logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2011 > UFO-Mail nr. 128

UFO-Mail nr. 128
17. marts 2011


Blafrende hvidt objekt over Peblingesøen

Se videoen: Lille hvidt objekt ses i løbet af få sekunder flyve hen over en del af himlen, medens det med sit lidt blafrende udseende skifter retning.

For nogen tid siden modtog SUFOI's Fotoafdeling en spændende videosekvens i HD-kvalitet til nærmere undersøgelse. Der var flere grunde til, at optagelsen var spændende. Dels var det i sig selv interessant at forsøge at finde ud af, hvad der var observeret og filmet, og ikke mindst er det uhyre sjælden, vi modtager optagelser af en så god kvalitet, at man måske ved bearbejdningen alene får så mange detaljer frem, at det med sikkerhed kan afgøres, hvad der er på optagelsen.


 
Foto: Thorsten Dreijer
 
Is på søerne i januar 2010

„Jeg husker ikke den eksakte dato for optagelserne, men som det ses var der jo efter 10 års venten endelig is på søerne i København her sidste vinter.

Derfor ville jeg optage nogle stock-shots til mit arkiv“, fortæller den professionelle fotograf Thorsten Dreijer, Dankvart Film, Søborg.

„Mon I kan finde ud af hvad det er som jeg har filmet her ved Søerne i København sidste vinter?

Jeg startede desværre først kameraet, da det flyvende objekt allerede var halvt over himlen.

Det er først her forleden jeg opdagede at jeg havde filmet denne ‚tallerken’. - men måske det blot er en hættemåge i camouflage som lydløst flyver 2.500 i timen!“

Thorsten Dreijer har hen ved 20 års erfaring med film- og videomediet, hvor han hovedsagligt arbejder som fotograf, klipper og producent. http://dankvart.dk/

Efter en nærmere gennemgang af log/info for optagelsen, er optagelsestidspunktet indkredset til den 26. januar 2010 ved kl. 14-15-tiden.

På stillfotoet fra videosekvensen anes det meget lille hvide objekt i øverste venstre halvdel af billedet.

 
Det lille hvide lysende objekt bevæger sig mod venstre ud af billedfeltet. Herover ses den lille hvide aftegning i forskellige udsnitsforstørrelser.

Det lille lysende objekt ændrer retning på et tidspunkt under sin flyvning hen over himlen, ligesom der ses en slags blafrende bevægelse, der ledte SUFOI's fotokonsulenters opmærksomhed hen på en fugls flyvemåde.


Bearbejdning af videosekvens giver løsning

Et gennembrud i undersøgelsen sørgede fotokonsulent Hans Bødker for, da han meldte tilbage til Fotoafdelingen:

„Jeg har gennemgået videosekvensen, og behandlet den i videoredigeringsprogrammet Vegas Pro. Jeg har valgt den sekvens, hvor hele billedet er uredigeret, og påført det ‚Line Draw’ værktøjet, således at det hele fremstår som S/H linie tegning.

Ved at køre sekvensen igen flere gange ses det meget tydeligt, at det er en fugl med baskende vinger, formodentlig en mågeart. Der dukker yderligere en fugl op i billedets øverste højre hjørne, der kun var lidt synlig før anvendelsen af ‚LineDraw’. Denne fugl har den samme karakteristiske flagrende bevægelse, og uregelmæssige flyvevej. På originalen er fuglen i øvrigt mørk, men de flyver begge på samme måde.“

Efter behandling i videoredigeringsprogrammet Vegas Pro med værktøjet „Line Draw“ ser et stillbillede af videosekvensen således ud. Her er to fugle markeret med pile. Ved gentagne gennemsyn af den redigerede videosekvens opdager man yderligere en fugl komme flyvende i billedfeltet.

   
 
Den flagrende bevægelse ses her tydeligt gengivet som fuglens vingeslag på disse kraftige udsnitsforstørrelser fra den filter-redigerede videosekvens.

Der modtages langt flere videooptagelser i disse år til undersøgelse i SUFOI's Fotoafdeling. Til gengæld er kvaliteten af disse optagelser kun sjældent særligt gode, da størstedelen er taget med mobiltelefoner af noget svingende kvalitet.

Videosekvensen fra Peblingesøen er et skoleeksempel på, hvordan sådan en optagelse i HD kan tage sig utrolig ejendommelig ud, men alligevel vise sig at kunne løses med den rette teknik og ekspertise.

Med kvaliteten af den modtagne videosekvens er det muligt at fremhæve detaljer i aftegningen, der helt entydigt peger på en fugl - sandsynligvis en måge, som fotografen i øvrigt selv var inde på i sin oprindelige henvendelse til SUFOI.


Det var en „and“

Eller som den 40-årige fotograf noterer, da SUFOI meddeler ham resultatet af undersøgelserne:

„Ja så er det vist et faktum, at min ufo alligevel var en ‚and’ :-)
Tak til SUFOI for opklaringen. Egentlig utroligt hvad lysreflekser kan bilde én ind...“

Videosekvensen kan i originaloptagelse samt slowmotion og forstørrelser sammen med den redigerede udgave ses på YouTube med den kvalitet, der nu er til rådighed: http://www.youtube.com/watch?v=kuM8-u2xDSUUFO'er over Brande?

I weekenden 5. - 6. marts blev der observeret en mængde små orange lys over Brande. Hvad var der på færde?

Fra den ene af observatørerne fra Brande modtog vi bl.a. dette foto og videosekvenser. Ingen af optagelserne var dog pga. kvaliteten i stand til at hjælpe SUFOI's Fotoafdeling med opklaringen af, hvad der var observeret. Men et lokalt vidne meldte sig til Brande Bladet og opklarede sagen.

Fra 2 forskellige borgere i Brande har vi i Skandinavisk UFO Information modtaget indberetning om, at der over Brande den 6. marts kl. ca. 02.30 (dvs. natten til søndag) er observeret en lang række lys.

Den ene observation gjort af 6 personer fra Krøsbergvej i Brande lyder:

„Vi var på terrassen for at ryge, da vi pludselig så 4 orange stærkt lysende objekter i høj fart og helt uden lyd. Få sekunder efter kom der 3 - og dette fortsatte til vi nok ca. havde set 50 af disse objekter - 3-5 af gangen. De havde ALTID samme afstand til hinanden, og fløj ALTID med samme hastighed og i samme retning - som perler på en snor.“

En observatør fra Skovbrynet beretter, at han var på vej i seng, da han kikkede ud af vinduet, hvor han så nogle mærkelige lys på himlen.

Han tog samtidig både et par fotos og nogle videosekvenser af lysene.


 
Varmluftballoner?

Umiddelbart leder det tanken hen på opsendelse af små varmluftballoner, der efterhånden ofte anvendes i forbindelse bryllupsfester og andre sammenkomster. Det er blevet en populær aktivitet, som vi har modtaget mange indberetninger om.

Hvordan sådanne varmluftballoner bl.a. kan tage sig ud på himlen, kan man se på adressen: http://www.sufoi.dk/ufo/ufo-info/balloner.php

Men en ting er at have en formodning, en anden ting at få teorien bekræftet.
SUFOI efterlyser derfor andre vidner via Brande Bladet den 8. marts.
Hvem har set lysene på himlen over Brande natten mellem lørdag og søndag?
Og naturligvis vil SUFOI meget gerne i kontakt med nogle, der har løsningen på mysteriet.


Varmluftballoner!

Der går kun meget kort tid, før Anne Ravn Bach melder sig til Brande Bladet og fortæller, at hun det pågældende tidspunkt var på vej hjem og kom forbi Remisen i Brande, hvor der var fest. Det var herfra „UFO'erne“ blev opsendt i form af små varmluftsballoner.

Og på den måde blev dette mysterium løst.Amatørastronom med spændende iagttagelse

3660 Stenløse - 27. juli 2008

62-årige landinspektør Esben Schmidt Sørensen fra Stenløse havde den 27. juli 2008 en absolut ejendommelig oplevelse og fortæller herom:

„Den 27.07.2008 kl. 01:50 så jeg ud af øjenkrogen, at der stod to stjerner over hinanden et stykke under Pegasus højre del, og min opmærksomhed blev et øjeblik taget væk fra Jupiter og dens måner.

Jeg har et nogenlunde billede i hovedet af stjernehimlen og blev hurtigt enig med mig selv om, at der ikke skulle være to lysstærke stjerner næsten på niveau med Vega på dette sted.

Jeg udelukkede også planeter, og medens jeg stod og grundede over dette og overvejede at foretage en fotografering, forsvandt de to lys samtidigt i løbet af 15 sekunder med uregelmæssig lysvariation, som om skyer drev ind foran, men der var ingen skyer på himlen.

På dette tidspunkt gik det op for mig med betydelig hårrejsning, at det hverken var stjerner eller satellitter eller kometer, men to UFO'er.

Lysene stod nøjagtigt lodret over hinanden i en afstand svarende til godt halvdelen af afstanden fra Altair til Altairs nærmeste flankerende stjerne.

Observationen varede ca. 2 minutter og lysene bevægede sig ikke.

Efterfølgende er jeg kommet til at lysene har stået ca. i positionen R 23h50m D 9 grader 21 minutter svarende til stjernen 80 Peg.“

Observatøren iagttog de to „lysstærke stjerner“ over hinanden den 27. juli 2008, kl. 01.50 på den sydøstlige himmel på en position i nærheden af stjernen 80 Pegasi (ved ?) skråt tv. over planeten Uranus på denne udskrift fra planetarieprogrammet Starry Night.


Lysene stod stille på himlen

På opfølgende spørgsmål om observationen tilføjer Esben Schmidt Sørensen:

„De to lys stod stille på samme position under hele observationen. Jeg iagttog dem konstant i de ca. 2 minutter, mens jeg spekulerede på, hvad det var for et fænomen, og om jeg skulle prøve at fotografere.

Der var stjerneklart uden skyer, og lysene bevægede sig ikke, hverken indbyrdes eller samlet.

Det tog over en time at få de små hår til at lægge sig igen, men det kan jo være, at der er en jordnær forklaring?

Jeg opsøger ikke UFO'er og er ikke medlem af nogen forening vedr. dette, så dette er en tilfældig observation.“

Observatøren indberettede straks sin iagttagelse til SUFOI's hjemmeside, hvor den desværre fejlagtigt ikke på daværende tidspunkt blev registreret og omtalt. Der var beklageligvis koks med arkiveringen af nogle få andre observationsberetninger fra denne dato. Observatøren har derfor nu igen henvendt sig til SUFOI om hændelsen. Om en mulig forklaring nævner han bl.a.:

„Jeg har indberettet min observation nu igen, da det kan være, at I har oplysninger der kan underbygge observationen, og måske forklare hvad det var.

Jeg har tænkt på vejrballoner eller lignende, men - lodret over hinanden, bevæger sig ikke, slukker samtidigt på denne mærkelige måde som om skyer drev forbi???“


Spektakulær observation fra Bjørnstrup

Der foreligger en indberetning fra Bjørnstrup ved Kalundborg fra kl. 02.00 om et hvidt lys på himlen, der angiveligt næsten skulle være kollideret med et passagerfly. Dette lys skulle iflg. indberetningen have bevæget sig over himlen fra en vestlig retning mod øst på ca. 1 - 2 min., hvilket ikke svarer til den stillestående angivelse fra Stenløse.

Som tidligere nævnt var der på daværende tidspunkt åbenbart problemer med arkivsystemet, hvorfor denne observation heller ikke gik ind i den automatiske rapportregistrering.

Observatøren har derfor arkiveret sin observation i den amerikanske ufo-database NUFORC på adressen: http://www.nuforc.org/webreports/ndxe200807.html

Heri omtaler observatøren ligeledes et lokalt samtidigt strømsvigt.

Observatøren tilføjer: „Hændelsen var signifikant og der må være et par piloter, som - hvis de er danske - ville have interesse i at se en indberetning om hændelsen.“

Der findes en del indberetninger denne dato, men der er ikke direkte sammenfald i tidspunkt m.v., ligesom en anden observation indberettet fra Næstved heller ikke ser ud til umiddelbart at kunne sammenkædes med observationen fra Stenløse.


Ikke astronomisk forklaring

Der er ikke nogen astronomisk forklaring på, hvad der kan være observeret ca. 30-35 grader oppe på den sydøstlige himmel, da kun planeten Uranus er i nærheden, og den ikke kan iagttages på denne måde.

Månen står lavt på den østlige himmel, og planeten Jupiter står lavt over horisonten i sydsydvestlig retning.

Beretningen har yderligere været rundt i danske amatørastronomikredse i et forsøg på at indkredse en forklaring.

SUFOI har hos observatøren spurgt ind til, om lysene bevægede sig, og om det var stjerneklart i et forsøg på at afklare, om der trods alt ikke kunne være tale om ISS, Den internationale Rumstation, med følgeskab af en rumfærge, russisk forsyningsraket el.lign., men dette ser ikke ud til at være tilfældet, ligesom udseendet almindeligvis ville være anderledes, bl.a. en ret markant bevægelse.

En lang række specifikke satellitdata har været efterprøvet, men heller ikke sådanne satellit-relaterede forklaringer virker umiddelbart indlysende.

Små lysende varmluftballoner vil som regel ses bevæge sig - her med en synlig stjernehimmel som baggrund.

To fly over hinanden med landingslys tændt i et drej og en retning ned mod observatøren i Stenløse i en kortere periode, hvor de kan se ret stationære ud, inden lysene igen fader ud pga. drejningen?

Men har ufo-mails læsere gode forklaringer eller ekstra oplysninger til belysning af observationen?Seneste indberetninger

Seneste indberetninger af ufo-observationer til Skandinavisk UFO Information via www.ufo.dk kan ses i listen over »Indberetninger perioden 1/1 - 31/3 2011«.UFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2011. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted