af Storstrømsbroen i nærheden af Masnedø på vej nordpå ud af øjenkrogen pludselig ser en sten flyve hurtigt forbi bilen og forsvinde. Da han har et fastmonteret kamera i bilens forrude aktiveret under kørslen, gennemgår han straks videooptagelsen hjemme for at se, om han kan finde den sekvens, hvor stenen kommer flyvende.

Og det lykkes!

 
Kraftige udsnitsforstørrelser af 3 af de i alt kun 11 billedruder, hvor det mørke objekt er at skelne på videosekvensen under sit tilsyneladende fald nedad th. i billedfeltet. Her med tilføjet ekstra kontrast og skarphed for tydelighedens skyld.
Foto: Anders Hansen


Meteoritekspert om videoen

Fotografens spørgsmål er naturligvis, hvad i alverden er dette? Han sender derefter sekvensen til TV 2, der henvender sig til geofysikeren Henning Haack, der godt forstår, at man finder videoen interessant og bl.a. svarer: For mig at se virker videoen ægte, og det ser helt klart ud til, at det er en sten, der falder ned. Alligevel tror jeg ikke på at det er en meteorit. Dels er meteoritfald uhyre sjældne - og frem for alt langt sjældnere end diverse menneskeskabte ting, der kan få helt almindelige sten til at flyve igennem luften. På en bro tænker jeg først og fremmest på sten, der kan have ramt andre biler og sendt på en flyvetur. En anden ting er, at det ser ud til, at stenen overhaler bilen (måske fordi den blev ramt af en bil bag ved fotografen). En meteorit vil falde næsten lodret ned, når den nærmer sig jordoverfladen.

Den har ganske vist ramt den øvre atmosfære i en vilkårlig vinkel og med en hastighed på typisk 15-20 km/s. Nede omkring 50-100 km højde vil den så være bremset ned til sin terminalhastighed, hvor tyngdekraft modsvares af luftmodstand. Det er typisk nogle hundrede km i timen. Herfra vil den simpelthen falde lodret ned.

Jeg er derfor bange for, at den interessante video har en mere jordnær forklaring.

TV2 offentliggør senere på dagen videosekvensen med overskriften: Video vækker undren: Falder meteorit ned i Danmark her?


Konklusion

Efter grundige overvejelser af sagens omstændigheder er det mest sandsynlige scenario, at der kommer et stenslag fra den sidste modkørende bil. En sten der med stor hastighed overhaler fotografens bil bagfra og tilfældigt observeres og dokumenteres på hans video.


Senere udvikling i sagen

Fotografen har efterfølgende til SUFOI's Fotoafdeling bl.a. oplyst: I dagene efter, at filmen blev offentliggjort på YouTube, er jeg blevet kontaktet af mange forskellige mennesker. Jeg har fået over 50 mails fra folk, der ville have yderligere oplysninger, samt flere, der ville købe meteoritten, hvis jeg fandt den.

 
Den ukendte finder fremviser i videoklippet den lille sten fundet på Storstrømsbroen. Men hvor er den? Og er der tale om en meteorit dumpet ned fra rummet?
 

Jeg er også blevet kontaktet af to dykkere der ville forsøge at søge efter den i vandet. Jeg kører over broen hver dag og kunne, de efterfølgende dage se mennesker på broen, som gik og søgte efter stenen.

En person har fundet en mulig meteorit ved at feje 200 meter af broen med en kost om natten. Han havde også prøvet at gå med en metaldetektor, med der var for meget armeringsjern i broen.

Jeg kender ham ikke personligt. Han kontaktede mig pr. telefon (hemmeligt nummer) og fortalte, at han havde fundet en meteorit på broen. Efterfølgende har han pr. post sendt mig et par billeder og en video fra broen på en USB nøgle, hvor han fremviser denne sten.

Jeg gjorde ham opmærksom på, at stenen skal overdrages til Geologisk Museum. Jeg har selv tilbudt at køre ind med stenen, hvis han ikke selv ønsker at stå frem.

Jeg har desværre ikke hørt fra ham siden.


Sten fundet?

På YouTube har fotografen efterfølgende uploaded endnu et klip fra videoen, hvor man meget kort efter den første "stensekvens" ser endnu en sten (eller den samme?), der hurtigt bevæger sig fra højre mod venstre i billedfeltet. Denne videosekvens viser altså en hånd med en sten angiveligt fundet på broen. En konkret fysisk ting, som kan forskere kan undersøge og bestemme oprindelsen af.

Læs flere detaljer om stenen fra Storstrømsbroen i bogen Ildkugler over Danmark - om sten der aldrig fløj.


Se videoer om sagen

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-10-21-video-vaekker-undren-falder-meteorit-ned-i-danmark-her.
Videosekvens på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gEg0AQS3VnQ.


Fornyet efterlysning af stenen

I forbindelse med udgivelsen af bogen „Ildkugler over Danmark - om sten der aldrig fløj“ efterlystes finderen af den lille sten på Storstrømsbroen. Det fik TV Øst til at besøge Ole Henningsen den 14. november 2018 og lave et indslag til aftenens udsendelse.

 
Videojournalist Peter Kryger, TV Øst, Vordingborg, på optagelse hos SUFOI's Ole Henningsen. Se indslaget og efterlysningen af stenen på Storstrømsbroen: https://www.tveast.dk/nyheder/14-11-2018/1930/bog-om-ildkugler-over-danmark.
Foto: Ole Henningsen

Selvom der er gået 3 år siden, videoerne dukkede op, er der stadig en minimal chance for, at den fundne sten er gemt og måske ligger i en skuffe et sted. Har nogle af læserne flere oplysninger om stenen, er man meget velkommen til at henvende sig til Ole Henningsen via www.ufo.dk.

Hvis stenen kommer til veje, vil den blive undersøgt af metoriteksperter, og efter studiet vil danske forskere i heldigste fald kunne føje endnu en sjælden gæst fra verdensrummet til samlingen, og i så fald udbetale danekrædusør til finderen.

https://www.tveast.dk/artikel/ole-udgiver-bog-om-flyvende-ildkugler-og-kommer-med-en-usaedvanlig-efterlysningKøb årets julegave nu og spar 25 %

 
Bogen om de mystiske fund: Ildkugler over Danmark - om sten der aldrig fløj er på 134 sider, i A4-format, med illustrationer i farve og s/h, stikordsregister og mange kildehenvisninger.

Bogens forord er skrevet af astrofysikeren Michael Linden-Vørnle.

Normalpris: kr. 159.

Tilbudspris: Kr. 119,25. Du sparer kr. 39,75. Bestil her.


Få en gratis læseprøve her.

Tilbuddet gælder til og med 31. december 2018. Derefter stiger prisen igen til normalprisen.Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

2770 Kastrup 15. august 2018

I Tårnby på Amager får observatører øje på et lys lavt over horisonten og beretter herom til SUFOI's Fotoafdeling bl.a.:

Lys der konstant flyver i lav højde og lav hastighed vest til øst til vest. Mod øst er lyset rødt mod vest skifter det til grønt. Der et desuden et hvidt lys der blinker som kun er synligt kort tid. Ingen støj og observationen har nu varet i min. 20 minutter. Det er helt sikkert ikke et fly eller en helikopter. Muligvis en drone? Men den flyver tilsyneladende midt i lufthavnens indflyvningskorridor. Har filmet med mobiltelefon.

Videoen er optaget på min Sony z3 mobil. Observationen blev kort bevidnet af min kone, der gik i seng. Selv fortsatte jeg observationerne yderligere 30 minutter, så hele observationen varede ca. en time fra start til slut. Lyset var højere over horisonten, når det var rødt og lavere, når det var grønt. Når det var grønt, passerede det bag flere træer og husgavle. Jeg havde desværre ikke plads på telefonen til længere optagelse end den fremsendte.

 
 
Stillbillede fra starten af den modtagne videosekvens (øverst) viser det meget lille lys på den mørke himmel yderst th. i billedfeltet. Herover ses to kraftige udsnitsforstørrelser fra videoen med ændrede lys- og kontrastforhold i forsøg på at tydeliggøre det observerede lys.


Fotoafdelingens undersøgelser og konklusion

I forbindelse med SUFOI's Fotoafdelings efterforskning af sagen kontaktedes bl.a. adskillige dronefirmaer for at høre, om de havde flyvninger i det pågældende område og tidsrum, f.eks. i relation til fjernvarmekortlægning - evt. lækager - termografering af fjernvarmenet etc., eller evt. uddannelse med natflyvning af droner. Ingen af de kontaktede firmaer havde dog haft flyvninger, men flere gav udtryk for, at lysfænomenets udseende på videoen lignede en droneflyvning, muligvis ulovlig, da den fandt sted tæt på Kastrup Lufthavns område. Der er tale om et ret lille lysfænomen i videoens billedfelt, men Fotoafdelingen er ikke i tvivl om, at netop en lysførende drone er årsagen til observationen.


2770 Kastrup 19. november 2018

Fra et fly på vej mod landing i Kastrup Lufthavn får en passager øje på et halofænomen, hvor flyets skygge aftegnes på nærliggende skyer med en rund regnbuefarvet ring omkring. Da han vil fotografere fænomenet, får han også på kameraets display øje på en lille mørk aftegning i nærheden af flyets skygge. Aftegningen ses også på de næste to billeder, han skynder sig at tage. Undervejs under fotograferingen ser aftegningen ud til at foretage sik-sak bevægelser i forhold til flyets skygge.

 
Det ene af de modtagne fotos samt udsnitsforstørrelse med den mørke aftegning (herover).
 

Kraftige ændringer i lys- og kontrastforhold m.v. i billedbehandlingsprogram viser på en udsnitsforstørrelse af et af de øvrige modtagne optagelse andre små mørke aftegninger.


SUFOI's konklusion

Fotoafdelingens gennemgang af billederne viser, at kameraet automatisk har forsøgt at fokusere, dvs. stille skarpt på halo-fænomenet - og dermed skyformationerne. Disse er imidlertid ikke skarpt aftegnet, medens selve rammen om kabinevinduet og dermed ret små urenheder på kabinevinduets 4 sider er rimeligt skarpe og specielt fremtræder markante. Fotoafdelingen er ikke i tvivl om, at den største og mørkeste aftegning viser en urenhed på kabinevinduet, som kameraet bedre automatisk har kunnet fokusere på end på det gloriefænomen og dermed skyerne, der er målet for fotograferingen.

Den største af aftegningerne har man sagtens kunnet se på kameraets display, der var tæt på kabinevinduet, medens man næppe har bemærket den ved bagefter at se på - og gennem - vinduet. Derfor kan aftegningen sagtens være fremtrådt sik-sakkende, som beskrevet af observatøren.


3730 Nexø 19. november 2018

En observatør ved Bodilsker vest for Nexø på Bornholm beretter i en henvendelse til Bornholms Radio (P4 Bornholm) bl.a. Jeg kigger meget op og har en god kikkert, ser ofte ISS rumstationen, men det er ikke den denne gang. Det er svært at bedømme altituden på lyset, men det er ikke langt ude. Lyset er 10-15 så stort som når ISS kommer forbi og meget kraftigt. Ingen lyde og ingen plots på Radar24.

Han tilføjer: Det mest mærkelige lys jeg har set på himlen, det var trekantet, men bliver desværre rundt på filmen. Bornholms Radio videresender den modtagne video-optagelse til SUFOI's Fotoafdeling og spørger, om vi kan hjælpe med en identifikation af det lys, der er filmet tidligt om morgenen på østhimlen.

 
Udsnitsforstørrelse af stillbillede fra videoens slutning viser en rund aftegning. Dette skyldes, at kameraets autofokusering forgæves forsøger at stille skarpt på et lille lys på en hovedsagelig mørk himmel. Aftegningen viser derfor ikke det korrekte udseende af lyset men en rund lysplamage.
 
Stillbillede fra starten af den modtagne video viser et klart lys over horisonten på østhimlen inden solopgang.

Udskrift fra planetarieprogrammet Stellarium 19. november 2018 kl. 06.35 viser planeten Venus over horisonten i sydøst.


SUFOI's konklusion

Ud fra videoens udseende og fotograferingsretning er der ingen tvivl om, at observatøren har observeret og filmet den stærktlysende planet Venus på morgenhimlen. At lyset kan opfattes som f.eks. trekantet er en velkendt illusion, hvor man også ser meget klare stjerner og planeter bevæge sig uroligt omkring en bestemt position på himlen. Dette skyldes blandt andet luftens uro, ofte kombineret med ubevidste øjenbevægelser.

At der virkelig har været tale om Venus kan man selv forvisse sig om ved i den kommende tid på morgener med klart vejr noget inden solopgang at gå ud og iagttage de flotte syn af Venus på østhimlen.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2018. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted