logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2015 > UFO-Mail nr. 189

UFO-Mail nr. 206
2. november 2015


 

Ghost Rockets

En svensk UFO-klubs rørende og muntre forsøg på at opklare det ultimative mysterium:
Teorien om spøgelsesraketterne.

Se traileren til filmen Ghost Rockets, der vises på CPH:Dox.

Man må gerne både le og fælde en rørt tåre over denne herlige film om en gruppe aldrende, svenske UFO-entusiaster, der samles i en fælles drøm om at besvare de største spørgsmål - og om at opklare mysteriet om de gådefulde spøgelsesraketter.

Uidentificerede, flyvende objekter, som siden den kolde krig har holdt foreningens ellers lidt indesluttede formand vågen om natten. Men nu skal det være slut! Med opbakning fra hele klubben iværksættes en kompliceret mission, der - måske - kan kaste lys over gåden. Men det handler ikke kun om livet i rummet.

 

Det handler også om livet på jorden, og om at dele eksistensens gåder med hinanden. Eller som en af foreningens medlemmer spontant og begejstret udbryder til sin ven under den årlige generalforsamling på en sommerlejr: „Jeg vil vide alt!“ Begejstringen er også stor, da foreningen får tre nye, yngre medlemmer.

For selvom spøgelsesraketterne spøger i mosen, og det quixotiske projekt ikke er uden besværligheder, så er der ingenting som sammenhold og fællesskab, når man bare er et lille punktum i universet.

Programmet for CPH:DOX kan ses her: http://cphdox.dk/program/film/?id=3071.

Tidligere omtaler:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-149.php#02 og
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2015/um15-193.php.Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

2635 Ishøj 21. april 2015

Det var en ret kortfattet mail, der tikkede ind hos SUFOI's Fotoafdeling:

Hejsa. Et stk. foto fra Ishøj.
Det er taget gennem mit køkkenvindue, og det er ikke snavs på vinduet. Har tjekke det :o)
Jeg bor i xxx, 2635 Ishøj, og du er velkommen til at ringe til mig.
Canon Ixus. 8x optical zoom.

Tre udsnitsforstørrelser af den lille mørke aftegning viser over og under aftegningens venstre side, hvad der uden tvivl er vingerne på et mindre insekt, der tæt på kameraets objektiv, flyver på tværs af fotograferingsretningen.

Efter at have modtaget den udarbejdede rapport om sagen erklærer fotografen sig enig i konklusionen:

Jeg er super glad for, at I har kigget på det, og så fik jeg også et svar på det. 1000 tak!


2730 Herlev 16. juli 2015

Torsdag d.16-7-2015 kl 21:07 stod jeg ude i haven og så på den flotte aften himmel. Skyerne lå rigtigt højt og luften var klar.
Jeg fik lyst til at lave en lille ca. 1 min film på min nye telefon Microsoft 640. Jeg lavede filmen og stod ca. 10 min. bagefter og så op på den flotte himmel, og jeg bemærkede ikke nogen UFO's på himlen.
Dagen efter så jeg filmen og så, at der ligesom var noget galt med indspilningen, der var 4 små streger i filmen.
Åbnede VLC afspilleren, trykkede flere gange på - tangenten så at filmen blev afspillet langsomt, vælg fuld skærm 1920, med ca. 1 sek af gangen. Så blev de fire små streger til en UFO.
Herefter så jeg hele filmen igennem og fandt en UFO mere der var tæt på mig. Samt på filmen kan man se 7 måske 10 andre UFOer i det fjerne som små prikker der flyver op og ned fra skyerne. Disse UFOer flyver i en gevaldig fart og er derfor svære at se med det blotte øje. Med alle de UFO's tænker jeg lige på at vi måske lige for tiden har fået fint besøg udefra.

Det var meldingen fra en af de fotografer, der har fremsendt optagelser til nærmere undersøgelse og efterforskning hos SUFOI's Fotoafdeling.

Screenprint fra en af de modtagne videosekvenser.
Over den røde pil ses en af de små mørke aftegninger, der på videoen lynhurtigt ses bevæge sig i pilens retning. En brøkdel af et sekund senere ses på et af de øvrige screenprints den mørke aftegning som er indsat i udsnitsforstørrelse - med „udfoldede vinger“ - i dette tilfælde uden tvivl et insekt tæt på kameraet.

SUFOI's konklusion

Efter adskillige gennemgange af det modtagne videomateriale ved hjælp af videoredigeringsprogrammer m.v. er SUFOI's Fotoafdeling ikke i tvivl om, at de små mørke aftegninger, der hurtigt flyver gennem billedfelterne i forskellige retninger og efterfølgende mystificerer fotografen, for de flestes vedkommende drejer sig om insekter tæt på kameraet og i andre tilfælde fugle på nogen afstand med den lyse himmel som baggrund.

En tidligere behandlet fotosag har visse lighedspunkter:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2013/um13-168.php.

Fotografen er i sin tilbagemelding ikke uenig i denne konklusion, tilføjer, at der måske kan have været tale om skarnbasser og slutter:

- Men tak for hjælpen og det er fantastisk at læse om alle observationerne på jeres hjemmeside.
Det er en god hjemmeside og super arbejde I laver.
Løst og facts

Forbud mod opsendelse af små varmluftballoner uden tilladelse

Bøde eller fængsel for fremover at opsende små varmluftballoner i Danmark.

Det smukke syn af skylanterner, som stiger mod himlen, står ikke mål med den brandrisiko som opsendelse af lamperne udgør, oplyser beredskabsinfo.dk.

Trafik- og Byggestyrelsen har konkluderet, at små varmluftballoner eller skylanterner, der også er kendt som rispapirlamper, per definition skal betragtes som ubemandede friballoner af kategorien „let“. Det betyder, at brugen af lanterner er reguleret af en EU-forordning og derfor ikke må opsendes uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.

En sådan tilladelse vil sandsynligvis ikke blive givet ud fra den viden, vi har i dag, da vi er af den opfattelse, at opsendelse umiddelbart ikke vil kunne ske på en måde, som er sikker i forhold til den øvrige luftfart og personer eller ejendom på jorden, siger Per Schmock, der er kontorchef i Trafik- og Byggestyrelsen.

Skylanterner, som i de senere år ofte er blevet brugt ved bryllupper og andre festlige lejligheder, opsendes ved hjælp af varm luft. Det sker typisk ved at placere et lille brændende materiale i bunden af lampen, som varmer luften op, og som dermed får skylanternen til at svæve.

Desværre udgør lanternen en væsentlig brandrisiko, og kan forvolde stor skade, hvis den eksempelvis lander i et stråtækt hus eller andre steder, hvor der er høj brandfare.

Opsendelse af skylanterne i Danmark uden Trafik- og Byggestyrelsens tilladelse udgør nu en overtrædelse af reglerne og straffes efter luftfartslovens § 149, stk. 11, med bøde eller fængsel indtil fire måneder.
http://www.beredskabsinfo.dk/indland/forbud-mod-opsendelse-af-skylanterner-uden-tilladelse/.

Ritzau Fokus udsendte efterfølgende meddelelsen i samme form:
http://newsbreak.dk/nu-er-det-slut-med-at-sende-rispapirlamper-til-vejrs/


Tidl. NASA-astronaut Chris Ferguson i Danmark for Boeing

Tidligere NASA-astronaut Chris Ferguson arbejder nu for amerikanske Boeing og præsenterede 20. oktober ved et møde i København programmet for firmaets rumkapsel CST-100 Starliner, der fra 2017 skal transportere astronauter op til ISS, Den Internationale Rumstation.
Foto: Ole Henningsen

Da den danske astronaut Andreas Mogensen for nylig var på job om bord på ISS, Den Internationale Rumstation, foregik transporten frem og tilbage naturligvis med en russiske Sojuz-rumkapsel.

Siden de amerikanske rumfærger blev pensioneret i 2011, har transporten af astronauter til ISS uanset nationalitet været varetaget af russerne.

 
Foto: Ole Henningsen

Den tidligere astronaut Chris Ferguson var kaptajn på den sidste rumfærgemission og arbejder nu for Boeing. Han var for nylig i Danmark i forbindelse med underskrivelsen af en udviklingskontrakt mellem Boeing Defence, Space & Security og Falck Schmidt Defence Systems i Odense, om fremstillingen af komponenter i kulfibermaterialer, som kan føre til lettere, stærkere og billigere rumfartøjer, herunder satellitter.

Russiske Sojuz kan næppe påstås at være supermoderne teknologi, og NASA har bedt de to private firmaer SpaceX og Boeing om at udvikle rumkapsler, der fremover kan transportere astronauter op til ISS.

Chris Ferguson præsenterede på mødet Boeings bud på fremtidens rumkapsel, der hedder CST-100 Starliner, mens SpaceX er i gang med at videreudvikle rumkapslen Dragon, der allerede benyttes til at transportere gods til ISS.

CST-100 Starliner skal sendes op med en Atlas V-raket fra United Launch Alliance, som Boeing er medejer af, mens SpaceX vil bruge sin egen Falcon 9-raket til at løfte Crew Dragon til vejrs.

Den første mission i 2017 bliver uden mandskab. Her er planen at lade den fuldautomatiske rumkapsel flyve til rumstationen og dokke med den. Anden mission senere i 2017 skal være med to astronauter - en fra Boeing og en fra NASA - som skal sendes op til ISS.

Chris Ferguson fortalte på mødet, at Starliner er designet til at blive betjent af et menneske, og det digitale instrumentpanel kommer til at ligne det, man finder i cockpittet på et moderne jagerfly.

Dette giver også plads til ekstra astronauter på hver mission.

Det betyder ligeledes, at ISS kan få en fast bemanding på syv astronauter i stedet for seks, hvilket vil give ekstra tid til videnskabelige eksperimenter på rumstationen.

 
Tidligere NASA-astronaut Chris Ferguson og UFO-Mails Ole Henningsen
Foto: Ole Henningsen

Landingen på Jorden igen skulle gerne blive så blød, at astronauterne ikke får så hård en medfart, som det ofte er tilfældet i dag. Det er også planen, at hver rumkapsel skal kunne genbruges mindst 10 gange.

Både Boeing og SpaceX regner med, at de nye rumkapsler senere kan anvendes til at opsende rumturister, når først kapslerne har vist deres værd. Men i første omgang handler det om at få NASA-astronauter bragt sikkert til og fra ISS.

Som astronaut i NASA var Chris Ferguson pilot på STS-115 (Atlantis) missionen og kaptajn på STS-126 (Endeavour) missionen. Han var også kaptajn på den sidste rumfærge-mission STS-135 (Atlantis) i juli 2011, som markerede afslutningen på USA’s rumfærgeprogram og har fløjet merevend 40 dage i rummet. Han har også fløjet mere end 5.700 timer i mere end 30 forskellige flytyper som pilot og instruktør i US Navy.

Efter Boeing-præsentationen viste Chris Ferguson film fra sine rumflyvninger. Det vakte stor munterhed i forsamlingen, da man på flere billeder fra rumfærgen og ISS kunne se ruller med gaffatape - et af rumfartens vigtige redskaber, som Ferguson udtrykte det.

Da talen på tomandshånd kortvarigt efter det officielle program faldt på Chris Fergusons tidligere kollega, Edgar D. Mitchell, der som Apollo-14 astronaut var med på Månen, betegnede han denne som en absolut bemærkelsesværdig mand.

Chris Ferguson uddybede ikke yderligere Mitchells kendte udtalelser om Area 51 og Roswell.

Læs mere om Chris Ferguson og de nye rumkapselprojekter:
https://ida.dk/event/316228,
http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/ferguson.html,
http://www.universetoday.com/121271/nasa-names-four-astronauts-for-first-boeing-spacex-u-s-commercial-spaceflights/ og
http://videnskab.dk/teknologi/nye-rumkapsler-skal-gore-bemandet-rumfart-sikrere-og-billigere?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=2bb8c8c326-2015102110_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-2bb8c8c326-207967049Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2015. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted