logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2012 > UFO-Mail nr. 139

UFO-Mail nr. 139
2. januar 2012


Løst og facts ved årsskiftet

Tysk domstol:
Forbundsdagen skal give adgang til ufo-dokumenter

Berlins Forvaltningsdomstol besluttede i en afgørelse den 1. december 2011, at det tyske parlament, Forbundsdagen, skal give sagsøgeren Frank Reitemeyer adgang til den rapport om ufo-spørgsmål, som Forbundsdagens videnskabelige forskningstjeneste tidligere har udarbejdet på foranledning af en af de delegerede om regeringens eventuelle viden og undersøgelser vedr. ufo-fænomener og ujordisk liv.

 
Den tyske Rigsdag i Berlin, hvor Forbundsdagen har sit sæde.
Foto: Hans Gade www.123berlin.dk
 

Baggrunden er, at en kvindelig nordtysk politiker Gitta Connemann, der tilsyneladende interesserede sig for ufoer, i 2009 opfordrede Forbundsdagens forskningstjeneste til at udarbejde en redegørelse vedr. „Jagten på liv i rummet og gennemførelsen af De Forenede Nationers resolution A/33/426.“

Alle tyske forbundsdags-medlemmer har ret til at anvende forskningstjenesten, hvis han eller hun har spørgsmål til belysning af et bestemt emne af en eller anden art.

Eksperterne vil så blive bedt om (og betalt af skatteyderne) at skrive en kort rapport og konklusion om det pågældende emne.

Dette er også, hvad der skete i 2009. Den ufo-interesserede politiker havde bedt om en rapport, og to forskere (den ene biolog) skrev så en godt 20 siders rapport, der blev leveret til spørgeren, der efterfølgende har vist den for andre.


Nægtet aktindsigt

Frank Reitemeyer har tidligere anmodet Forbundsdagen om aktindsigt og udlevering af en kopi af rapporten, hvilket er blevet ham nægtet, da man ikke mente, at den var omfattet af loven om offentlighed i forvaltningen, da den var et internt arbejdsdokument i Forbundsdagen.

Frank Reitemeyer anlagde derfor sag mod Forbundsagen, og har nu i første omgang ved domstolskendelsen den 1. december fået medhold i, at han skal have adgang til dokumentet, der hidtil har været tilbageholdt. Dommeren havde ikke noget imod at lade ham få dokumentet at se, men mindede ham samtidig om loven om ophavsret og opfordrede ham til ikke f.eks. at offentliggøre rapporten på internettet.


Sagen appelleret

Forbundsdagen har appelleret afgørelsen. Dette er formentlig sket af flere årsager, eksempelvis at man kunne frygte en strøm af retssager for at få indsigt i alle mulige slags rapporter.

Det er vigtigt at påpege, at domstolsafgørelsen ikke drejer sig om, hvorvidt Tyskland skal offentliggøre eventuelle hemmelige ufo-rapporter, som det i årenes løb er sket i en lang række lande verden over.

Der er heller ikke direkte tale om et regeringsdokument, men om den føromtalte rapport fra Forbundsdagens forskningstjeneste.

Dokumentet er åbenbart ikke mere hemmeligt, end at dele af indholdet er sivet ud til offentligheden. Heraf fremgår det, at forfatterne til rapporten antager, at den tyske regering - som også mange andre europæiske lande - har rapporter om ufoer liggende, rapporter som senere af flere lande er blevet frigivet.

Forfatterne har også i rapporten antaget, at den tyske regering har indsamlet ufo-rapporter, da sådanne rapporter - især under den kolde krig - kan have været forårsaget af spionfly og nye teknologiske opfindelser, som man kunne ønske sig kendskab til.


Har den tyske regering ufo-rapporter liggende?

Det er kredse blandt tyske ufo-interesserede ikke i tvivl om og anfører, at der for ikke længe siden eksempelvis er etableret en sektion under delstaten Nordrhein-Westfalen, der tager sig af luftfartssikkerhed (Nationale Lage-und Führungszentrum „Sicherheit im Luftraum“ (NLFZ)), og herunder samler de ufo-beretninger, der er rapporteret til politiet.

Som sagen hidtil er forløbet, er der ingen tvivl om, at der på et tidspunkt dukker nyt op om tilbageholdte tyske ufo-arkiver.Er dette en ufo?

Overskriften fangede straks blikket, da Videnskab.dk bragte historien om en satellit, der have taget billeder af et mærkeligt tilsyneladende aflangt objekt under en overfladeeksplosion på Solen.

Historien var to dage tidligere bragt af Ekstra Bladet med Daily Mail som kilde i deres webavis eb.dk http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article1670874.ece og her er man åbenbart ikke i tvivl med denne overskrift:

TV: Rumskib dukket op på NASA-teleskop

På et stillbillede ses det lyse objekt ovenfor den lille pil (nedenunder „Mercury“) til højre for den stærktlysende planet Merkur.
Foto: NASA

Historien har sin oprindelse i en video på YouTube, fabrikeret og lagt ud af 42-årige Daniel, der under psydonymet SiniExter fra Detroit i staten Michigan, USA, har anvendt optagelser fra en af NASA's to STEREO-satellitter, som begge kredser om Solen for at registrere dens overfladeeksplosioner. På billederne, der stammer fra dette site: http://secchi.nrl.navy.mil/index.php?p=js_secchi_day er satellitten rettet mod Merkur, mens Solen har en af sine voldsomme eksplosioner, et såkaldt soludbrud.

Da de store mængder solatmosfære rammer forbi Merkur, toner et aflangt objekt i samme øjeblik frem ved siden af den lille planet på optagelserne.

Videoens ophavsmand kommenterer den 2 minutter og 40 sekunder lange sag, bl.a. med ordene:„ Obviously it's cloaked and doesn't appear until the CME hits it.“ (Den er tydeligvis sløret og viser sig ikke, før solmassen bliver slynget imod den) og fortsætter:

„This is some sort of manufactured object, and it definitely looks like a ship to me.“ (Det her er en form for kunstigt fremstillet objekt, og for mig ligner det helt sikkert et rumskib).


Forskere kommenterer

Flere detaljer i den oprindelige historie incl. kommentarer fra udenlandske forskere kan ses her: http://www.msnbc.msn.com/id/45571392/ns/technology_and_science-science/ http://www.space.com/13835-cloaked-mothership-mercury-ufo.html

Videnskab.dk har kontaktet deres ekspert, postdoc og ph.d. Christoffer Karoff fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, for at få et bud på og en videnskabelig forklaring på de mærkelige billeder.

 
Christoffer Karoff fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet
Foto: Christoffer Karoff
 

Christoffer Karoff må desværre skuffe de ivrige sjæle, som allerede måtte have rullet den røde løber ud for rumvæsnerne.

„Jeg er helt overbevist om, at dette ikke er en ufo. Billederne har dette udseende på grund af den behandling, man laver på satellitternes billeder“, siger Christoffer Karoff og fortsætter:

„STEREO-satellitterne skal observere Solens udbrud for at holde øje med, om nogen af dem kan være til fare for os her på Jorden. Sommetider kommer der forstyrrende objekter som Merkur eller kometer med i billedet, og så er man nødt til at lave billedbehandling for at få udbruddet til at stå klarere frem.

Når billederne fra satellitterne er blevet forstyrret af andre objekter, laver eksperterne en såkaldt ‚baggrundssubtraktion’ på dem, så baggrunden bliver svag, og selve udbruddet træder tydeligere frem.“

Ifølge Christoffer Karoff slår denne behandling dog nogle gange fejl, hvis et særligt klart og lysende objekt har været med i billedet.

„Billedbehandlingen bliver foretaget af computere, og nogle gange fanger de ikke alt. Merkur er for klar til en baggrundssubtraktion, og derfor står den meget klart frem, selvom billederne er blevet behandlet.

Eftersom videoen er en serie af billeder, der er sat sammen, er det faktisk Merkur selv et par dage før, man kan se i billedet.

Det burde der selvfølgelig være taget højde for, så det er altså en fejl i softwaren“, forklarer Christoffer Karoff og fortsætter:

„Vi modtager billeder fra satellitterne hvert minut, og jeg vil tro, at der er en fejl på dem dagligt. Det er altså langt fra unormalt.“


Objektet ér kunstigt fremstillet - af os

Men hvorfor ligner Merkur så pludselig et tallerkenformet objekt, som ifølge kommentarsporet på videoen med uomtvistelig sikkerhed har form som et rumskib?

„Det skyldes, at Merkur er så klar, at billederne ikke kan vise den rigtigt. Lyset fra den fylder pixlerne på billedet helt op, og når de er fyldt op, flyder lyset videre til den næste pixel i billedet. Det er det, der giver denne aflange form“, siger Christoffer Karoff, der slutter:

„Videoens kommentator har ret i, at det er et kunstigt fremstillet objekt - det er bare os, der har fremstillet det.“


Dansk amatørastronom kommenterer

I en kommentar på Videnskab.dk skriver den kendte danske amatørastronom Karsten Bomholt bl.a.: „Såfremt der havde været tale om en asteroide eller en komet, ville NASA have meddelt dette. En asteroide eller komet med en størrelse som ‚objektet’ på billedet ville for længst være blevet opdaget af de mange eftersøgningsprogrammer, som konstant holder øje med den slags objekter.

Enhver astronom, professionel såvel som amatør, har opdagelsen af en ny asteroide og især en ny komet højt på sin ønskeliste. Gennem navngivningen af en komet bliver opdageren udødeliggjort, og et af de sidste skud på stammen er faktisk en komet, som passerer meget tæt forbi Solen. Den 27. november fandt den australske amatørastronom Terry Lovejoy en hidtil ukendt komet, som foreløbig har fået navnet C/2011 W3. For eftertiden vil den blive omtalt som Comet Lovejoy (C/2011 W3).

Den 14. december kommer den inden for synsfeltet af SOHO og kan derfor følges på nært hold.

Faktisk har SOHO fundet mere end 1.100 kometer, der enten passerede meget tæt forbi Solen eller ligefrem faldt ind i den og forsvandt for evigt.

Med hensyn til asteroider har astronomerne ikke kendskab til nogle, hvis bane ligger helt inden for Merkurs, men der findes adskillige, hvis baner er så excentriske, at de i perihel passerer Merkurs bane, uden de dog af den grund bliver så lysstærke som på optagelsen fra NASA's STEREO satellitter, så hvis man ikke tror på Christoffer Karoffs eller NASAs forklaring, står alle muligheder åbne.

Det kan derfor efter behag lige så godt være en stjerne på 5 millioner solmasser i en fjern galakse, det kan være Betlehemsstjernen, eller det kan være en flok aliens med kurs mod Jorden. I modsætning til førstnævnte vil især sidstnævnte vinde mere end én tilhænger, for skaden er sket. Som sædvanlig har en eller anden crackpot gennemsøgt internettet og udråbt et helt banalt billede som bevis på endnu en nært forestående invasion og efterfølgende undergang af Jorden og hele dens befolkning - naturligvis med undtagelse af de udvalgte medlemmer af hemmelige selskaber, som får plads i de dertil opførte beskyttelsesrum. En hel horde af ligestillede tager straks tråden op, og uanset hvilken forklaring der fremkommer herefter, bliver enhver udtalelse øjeblikkelig afvist som myndighedernes forsøg på at skjule den frygtelige sandhed.“

Vil man nærmere studere, hvorledes forskelligartede typer af ejendommelige fotografiske effekter kan opstå på denne slags fotografier, så er dette site et godt sted at besøge: http://stereo.gsfc.nasa.gov/artifacts/artifacts.shtml 
 
Dette udaterede NASA-foto (Lunar Sample 139) viser div. prøver af Måne-materiale af samme slags, som er forsvundet efter udlån til et observatorium i Delaware, USA, i 1978.
Foto: NASA.

NASA mister
måneprøver

Det er muligt, at det er „mænd af rette støbning“, der har været sendt til Månen med Apollo 11 i 1969 og senere. Men det er åbenbart ikke personer af samme støbning, der siden har skullet holde styr på de mange materialeprøver, der blev bragt med tilbage.

I en netop offentliggjort rapport erkender NASA, at mere end 500 stykker Måneprøver, meteoritter, kometstøv og andet rummateriale er blevet stjålet eller har været savnet siden 1970. Det omfatter 218 måneprøver, der blev stjålet og senere vendte tilbage og omkring to dusin månesten og samlinger af månestøv, som blev anmeldt tabt sidste år.

NASA har gennem årene udlånt mere end 26.000 prøver, men er nødt til at holde bedre styr på, hvad der er sendt til forskere og museer, siger rapporten og konkluderer, at manglen på tilstrækkelig kontrol øger risikoen for, at visse af disse unikke ressourcer kan være tabt.

I to tilfælde havde en forsker stadig ni prøver af Månen, som han lånte for 35 år siden, og en anden forsker havde haft 10 stumper af meteoritter liggende i 14 år. Ingen havde nogensinde arbejdet på forskning med dette materiale. En anden forsker havde haft 36 måneprøver og holdt dem i 16 år efter, at han var færdig med sin forskning.

 
Som det ses af dette foto af en af NASA's transportkasser, der har været anvendt til prøver sendt til Australien, er der ingen tvivl om, hvor materialet hører hjemme.
 

I 2002 blev der stjålet 218 måneprøver og meteoritter fra Johnson Space Center in Houston. Dette materiale blev dog senere returneret.

En forsker mistede 18 måneprøver i 2010, og en månesten dukkede for nylig op igen. Den var anset for mistet, men blev opdaget i en kasse hos Little Rock's Central Arkansas Library System som en del af tidligere præsident Bill Clintons nedpakkede arkivmaterialer

Opgjort i marts 2011 havde NASA som nævnt mere end 26.000 forskellige prøver udlånt ud af en samling på mere end 140.000 måneprøver, 18.000 meteoritter og 5.000 prøver af solvind, kometstøv og kosmisk støv.

NASA talsmanden Michael Cabbage siger, at man naturligvis vil fortsætte med at låne materiale ud til forskere og til undervisningsbrug samt udstillinger, men vil holde bedre styr på, at materialerne returneres efter de indgåede aftaler.

 

Månesten på Tycho Brahe Planetarium

I Danmark passes der godt på de ægte prøver af Månens overflade. Denne månesten indsamlet af astronauterne på Apollo 17-missionen i 1972 kan forsvarligt emballeret ses i Tycho Brahe Planetarium på Gl. Kongevej i København, hvor månestenen er en af den permanente udstillings klenodier.
Fotos: Tania Lundberg Lykkegaard, Tycho Brahe Planetarium
 


Kilder:

http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=2&int_new=52312
http://www.telegraph.co.uk/science/space/8944921/Nasa-admits-losing-hundreds-of-moon-rock-samples.html

NASA's mange måneprøver kan i øvrigt i detaljer studeres på adressen: http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/Fra SUFOI's Fotoafdeling

Fra en ung mand i Helsinge-området i Nordsjælland modtog vi denne indberetning:

„Observationsdato: 11-12-2011
Tidspunkt: 22:10 ca.
Varighed: 3-4 minutter
Antal vidner: 2
Observationspostnr. og sted: 3200 Helsinge
Kompasretning tilsynekomst: Ikke sikker
Kompasretning forsvinden: Ikke sikker
Højde over horisonten ved forsvinden i grader: Ikke sikker
Farve: Grønne lys“

Yderligere oplysninger om observation:
„Jeg var ude og gå tur med hunden sammen med min ven, da vi pludselig kigger oppe over skoven og ser 4 stærkt lysende objekter (grønne lys). Jeg havde ikke mit kamera med men det havde min ven, og han nåede at tage et billede.
Men på billede er der dog kun 3 da det fjerde objekt var uden for kameraet.

Efter objekterne havde fløjet lidt rundt om hinanden slog de sig sammen til en stor lysende kugle og sænkede sig ned i skoven som lå i nærheden.“

 
Det originale modtagne foto (tv) og en udgave med SUFOI's ændring af billedets lys- og kontrastforhold m.v. (th).

Efter at have spurgt til yderligere informationer om fotograferingen i forbindelse med denne tilsyneladende ret så specielle observation modtog SUFOI disse ekstra kommentarer:

„Efter lyset sænkede sig ned i skoven, gik vi hjem med hunden.
Vi gik ikke udenfor igen, da der, hvor det lignede den sank ned, var i en meget stor skov og et godt stykke væk. Og må ærlig indrømme, vi også var lidt rystede.

Der blev kun taget et foto på grund af at min ven først tog mobilen (kameraet) op ad lommen osv. efter et par minutter.

For eksempel hvis man pludselig så en dinosaur komme løbende mod en, går der x antal tid før man begynder at løbe, fordi man står og overvejer, om man ser syner, he he.

Men som sagt, da han så fik mobilen frem og prøvede at tage et billede af de 4 lyskugler, røg den ene lyskugle ud af kameraets vinkel, og før han kunne nå at tage et til, samlede de sig til en stor kugle og sank sig ned i skoven.

Vi stod på en mark/bakke, da vi tog billedet.“

 
Kraftige udsnitsforstørrelser af det modtagne billede.


SUFOI's konklusion: Det er svindel

Efter at have haft lejlighed til at gennemgå billedet sammenholdt med beretningen, så gik der et svar retur til fotografen med bl.a. disse kommentarer, der for læserne kan klargøre nogle af de overvejelser, der også må tages i betragtning ved vurdering af fotos af denne type:

„Jeg har haft lejlighed til at kigge nærmere på jeres foto og anvendt en del filterfunktioner i billedbehandlingsprogram for at se, om der kan lokkes yderligere informationer ud af billedets udseende. En af vore fotokonsulenter har endvidere haft billedet og de tilhørende oplysninger til undersøgelse og overvejelse.

Det er umiddelbart min opfattelse, at der er tale om en joke - et svindelnummer - med en observationsberetning koblet sammen med et foto med ‚mystiske lys’.

Min ovennævnte foreløbige konklusion baserer jeg bl.a. på en del uafklarede spørgsmål, hvoraf nogle oplistes herunder.

Ud fra fotoets elektroniske data/EXIF-data ses det, at der i forbindelse med billedet er anvendt PhotoshopCS4. I hvilken forbindelse er CS4 anvendt?

Ud fra samme EXIF-data ses, at der findes 2 forskellige tidsangivelser, der heller ikke stemmer overens med det til SUFOI indrapporterede tidspunkt for observationen/fotograferingen.

Når EXIF-data nævner automatisk affyring af blitz, hvorfor er der så ikke mere at se af nærliggende græsmark/jordbund??

Hvorfor ser det totale billede ud, som det gør (når der anvendes div. filtre) mht. aftegninger bl.a. forneden og midt i billedet?

 
   

Hvorfor er der ikke taget flere fotos, når man har fået apparatet parat?

Vi vil da meget gerne se de optagelser, der ligger lige før og efter det modtagne foto.

Der må med lysaftegningernes størrelse på billedet have været om nogle utroligt store lys på himlen.

Hvorfor er lysene placeret foroven i billedet og ikke ca. midt i billedet, når man nu står og fotograferer og skal forsøge at fange nogle lys?

Dette er nogle af de overvejelser, jeg har gjort mig ud fra det modtagne fotomateriale og informationerne. Men ret mig gerne, hvis jeg tager fejl og kommenter meget gerne ovenstående.

SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker har som eksempel og til sammenligning med mobiltlf. lavet optagelser af lysmaster/gadelamper, som han senere i billedbehandlingsprogram har behandlet med bl.a. Distort/Spherize-filter, der frembringer fotos, der har stor lighed med det modtagne.

Til jeres orientering vedlægges uddrag af de foreløbige rapport, jeg p.t. har udarbejdet til brug for SUFOI's Fotoafdelings arkiv om sagen.

Men jeg vil dog meget gerne høre nærmere om, hvorledes billedet er opstået, hvis jeg har ret.

Vi er altid interesseret i at blive klogere på de tekniske muligheder, der efterhånden findes for at fake sådanne fotos.

Ole Henningsen, SUFOI's Fotoafdeling“


Indrømmet svindel

Svaret kom omgående tilbage:

„For det første vil vi gerne undskylde for at have spildt så meget af jeres tid, vi var slet ikke klar over at I ville gå så meget til bunds i det, men jeg må virkelig indrømme, at I har gjort et grundigt og godt stykke arbejde!

Nej, billedet er ikke ægte, og det var sådan set bare drengestreger en aften, vi kedede os.

Billede tog ca. 15-20 min at lave i Photoshop.

Lysene er 3 forskellige fotos, vi tog af en lommelygte ude i haven og derefter redigerede det ind i billedet, vi tog fra marken.

Derefter ændrede jeg bare farven på lysene, brugte lidt level til at forsøge at ramme de rigtige farvetoner.

Brugte „stamp tool“ til at få lysene til at „blende“ ind.“


Fotokonsulentens kommentar

Naturligvis har der været anvendt et betragteligt antal timer på at gennemgå billedet og nedfælde billedbehandlede udgaver af dette og overvejelser i den efterhånden 27 sider lange arkivrapport, men vi betragter det i SUFOI's Fotoafdeling ikke som spild af tid, når det foregår på denne måde, eller som fotokonsulent Hans Bødker siger:

„Rart at høre fra nogle friske drenge, der vil vedgå, hvad de har lavet, jeg ser det bestemt ikke som spild af tid, tværtimod har jeg med stor interesse læst deres beretning om, hvordan de lavede billederne.“ 

Danskerne tror
på rumvæsener

Vi bragte i forrige udgave af UFO-Mail en henvisning til »Søndagsavisen« overskrift og korte artikel den 25.-27. november 2011. Artiklen byggede bl.a. på en undersøgelse, som »Søndagsavisen« havde bestilt hos YouGov (www.yougov.dk) blandt 1.110 danskere.

SUFOI's formand blev i den anledning interviewet for at belyse, om der evt. kunne være forklaringer på undersøgelsens resultater.

Kim Møller Hansens pointe i samtalen med journalisten var, at det er forståeligt, at oplevelser ude i naturen langt væk fra byerne (uanset om vidnet er bybo eller landbo) kan gøre et stærkt indtryk, da man ofte er alene, måske i uvante omgivelser og ikke helt bekendt med, hvordan forskellige himmelfænomener kan se ud.

Kim Møller Hansen mener ikke, at der er belæg for at sige (det er i hvert fald ikke SUFOI's erfaring), at landboere finder på mere „vilde teorier“ end byboere - sådan som artiklen i Søndagsavisen måske godt kan give indtryk af.

Ikke alle læsere har kunnet se de resultater, Søndagsavisen har fremhævet i sin fremlæggelse, hvorfor vi har valgt at gengive udsnit af avisens illustration.

 
7% af de adspurgte (11% i provinsen og 3% i hovedstaden) har haft en oplevelse, der har ændret deres tro på rumvæsener. 35% tror at eventuelle rumvæsener vil være venlige over for mennesker, og 8% svarer, at de tror, at eventuelle rumvæsener vil være fjendtlige over for mennesker.

 
61% af danskerne tror på intelligent liv i rummet, men hvor lang tid går der, før de tror, der opdages intelligent liv i rummet?
Svarene fremgår af illustrationen th.


 


 


 

Søndagsavisens undersøgelse er udarbejdet i samarbejde med Yougov ud fra 1.104 svar. Provinsen defineres som „byer under 10.000 indbyggere og landområder“.

Kilde til internationale tal: IPSOS ud fra 24.077 svar med 1.000 besvarelser pr. land.Meteorjagt med iPhone

Er du ude at kigge på nattehimlen i forbindelse med en stjerneskudssværm og er ejer af en iPhone, så kan du ved hjælp af en ny app nu være med til at hjælpe NASA med at registrere, hvad der falder ned fra himlen.

Der er udviklet et program til bl.a. iPhones så brugerne kan være med til at give NASA's forskere vigtig viden om de mange objekter, der brænder op i Jordens atmosfære eller ender med at falde ned på Jordens overflade.

   

Programmet registrerer automatisk hvor observatøren befinder sig samt tidspunktet.

Ser man så et meteor på himlen, anfører man så dets lysstyrke og andre angivelser - samt en evt. lydoptagelse - til NASA, hvor eksperter kan analysere iagttagelserne.

Meteor-app'en omtales mere detaljeret på programmets hjemmeside, som du finder her: http://meteorcounter.com/

Med andre programmer kan du se, hvornår der er større årlige stjerneskudssværme samt div. satellitpassager. Et udvalg af denne type programmer kan eksempelvis ses her: http://itunes.apple.com/us/app/meteor-counter/id466896415

I Danmark indberettes iagttagelser af meget klare stjerneskud og ildkugler på adressen: http://stjerneskud.info/index.php/en/Rumkugle landet i Namibia

 

Internetmedier bragte i december beretningen om en hul beholder fundet nær en landsby i det nordlige Namibia ca. 750 km nord for hovedstaden Windhoek. Landbybeboere fortalte, at de i dagene forinden havde hørt lyden af adskillige mindre eksplosioner.

De lokale myndigheder ville kontakte NASA og Den europæiske rumfartsorganisation, ESA, for at finde ud af, om nogle af disse organisationer kunne give en forklaring på „rumkuglen“.

På Facebook gruppen SUFOI-interesserede http://www.facebook.com/groups/112842926337/10150440244301338/#!/groups/112842926337/ henledte Michael Jeppesen opmærksomheden på, „at bt.dk den 25. december berettede om, at mysteriet nu var løst, da den amerikanske rumorganisation NASA har identificeret det nedfaldne objekt, som er omkring 35 centimeter i diameter. Og kuglen stammede rent faktisk fra det ydre rum.

Men der er (desværre) ikke tale om noget, som er skabt af rumvæsner.
Der er i stedet tale om noget mere almindeligt, nemlig en 39-liters brændstofbeholder til en satellit eller en ubemandet raket“
, fortæller bt.dk på adressen: http://www.bt.dk/udland/nasa-mysteriet-om-rumkuglen-er-loest

Søren Larsen gør efterfølgende på Facebook-gruppen opmærksom på sit gæt på en hydrazine tank lavet af titanium, så det forklarer også at den ikke blev deformeret.

Søren Larsen henviser til denne rapport for yderligere oplysninger om denne type tankes overlevelseschancer ned gennem atmosfæren: http://www.thebulletin.org/files/NASA_White_Paper.pdf og denne adresse for informationer om den fundne tank: http://cs.astrium.eads.net/sp/spacecraft-propulsion/propellant-tanks/39-litre-hydrazine-bladder-tank.htmlFobos-Grunt

er navnet på en russisk rumsonde, som skulle have været til Mars-månen Phobos for at indsamle prøver.

Rumsonden kom dog fra opsendelsen den 8. november aldrig ud af sit kredsløb om Jorden, og er nu strandet i en lav oval bane på ca. 198 x 273 km. Sonden styrter formentlig ned gennem atmosfæren og brænder op på et tidspunkt midt i januar 2012.

Rumsondens bane bringer den i Europa ikke længere mod nord en eksempelvis Köln i Tyskland, så nedfaldet bliver ikke synlig fra Danmark.

Sonden vejer 13 ton, som hovedsagelig består af brændstof. Eksperterne er indtil videre uenige i, hvorledes dette giftige brændstof vil reagere ved nedstyrtningen. Russerne selv forventer dog, at det vil eksplodere, men at 200 kilo fragmeter fra selve Phobos-Grunt-rumsonden vil overleve styrtet ned gennem Jordens atmosfære og ramme Jorden sandsynligvis i et af de store have.Usædvanligt himmelsyn juleaften over Centraleuropa

 
Stillfoto fra video (øverst) og kraftig udsnitsforstørrelse (nederst) fra to af de videooptagelser, der viser opbrændingen af rakettrinnet over Centraleuropa den 24. december kl. ca. 17.26 over Centraleuropa.

 
Sojusrakettens start fra Baikonur den 21. december 2011 og aftegning af 3.rakettrins baneelement, der slutter over Centraleuropa.

SUFOI's tyske venner i CENAP - Centralen Erforschungsnetzes Aussergewöhnlicher Himmelsphänomene - oplevede totalt nedbrud på deres server, da den blev oversvømmet med opkald og beretninger om et spektakulært syn på himlen juleaften 24. december 2011 ca. kl. 17.26.

Det var ikke julemanden med rensdyr, hvilket trods alt også ville have været et usædvanligt syn på video, men derimod opbrændingen af 3. trin af den russiske Sojus-raket, der havde bragt bl.a. den hollandske ESA-astronaut Andre Kuipers og forsyninger op til ISS, Den internationale Rumstation, tidligere på ugen.

Dette 3. rakettrin faldt planmæssigt ned og brændte op i atmosfæren. Men denne gang skete dette over Centraleuropa og kunne derfor ses fotograferes og videofilmes i store dele af bl.a. Holland og Tyskland.

At der virkelig var et overraskende syn for mange, hører man på visse af lydsporene i de optagne videosekvenser.


Også observeret fra Danmark

Endnu mere overraskende er det måske, at himmelfænomenet også blev observeret fra bl.a. Sønderjylland og Falster - naturligvis set lavt på den sydlige horisont.

Bjørn Nielsen fra Stubbekøbing fortæller her i Lolland-Falsters Folketidende 27. december 2011 om sin og familiens iagttagelse, der af Kim Nielsen blev indberettet til http://thelatestworldwidemeteorreports.blogspot.com/

„Da vi kørte hjem fra kirken juleaften observerede vi fra kl. 17.25 til ca. 17.26 en mulig komet med en lysende hale syd for Stubbekøbing. Den var ikke så stærkt lysende som en fuldmåne, men størrelsesmæssigt var den cirka det kvarte af en fuldmånes diameter. Den havde en hale efter sig, der var cirka fem til otte gange større end diameteren på selve den kometlignende ting. Farverne var svagt gul/orange og den kometlignende ting delte sig i flere stykker, inden den forsvandt. Observationen tog godt et minut, og den blev observeret af 4 personer fra Stubbekøbing.“

Kurt Folkvard Petersen fra Maglebrænde på Falster fortæller til Lolland-Falsters Folketidende 28. december 2011 om sin observation af det usædvanlige himmelsyn:

„Jeg gik i mørket og fodrede får, da jeg får øje på et skarpt og nok gul/orange lys, der kommer syd-sydvest fra og lige mod mig. Jeg bliver nysgerrig og skynder mig om til bilen og tager en kikkert og går ud på den anden side af gården, men kan så ikke se den, som jeg havde regnet med, i den bane, jeg så, da jeg gik. Jeg kigger så syd-sydøst og opdager den som en lang stribe med 5-6 blinkende hvide lys, som så bliver svagere, og som til sidst over Dalbygård ikke kan ses mere.“


Mange optog videoer

Se videooptagelser af og kommentarer til det usædvanlige himmelsyn på bl.a.:
http://ufo-meldestelle.blog.de/
http://sattrackcam.blogspot.com/2011/12/breaking-news-decay-of-soyuz-rb-stage.html
http://www.spiegel.de/video/video-1169154.html
http://www.youtube.com/watch?v=T1ffpTEulH0&list=UUSHwnKj3kYawkRPlyWxhr8w&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UhZRu073br4#!
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=X_XSZfr1lIg&NR=1
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/12/25/un-debris-de-soyouz-a-l-origine-d-une-trainee-lumineuse-dans-le-ciel-europeen_1622669_3244.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N4JRiHP1YVU
http://www.youtube.com/watch?v=ksc_FDiSwHE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=IfLq_t1ZsZo&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Y812dI_mEe0&feature=watch_response_rev
http://www.youtube.com/watch?v=Eq_fvp7qqj4&NR=1Lysfænomen over Rusland 23. december

Et lysfænomen på himlen over Rusland blev videofilmet af flere uafhængige observatører og fik stor udbredelse på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=coaxNVffD7U&feature=youtu.be

Michael Jeppesen gør på Facebook, http://www.facebook.com/groups/112842926337/10150440244301338/%23!/groups/112842926337/ bl.a. opmærksom på denne video af lysfænomenet: http://www.youtube.com/watch?v=M-A9-duAtdw

 

Optagelserne lignede meget tidligere lysfænomener i forbindelse med raketopsendelser, og der henvises nu til en fejlslagen raketopsendelse fra Plesetsk-rumbasen, bl.a. på denne video: http://www.youtube.com/watch?v=bx0RguSTRfc&feature=player_embeddedGodt Nytår til ufo-mails læsere med flot komet-foto

Fra den sydlige halvkugle kan man i øjeblikket opleve det flotte syn af kometen Lovejoy på den tidlige morgenhimmel.

Det usædvanlige syn af komet Lovejoy taget den 23. december fra Port Lincoln i South Australia. Eksponering: 1 minut med et Canon 20Da digital kamera.
Foto: Amatørastronomen Lester Barnes

Efter at have hastet gennem solens atmosfære, med en mindsteafstand på ca. 120.000 km over solens overflade den 16 december - og helt usandsynligt overlevede passagen, er Comet Lovejoy blevet den flotteste komet siden Comet McNaught i 2007.

Kometen ses kun fra den sydlige halvkugle og tydeligst på den østlige himmel før solopgang - også i starten af det nye år.Vi ønsker UFO-Mails læsere et Godt Nytår!Nyt år – lave priser

Vi har i SUFOI valgt at få registreret foreningen som en frivillig forening og er ikke længere momsregistreret.

Det sparer os for en del administration og dermed tid, som vi kan bruge bedre på at udvikle ufo.dk og informere om ufomyten. Det betyder også, at vi har nedjusteret alle vores priser i SUFOI Butikken. Flere materialer er endda nedsat endnu mere end blot momsbeløbet, så du har mulighed for at gøre en rigtig god handel her i SUFOI Butikken.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2012. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted