logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2016 > UFO-Mail nr. 232

UFO-Mail nr. 232
24. januar 2017


Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

List Havn, Sylt 28. november 2016

Et webcamera ved færgelejet i List Havn på Sylt syd for Rømø har 28. november 2016 fanget denne mørke aftegning, der har vakt en lokal journalists interesse.
Der er dog ikke tale om et specielt mystisk fænomen, da effekten opstår ved, at det skarpe lys fra Solen overbelyser chippen i webcameraet og danner den mørke aftegning på optagelsen.
SUFOI's Fotoafdeling har ved flere lejligheder modtaget denne type optagelser til udtalelse, og fænomenet er bl.a. omtalt i denne udgave af UFO-Mail: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2006/um06-068.php.


7752 Snedsted 14. december 2016

 
Første foto i en serie taget med en iPhone 6 af en observatør i Thy i sydvestlig retning den 14. december kl. 16.10, hvor man ser to contrails fra fly kraftigt belyst af den nedgåede Sol (tv).
Midt i billedet ses den mørke aftegning, der meget ligner en raket med udstødning, og dermed fangede observatørens opmærksomhed (udsnitsforstørrelse th).
De oprindeligt modtagne fotos er lysere, men ovenstående to gengivelser er ændret i lys- og kontrastforhold for at gøre fænomenet nogenlunde tydeligt.


SUFOI's kommentarer og konklusion

Observatøren anfører i sin henvendelse bl.a.:

„Jeg har forsøgt at kontakte Dansk Space Organisation, og de siger, at det ikke er nogle af deres medlemmer, der har opsendt en raket, ej heller er de vidende om andre der har opsendt i Thy.“

Det er måske heller ikke nødvendigvis i „raket-afdelingen“ man skal søge forklaringen på optagelserne.

De første 5 fotos i en serie er optaget i løbet af 5 - 6 sek. iflg. billedernes exif-(elektroniske) data.

SUFOI's Fotoafdeling har derfor i billedbehandlingsprogram sammenlagt første og sidste foto i denne serie med udgangspunkt i de to klare contrails. Derved ses også et sammenfald af den mørke aftegning på begge optagelser. Dette kunne pege på et „stillestående“ fænomen i rimelig stor afstand fra fotografen.

Hvis en mulig raket skulle være tæt på observatøren, vil den bevæge sig meget hastigt opad, men dette ses altså ikke af denne første optagelsesserie.

Såfremt en raket skulle være så langt borte, at den ikke ser ud til at bevæge sig i løbet af optagelsesseriens 5-6 sek., så ville den skulle have været så stor, at denne type af opsendelser ikke under nogen omstændigheder finder sted i dansk luftrum - og da slet ikke uden en enorm medieomtale af mange observatørers og fotografers rapporteringer om fænomenet.

Udseendet af optagelserne leder derfor tanken hen på en anden type fænomen: Skyggevirkning af contrails.

Ud fra de tilgængelige oplysninger er det SUFOI's Fotoafdelings opfattelse, at den mørke aftegning på første optagelsesserie ikke er en raket men dele af et flys contrail, der har kastet en mørk skygge på en tyndt lag af dis.

Det er et lidt sjældent fænomen, sådan som det optræder på optagelserne.


5220 Odense SØ 14. december 2016

En fotograf, der var ude for at tage billeder af Månen over et nærliggende træ sendte sine optagelser og dette spørgsmål:

„Sender dette billede taget den 14. december 2016 klokken 21.36... Læg mærke til den sorte plet, som er cirka i øverste 1/4 dele af månen, opdagede først pletten da jeg nærstuderede billedet og undrede mig over hvad det er?
Jeg tog tre billeder og prikken er kun på det ene!“

Udsnitsforstørrelse af det modtagne foto med en lille mørk aftegning øverst i den stærkt overbelyste måneskive. På det modtagne foto ses ingen grene midt i måneskiven.

SUFOI's Fotoafdeling bad efterfølgende fotografen tage et dagslysfoto fra samme optagelsessted som ekstra kontrol. Herover ses en sammenkopiering af udsnitsforstørrelser af det originale foto samt det modtagne kontrolfoto. Som udgangspunkter for Fotoafdelingens sammenkopiering er anvendt de to grene markeret med røde pile.
At grenene ikke har kunnet ses på det originale foto, skyldes det meget stærke lys fra Månen, der har „brændt igennem“, så grenene ikke kan ses på natoptagelsen.
Som det ses, er der faktisk små grene at se foran måneskiven, der sandsynligvis har båret det blad, der med stor sandsynlighed har været årsag til fotografens undren. Sådan lyder konklusionen på Fotoafdelingens 17 sider lange rapport til arkivet om sagen.

Til sammenligning ses her en optagelse foretaget af Clas Svahn, UFO-Sverige, den 14. dec. 2016.
Her er det lyset fra den nedgående sol, der brænder så hårdt igennem, at træstammen midt i billedet forsvinder fra optagelsen i den del af stammen, der er nærmest sollysets centrum.


2630 Tåstrup 30. oktober 2016

„Underlig cirkel på himlen over Taastrup, Storkøbenhavn“, skrev en observatør og fortsatte:

„Jeg optog det på min iPhone, en rund cirkel med hul i midten. På videoen ses også et almindeligt fly passere. Lidt ringe kvalitet, men man kan sagtens se! Håber du/I kan forklare hvad det er.“

Stillbillede fra starten af den modtagne videosekvens. Det lille lys ses over bebyggelsen midt i billedet og i udsnitsforstørrelse th.

Fotoafdelingens overvejelser og konklusion

Videoen viser et lille lys på baggrund af en mørk himmel. Det anvendte kamera forsøger automatisk at fokusere (stille skarpt) på et eller andet i billedfeltet (bygninger, lys på himlen). Optagelsen bliver naturligvis ikke skarp, som det også ses af den modtagne sekvens.

En gennemgang af himlen på optagelsestidspunktet vha. planetarieprogrammer viser, at der ikke var stærktlysende planeter på himlen lavt over horisonten i SSØ. Der må derfor søges i andre retninger i forsøget på at finde en forklaring.

Videooptagelsen er af meget svingende kvalitet med skarpere og helt uskarpe sekvenser og varer 35 sek.

Ved at sammenlægge udsnitsforstørrelser af stillbilleder fra start og slut af videoen, viser det sig, at lyset på himlen har bevæget sig lidt mod venstre i billedfeltet, dvs. i østlig retning.

Eftersom lyset bevægede sig (ganske lidt/langsomt) på himlen i løbet af 35 sek., kan det ikke have været af astronomisk oprindelse, og bevægelsen svarer heller ikke til en satellit som eks. ISS, Den Internationale Rumstation.

Interessen samler sig derfor om andre „flyvende ting“, som ex. landingslys fra et fly.

Udskrift fra FlightRadar24.com med flyvebanen for SAS-fly SK2686 undervejs fra Bologna til Kastrup Lufthavn. Flyet ses her ændre kurs øst for Møn - nu med kurs i retning af Roskilde/Tåstrup.
En kurs der nøje svarer til observationsretningen - dvs. retningen for optagelse af videosekvensen.
Over Køge Bugt ændrer flyet kurs mod landing i Kastrup Lufthavn, hvorved landingslyset forsvinder ud af syne for observatøren.
Set fra Tåstrup vil der være en svag bevægelse mod øst at se i den forbindelse, inden lyset forsvinder af syne. Samme bevægelse, som fremgår af gennemgangen af den modtagne video.
SUFOI's Fotoafdeling er overbevist om, at netop landingslys fra dette fly er den mest sandsynlige forklaring på den undersøgte videooptagelse.


6720 Fanø 19. august 2016

Fotografen henvendte sig med sin iagttagelse og en enkelt af sine optagelser først til Tycho Brahe Planetarium, der som vanligt henviste til SUFOI's Fotoafdeling for undersøgelse af den slags oplevelser.

I en længere og meget detaljeret redegørelse for observationen hedder det bl.a.:

„Jeg skulle ud at iagttage månen, som stod i øst. Denne var på det tidspunkt ved at blive skjult bag en sky.
Jeg ser mig lidt omkring, men fornemmer, at der er en rød lodret streg til venstre for Månen, og da jeg fokuserer på denne, ser jeg et klart lysende rødt lys omgivet af en orange/gul krans. Lyset bevæger sig langsomt lodret opad, og min første tanke er, at nogle mennesker i sommerhuset, som lyset kom op bag, var i gang med en leg. Mens jeg overvejer, hvad lyset er båret af, evt. en drone, men jeg hører ingen lyd, ser jeg endnu et rødt skarpt lys, fuldstændig som det første, komme op bag huset, og bevæge sig i samme hastighed og retning som det første lys. Nu er der to lys på himlen, og jeg tvivler på, at det er mennesker placeret bag dette sommerhus, som eksperimenterer med et eller andet. Jeg henter mit kamera inde i vort eget sommerhus. Mon ikke det tager ca. 20 sek.
Idet jeg kommer ud igen, begynder jeg at tage billeder med forskellig zoomindstilling, men alle håndholdte, og billederne viser derfor ikke cirkulære lys (men lysende streger.red.). Formodentligt kan man alligevel opfatte den røde centrale del af lyset, som er omkranset af en orange/gult ring.
På et tidspunkt, opdager jeg, at det første lys er forsvundet, og kort tid efter dæmpes det andet lys også, for til sidst helt at forsvinde. På dette tidspunkt hører jeg ganske svagt en lyd som fra en fjern jetjager, eller passagerfly - en ikke usædvanlig lyd i Sønderho på Fanø.“

   
To af de modtagne optagelser af lysene på himlen.
Th. ses en af de optagelser, hvor fotografen har zoomet meget kraftigt ind på et af lysene. Billederne er taget med en eksponeringstid på 1 sek., hvilket gør, at optagelserne er rystede, dvs. lysene er tværet ud som en lysende streg.
Her ses samme udsnitsforstørrelse, hvor den del af den lysende aftegning, der står skarpest står tilbage (øverste del) efter bortretouchering af resten af aftegningen i fotoredigeringsprogram.
Udseendet har herefter markant lighed med andre optagelser af små varmluftballoner.


SUFOI's konklusion

Ud fra udseendet af fotos samt observatørens meget detaljerede oplysninger om tildragelsen og ekstra modtagne data om optagelsessted, bevægelsesretning m.v. er Fotoafdelingen ikke i tvivl om, at det drejer sig om opsendelse af små varmluftballoner fra det nære sommerhusområde.
Vejrdata fra DMI understøtter teorien om et vindbåret fænomen.

Yderligere informationer om små varmluftballoner kan ses her: http://www.sufoi.dk/info/balloner.php.


PS. fra observatøren

„Mange tak for en særdeles grundig, og fornemmer jeg kvalificeret behandling, af mine iagttagelser. På jeres beskrivelser er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at det har været varmluftballoner, jeg har iagttaget. Både udseendet og bevægelserne er efter min opfattelse helt i overensstemmelse med, hvad jeg ville forvente af en varmluftballon.
Jeg anede ikke eksistensen af sådanne varmluftballoner, og selv hvis jeg kendte dem, ville jeg nok ikke forvente dem opsendt på Fanø, hvor man er særdeles opmærksom på at undgå ildsvåde på grund af store lyngarealer og mange stråtækte huse.
Jeg vil lige orientere om, at jeg har fået oplyst fra udlejningsbureauet, at det hus, som jeg så lysene komme op bag fra, netop dagen for observationen var lejet ud til tyskere. Altså ikke stedkendte med viden om brandfaren.
Dermed bortfalder den sidste usikkerhed.
Endnu engang mange tak for opklaringen!“

Fotoafdelingen takker naturligvis for de pæne ord, der varmer efter anvendelsen af den fritid, der er gået med en undersøgelser og udarbejdelse af den 28 sider lange rapport til arkivet om denne sag. Men det er bestemt også på sin plads at komplimentere observatøren for den i starten modtagne redegørelse med de mange (men også stærkt nødvendige) informationer. Det er et sjældent syn på Fotoafdelingens bord. Og hans ihærdighed med opfølgning på sagen er bemærkelsesværdig.Løst og facts

 
Den hvide ring over den nordlige del af Jylland den 22. september 2016, blev bl.a. fotograferet af Arne Hansen
.
Hvid ring på himlen

En læser har spurgt, om vi i SUFOI har været opmærksom på den mystiske hvide ring, der torsdag den 22. september 2016 blev set på himlen over det nordlige Jylland, og om vi tror på den forklaring, der efterfølgende kom frem.

TV 2 VEJRET fik mange henvendelser om ringen på himlen og flere fotos, og læserne gættede på alt fra et af NATO's AWACS-fly, et tankfly - til en om det mon kunne være en fuld pilot. Og nogle har endda spurgt: „Er det en UFO, vi har set i dag?“

Det er da også TV 2 Vejret, der hurtigt bringer den helt naturlige forklaring:

„Det er kombinationen et dansk F-16 fly på øvelse og et fugtigt luftlag i ca. 10 km's højde, der har dannet ringen. Et dansk F-16 fly har i dag under en øvelse fløjet i cirkler hen over den nordlige del af Jylland“, det oplyser presseofficer Søren Bjørndal fra Værnsfælles Forsvarskommando i Karup til TV 2 VEJRET, der videre skriver:

„I forbindelse med en varmfront, der er på vej frem mod Danmark skyder varme og fugtig luft i ca. 10 km's højde ind over landet fra vest - og netop her har F-16 flyets kondensstribe kunne bestå i længere tid.
Har F-16 flyet fløjet i cirkler - enten nedad eller opad - så er der i præcis det område med den fugtige luft blevet dannet udtalte kondensstriber, som man også ser fra andre jetdrevne fly.
Her er det så spektakulært, at flyet er fløjet i en cirkulær bane - og dermed har kondensstriben fået form som en ring. Efter ca. en halv time var ringen fordampet - og gået i opløsning. Men inden da var der mange i den nordlige del af Jylland, der fik sig noget af en oplevelse, da de så den imponerende ring på himlen.“

Så JA, vi så billederne og læste forklaringen og ser aldeles ikke nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved denne helt naturlige forklaring på „mystikken“.

http://vejr.tv2.dk/2016-09-22-mystisk-ring-set-paa-himlen-over-danmark?eid=zKjKsN-WFVioJmF-sBwFMSwOHdMDq4ySpEyb91MX&utm_campaign=Nyhedsoverblik&utm_medium=Mail&utm_source=Newsletter.


Lyssøjler på aftenhimlen

Det var i det nordlige Ontario den 6. januar 2017, at Timmy Joe Elzinga fra sit badeværelsesvindue fik øje på fænomenet, som han først antog for at være nordlys, men som han skyndte sig at fotografere.
http://www.livescience.com/57482-light-pillars-photo-ontario.html,
https://www.youtube.com/watch?v=N0zZCghvx1w og
https://www.youtube.com/watch?v=Ge_jgsgx_kQ

Lyssøjlerne har intet med nordlys at gøre og ses sjældent i Danmark.

Naturfotografen Jesper Grønne, Silkeborg, har dog oplevet og fotograferet fænomenet og skriver bl.a., at lyssøjler opstår på samme måde som de såkaldte solsøjler, dvs. ved at lyset reflekteres på undersiden af vandret orienterede iskrystalplader. Lyssøjler dannes af kunstigt lys, der lyser opad.

Fra præsentationsvideo til bogprojektet „Hvad i himlen“. http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2016/um16-228.php.
På Jesper Grønnes foto ses både en sky, der er kraftigt oplyst af den gullige lysforurening samt de lyssøjler, der dannes i iskrystallerne. Typisk befinder den oplyste sky sig over lyskilden, og de iskrystaller, der danner lyssøjlerne, befinder sig et sted mellem lyskilden og observatøren. Lyssøjler kan have alle mulige farveralt afhængig af lyskildernes farver. https://www.youtube.com/watch?v=bgu9ORANICI.

Mere information om lyssøjler på himlen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Light_pillar,
http://www.thelocal.se/20160107/mysterious-light-pillar-appeared-in-stockholm,
http://www.thelocal.no/20160107/rare-light-phenomenon-oslo-norway og
https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/01/lysende-streger-stiger-til-himmels/.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2017. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted