logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2007 > UFO-Mail nr. 89

UFO-Mail nr. 89
11. juli 2007


Mystiske lys over Østersøen opklaret

Mystiske lys over Østersøen den 23. maj 2007 ved 22-tiden var udenlandske militærflys aktiviteter.


Video-optagelser af lysene

Det var den 35-årige webdesigner John Christiansen fra Bønnet på det nordøstlige Falster, der henvendte sig til Skandinavisk UFO Information og fortalte:

„Jeg var ude for at lufte vores hund, da jeg ser fem lys blive „tændt“ i horisonten på sydhimlen ude over Østersøen.
Lysene bliver tændt med et halvt sekunds mellemrum. Jeg skynder mig at finde mit digitalkamera frem, men de forsvinder hurtigt.

Der er kun et enkelt lys tilbage på himlen, da jeg begynder at optage.
Og det er der kun, så man kun lige kan nå at se, at lysene rent faktisk er der.
Men da det sidste af de første lys forsvinder, bliver det afløst af et andet lidt til venstre for det førstes position på sydhimlen.
Dette lyser i 5 sekunder, før det dør ud.
Kort tid efter kommer der et sidste lys - igen kun i ca. 5 sekunder.

 
 
Screenprint af John Christiansens oprindelige video-optagelse, hvor man kan se et af de lys, han nåede at fange på sin video fra Nøbbet på Nordfalster den 23. maj 2007 ved 22-tiden.
Foto: John Christiansen

Det er svært at vurdere afstanden, men jeg tror, at det er ude over vandet.
Umiddelbart vil jeg gætte på, at de lyser for kort tid til at være nødraketter, og man kunne heller ikke se at de blev skudt op - de stod alle helt stille!

Men jeg er meget interesseret i at vide hvordan jeg kan få en afklaring på hvad det er!“, slutter observatøren sin beretning til Skandinavisk UFO Information.


11 nye observatører

Efter at have udsendt en efterlysning via pressen, modtog SUFOI adskillige henvendelser fra observatører på Lolland og Falster, der også havde iagttaget de mystiske lys over Østersøen.

Via mails til SUFOI på adressen www.ufo.dk og telefonisk blev der modtaget meldinger fra i alt 11 observatører på Lolland og Falster, bl.a. Bønnet på Nordøstfalster, Idestrup, Væggerløse, Nykøbing F., Guldborg, Søllested og Maribo.

Ved hjælp af John Christiansens video-optagelser var det muligt at fastslå ret nøjagtigt, i hvilken retning, lysene befandt sig.

 
 
Positionsbestemmelse kan foretages ved, at observatørernes retningsangivelser plottes ind på kort over området.
Foto: Ole Henningsen

De mange seriøse og nøjagtige angivelser fra observatørerne kunne også plottes ind på kort og med krydspejlinger være med til at fastslå, hvor i Østersø-regionen, de mystiske lys måtte have befundet sig.

Specielt retningsangivelser fra den ene af observatørerne, der er fritidspilot og svæveflyvepilot, var med til at fastslå lysenes position.

Jo nøjagtigere positionsangivelse jo nemmere vil det almindeligvis være at fastslå sådanne lysfænomeners natur eller årsag.


Henvendelser til militære myndigheder

I et forsøg på at opklare, hvad der var video-filmet fra Falster den 23. maj henvendte SUFOI sig til FTK i Karup - Flyvertaktisk Kommando, der kunne oplyse, at der ikke havde været dansk militær aktivitet i luften over det pågældende område på dette tidspunkt.

Fritidspiloten fra Væggerløse mente selv, at disse lys måske kunne ligne noget med fly, men at det i hvert fald ikke lignede de nødraketter, som oprindeligt blev indrapporteret til SOK, Søværnets Operative Kommando i Århus, der bad en politipatrulje fra Nyk. F. politi undersøge sagen - men uden resultat.

Redningseskadrillen JRCC (Joint Rescue Center) ved SOK kunne også afvise, at man havde haft en redningshelikopter, der f.eks. nedkastede faldskærmsblus i området den dag.

Efter henvendelse fra SUFOI til Bornholms Marinedistrikt i Almindingen på Bornholm, hvorunder Kystudkigsstationen bl.a. i Gedser hører, meddelte Theis Riber, Chef for Bornholms Marinedistrikt, at der ikke var noteret noget, som kunne have forbindelse til disse observationer. Ligeledes havde man kontaktet Gedser, der heller ikke havde noteret noget om lysene.


 
NAVIAIR giver svaret

NAVIAIR i Kastrup Lufthavn, hvis flyveledere kontrollerer hele den civile flyvning i dansk luftrum, er dernæst et oplagt sted at spørge, når de militære instanser ikke har været involveret. NAVIAIR er en statsvirksomhed under Transport- og Energiministeriet.

 
NAVIAIRs udskrift af radarbilledet af dansk og nærmeste udenlandske luftrum for den pågældende dato og tidspunkt.
På NAVIAIRs radarbillede ses den udenlandske militære flyaktivitet i området over land og ude over Østersøen i nærheden af Stralsund og Rostock i det nordlige Tyskland.
Illustration: NAVIAIR
 

NAVIAIRs opgave er at levere lufttrafiktjeneste, der omfatter områdekontroltjeneste i København FIR samt indflyvnings- og tårnkontroltjeneste til Københavns Lufthavne, Kastrup og Roskilde og lufthavnene i Billund, Aalborg, Aarhus, Esbjerg og på Bornholm.

På SUFOIs fortsatte forespørgsel meddeler pressechef Kurt Andreasen, at efter en nærmere undersøgelse af de tilgængelige radardata kan man hos NAVIAIR se, at der på det pågældende tidspunkt var flyaktivitet i området.

Kurt Andreasen oplyser videre, at der var tale om udenlandske fly, der lå i 12.000 fods højde svarende til 3.650 meter.

Luftrummet er tysk, men flyene kan ses på NAVIAIRs radarbilleder, fortæller Kurt Andreasen til SUFOI.

På NAVIAIRs radarbillede ses den udenlandske militære flyaktivitet i området over land og ude over Østersøen mellem Stralsund og Rostock i Mecklenburg-Vorpommern i Nordtyskland.

Dette stemmer helt overens med de pejlinger og retningsangivelser, som SUFOI har modtaget fra de mange observatører, og dette har placeret nogle af lysfænomenerne til en position omkring 30 km sydøst for Gedser.

Flyveledere kunne registrere de udenlandske militærflys aktiviteter ved Østersøen.
Foto: NAVIAIR


Øvelsesaktiviteter?

Det var en spændende proces og meget tilfredsstillende at få denne sag opklaret, selv om det medførte en stor del arbejde og tog det meste af en måneds tid.

Det er ikke med baggrund i oplysningerne fra NAVIAIR muligt at sige, nøjagtigt hvilket lysfænomen, der er observeret.
Men det er tilstrækkeligt at kunne notere, at der sammenfaldende med nøjagtig tid og retning har været udenlandske militærfly i aktivitet.
Og at det derfor er deres aktiviteter, der er observeret og videofilmet.

Om disse fly så har haft udsendt såkaldte flares, faldskærmsblus el. lign. eller har haft anvendt skarpe projektører/landingslys i forbindelse med deres øvelsesaktivitet, er i denne forbindelse underordnet.

Endelig kan det jo også tænkes, at der har været tale om øvelse af bevogtningsopgaver m.v. i forbindelse med det senere ret så urolige G-8 topmøde ved Rostock.

Der er blot ingen tvivl om, at det er disse militære flyaktiviteter, der fra hele Lolland-Falster er observeret og videofilmet over Østersøen på det pågældende tidspunkt.

Vi er i SUFOI meget glad for den store hjælp og imødekommenhed fra de involverede myndigheder i arbejdet på at afklare, hvad der mystificerede de mange seriøse lokale observatører.

Flyveledere i kontroltårnet kontrollerer civil flyvning i dansk luftrum.
Foto: NAVIAIR
 
 
Babak A.Tafreshi tog dette billede af skyen med et Canon 350D, 28mm, ISO 800, f4, 35s.

Mystisk iransk sky

Mystisk lysende sky observeret i juni over Iran af astronomer.

Den 15. juni blev der over Iran observeret en mystisk lysstærk sky på nattehimlen.

„Jeg har aldrig oplevet et lignende fænomen“, siger den tidligere astronom Babak A. Tafreshi fra Teheran.

Han observerede fænomenet sammen med to andre astronomer, Oshin Zakarian og Pouria Nazemi.

 
 
Det lykkedes også Amir Hossein Abolfath at tage et foto af lysfænomenet på himlen.

„Objektet startede ud med at være spredt, uformeligt og svagt; men hurtigt lysnede det op og ændrede sig til en blålig kegle. Skyen bevægede sig med ca. 20 grader pr. minut“. konstaterede Babak A. Tafreshi.

Et andet vidne fra Teheran, Amir Hossein Abolfath, siger: „Skyen var blålig og bevægede sig hurtigt. 20 minutter efter jeg så det, observerede min ven Asghar Kabin den samme sky 900 km fra Teheran“.


Mysteriet er løst?

Der kom efterfølgende en mulig løsning på lysfænomenet i form af en raketopsendelse fra Cape Canaveral's Complex 41 den 15. juni 2007.

Denne forklaring er sikkert korrekt, men er dog lidt uafklaret. Grunden til denne usikkerhed er at raketopsendelse er klassificeret.

Den 15. juni klokken 11:12 EDT, blev en Atlas V raket opsendt. Raketten skulle sende et par nationale overvågnings satellitter i kredsløb.

På grund af en funktionsfejl i Atlas V raketten, blev satellitterne sat i et forkert kredsløb. Dog havde satellitterne, selv brændstof nok til at rette sig ind i deres rette kredsløb.

Det er af almindelig procedure at overskydende brændstof bliver dumpet, ved sådanne opsendelser. Dette brændstof i atmosfæren var angiveligt årsag til den mystiske sky over Iran.

Yderlig information om opsendelsen af Atlas V raketten kan ses på adressen: http://spaceflightnow.com/atlas/av009/status.html
Mærkeligt objekt på internettet

Et ejendommeligt udseende objekt er fotograferet og billederne lagt ud på internettet.
Men af hvem, og hvad er det?

Via flere forskellige kanaler er der ved flere lejligheder i de seneste måneder dukket nogle absolut ejendommelige „ufo-billeder“ op i nyhedsgrupper, blogs og div. „eksperters“ hjemmesider.

Et par af billederne ses nedenfor.

 
 

Det mærkværdige objekt - der er egentlig tale om flere objekter med forskelligt udseende - er blevet diskuteret mange steder og er blevet kaldt alt fra svindel og humbug til blot retoucherede fotos af en lille model i en snor eller en flyvende høstmaskine, de bedste beviser for fremmede intelligensers maskiner i vort luftrum, en nyudviklet fjernstyret drone fra militæret, eller… ja der har været mange bud og ideer.


Computerfremstillet?

De seneste og måske mest overbevisende kommentarer kommer fra den amerikanske organisation MUFON, der har kontakt til nogle af de eksperter, der fremstiller computer-genererede objekter på film, og arbejder med computerfremstillede visuelle effekter.
Det er den slags eksperter, der ved computerteknikkens hjælp er i stand til at lade skuespillere i film svæve rundt i luften eller få deres hoveder drejet rundt indtil flere gange om sig selv uden synderlige mén for skuespillernes efterfølgende præstationer.

Disse eksperter er ikke i tvivl efter at have studeret optagelserne nærmere: Der er efter deres opfattelse tale om computerfrembragte objekter på billederne.
De påpeger forskellige mere tekniske detaljer, der for dem viser, hvordan arbejdet er udført. Og det ville ikke undre dem, om der fotografens hånd også snart dukkede en videooptagelse op på nettet med dette objekt i bevægelse.

Sammenfaldende for alle fotos er tilsyneladende, at de altid dukker op anonymt hos en eller flere personer og på internetsites, der så viderebefordrer billederne - som ufo-mail jo altså også gør nu.
Men endnu har ingen meldt sig på banen og officielt vist sig at være fotografen.

Det senest opdukkede billede ses nedenfor og viser objektet på himlen og et andet mystisk udseende aggregat stående på jorden.

Yderligere omtale af visse af billederne kan ses på adressen: http://www.coasttocoastam.com/gen/page2022.html?theme=light

Men hvad siger læserne?
Hvad tror man egentligt, der ses på billederne?
Og hvorfor?

Foto: Ole Henningsen
Foto: Ole Henningsen

PS. Naturligvis glippede man en ekstra gang med øjnene, da der for en uges tid siden kom dette monstrum flyvende forbi ens hjem på Lolland.

Men rolig nu: Der var blot tale om en helikopter i lav højde med et stort måleapparatur hængende nedenunder.
Med dette udstyr kan man skelne sand og grus fra ler og kalk helt ned til 125 meters dybde i undergrunden.
Flyvningen var bestilt af Miljøcenter Nykøbing F. som led i en lokal registrering af drikkevandsressourcer.
Og det var så lidt mere jordnært.
Nyt fra Planetariet

Tycho Brahe Medaljen 2007

 
Bodil Pedersen Fondens direktør Nils Armand overrækker guldmedaljen til Michael Linden-Vørnle
Foto: Ole Henningsen
 

I april 2007 hyldede Bodil Pedersen Fonden astrofysikeren Michael J. D. Linden-Vørnle med tildelingen af årets Tycho Brahe guldmedalje samt tilhørende legat på 25.000 kr.

Den 18. april 1982, står en forventningsfuld konfirmand og piller nysgerrigt ved sin nyerhvervede stjernekikkert. Og det er måske mere undren end entusiasme, der slår ned i konfirmanden, da han første gang ser planeterne Saturn og Jupiter. En undren der fører til, at han på hver efterfølgende skyfri nat retter kikkerten mod himlen.

Undren afløses af begejstring, ildhu og en ubændig trang til at vide alt, hvad der er værd at vide om det uendelige univers. Og selvom andre interesser også trænger sig på hos den unge Michael, er han aldrig i tvivl om, at han en dag vil være astronom, uanset hvad det kan føre til.

Og på samme dato 25 år senere uddelte Bodil Pedersen Fonden Tycho Brahe guldmedaljen til astrofysiker Michael J. D. Linden-Vørnle. Medaljen fik han for sin ihærdige insisteren på, at himmelrummet ikke er for de få, men spændende for alle uanset alder.

 
 
Michael Linden-Vørnle med sit gamle teleskop, der startede hans astronomi-interesse.
Foto: Ole Henningsen

I sin tale ved højtideligheden i Tycho Brahe Planetarium fremhævede professor Henning Jørgensen fra Københavns Universitet bl.a. Michael Linden-Vørnles mangesidede talent for at formidle astronomi- og rumfartsstof i bøger, artikler og foredrag og ved sit virke som astrofysiker.

Efter prisoverrækkelsen af Tycho Brahe Medaljen holdt prismodtageren et lille indlæg.

Med sit kendte engagement kommenterer Michael Linden-Vørnle i radio og TV astronomiske hændelser og nye landvindinger i rummet. Han er desuden en skattet foredragsholder i det ganske land, hvor han med sin store viden, aldrig svigtende tålmodighed og et smil på læben formår at delagtiggøre tilhørerne i komplicerede kosmiske processer i et ligetil og klart sprog.


SUFOIs 50 års jubilæum

På SUFOI's ufo konference den 10. november i Lyngby Kulturhus i anledningen af 50 års jubilæet, vil Michael Linden-Vørnle holde et indlæg med titlen »Er der nogen?«.
I dette spændende foredrag vil Michael Linden-Vørnle give et overblik over universets udvikling fra „big bang til DNA“ og præsentere de seneste resultater fra astrobiologien.


Generationsskifte i ledelsen

Pr. 1. juni har adm. dir. Peter O. Sevel overtaget ledelsen af Tycho Brahe Planetarium. Han afløser adm. dir. Bjørn Franck Jørgensen, der efter 20 år har valgt at gå på pension.

 
 
Planetariets afgående direktør Bjørn Franck Jørgensen
Foto: Ole Henningsen

Bjørn Franck Jørgensen har i mere end 30 år gennem sit virke for amatørastronomien som skribent og med forlagsvirksomhed samt mange andre aktiviteter ydet en meget stor indsat for formidlingen af astronomi og viden om rummet. Et virke, som vi er en bred kreds af danskere, der har nydt godt af.

Dette engagement har Bjørn Franck Jørgensen med dygtighed videreført som direktør for Tycho Brahe Planetarium i en lang årrække.

Planetariets nye direktør Peter O. Sevel er lige tiltrådt og glæder sig meget til at tage fat i de udfordringer, der ligger i at drive en moderne kulturinstitution.

„Det høje kendskab og den gode beliggenhed ved Sankt Jørgens sø i København er det perfekte afsæt for en yderligere styrkelse af Tycho Brahe Planetarium som moderne naturvidenskabeligt oplevelsescenter, for dem der vil vide mere om planeten Jorden og det omgivende univers“, udtrykker Peter O. Sevel og fortsætter...

„Den nye 3D-sal er et hit her i sommervarmen, kombineret med en forestilling i det store IMAX-teater får både børn og voksne et underholdende, men også lærerigt indblik i naturvidenskabens forunderlige og fascinerende verden“.

Den nye direktør Adm. Dir. Peter O. Sevel, 48 år, har med en fortid som bl.a. salgs- og kommunikationschef på Det Kongelige Teater fra 1996 til 2003 samt en MBA fra Henley en solid baggrund indenfor ledelse og markedsføring af kulturinstitutioner. Senest har Peter O. Sevel haft et treårigt ophold hos UNICEF i New York som Brand Director.

Planetariets ny ledelsesgruppe: astrofysiker, Ph.d. Michael Linden-Vørnle (tv), adm. dir. Peter O. Sevel (i midten) og vicedirektør Steen Krener-Iversen (th).
Foto: Tycho Brahe Planetarium


Ledelsesgruppe udvidet

Den daglige ledelse af planetariet er samtidig ændret, og vil fremover udgøres af adm. dir. Peter O. Sevel, vicedirektør Steen Svendstorp Krener-Iversen, med ansvar for teknik og udvikling samt Ph.d. og astrofysiker Michael Linden-Vørnle, med ansvar for formidling af oplysninger om planeten Jorden og det omgivende univers.


Universets og livets udvikling

Den 18. juni havde planetariet arrangeret offentligt foredrag med den spanske astrobiolog Juan Pérez Mercader, der er direktør for Center for Astrobiology i Madrid. Dette center arbejder både sammen med europæiske ESA og den amerikanske rumadministration NASA.

Under sit besøg i juni holdt Juan Pérez Mercader blandt andet også et foredrag om astrobiologi på Niels Bohr Instituttet.

Den spanske astrobiolog Juan Pérez Mercader var en meget levende og utraditionel foredragsholder.
Foto: Ole Henningsen

I sit indlæg på Tycho Brahe Planetarium kom Mercader ind på den optimisme, der præger de forskere, der søger efter liv i rummet, fordi vi måske står tæt på at opdage ikke-jordiske livsformer i rummet.

Dog diskuteres det i forskerkredse, hvad man egentlig forstår ved liv. Så søgen efter liv andre steder i rummet drejer sig også om at finde ud af helt nøjagtigt, hvad liv egentlig er.

 
 
Foto: Ole Henningsen

„Vi ved kun“, sagde Perez, „hvordan livet foreløbig har udviklet sig på Jorden. Og vi har endnu ikke fundet liv andre steder i universet“.

Et af de steder, som søgen efter liv er særligt spændende for den spanske astrobiolog, er på planeten Mars.

Han påpegede, at der faktisk i egne af Spanien findes landskaber, hvor visse ting ligner forholdene på Mars, med meget jernholdige klipper og med bakterier, som har tilpasset sig livet under disse forhold. Og den røde farve på Mars skyldes netop den jernholdige overflade.

Men ellers søger forskerne efter liv i universet, der som det vi kender til, er baseret på kulstof og tilstedeværelsen af flydende vand.
Det er også meget sværere at søge efter liv, som ikke er baseret på disse forhold.

Man kan naturligvis ikke udelukke, at liv kan være baseret på andre forbindelser, men hvis liv skal have en stor mangfoldighed og udbredelse, så vil det sandsynligvis involvere kulstof og flydende vand.
De senere års forskningsresultater fra Mars-sonderne har vist, at der har været vand på planetens overflade, men at dette forsvandt for 3-4 mia år siden.
Så livets tidlige udvikling på Jorden taget i betragtning kan noget tilsvarende måske også være foregået på Mars.
„Derfor“, påpegede Perez, „er det så vigtigt med fortsat udforskning af rummet“.
For i større forståelse for universets udvikling ligger også en større erkendelse af selve livet, sagde astrobiologen Juan Pérez Mercader og sluttede utraditionelt sit indlæg af med at afspille et musikstykke med tekst fra det 11. århundrede af en kendt islamisk poet og videnskabsmand, Omar Jayyam.

Professor Juan Pérez Mercader og ufo-mails Ole Henningsen ved Tycho Brahe Planetariums arrangement om liv i universet.
Foto: Ole Henningsen
Dansk pilot om UFO-oplevelse

SUFOIs lokalgruppe »Storkøbenhavn« sluttede sæsonen med ufo-beretninger fra en eventyrlig pilot.

Piloten Dieter Betz havde for 25 år siden en dramatisk UFO-oplevelse som pilot på en Boeing 737. Torsdag den 12. april besøgte han Vanløse Kulturhus og fortalte om observationen.

Det velbesøgte møde i SUFOIs lokalgruppe »Storkøbenhavn«.
Foto: Ole Henningsen

Et af vidnerne til observationen af en stor lyskugle, der i 1981/82 blev set af mere end hundrede mennesker, heriblandt piloter og kabinepersonale hos Guyana Airways, var den danske pilot Dieter Betz, som har fløjet rundt regnet 16.000 timer i over 100 forskellige typer fly.
Han startede som 15-årig med svævefly, har overlevet tre flystyrt og er naturligvis medlem af Eventyrernes Klub.

Piloten Dieter Betz fortalte levende om sin oplevelse.
Foto: Ole Henningsen

Dieter Betz berettede på gruppemødet i Vanløse bl.a. om sin spændende oplevelse i Sydamerika:

„... Pow! Vi farer sammen. Et lys bliver tændt foran os i lavere højde, og cockpittet er oplyst som i dagslys som at flyve mod Solen, men her i mørket blænder det som tusinde sole. Lyskilden bevæger sig ikke. Den står stille og forsvinder under os, da vi flyver hen over den ... Vi får lov til at lave et drej tilbage mod den lysende kugle.
Vi kalder på stewardessen. Hun slukker lyset i passagerkabinen og beder folk om at kigge ud af vinduerne. Vi skal søreme have mange vidner til dette her! Og der er godt hundrede passagerer ombord...“

Hele hans beretning kan læses i ufo-nyt nr. 3/2006 og UFO-Mail nr. 73.

 
Dieter Betz fortalte også om andre oplevelser, han selv og andre piloter havde været involveret i og sagde bl.a.:

„Jeg har egentlig aldrig været specielt ufo-interesseret, men så havde jeg jo denne oplevelse.

Og da en af mine venner på et tidspunkt tog et billede, der så meget ejendommeligt ud, og som han sendte mig en kopi af, så var interessen vakt.“

Dieter Betz havde taget billedet med og lod det gå rundt i forsamlingen. Det var i sin tid var taget af den professionelle fotograf Bjarne Hunnecke hos Irma Kød ved Avedøre.

Billedet har også tidligere været undersøgt af SUFOIs Fotoafdeling, der ikke er kommet frem til en éntydig konklusion om, hvad man ser på fotoet.

Det var en spændende aften, der for arrangørerne ikke blev mindre spændende af, at Ekstra Bladets bagside-reporter Michael Jeppesen havde fundet vej til Vanløse og i god tid var dukket op sammen med en fotograf og sad og refererede i det ene hjørne.

Måske bange anelser blev gjort til skamme dagen efter, da Ekstra Bladets bagside havde et stort billede samt fyldigt referat fra arrangementet med overskriften: „40 slags intelligent liv“ refererende til en del af et svar på spørgsmålet om liv i universet.

Ekstrabladets Michael Jeppesen har skam ikke berøringsangst overfor ufo-nyt.
Foto: Ole Henningsen
 

UFO-Mails Ole Henningsen studerer Ekstra Bladets omtale af sæsonens sidste møde i SUFOIs lokalgruppe »StorKøbenhavn«. Beretningen fra ufo-gruppen var i Jeppesens kendte, let sarkastiske men absolut underholdende stil. 

De 5 af STS-116 rumfærdens astronauter (fra venstre) Nicholas J. M. Patrick (missionsspecialist), Joan E. Higginbotham (missionsspecialist), Christer Fuglesang (ESA-astronaut og missionsspecialist), Mark L. Polansky (kaptajn), Robert L. Curbeam, Jr. (missionsspecialist) samt deres missionstræner Christy Hansen på besøg i Tycho Brahe Planetariet den 11. april 2007.
Foto: Ole Henningsen

 
 
Astronauternes kaptajn Mark L. Polansky svarede på ufo-spørgsmålet.
Foto: Ole Henningsen

Vi så ingen ufoer!

I april 2007 besøgte astronauter fra rumfærge-missionen STS-116 Danmark. Vi så ingen ufoer i rummet, fortalte de ved et offentligt arrangement på Tycho Brahe Planetariet i København.

Den 11. og 12. april 2007 besøgte den svenske ESA-astronaut Christer Fuglesang og fire af hans astronautkolleger København.

På rumfærge-mission, STS 116, i december 2006 havde Christer Fuglesang ikke alene sin egen længe ventede rumdebut, han blev dermed også den første skandinav i rummet.

Ved et offentligt arrangement på Tycho Brahe Planetariet den 11. april om aftenen fortalte de 5 astronauter og en af deres missions-trænere om deres flyvning med rumfærgen Discovery op til Den internationale Rumstation, ISS, i december måned 2006.

Missionen, hvis officielle navn er STS-116, fortsatte udbygningen af den Internationale Rumstation.

 
Ved arrangementet viste astronauterne en lang række videooptagelser fra deres mangeartede aktiviteter i og omkring ISS.

Når man i TV efterhånden spises af med nogle ganske få sekunder af astronauters start, vandring i rummet eller landing med rumfærgen, var det her en fornøjelse for rumfartsinteresserede at kunne se disse optagelser samtidig med at få de nærværende astronauters egne detaljerede forklaringer på, hvad de foretog sig, blandt andet på deres lange „udendørs“ vandringer ved rumstationen.

Efter astronauternes gennemgang af mange af deres forskelligartede aktiviteter på jorden og i rummet i forbindelse med deres mission og dagligdag var der lejlighed til spørgsmål fra tilhørerne.

Der var især et enkelt spørgsmål fra en tilhører, der vakte et vist røre blandt publikum, nemlig om astronauterne havde set ufoer på deres færd i rummet?

Det blev kaptajnen, Mark Polansky, der akkompagneret af et skævt smil fra de øvrige astronauter måtte svare på spørgsmålet:

Det lange og meget detaljerede svar på dette spørgsmål er et „nej“, sagde han og tilføjede kort:

„Hvad mine øvrige astronautkolleger, som f.eks. Gordon Cooper fortæller, at de har set eller oplevet, det har jeg ingen anelse om.“

Arrangementet var yderst velbesøgt og adskillige danske rumfartskoryfæer som eksempelvis Christian F. Rovsing, rumfartsskribenterne Helle og Henrik Stub samt prominente medlemmer af Dansk Selskab for Rumfartsforskning var til stede.

Blandt tilhørerne var også adskillige folketingsmedlemmer og ministre, herunder videnskabsminister Helge Sander og undervisningsminister Bertel Haarder.

Flere af de danske virksomheder, der er involveret i dagens danske rumforskning, var ved astronaut-arrangementet i planetariet repræsenteret med udstillingsstande om deres firma-aktiviteter.

PS. Og så skal det lige tilføjes, at det ikke var UFO-Mails udsendte, der stillede ufo-spørgsmålet.

Ministrene Bertel Haarder og Helge Sander var blandt tilhørerne.
Foto: Ole Henningsen
 
 
Arla uddelte smagsprøver på deres astronautmad - yoghurt og rumkugler.
Foto: Ole Henningsen
 
Rejsen ud i rummet
- de første 50 år

500 koncentrerede sider om rumforskning - og så på dansk! Bedre kan man vel ikke få det.
Især ikke, hvis man er vaskeægte rum-entusiast.

Det er de kendte danske rumfartsskribenter Helle og Henrik Stub, der i anledning af jubilæet her i 2007 fortæller historien om rumalderens første 50 år.

Helle og Henrik Stub er begge undervisere i astronomi, fysik og matematik på gymnasieplan og faste skribenter i Illustreret Videnskab.

Rumfartseksperterne Helle og Henrik Stub ved astronautbesøg i april 2007 i Tycho Brahe Planetarium i København
Foto: Ole Henningsen

Forfatterne ville måske naturligt nok i sådan en bog tage udgangspunkt i raketopsendelsen i oktober 1957, hvor russerne med den opsigtsvækkende opsendelse af Sputnik 1 for alvor starter rumalderen.
Men, nej, forfatterne beretter først om denne berømte satellitopsendelse i deres kapitel 5.

 
 
Den svenske ESA-astronaut Christer Fuglesang på besøg i København.
Foto: Ole Henningsen

Bogens første kapitler beretter på detaljeret og fortrinlig vis om de historiske udgangspunkter og forudsætninger samt om pionererne på raketområdet.
Og så går det ellers løs med en form for kronologisk gennemgang af de mange rum- eller raketrelaterede projekter, der lykkedes eller faldt til jorden.

Men det er ikke nok for forfatterne, og ville måske heller ikke være det for læseren. Bogen er derfor overalt spækket med en masse afstikkere og indskudte bemærkninger - der af og til fylder flere sider med tekst og illustrationer - til mange og absolut relevante hjørner og perspektiver i rumfartens historie i de forløbne 50 år.

I bogen beskæftiger Helle og Henrik Stub sig både med den kolde krigs landvindinger i rummet og den videnskabelige udforskning af planeter, stjerner og asteroider med rumsonderne, og kommer gennem beskrivelsen af anvendelse af satellitter til alskens militære og civile formål - alt det, der er med til at påvirke vor dagligdag - frem til et bud på rumfartens fremtid.
Selv den nu spirende rumturisme bliver ikke forbigået.

Forfatterne har også nået at få plads til en detaljeret beretning om den første skandinav i rummet, den svenske ESA-astronaut Christer Fuglesang, og hans arbejde ved Den internationale Rumstation i december 2006.

„Jeg så Sverige! For et par timer siden fløj vi over Tyskland, og jeg kiggede mod nord. Det var nat, men helt klart over Nordeuropa, og jeg så tydeligt Danmark og det sydlige Sverige helt op til Stockholm. Over det hele var der nordlys.“ Christer Fuglesang.

Når man har været gennem bogen, sidder man tilbage med en fornemmelse af, at man har læst det meste før.

 

Javist, ja, men det siger måske mest noget om ens egen alder.

For hvis man er over de 60 år, så har man haft muligheden for selv løbende at læse og høre om alle disse fantastiske bedrifter i rummet - men ikke mindst på Jorden blandt de mange involverede rumforskere og andre dygtige og energiske ildsjæle, der har gjort dette moderne eventyr muligt. Dog er det alligevel lykkedes forfatterne at komme ind på mange ekstra og interessante aspekter om rummet og dets foreløbige udforskning.

Er du blank på rumfartsområdet - eller vil du gerne opdateres, så er her muligheden for at samle op på de første 50 år.

Er du blevet over de 60:
Her har du et interessant gensyn med din egen fortid hvad rumforskningens første 50 år angår.

Er du ikke fyldt 60 år endnu:
Så kan du her på „kun“ 500 sider stifte bekendtskab med Stub'ernes univers og en detaljeret og spændende gennemgang af rumalderens foreløbige historie.
De næste 50 år må du selv følge med i.

God rejse med en flot og inspirerende bog!

Helle & Henrik Stub: Rejsen ud i rummet - de første 50 år, 496 sider, 299 kr., Gyldendal
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted