logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2006 > UFO-Mail nr. 68

UFO-Mail nr. 68
23. april 2006


Tallerken på himlen

„I går var jeg ude og tage nogle billeder af mit hus med mit nye digitalkamera. Jeg så noget mærkeligt på himlen og besluttede at tage nogle billeder.
Det var som om, at da jeg havde taget det andet billede, fik den øje på mig, og inden jeg nåede at blinke var den væk. Den stod på himlen et par minutter.

Jeg synes selv, at det ligner ekstremt meget en UFO når man zoomer ind på billedet, men hvis I har nogle mere avancerede maskiner til at afgøre, om det er et rigtigt billede, ville det være rigtigt dejligt.
Jeg er også meget interesseret i at vide, om det er staten, der har ansat jer.
På forhånd tak
MP“

Sådan lød en spændende henvendelse til SUFOIs Fotoafdeling i januar måned 2006. Men var det så et ægte ufo-foto denne gang?

Der var tale om en henvendelse fra en 14-årig skoleelev fra en mindre sjællandsk stationsby efter de oplysninger, som vi har modtaget i SUFOIs Fotoafdeling. I samråd med den unge mand forbliver hans identitet i arkivet.

Først og fremmest kunne vi naturligvis afkræfte, at vi er ansat af staten. Arbejdet med undersøgelse for SUFOI af formodede ufo-fotos foregår på frivillig og ulønnet basis i fritiden og som en spændende interesse for de involverede.

 
Foto nr. 0519 samt en forstørrelse af objektet.

Og de „avancerede maskiner“, som vi anvender, er nu ganske almindelige computere og billedbehandlingsprogrammer og ikke mindst - en god portion sund fornuft og lidt skepsis.

MP havde fremsendt 2 digitale fotos til undersøgelse, og på begge fotos var den tallerkenformede genstand at se på himlen.

 
Foto nr. 0539 samt en forstørrelse af objektet.


Vigtige billeddata

Alle originale digitale fotografier indeholder såkaldte EXIF-data - elektroniske data om billedet og selve optagelsen. Og det var nærliggende først og fremmest at kigge på disse vigtige data. Det skal også slås fast, at der efterhånden også findes programmer til redigering i disse EXIF-data, så svindel-mulighederne bliver mere og mere avancerede.

Gennemgangen af disse EXIF-data afslørede, at de to fotos ikke var taget lige efter hinanden, som det ville have været naturligt, hvis man skulle tage de modtagne oplysninger for pålydende. Men der var taget 19 billeder ekstra mellem de to, SUFOI havde fået overladt, og som havde numrene 0519 og 0539.

Da vi bad om at få tilsendt også disse fotos til undersøgelse, fik vi at vide, at de mellemliggende fotos kun var fotograferet ned i jorden og ikke indeholdt noget om objektet, og at de i øvrigt senere var blevet slettet med nye fotos fra en familiefest.

I det hele taget bevirkede min tiltagende skepsis til billederne en længere mail-korrespondance med skoleeleven, der ikke var specielt meddelsom og samtidig på min direkte forespørgsel benægtede, at han var i gang med en projektopgave i skolen.

Ikke sammenhængende forklaring

Hele billedserien skulle efter MKs oplysninger oprindeligt være taget med en funktion, der optager 30 fotos lige efter hinanden. Han anførte samtidig, at han havde observeret objektet på himlen i ca. 2 minutter.

Men de to billeders EXIF-data viste tydeligt, at de to billeder var optaget med godt 6 minutters mellemrum. Dvs. 3 gange så lang tid som tidligere anført.

Udstyret med bl.a. alle disse data, gik SUFOIs fotokonsulent Hans Bødker og fotokonsulent Klaus Silberbauer Andersen i gang med mere detaljerede undersøgelser af de to billeder.

Med baggrund i EXIF-dataene kunne det også fastslås, hvilken type fotoapparat, der var anvendt, og hvad fotografen med dette kamera rent teknisk havde været i stand til.

Ikke elektronisk svindel

Det var fotokonsulenternes opfattelse, at der ikke var manipuleret med billederne i et billedbehandlingsprogram i en computer, dvs. at objektet ikke var sat ind i fotoet rent elektronisk, men var virkeligt fotograferet.

Fotokonsulenterne anvendte så en del forskellige værktøjer i billedbehandlingsprogrammer, f.eks. eksperimenter med ændring af lysstyrke og kontrast i billederne, fremhævelse af overgange mellem de forskellige objekter i billederne, samt en mængde andre tekniske muligheder.

Alt sammen også i et forsøg på at kunne dokumentere, f.eks. hvis objektet var ophængt i en tynd tråd. Men det kunne desværre ikke fastslås med de anvendte metoder og billedernes tekniske kvalitet taget i betragtning.

Det så også ud til, at objektets skarphed var af samme grad som træet og dets grene, dvs. objektet var ikke udvisket pga. atmosfæren, hvilket det ville have været, hvis der var tale om et stort objekt, der var meget langt borte fra fotografen.


 
 
Anvendelse af filter i billedbehandlingsprogram for at fremhæve detaljer i billedet.
 
Tekniske foto-rapporter

I det hele taget udarbejdede fotokonsulenterne Hans Bødker og Klaus Silberbauer Andersen hver en omfattende teknisk rapport over deres arbejde i forsøget på at aflokke billederne deres hemmeligheder.

På de ene af billederne kunne Klaus Silberbauer Andersen gøre opmærksom på en mærkelig uregelmæssighed på den ene side af objektet. Det kunne dog ikke afgøres, hvad der var tale om.

Hverken Hans Bødker eller Klaus Silberbauer Andersen var efterhånden i tvivl om, at der var tale om svindel, formentlig en eller anden form for model.

Men det ærgrede dem begge, at de ikke umiddelbart var i stand til direkte at afsløre og dermed påvise, hvordan det var blevet gjort.


Svindel - men hvordan?

Med de mange data som baggrund kontaktede jeg efterfølgende fotografen og fortalte ham i en længere illustreret og dokumenteret redegørelse, at vi i SUFOI mente, at der var tale om svindel med en model, og at vi meget gerne ville have at vide, hvordan han havde båret sig ad.

Den unge fotograf spurgte os derefter, om han kunne risikere en retslig forfølgelse, eller det kunne komme til at stå i hans personlige papirer.

Jeg kunne naturligvis berolige ham med, at vi kun var interesseret i selve opklaringen, og at hans forklaringer kunne være os en hjælp på længere sigt i at undersøge og opklare lignende sager.
Så gik der hul på bylden. Den 14-årige skoleelev MK svarede bl.a. retur:

„Projektopgave til 11
Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er meget glad for jeres grundige undersøgelser af billederne. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at billederne er falske og lavet med henblik på en projektopgave, som vi desuden hev et 11-tal hjem på.

Jeg føler, at I har været positive over for billederne, og det hele er foregået på en professionel måde fra jeres side.

For at besvare dine spørgsmål, er ‚objektet’, der er tale om, to plastiktallerkener, en dyb og en flad. Tallerkenerne er klistret sammen med tape, og den detalje I har opdaget på billede 0519 er højst sandsynligt en smule tape - det er i hvert fald mit bedste bud.

Til tallerkenen er der fastklistret en fiskesnor (!), der er hængt fast i træet over objektet. Jeg er ganske enig i, at snoren ikke kan ses på billedet, men det er altså sandheden.“

På et af de senere modtagne fotos fra fotografen var det nemmere for alle at se, at der var tale om en model lavet af to sammenlimede tallerkener ophængt i en fiskesnøre.


Tallerkener i snor

På de senest modtagne originale nærfotos af modellen, var det nu ganske nemt at se den tynde snor, modellen var ophængt i. Snoren kunne ses med det blotte øje på disse fotos.

Det kunne vi desværre ikke afsløre på de oprindeligt modtagne fotos, hvor modellen - og dermed den tynde snor - var længere borte.

Men har læserne nogle gode metoder eller forslag til anvendelse af filtre m.v. i de gængse billedbehandlingsprogrammer som Photoshop og Elements m.v., så hører vi i SUFOIs Fotoafdeling meget gerne herom.

Der var denne gang tale om en direkte svindel-sag, men en sag som vi alligevel kunne lære en hel del af. Så det store arbejde med denne sag var bestemt ikke forgæves.
Usædvanlig Sankt Hans aften

Fra en af ufo-mails læsere har vi modtaget beretning om en oplevelse, der ligger 30 år tilbage i tiden.
Oplevelsen gjorde et dybt indtryk på den dengang 8-årige dreng JK, der var ude at køre i bil med sin lillesøster, mor og far på Sydfyn en Skt. Hans aften i midten af halvfjerdserne.:

„Hej.
Har læst en del af jeres udmærkede blad ufo-nyt. Jeg interesserer mig kun for UFOer fordi min familie og jeg for mange år siden har oplevet noget meget usædvanligt. Ellers er jeg den største skeptiker der kan gå på to ben. Det gælder alt lige fra alternativ behandling, mennesker med påståede paranormale evner, religion, okkultisme og alt det andet vrøvl. www.skeptica.dk er en af mine favoritsider.

Men jeg kan heller ikke løbe fra at min mor, far, lillesøster 3 år og jeg, ca. 8 år gammel, en Sankt Hans aften midt i 70'erne oplevede en ufo observation på meget tæt hold.

Var på vej hjem fra min mormor og morfar i Faaborg til vores hus tæt ved Svendborg. Det var sent på aftenen. Omkring Vester Skerninge så jeg et orangefarvet lys følge bilen på højre hånd. Jeg sagde det til mine forældre, og kort efter var lyset med et kun ca. 100 meter fra bilen, skråt oppe til højre for vinduet. Min far satte hastigheden op, vi var alene på vejen, og derefter fløj objektet ind lige foran forruden. Min mor skreg, min lillesøster vågnede og så det, og min far svedte voldsomt. Mens han trykkede speederen i bund tabte bilen fart og gik til sidst næsten helt i stå.

Objektet lige foran os. Lignede to dybe tallerkner sat sammen og udsendte et voldsomt orangefarvet lys som delvis blændede os - og en moderat varme. Inden chokket fortog, sig fløj objektet et stykke væk, og accelererede derefter så hurtigt at det nærmest ‚forsvandt’. Derefter fik vi gang i bilen igen og kørte chokerede videre.

Da vi var kommet hjem og steg ud af bilen, hørte vi en mærkelig lyd i garagen. Stive af skræk opdagede vi, at det blot var min morbror der ville besøge os. Han lå og halvsov på en drømmeseng. Bestyrtede råbte mine forældre „vi har set et UFO“, bilen standsede osv., mens min morbror, der var lidt beruset sagde ‚a hva?’ og ‚sikke noget vrøvl!’.

Kort efter, da vi kiggede op på himlen, svævede ‚Ufoet’ stille, få meter over vores hus! (ca. 15 km fra første nærkontakt). Min morbror så det og blev meget hurtigt helt ædru!

Derefter blinkede Ufoet i 3 forskellige klare farver, accelererede nogle meter (måske 50-100) og forsvandt igen på et splitsekund!

Så der var i alt 5 vidner til hændelsen. Ufoet var helt lydløst, men vi fornemmede en meget dyb tone af en slags, men kun ved nærkontakten med bilen. Måske en psykologisk reaktion?

Farverne ufoet blinkede i senere, over vores hus, var 3 forskellige. Da det er ca. 30 år siden, bliver det et skud: blå, rød og gul.“

Tja, alle klicheerne er vel på plads i denne beretning, vil en skeptiker nok sige, men vi ved bedre i vores familie. Så det er blevet mit livs gåde, som jeg ellers har holdt tæt omkring. Især da jeg er kendt som en no-bullshit-person som ikke tror en døjt på åndernes magt og clairvoyance og alt det andet, men altid søger videnskabelige forklaringer på alt mellem himmel og jord.


Min personlige UFO konklusion

Når udgangspunktet for mig er at ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser er det for mig en sørgelig historie at følge UFO sagen i gennem et Kvart århundrede. Hvor er beviserne? Hvem har bare et fysisk bevis? Og så al svindlen!

I takt med at man bliver voksen bliver det også sværere og sværere at tro at UFOer skulle være fly/rumskibe fra andre planeter. Og så alligevel: I så fald ville det ikke være noget mystisk, overtroisk eller religiøst, men noget teknologisk.

Vi prøver jo selv at finde liv i rummet. Hvis de er derude, ligner os, og er f.eks. 5.000 år længere fremme end os i forhold til Big-Bang, mon så ikke de vil være i stand til at flyve over afstande som vores nuværende teknologi forhindrer, og vores nuværende videnskab afviser?

Håber I måske har en kommentar til min beretning. Kender i til lignende sager herhjemme og er de blevet forklaret naturligt, må i MEGET gerne skrive om det og dermed give mig og min familie ro i sjælen.

Skulle nogle af jer UFO-fyre have oplevet noget lige så voldsomt vil jeg også gerne høre fra jer. Oplevelsen dukker op en gang imellem og plager mig om en forklaring. Men hvad vi så og hvor det kom fra står stadig hen i det uvisse.

Da min fantasi ikke er blevet større med årene, hælder jeg mest til teorien om at det var et amerikansk eksperimentalfly. Tidligere, til jeg blev 16-17 år, var jeg overbevist om, at ufoet vi så, var ikke-jordisk fartøj, altså et rumskib.

Hvis I ønsker at bruge min historie, vil jeg gerne være anonym af hensyn til f.eks. mit omdømme. Har fortalt det til ganske få venner og en gang i en fysiktime i 7. klasse i skolen, og er begge gange blevet totalt latterliggjort. Håber I kom igennem det hele. Nu fik jeg da endelig luft efter 30 år.

Sådan slutter henvendelsen fra den nu næsten 40-årige mand, der gennem de mange år har søgt at finde en løsning på sin og familiens oplevelse.

Af flere årsager kan vi i SUFOI ikke umiddelbart komme med en enkelt naturlig forklaring til løsning af mysteriet, men opfordrer gerne læserne til at give deres besyv med, hvis man har en kommentar til den dramatiske beretning eller selv har haft lignende oplevelser.
Hemmelig UFO video offentliggjort
-filmet af finske myndigheder

Officielle finske myndigheder har filmet ufoer med infrarød video mindst to gange i de seneste år, nemlig i november 2003 og april 2005.

Den finske ufo-organisation FUFORA, Finnish UFO Research Association, har modtaget de to videoer til yderligere analyse, oplyste organisationen i midten af april måned 2006.

„Der er endnu ikke fundet naturlige forklaringer på de nu offentliggjorte videoer, hverken fra myndighedernes eller fra ufo-forskeres side“, fortæller Tapani Koivula, præsident for FUFORA, i sin henvendelse til ufo-interesserede verden over.

   
Screenshots fra den offentliggjorte finske video.
Fotos: FUFORA

Et 11 sekunders klip fra den video, der er optaget 27. - 28. april 2005 mellem 2:00 PM og 02:00 AM, kan ses på denne adresse: http://www.suomenufotutkijat.fi/infraredvideo.avi

Finske ufo-forskere er foregangsmænd, når det drejer sig om infrarød fotografering, hævder Tapani Koivula og fortsætter: I forbindelse med ufo-bølgen i slutningen af 1960'erne og i starten af 1970'erne fik de mange ufo-fotos optaget med infrarød film. Tilsyneladende optræder ufo-fænomener mest i det infrarøde niveau.

Ufo-fænomener er også andre steder i verden blevet indfanget på infrarød film. Den 5. april 2004 filmede mexicanske piloter mystiske lys i nærheden af deres fly. Denne video har også været præsenteret i Finland på MTV Morning TV.

Iflg. repræsentanterne for FUFORA ligner ufo-fænomenerne filmet af de officielle finske myndigheder de objekter, der er observeret og filmet i udlandet på det seneste.

Det er typisk med denne stav-facon, siger Tapani Koivula og fortsætter: Dette er ikke et første gang vore embedsmænd har haft ufo-observationer. Mange piloter fra Luftvåbnet og Finnair har set ufoer gennem de sidste 50 år. Både Det finske Luftvåben og Finnair har fulgt den almindelige internationale fremgangsmåde med ikke at offentliggøre observationerne.

 
 
Dette still-billede viser objekter på himlen over den sydlige provins Campeche filmet af piloter i det mexikanske flyvevåben den 5. marts 2004.
Efter nærmere undersøgelser er forskere nu enige i, at de filmede objekter skyldes flammer fra olieboreplatforme i Den mexicanske Golf.
Foto: AP Photo

De føler, at når der ikke er nogen almindelige forklaringer på ufo-fænomener, så er de bedre at tie, slutter Tapani Koivula.

Ilpo Koskinen, der er pilot og ufo-forsker, anslår, at hver fjerde pilot har set ufo-fænomener.

I skrivende stund er der endnu ikke kommet yderligere detaljer frem om de offentliggjorte finske videoer, der dog ikke umiddelbart virker så spændende og opsigtsvækkende, som de finske udtalelser lader forstå.

Iflg. FUFORAs oplysninger, er videoerne optaget af og overladt til ufo-organisationen af en finsk myndighed, hvis identitet på nuværende tidspunkt ikke må afsløres.

Efter optagelsernes udseende at dømme kunne et godt gæt dog være Det finske Luftvåben.
Og så er det naturligvis interessant i sig selv, at man overlader optagelsen til en privat ufo-organisation.

Den mexicanske videofilm har været detaljeret omtalt i SUFOIs tidsskrift ufo-nyt nr. 3/2004. Mexico-filmen kan ses artiklen: 11 UFOer filmet over Mexico.
Magnetisk fænomen?

„I sidste udgave af ufo-mail var der et uddrag af Lars Thomas´ bog »Det mystiske Danmark«. Det anvendte uddrag handlede om Bornholmer-trekanten og beskæftigede sig med ufo-beretninger fra området omkring Hammerknuden.

For år tilbage blev der i tidsskriftet »ufo-nyt« også nævnt noget om en såkaldt magnetbakke på Bornholm. Et område, hvor bilerne skulle kunne køre op ad bakken med slukket motor. Er det et område, I ved noget om og findes fænomenet stadigvæk?
Med venlig hilsen H. O. Axelsen“


Kære Axelsen.

Det er rigtigt, at der mellem Gudhjem og Østerlars Rundkirke findes et område, som har givet anledning til en del medieomtale i årenes løb.

Turistkontoret i Gudhjem oplyser, at fænomenet blev opdaget i 1975 af en turistchef og en journalist. Det viste sig, at når de parkerede bilen neden for den nævnte bakke, så kunne den - tilsyneladende - pludselig rulle opad!

Da først de lokale aviser havde beskæftiget sig med denne „sensation“, valfartede journalister fra en stribe af Europas dagblade og tidsskrifter til Bornholm for at beskrive mystikken. Den sommer var Bornholm i allerhøjeste grad på de store dagblades spisesedler - til turistfolkenes store tilfredshed

.

 
 
Som det ses, er der benzin at spare med motoren slået fra op ad „magnetbakken“ på Bornholm. Kobbegård ses i baggrunden til højre.
Fotos: Ole Henningsen

Almindeligvis står denne attraktion nu ikke omtalt i de officielle turistbrochurer, for „magnetbakken“ skyldes ikke noget magnetisk i undergrunden eller lignende. Der er tale om et optisk bedrag. Det ser ud, som om bilen med slukket motor kan køre op ad en lille bakke, men i virkeligheden kører den naturligvis nedad - som vanligt for den slags køretøjer.

Da bakken blev „opdaget“, blev der fremsat en stribe af teorier om dens virkning på omgivelserne. En af dem gik ud på, at en række strandinger ud for Bornholms kyst nedenfor magnetbakken kunne sættes i forbindelse med bakkens egenskaber - altså en slags dansk »Bermuda-trekant«.

Nogen mente, at hvis der var for mange på bakken på en gang, så virkede den ikke. Andre påstod, at man nødvendigvis måtte køre en bestemt vej til bakken for så at sige at oplade bilen inden den motorløse kørsel. Ufo-interesserede kommenterede bakkens egenskaber i pressen, og der var såmænd også påstande om bakkens helbredende virkninger, fortæller personalet på Gudhjem Turistkontor.

Der er til dato ikke fremkommet andre troværdige forklaringer, end man selv kan efterprøve med et vaterpas eller en flaske vand, nemlig at der kun er tale om et optisk fænomen, som bestemt er interessant og ser spændende ud.

Jeg skal gerne erkende, at jeg selv på en ferie på Bornholm også lod mig drage af mystikken og besøgte bakken i bil. Resultatet af kørslen kan ses på de billeder, der ledsager disse linier.

Magnetbakken på Bornholm er ikke den eneste i Verden. Vest for Dalarne i Midtsverige er der opstillet vejskilte på en lokalitet, hvor samme type optisk bedrag kan ses.

Også i New Bronswick i Canada findes en Magnetic Hill, hvor man kører på friløb op ad en 300 meter lang bakke. Der har man naturligvis forstået at gøre bakken til en turistattraktion.
Her på Bornholm er vi lidt mere beskedne, siger turistfolkene Men det er nu lidt synd for turisterne, hvis de snyder sig for denne pudsige oplevelse.

Man kører fra Østerlars mod Gudhjem og drejer kort efter til højre ad Kobbevej. Få hundrede meter nede ad denne vej passeres en lille parkeringsplads på venstre hånd. Lidt længere fremme står i højre side et par træer. Og lige efter disse findes den første lille „magnetbakke“. Stands motoren og rul op over den uden brug af motorkraft. Nede af bakken kommer man kort efter til en lille dam på højre hånd lige før Kobbegård.

Lige før dammen stoppes motoren igen, og man ruller fint opad mod Kobbegård og vejsvinget. Sådan ser det i hvert fald ud med det blotte øje. Men fænomenet kan altså iagttages mindst to steder på Kobbevej fra Gudhjemsvej og ned mod kysten til Melstedvej.

Kan naturligvis også afprøves på cykel.

God fornøjelse
Ole Henningsen
Vejrets detektiver:
Hvem har sat et kryds i Sverige?

 

På radarbilledet fra 14. marts 2006 klokken 9:00 dansk tid ses en mærkelig krydslignende struktur i Sverige. Vejrets detektiver på DMI tog sagen.

På radarbilledet fra 14. marts 2006 klokken 9:00 ses en krydslignende struktur i Sverige.

Man kunne foranlediges til at tro, at vores broderfolk skal til valg-urnerne i dag, men så let er det nu ikke.

Vejrets detektiver har følgende forklaring:

Det er formodentlig en mobil radar i Sverige (militær?), der er blevet krydspejlet af to danske radarer.
Ufo-vipstjert?

Det var muligvis en fugl, der uforvarende dukkede op på et foto fra Herning Flyveplads Skinderholm i maj 2005. SUFOIs fotokonsulent har undersøgt billedet.

En af SUFOIs mangeårige rapportoptagere, Holger Andersen fra Vildbjerg, var den 14. maj 2005 inviteret til en 50-års fødselsdag med et åbent hus arrangement på Herning Flyveplads Skinderholm. Han var også fotograf til festen, der bl.a. bød på gratis flyveture, til dem der havde lyst.

Den lille aftegning ses i luften lige over flyet.
Foto: Holger Andersen


Ejendommelig aftegning på negativet

På det første billede af den første flyvetur opdagede Holger Andersen senere, at der var en lidt ejendommelig aftegning øverst i venstre hjørne af farvenegativet.

Holger Andersen er en erfaren fotograf og observatør, men han havde ikke selv observeret noget udsædvanligt, da han tog billedet under flyets start fra flyvepladsen. Der var heller ikke usædvanlige aftegninger på andre af dagens optagelser.

Billedet er taget med 200 mm tele på 1/500 sek.

På forstørrelsen af billedet ses aftegningen nu lidt nemmere.
Foto: Holger Andersen


Vipstjert?

Fotolaboratoriet, der fremkaldte filmen, mente, at der var tale om en fejl på negativet, som de ikke kunne få „renset af“.

Holger Andersen fik fremstillet kraftige udsnits-forstørrelser fra det originale negativ og var i sin henvendelse til SUFOI selv inde på, at det kunne være en fugl - muligvis en Hvid Vipstjert.

 
Meget kraftig og kontrastrig udsnitsforstørrelse af aftegningen over flyet sammenlignet med en tegning af en Hvid Vipstjert.

Eller som Holger Andersen skrev det:
- Kan det være en Hvid Vipstjerts hvide kindbakke, der lyser op i sollyset, så det minder om noget i metal?

Det var bestemt en nærliggende tanke, da der kunne være en vis lighed, men især da Holger Andersen havde bemærket, der på et tidspunkt havde hoppet et par vipstjerter rundt i græsset ved startbanen.

   

Til læserens sammenligning: Vipstjert (tv.), forstørrelse af aftegningen og en Husskade.


Måske en husskade

SUFOIs fotokonsulent Hans Bødker har efterfølgende haft lejlighed til nærmere at undersøge det originale farvenegativ og digitale scanninger af dette negativ.

Aftegningen er en lille smule mindre skarp end selve flyet, hvilket der kan være flere årsager til.

Efter at have anvendt forskellige former for filtre m.v. bl.a. i billedbehandlingsprogrammet Photoshop i et forsøg på muligvis at kunne lokke flere hemmeligheder ud af billedet, er Hans Bødker meget enig i fotografens bud: Det er med stor sandsynlighed korrekt, at der er tale om en fugl.

Hans Bødker var dog inde på, at det måske mere lignede en husskade, der også er en meget almindelig fugl, især på åbne arealer som f.eks. flyvefeltet omkring en flyveplads.

Hvorom alting er: Vi er i SUFOIs Fotoafdeling overbevist om, at der i denne sag er tale om en fugl, der kom med på billedet uden at blive set under selve fotograferingen.

Men vi vil opfordre læserne til selv at kigge nærmere på billederne.
 
 
 
Jannik Dalls 3 mobilfotos af solen lavt i horisonten. Hvad er den mørke aftegning, hvor Solen almindeligvis skulle have været at se helt alene?

Mobilfotos til undersøgelse

De første fotos taget med mobiltelefon har været til undersøgelse hos SUFOI. Fotografen kom i bil kørende med solen lavt i horisonten.

På hans 3 fotos af solen ses en mørk aftegning, så spørgsmålet melder sig: Hvad er det?

Jannik Dall fra Lynge i Nordsjælland tog den 26. juli 2005 3 fotos af solen lavt i horisonten med sin mobiltelefon.

Lige i retning af solen ses en mørk aftegning på alle 3 fotografier, så fotografens spørgsmål til SUFOI var naturligt nok: Hvad mon det er, jeg her har fotograferet?


Overbelysning af chippen

Efter undersøgelse af billederne er vi i SUFOIs Fotoafdeling ikke i tvivl om, at den mørke aftegning i de modtagne billeder er opstået pga. en kraftig overbelysning af den elektroniske CCD-chip i mobiltelefonens kameradel. Og overbelysningen skyldes naturligvis Solens kraftige lys.

 
Eksempel på en CCD-chip
 

CCD-chippen, Charge Coupled Device, oversætter lysintensitet til elektriske signaler. En sådan chip findes i mange forskellige kvaliteter og anvendes i scannere, digitalkameraer og andre elektroniske instrumenter.

Enhver med digitale kameraer i den billigste ende af skalaen eller mobiltelefoner med kameradel af mindre god kvalitet vil almindeligvis kunne eftergøre optagelsen. Ikke at vi vil anbefale det! Og pas på med at kigge direkte på Solen med det blotte øje!

Samme type af aftegninger kan man desuden se på de fleste webcams, hvis Solen kommer for meget ind i billedet.

På internettet kan man finde adskillige eksempler på mørke aftegninger opstået ved at fotografere solen med mobiltelefoner eller billigere digitale kameraer.

Udsnitsforstørrelse med ændring af kontrast og lysstyrke.
Den mørke aftegning skyldes overbelysning af den elektroniske chip i mobiltelefonens fotodel.

Foto modtaget til undersøgelse hos tyske Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens (GEP) e.V. i Lüdenscheid. Undersøgt af Hans-Werner Peiniger. Fall-Nummer: 20050227 A.
Fotooptagelse: Frau Silvia W. Dato: 27. februar 2005, kl. 09.06 i Spandau i udkanten af Berlin.
Konklusion: Kameraeffekt

 

Forsøg på fotografering af halo - bisol - har her givet sort aftegning (th.) ved Solen og lille lyseblå refleks diametralt modsat i billedet (øverst tv.).

Mobilfotos af Solen med sorte pletter på omtales ofte på internettet som solpletter, hvilket er noget helt andet!

Stor gruppe solpletter på Solen og passerende fly fotograferet den 15. januar 2005 af den hollandske amatørastronom Jan Koeman
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted