logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2013 > UFO-Mail nr. 160

UFO-Mail nr. 160
16. maj 2013


Flyvende Tallerkener og Himmelskiver fundet i arkiv

Under sin søgen i SUFOI's avisudklipsarkiv i forbindelse med et af sine talrige efterforskningsprojekter stødte Ole Henningsen her i foråret tilfældigvis på en række gamle avisudklip, som formentlig ikke har været fremme i dagslyset siden 1947. Indholdet drejer sig om den i dag så berømte Roswell-hændelse og er nyhedstelegrammer gengivet i hhv. Berlingske Aftenavis, Fredericia Dagblad, Heimdal, Aalborg Stiftstidende samt norske Aftenposten - alle fra den 9. juli 1947.

Vi gengiver her de historiske udklip om „flyvende tallerkener“, „himmelskiver“ og vejrballoner.

Har du læst SUFOI's nye udgivelse Roswell? DBC's lektør skriver bl.a. om bogen:

„Bogen egner sig for låneren, der ønsker at få belyst myten om UFO-styrtet i Roswell, New Mexico i 1947 ... Denne bog giver et hurtigt, men grundigt overblik over førnævnte myte. Forfatteren, Kim Møller Hansen, bevarer en professionel distance til emnet, og lader sig derfor ikke rive med. Dette medvirker, at bogen er meget nøgtern og forholder sig analytisk til myten, hvilket jeg personligt sætter meget pris på. Sproget er letlæst og flydende, og der er en række fotos, der illustrerer teksten ... En meget spændende og velskrevet bog ...“

 Når der fuskes med historien

 

Erich von Dänikens første bøger i slutningen af 1960'erne og i begyndelsen af 1970'erne var god underholdning for mig og sikkert også for mange andre. I hvert fald solgte hans bøger om fortidsastronauter, dengang også kaldet astroarkæologi, i millionoplag verden over. Bøgerne var spækket med vilde påstande, gætterier og nyrestød til den etablerede videnskab, som ikke kunne bakke op om Dänikens vidtløftige „teorier“ om „rumgudernes“ besøg, der gav de jordiske civilisationer et kraftigt skub fremad på evolutionens vej. Senere viste det sig, at den berejste og storskrivende mand var kriminel, manglede de faglige forudsætninger for alt det, han ellers udtalte sig skråsikkert om, snød med „beviserne“ - og i øvrigt ikke altid havde besøgt de gådefulde steder, som han ellers skrev så medrivende om og påstod at have studeret på tæt hold.

Däniken og mange senere skribenter var imidlertid ikke de første, som forsøgte at fortælle en alternativ historie om udviklingen på Jorden. Heller ikke på dette punkt var de særligt originale. Det har den amerikanske forfatter Jason Colavito på glimrende vis dokumenteret i bogen The Cult of Alien Gods: H.P. Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture, som udkom i 2005 og blev anmeldt I SUFOI's tidsskrift UFO-Nyt (nr. 2, 2006) Du kan læse anmeldelsen af The Cult of Alien Gods ved at klikke på bogforsiden.

Astroarkæologien lever endnu - se fx www.daniken.com/e/index.html. I dag har tilhængerne omdøbt astroarkæologien til „Paleo-SETI“. Andre kalder genren for „xenoarkæologi“, hvor xeno kommer af det græske ord for „fremmed“ eller „alien“. Og der er i den grad masser af xenoarkæologiske historier, man kan forsøge at efterforske og afsløre. Her kommer Jason Colavito igen ind i billedet. Han er blevet kaldt en skeptisk xenoarkæolog på grund af sine mange artikler og bøger, hvor han kompetent, grundigt og overbevisende rister hver eneste af de „bedste“ xenoarkæologiske påstande over en sagte ild.

 

Halvtreds af Jason Colavitos artikler er her i foråret 2013 udgivet i bogen Faking History: Essays on Aliens, Atlantis, Monsters, and More. Den anbefalelsesværdige bog er sober, underholdende, saglig og vidende og indeholder alle relevante noter og henvisninger. Hvert kapitel behandler et selvstændigt emne, hvilket gør bogen overskuelig og nem at læse i småbidder.

Colavito påviser gennem hele bogen ganske overbevisende, hvilke synder Erich von Däniken og de mange andre xenoarkæologiske forfattere begår. De:

  • tager indholdet i religiøse og mytologiske tekster for pålydende eller fortolker dem symbolsk, afhængig af hvordan udfaldet passer bedst til deres „teori“
  • fejlfortolker/misforstår myter, legender og sagn
  • fejloversætter tekster
  • begår citatfusk
  • mangler faglig viden om det, de skriver om
  • gentager andre forfatteres fejl

Colativo skriver i det sidste kapitel i Faking History: Essays on Aliens, Atlantis, Monsters, and More:

 

„Forfatterne bruger kilder, som allerede var forældede/forkerte da Donelly brugte dem i 1882. Argumenter/påstande, som var kontroversielle i 1860, bliver ikke pludselig sande med alderen, og bare fordi de gentages i dag … Det er trættende, at falske mysterier og falsk historieskrivning ikke har ændret sig et komma i løbet af 150 år. Ignatius Donellys Atlantis: The Antediluvian World (1882) iscenesatte den ‚alternative’ historieskrivning (selv om den ikke var den første så dog den mest populære), og hans arbejde er interessant og brugbart sammenlignet med de mange kopier, som dukkede op i 1900-tallet. Alle de grundlæggende argumenter, som Erich von Däniken brugte i 1970'erne, David Hatcher Childress brugte i 1980, og Graham Hancok fremsatte i 1990'erne, findes allerede i Donellys bog ... Uanset hvor mange ressourcer arkæologien, antropologien, sprogforskning, historie, biologi og alle andre videnskabelige discipliner bruger på at forklare menneskets fortid, så vil de ‚alternative’ forklaringer ikke ændre sig … De er immune over for kritik. De sande troende vil aldrig opgive deres tro, for den er ikke baseret på beviser.“Bognyhed!

   
Nu kan du købe Area 51 både som printbog og som e-bog.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2013. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted