logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2018 > UFO-Mail nr. 264

UFO-Mail nr. 264
15. juni 2018


Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

2500 Valby 21. april 2018

 
På den modtagne videosekvens ses det beskrevne objekt som en lille lys plet på den blå himmel forneden tv. i udsnittet fra stillbilledet her tilvenstre. En udsnitsforstørrelse af et af de tydeligste stillbilleder med ændring i lys- og kontrastforhold m.v. ses herover.

Observatøren beretter:

Min kæreste og jeg sad og nød solen i gården og talte med en anden beboer. Pludselig sagde min kæreste, at „Det er sgu da en ufo det der“. Jeg kiggede op, og så objektet nærmest lige over vores hoveder med retning imod øst. Det var sølvfarvet, formet som en skibsskrue, og bevægede sig cirka med vinden. Vi har en aftale om at filme med det samme, vi ser noget mistænkeligt, og jeg tog min mobil frem. Inden jeg havde fumlet mobilen frem, var objektet desværre allerede så langt væk og højt oppe, at det næsten ikke kunne ses med det blotte øje, og jeg fangede kun lige et kort glimt på videoen. Hvis I ser godt efter, kan I dog godt se objektet glimte sølvfarvet.

Det specielle ved objektet var dets form og dets bevægelse. Jeg vil nærmest sammenligne bevægelsen med, hvis du roterer et aflangt stykke smalt papir, og slipper det. Så vil det også rotere omkring længderetningen, imens det falder mod jorden. Vi har diskuteret, om det var en særlig type heliumballon. Det ville dog så være en meget hurtigtbevægende ballon, da det i løbet af 40 sekunder bevægede sig fra over vores hoveder, til væk i horisonten i en højde cirka 3 gange starthøjden. Men igen. Intet kan afvises.

 
Kommentarer fra SUFOI's Fotoafdeling

Den modtagne korte video er på forskellig vis forsøgt ændret med div. filtre mv. i videoredigeringsprogrammer af fotokonsulenter, men dette har ikke ført til en 100% sikker identifikation af det lille hvide lys på videosekvensen.

Videosekvensen er gennemgået også i zoom og slow motion for at se, om der kunne fremskaffes ekstra data. Udseende af objektet og dets af observatøren beskrevne flyvemåde tyder ikke umiddelbart på refleksion fra solbeskinnet fly. Objektet/lyset på den modtagne video ser ud til at variere i lysstyrke/størrelse. Dette kan måske skyldes kameraets forsøg på skarphedsindstilling/autofokus men skyldes måske mere sandsynligt objektets form og egenbevægelse under flyvningen i vindretningen.

Observatøren beskriver selv en „skruende bevægelse“ under flyvningen. Med dagslys ville en alm. lille varmluftballon næppe se sådan ud. Det samme gælder f.eks. en lille hvid gasballon eller plastpose ført op af vinden.

Et rimeligt meningsfyldt forslag - som observatøren også selv er inde på - kunne være en „undsluppet“ blank heliumfyldt folieballon.

Balloner tumler ofte noget rundt under en hurtig opstigning. Dette gælder formentlig også de herover viste typer af sølvfarvede heliumballoner. Blot en tynd snor af en vis længde vil dog bevirke en mere stabil opstigning, der evt. kan se ud som en „skruende bevægelse“, hvor en ballon vil bevæge sig mere rundt om en lodret akse.

Det beskrevne udseende/bevægelse/hastighed tyder på et „mindre objekt“, og DMI's vejrdata underbygger et vindbåret objekt.

Fotoafdelingens bedste bud er derfor en blank heliumballon, der på den blå himmel reflekterer Solens skarpe lys og hurtigt stiger til vejrs og pga. vindhastigheden bort fra observatørerne.


5220 Odense SØ
22. maj 2018

I SUFOI's Facebook-Debatgruppe uploader et medlem den 22. maj 2018 en kort videosekvens med et lille lys flyvende af sted på den mørkere himmel og spørger, om dette er en satellit?

https://www.facebook.com/groups/112842926337/?multi _permalinks=10154238327371338& comment id=-10155367572441338&notif_id=1527591787998398& notif_t=feedback_reaction_generic

Spørgsmålet og videosekvensen giver anledning til en del kommentarer, men man er nu hurtigt enige om, at videosekvensen viser ISS, Den Internationale Rumstation, og dens bevægelse højt på den sydlige himmel. En forklaring SUFOI's Fotoafdeling er helt enig i (stillfoto fra videosekvens.).

 


2100 København Ø 22. maj 2018

Fra en observatør modtager SUFOI's Fotoafdeling yderligere en kort videosekvens med et lille lys på den mørke nattehimmel. Observatøren bliver via de tilføjede informationer på Facebook-Debatgruppen opmærksom på, at der også her er tale om ISS.

Den internationale rumstation spøger på nattehimlen

Man kan læse mere om ISS, og hvordan man kan identificere rumstationen og andre klare satellitter, og tidspunkter hvor de kan ses på himlen i Toke Haunstrups glimrende oversigt på www.ufo.dk under „Himlens fænomener mv.“: http://www.sufoi.dk/arkiv/arkiv-hn/iss-obs.php.


4220 Korsør 27. maj 2018

ISS er også årsag til, at yderligere et medlem af Facebook-debatgruppen den 31. maj uploader sin videosekvens, med bl.a. flg. kommentarer:

Jeg har en video af et lysende objekt som jeg har filmet for få dage siden. Videoen er filmet i Korsør d.27/5-18. kl. 0.23. Det lysende objekt flyver ca. fra V mod Ø.

Observatøren anfører glimrende data for optagelsen, der hurtigt gør SUFOI og andre debatdeltagere på Facebook i stand til at identificere det lysende objekt som ISS, Den Internationale Rumstation. Undervejs passerer rumstationen tæt på Månens placering på himlen (herover th.). Dette ses også kort i videooptagelsen på et tidspunkt og er dermed yderligere med til at dokumentere ISS på den sydlige himmel i sin bane fra vest mod øst.


Observatørens kommentarer til enkeltbilleder i videoen

Observatøren lægger yderligere 4 enkeltbilleder ud i Facebook-debatgruppen med disse kommentarer:

Jeg har nu sidder og set videoen igennem, og de sidste ca. 10 sekunder af videoen er meget interessante, og jeg vil gerne dele nogle screenshots heraf med jer.

Tænker at jeg lægger videoen ud på Facebook og så billeder ud i kommentarfeltet. Så kan man kommentere osv. på hver enkelt billed :)

Herover ses de 4 enkeltbilleder fra videoens afslutning, observatøren lagde på Facebook. Læg specielt mærke til billede nr. 4 (øverst th.) En kraftig forstørrelse af billede nr. 4 med ændring i lys- og kontrastforhold m.v. ses th.
 

Observatøren synes selv, disse fotos ser ejendommelige ud og tilføjer på Facebook:

Personligt syntes jeg selv det her billed er helt igennem fantastisk... Det ser ud som om der sidder en „person“ set fra højre side. Man kan se hovede, skulder og arm, brystkassen og ben.

Håber der er en eller flere der kan bekræfte det samme.


Ekstra kommentarer

Kommentarerne på Facebook er delte, men SUFOI's Fotoafdeling kan på ingen måde bekræfte, at der sidder en person i den runde plamage!

Hvis man sammenligner de 4 enkeltbilleder fra videoen med enkeltbillederne øverst af ISS på himlen, vil man se, at aftegningerne på de 4 enkeltbilleder fylder ganske meget mere end ISS på de øverste billeder.

At aftegningen af ISS undervejs i optagelsen skifter fra en lille lysplet til en større lysplamage, skyldes at kameraet automatisk forsøger at stille skarpt på det lille lys på den mørke himmel. Autofokus-funktionen bevirker derfor af og til en større plamage.

At observatøren - og flere andre! - bagefter får tilfældige aftegninger i denne større plamage til at ligne alverdens ting, er et særdeles velkendt fænomen, der kaldes pareidolia. Man kan læse mere herom bl.a. her: https://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-viser-jesus-sig-i-din-pizza og her: https://da.wikipedia.org/wiki/Pareidolia Eller som SUFOI's Henning Dethlefsen bl.a. noterer i sin artikel „Berømt rummand fylder 50“ i UFO-Mail nr. 178:

Den menneskelige hjerne er udviklet i løbet af årtusinder til at indgå i et samspil med sin omverden. Den er IKKE i første omgang udviklet til at finde virkeligheden. I mange tilfælde har det været en fordel at kunne genkende former i en fart. Det gælder først og fremmest vigtige former som dyrekroppe, menneskekroppe og ansigter. Derfor er den menneskelige hjerne programmeret til at genkende disse former på et split-sekund. Desværre har det så bare den bivirkning, at vi nogle gange genkender de objekter, som formerne står for, på steder, hvor de ikke findes. Og når programmet først kører, kan vi have meget svært ved at stoppe det igen. Denne bivirkning er kendt under den smukke betegnelse „pareidolia“. http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2014/um14-178.php.


1657 København V
24. maj 2018

Ser en stærkt lysende stjerne på en endnu lys aftenhimmel, men bemærker at den lyser MEGET skarpt. Siger til min kæreste, at han skal komme og se planeten der hænger udenfor vinduet. Han siger: Hm, sært så stærkt den lyser på en „dag“-himmel. Han sidder i sofaen og kigger på den og siger så: men - den bevæger sig altså lidt hurtigt af en stjerne af være, jeg tror det er et fly. Et fly siger jeg - det har så haft samme retning og højde i de ti minutter jeg har set det. Og så går jeg ud og filme det for at kunne se om det bevæger sig. Og senere tager jeg så et par fotos efter den har bevæget sig et stykke på ca. 20 minutter. Er det en planet? Synes ikke det/den bevæger sig som et fly bør?

Sådan lyder henvendelsen til SUFOI fra en observatør i København

 
På et af de modtagne fotos har fotografen zoomet ind på det lille lys på himlen (tv.).

Ubearbejdet udsnitsforstørrelse af foto.
 

Observatøren beretter, at lyset på himlen observeres fra Eskildsgade, København V. i retning af Fisketorvet. Observationsretningen angivet med pil.
 

På en udskrift af planetarieprogrammet Stellarium ses på observationstidspunktet - og i den af observatøren angivne retning - planeten Jupiter ret markant på himlen.


SUFOI's konklusion

Efter en gennemgang af det modtagne materiale kan det afkræftes, at der er tale om et fly, som dog ofte kan se sådan ud med landingslys tændt og set i den rette afstand og vinkel. Et fly vil dog i løbet af nogle minutter kunne ses bevæge sig. Det observerede lys er set i ca. 20-30 min. med en svag bevægelse. Ud fra lysets udseende og position på himlen og rimelige „ubevægelighed“ er der ingen tvivl om, at der er tale om planeten Jupiter, hvilket bekræftes af udskrift fra planetarieprogrammet Stellarium.

Stellarium findes også som app til din tlf.Hvad er dette?

Flere steder på danske Facebook-sider er denne video dukket på det seneste med spørgsmål fra debatdeltagerne som „Hvad er dette?“: https://www.facebook.com/WorldMagazineIvo/videos/pcb.395936967579941/395936920913279/?type=3&theater.

På videosekvensen ses et lille lys, der „løber rundt“ i kanten af hullet i skyen, som om lyset er den egentlige årsag til, at „hullet“ dannes.


SUFOI's kommentarer

Der er tale om en fabrikeret svindelvideo lavet med baggrund i en original ægte optagelse af et „hul“ i skyerne. Se kommentarerne på Skandinavisk UFO Informations Facebook-debatgruppe under den 27. maj 2018: https://www.facebook.com/groups/112842926337/.

Som SUFOI's Michael Jeppesen udtrykker det: Vi slipper desværre nok ikke fra at støde ind i flere cgi-redigerede videoer - Youtube og ufogrupper på Facebook er proppet til bristepunktet med dem, nu hvor folk har muligheden for at „snyde“...

Gilles Fernandez henviser til denne detaljerede gennemgang af sagen: https://www.metabunk.org/debunked-lights-chasing-each-other-carving-holes-in-clouds-fake-video-fallstreak-holes.t9040/.

Større omtale af vejrfænomenet „hul i skyerne“ ses i UFO-Mail nr. 117 med bl.a. denne kommentar fra meteorolog Kim Sarup, fra DMI's sektion for vejr og klimainformation:

Der findes flere forklaringer på dette specielle skyfænomen. Nogle foreslår endda, at de skulle være dannet af flyvende tallerkner, eller være „porten til den 4. dimension“.

Det er nok ikke helt så dramatisk.

Den meteorologiske forklaring er, at små næsten usynlige iskrystaller fra højereliggende skyer eller kondensationsstriber (hvide striber af skyer efter fly i stor højde) falder ned i skydækket. Her starter de frysningen af dråberne i skyen. Iskrystallerne, der kommer ud af denne frysning, falder så videre ned og ses som faldstriber (virga, det grå trådede mønster under skyen).

En anden forklaring går ud på, at denne type huller også kan dannes når et fly flyver igennem skylaget og derved starter frysningsprocessen. http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-117.php.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2018. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted