logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2016 > UFO-Mail nr. 226

UFO-Mail nr. 226
15. oktober 2016


„Vi ved ikke,
om vi skal tro vores egne øjne“

Fra weekenden den 1-2. oktober har SUFOI modtaget flere indberetninger om lys på himlen over det vestsjællandske - og en „nærobservation“ fra Nyborg, som forskrækker tre nattevandrere. Er der en sammenhæng mellem observationerne? Og hvilken?

„Har man pligt til at oplyse om uidentificeret flyvende objekter? Og hvor skal man gå hen?“

Sådan indleder en mandlig observatør sin beretning til SUFOI om en noget usædvanlig oplevelse, som han og to kammerater havde i Nyborg tidligt om morgenen lørdag den 1. oktober 2016. Og nej, man har ikke formelt set pligt til at indberette observationer af usædvanlige himmelfænomener - men vi er i SUFOI altid glade for de indberetninger, vi modtager fra observatører.

Ud fra observatørens beskrivelse af sin observation, er det bestemt forståeligt, hvorfor han henvendte sig til SUFOI. Han skriver:

„Mellem kl. 03.50 og 04.20 går jeg og mine to kammerater hjem fra en anden kammerat. Vi står et øjeblik og snakker, inden den ene af os skal dreje af. Imellem træerne synes jeg, at jeg ser noget bevæge sig MEGET hurtigt til højre. Jeg siger til de andre: ‚der var sgu et stjerneskud’. Pludselig flyver det til venstre, igen imellem træerne, og jeg gentager mig selv. Jeg synes, det så noget underligt ud! Tredje gang jeg ser det, flyver det imod højre igen, og jeg siger: ‚Drenge! I bliver nødt til at holde øje lige imellem træerne under den meget kraftige stjerne!’

Lige efter jeg har sagt det, sker der det mest umenneskelige, jeg/vi nogensinde har oplevet. To meget store lysende objekter suser rundt på himlen og forsvinder pludseligt, men efter 3-5 sekunder kommer de igen og suser faktisk rundt på himlen, som om ‚det’ afsøger noget. En tredje kommer frem. Et ENORMT stort ovalt-lignende objekt. Det føles, som om den er MEGET tæt på os. Pludselig åbner den sig - lidt ligesom nogle kæmpemæssige vinger, og de to små objekter flyver ind i midten af det store objekt og ‚vingerne’ lukker sig sammen igen og objektet forsvinder.

Der skal meget til, for at jeg bliver skræmt, men i dette øjeblik vidste jeg ikke, om jeg skulle blive eller flygte. Vi vælger at gå tættere på - ud på den store græsplæne - og igen dukker de ovale objekter frem på himlen og flyver med så stor en hastighed, at vi vidste dette ikke kunne være menneskeskabt, med mindre der virkelig findes noget, vi civile ikke ved noget om!

Jeg tager min telefon frem (iPhone 6) med et OK kamera! Vi står og kigger på objekterne, og den tredje er igen kommet frem og er enorm! Har aldrig set noget så stort på himlen! Og så tæt på! Vi står og kigger og kan tydeligt se det med vores øjne, men telefonen var helt sort! Jeg kunne intet se på telefonen og har derfor ingen beviser!

Vi står og snakker om det og vælger, at vi holder det for os selv, for folk vil da tro vi er kugleskøre i bolden! Vi stod ved Nyborg Efterskole og kiggede ud imod skovparken og ud imod havet, hvor det hele fandt sted. Da vi valgte at gå hjemad, kigger jeg ud imod havet og får igen øje på dette lysende, ovale, flyvende objekt, som pludselig sender en lysstråle oppefra og ned og ‚pift’, så er det væk igen. Vi ved ikke, om vi skal tro vores egne øjne, eller om vores hjerne fucker med os. Jeg ved bare, hvad jeg så, og nok aldrig kommer til at opleve igen!“

Sådan slutter rapportøren sin beskrivelse af et skue, som nok ville få de fleste til at spærre øjnene op.

I beretningen nævnes det, at lysene blev set under en kraftig stjerne. Da lysene befandt sig i en østlig retning, har den kraftige stjerne højest sandsynligt været enten Sirius eller Procyon. Sirius er himlens klareste stjerne, og den befandt sig på observationstidspunktet mod sydøst i en højde af 6 grader over horisonten (det svarer til en håndsbredde over horisonten - holdt i udstrakt arm). Procyon er også lyskraftig - omend knapt så lysstærk som Sirius - og befandt sig under observationen mod øst-sydøst i en højde af 19 grader over horisonten.

Alt i alt en højest besynderlig observation, som ganske tydeligt har overrasket mændene på vej hjem i de tidlige morgentimer den 1. oktober. Rapportøren beskriver, hvordan det føltes, som om lysene var ganske tæt på. Det skulle dog vise sig, at forklaringen sandsynligvis skal søges noget længere væk - på den anden side af Storebælt.


Cirklende lys over Vestsjælland

Kammeraterne fra Nyborg var nemlig ikke de eneste, der i samme weekend observerede underlige, cirklende lys på himlen. Lidt senere samme morgen havde en kvinde i trediverne fra Skælskør (sydøst for Korsør) også en usædvanlig oplevelse. Hun fortæller:

„I morges klokken 06.00 stod jeg og kikkede ud af vinduet, da jeg pludselig fik øje på et stort, hvidt lys, der fløj omkring på himlen. Der ligger en stor blok et stykke fra mit vindue og en park bagved, og lyset fløj ned bag blokken og op igen mange gange. Det var langt, ligesom to lys der hang sammen, og nogle gange var det kun halvt så stort, som om et af lysene var væk. Det blinkede også nogle gange og forsvandt, men kom pludselig igen. Min søster så det også, og det var synligt i hvert fald i 8 minutter, hvor det blev ved at flyve ned bag blokken og op igen.“

Lysene blev set mod nordøst og havde samme regelmæssige bevægelsesmønster som ved observationen fra Nyborg. Dog er der to timer, som adskiller tidspunktet for observationerne.

SUFOI har imidlertid modtaget endnu to indberetninger om cirklende lys fra Vestsjælland. Begge fra Næstved og omegn. Disse to observationer blev gjort den følgende dags aften - dvs. søndag d. 2. oktober. En mand i tyverne fra Næstved by fortæller, at han fra kl. 21.00 observerede to objekter, som fløj over himlen „uafhængigt af hinanden“. Han fortæller videre:

„De vipper lidt ved forsvinden. Men de kommer tilbage ca. 1 gang i minuttet. Der kom blinkende lys fra den ene. De flyver ikke op, men hen ad himlen. Flere gange ligner det, at de jager hinanden. Andre gange (bevæger de sig /red.) væk fra hinanden. Så forsvinder de - og så kommer de tilbage igen. Størrelsen er svær at beskrive. De ligner begge et helt lyst rør med enorm fart på. Ikke noget, der minder om et fly eller helikopter. Det er helt mørkt, men de fremstår rimelig klare et sted, der er lidt mindre mørkt i horisonten.“

Da rapportøren indberetter observationen til SUFOI, havde observationen varet 15 minutter - og lysene var stadig synlige på himlen. Lysene blev set i en nordvestlig retning.

Dagen efter får SUFOI endnu en henvendelse om tilsyneladende samme fænomen. Denne gang fra en observatør, der bor ca. 5 km nord for Næstved. Han har også observeret to hvide „objekter“ søndag aften fra kl. 20.45 og mere end en time frem. Lysene fløj med „meget høj fart horisontalt over himlen, nærmest som om de jagtede hinanden, (og) nogle gange var der kun et objekt.“ Rapportøren fortæller, at de kom til syne med 1-2 minutters mellemrum, hvorefter de så forsvandt igen. Lysene blev set i en vestlig retning.


  Laserlys på nattehimlen
 
Lyskaster med to stationære spots (th.) og en cirklende spot (tv.) i København. Bemærk, hvorledes det lave skydække oplyses og bliver til store, lysende „objekter“.
Foto: Per Tybjerg Aldrich
Pilen peger på... Projektørlys!

Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at vi fra samme weekend har modtaget i alt fire nogenlunde enslydende indberetninger fra et relativt afgrænset geografisk område. Noget tyder derfor på, at der hen over weekenden den 1-2. oktober har været noget på spil på himlen over Vestsjælland, som har kunne observeres over større afstande.

På en række punkter leder observatørernes beskrivelser tankerne hen på projektørlys. Dels er der de samme bevægelser, som gentages igen og igen. Dels er der beskrivelsen af fænomenets udseende som ovale og relativt diffuse lys. Dertil kommer, at det at lysene kommer til syne og forsvinder igen med mellemrum er helt klassisk for observationer af projektørlys. Dette skyldes, at lyset fra projektørerne bedst kan ses, når lyskeglen fra jorden reflekteres af områder på himlen med skyer og/eller dis. Bemærk i den sammenhæng, at observatøren nord for Næstved fortæller, at himlen om aftenen den 2. oktober var forholdsvis klar og „med spredte skyer“. Der har således med stor sandsynlighed været områder af himlen uden skyer, hvor lysene forsvinde, når lyskeglen stryger hen over. Det bør også bemærkes, at observatøren fra Næstved fortæller, at lysene var særligt klare på et bestemt område af himlen, som var „lidt mindre mørkt i horisonten“. Dette antyder, at det var et område af himlen, hvor der var skyer, som reflektererede lys fra jorden - fx fra en by eller landsby - og derved fremstod mindre mørk end resten af himlen.

Det er på ingen måde usædvanligt, at man ikke kan se selve lyskeglen fra projektørerne på jorden og op til de skyer eller den dis, hvor lyset reflekteres. Hvorvidt lyskeglen kan ses afhænger af, om der er dis eller tåge i luften mellem jorden og skyerne.

Foto af laserlys på himlen   Foto af laserlys på himlen  
I lighed med projektørlys, kan laserlys også give anledning til usædvanlige oplevelser. Her en tegners gengivelse af et laserlys.
Illustration: Henrik Klinge Pedersen
 

Den besynderlige observation fra Nyborg skyldes sandsynligvis det projektørlys, som også har forårsaget observationerne fra Skælskør og Næstved-egnen. Nyborg-observatørernes oplevelse synes dog noget mere dramatisk end dem, som de andre observatører havde. Det kan sikkert skyldes flere forhold. En af forklaringerne kan være, at observatørerne fra Sjælland sandsynligvis har befundet sig noget tættere på projektørlyset. Dermed har lysene befundet sig noget højere på himlen set i forhold til horisonten. Dette kan have givet en oplevelse af større afstand sammenlignet med observatørerne fra Nyborg, som så lysene bag træer og lavt på horisonten. Den lave højde kan have givet det indtryk, at det var noget, der befandt sig tæt på og lavt over jorden.

Det er også værd at bemærke, at observatørerne fra Nyborg sidst i observationen bemærkede en lyskegle mellem lysene på himlen og jorden. De oplevede, at det var en lysstråle, der sendtes „oppefra og ned“, mens der i realiteten snarere var tale om, at de i et kort øjeblik kunne se lyskeglen fra projektørerne og op i himlen.


Hvor kom lyset fra?

Selv om beskrivelserne fra de fire rapportører alle peger i retning af et projektørlys opstillet et sted i det vestsjællandske, har vi ikke i SUFOI viden om, hvor projektørerne har været opstillet helt præcist. Vi hører derfor meget gerne fra læsere af UFO-Mail, som kan give os et tip om dette. Skriv gerne til Skandinavisk UFO Information - SUFOI.

Ud fra observatørernes angivelser af retninger kan man tegne nedenstående kort, som „løseligt“ angiver, i hvilket område projektøren kan have befundet sig.

Google Maps

Da vi ikke har egentlige kompasmålinger af retningerne, skal alle retningsangivelser tages med et stort gran salt. For observationen fra Nyborg angives retningerne til stjernerne Sirius (nederste, stiplede pil) henholdsvis Procyon (øverste pil). Det ses, at retningerne fra Nyborg ikke krydser med retningsangivelserne for observationerne på Sjælland. Lysene skal dog blot være set få grader længere mod nord, før retningen passer med Vestsjælland.

På baggrund af kortet skønnes det, at projektørerne har befundet sig et sted i området mellem Næstved, Korsør og Slagelse-Sorø. Det ville dog være en stor hjælp, hvis der er læsere, som kan hjælpe os med oplysninger om den præcise placering!Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

9000 Aalborg 26. august 2016

Henvendelsen til SUFOI's Fotoafdeling lød:

Den 26/8-16 luftede jeg hund i Aalborgs Øgadekvarter. Da jeg befandt mig på en lille græsplæne foran Sankt Markus kirke (ved Sjællandsgade), fik jeg øje på et grønt lys som tilsyneladende hang på himlen længere inde over Aalborg (mit gæt i forhold til hvor jeg stod). Lyset bevægede sig en smule - fra venstre mod højre- meget langsomt. Jeg tog fotografierne med min iPhone, og de er taget kl. 21.01.
Billederne er ikke super skarpe, men jeg zoomede ind på de fleste af dem og forsøgte med hund i snor at holde kameraet stille, så godt jeg kunne.
Jeg er selvfølgelig klar over at Aalborg lufthavn ligger i nærheden, og der var i øvrigt en udendørs koncert i gang i Karolinelund den aften, så der kunne selvfølgelig være tale om både en flyvemaskine, en helikopter, en lille drone, eller hvad ved jeg??
Når jeg nu på min tlf. zoomer ind på billedet hvor det grønne lys er lige ved siden af flagstangen, synes jeg, det ser ud, som om der er en hvid ring/krans oven på det grønne runde lys, hvilket minder om en klassisk afbildning af en ufo. Har SUFOI en forklaring på hvad det var for et lys jeg så på himlen den aften?

 
Det mest skarpe af de modtagne fotos (tv.) med det lille grønne lys svævende i retning af Karolinelund i Aalborg, samt en kraftig udsnitsforstørrelse af den grønne aftegning (herover).


SUFOI's kommentarer og konklusion

Efter at have modtaget fotografierne forsøgte Fotoafdelingen at kontakte festivalarrangørerne for at høre, om man havde kendskab til anvendelse af droner, som det kendes fra visse andre festivaler/koncerter. Samtidig kontaktedes Nordjyske.dk for at forsøge en efterlysning i lokalområdet. Begge henvendelser forblev ubesvarede.

Ved nu senere at gennemgå medierne fra området blev Fotoafdelingen opmærksom på, at TV2 Nord bragte et indslag om flyvning med en ulovlig drone OVER publikum ved arrangementet i Karolinelund den aften, hvor billederne blev taget. Der har været 2 droner i luften i nærheden af Karolinelund. Eftersom den ene af disse (den lovlige) havde grøn lysføring, er den med stor sandsynlighed forklaringen på optagelserne.

Bøden for at flyve ulovligt med drone er på op til 5000 kroner. Den ulovlige flyvning over Karolinelund blev meldt til Nordjyllands Politi, men politiet har ikke fundet dronepiloten.


6818 Årre 16. september 2016

 
Mit videokamera har opfanget noget usædvanligt.
Se vedhæftede 2 billeder som den har tage med 3 sek. mellemrum, lige til venstre for flagstangen og over maskinhustaget.
Kan I give en forklaring på den?

Sådan lød en henvendelse til SUFOI's Fotoafdeling, der derefter bl.a. spurgte:

Og du har aldrig bemærket noget lignende på andre optagelser, der har givet „alarm“, eller hvordan kameraet nu fungerer?
Har du set optagelser på kameraet af fugle og insekter i tiden siden installationen?
Og hvordan har de i givet fald set ud?


Observatøren svarede:

Jeg har haft kameraet i ca. 1 år nu. Den virker på varme samt bevægelse, det vil sige der skal en forhøjet temperatur kombineret med bevægelse til før den optager billederne (ligesom IR sensorer fungerer ved alarmanlæg).
Den har endnu aldrig reg. hverken duer, skader eller lign. som vi har en del af herude på landet.

   
Sammenkopiering af meget kraftige udsnitsforstørrelser af de to små mørke aftegninger på de modtagne overvågningsoptagelser (tv.) samt den største (sidste) af optagelserne med ændrede lys- kontrastforhold samt ekstra skarphed tilføjet i billedbehandlingsprogram (th.).

En efterlysning via Facebook https://www.facebook.com/ groups/112842926337/ fik SUFOI's Michael Jeppesen til at kommentere:

Hvad med et insekt der er tæt på kameraet - det lyder også som et godt bud i hvert fald :-)

Et forklaring, der i forvejen lå nærliggende for Fotoafdelingen.

Umiddelbart kunne det se ud til, at der er svagere aftegninger over og under den største, mørke aftegning, ligesom der anes andre „aftegninger“ tv. og th. for den aftegningen. Kunne dette afspejle ben, vinger og følehorn på et insekt?

Det skal dog pointeres, at der skal udvises stor forsigtighed med i kraftige forstørrelser at „overfortolke“ enkeltpixels i et udsnit af et foto i forvejen bestående af ret få pixels.

Fotoafdelingens bedste bud er fortsat at de mørke aftegninger viser et insekt, som f.eks. en oldenborre eller anden stor bille-art.

Ud fra de oplysninger, fotografen har givet om kameraet og dets justering, er optagelserne næppe forårsaget af selve insektet men startet pga. andre faktorer, og insektet derfor tilfældigt er kommet med på billederne. Men læserne har måske andre gode ideer?Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2016. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted