logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2005 > UFO-Mail nr. 57

UFO-Mail nr. 57
27. maj 2005


UFO-Nyt nr. 2 er netop udkommet og indeholder bl.a. en spændende artikel om ukendte spor på danske radarer.

Her i UFO-Mail bringer vi et par smagsprøver fra UFO-Nyt nr. 2.


En forklaring på kvægmishandlingerne?

Fjerner fremmede væsner organer fra kvæg for at skabe en slags biologiske hybrider? Eller er der en mere jordnær forklaring? Måske - og den er rigtig grum!

 
 
Illustration: Bo Møller Hansen

Som politibetjent i Fyffe i Alabama undersøgte Ted Oliphant mere end 30 tilfælde af kvægmishandlinger fra oktober 1992 til maj 1993. Oliphant fortæller, at der i mange af disse sager blev fundet medicinrester i køernes blod, deriblandt sovemedicin, blodfortyndende medicin og syntetiske amfetaminer. Det var ikke veterinære produkter, understreger Oliphant, men medicin beregnet til mennesker. Blandt de personer, der undersøgte sagerne, er holdningen ifølge Oliphant, at der finder medicinske forsøg sted.

Oliphant har gjort den erfaring, at det er i kæben, som ofte er fjernet fra dyrene, at enzymerne produceres. Han bemærkede også, at fordøjelseskanalen virker som et filter, der absorberer, samler og opbevarer alle kemiske stoffer og giftstoffer. Endetarmen og ørerne gemmer spor af alle giftstoffer og andre kemiske stoffer ligesom et bibliotek. Da mange sygdomme som fx Creutzfeldt-Jakob (CJD) og kogalskab (BSE) kan være alvorlige, er der en god grund til at se på forplantningssystemet for at se efter tegn på, om sygdommene gives videre til næste generation, siger Oliphant.

„Med BSE og CJD som meget alvorlige nye sygdomme er det vel meget muligt, at mange af de omtalte kvægmishandlinger er foretaget for skatteydernes penge“, siger han.

Kan det virkelig være tilfældet, at de amerikanske myndigheder er bekymrede og derfor holder et vågent øje med udbredelsen af frygtede sygdomme som BSE og CJD blandt de dyr, som vi bruger som føde? Det ville forklare hemmelighedskræmmeriet omkring kvægmishandlingerne.

Vi har oplevet, at militæret har benyttet sig af ufo-mysteriet som et dække over forsøg med egne flyvende tallerkner. Der er derfor ikke usandsynligt, at ufo-relaterede beretninger om kvægmishandlinger bliver brugt for at dække over sandheden om mishandlingerne.

Skiftende regeringer har frygtet, at landets kvægbesætninger skulle rammes af smitsomme sygdomme. Superhemmelige dokumenter, der er kommet til offentlighedens kendskab som følge af loven om offentlighed i forvaltningen, viser, at myndighederne i USA for mere end 50 år siden var bange for, at et fjendtligsindet land skulle forsøge at lamme fødevareproduktionen ved at inficere kvægbesætningerne med mund- og klovsyge og andre sygdomme.

Efter ønske fra regeringens Forsknings- og Udviklingsråd udfærdigede Rådet for Biologisk Krigførelse et 50 sider langt dokument i perioden marts 1947 til sidst i 1948. Det er foruroligende læsning, ud fra hvad vi i dag ved om kvægmishandlingerne.

I september 1947 udarbejdede Forsknings- og Udviklingsrådet en dybtgående rapport, som blev klassificeret yderst hemmelig, da den drejede sig om biologisk krigsførelse:

Forberedelserne til biologisk krigsførelse kan skjules på mange måder. Der forskes i biologiske våben i mange lande, da de midler, man skal bruge, kan forårsage sygdomme blandt mennesker, dyr og planter. De teknikker, der bruges til udviklingen af biologiske våben, er meget lig med de teknikker, man bruger til almindelig forskning i bakterier, giftstoffer, vacciner og andre nyttige produkter.

I slutningen af 1948 mente Forsknings- og Udviklingsrådet, at der var stor fare for, at USA ville blive angrebet med biologiske våben. I officielle kredse frygtede man, at et fjendtligsindet land ville forsøge at ødelægge USA's fødevareproduktion ved at inficere kvægflokke med sygdomme som mund- og klovsyge. I et dokument fra 1948 står der:

Det er svært at forebygge et angreb med biologiske våben, da det er vanskeligt at opspore sådanne operationer, især da der er så mange forskellige måder, disse operationer kan udføres på. Inden for de seneste år har der været udbrud af fremmedartede sygdomme og insektangreb, som man tror er spredt ved uheld eller med fuldt overlæg. Brugen af snyltedyr som en slags sabotage mod vores husdyr er ikke helt utænkelig og er derfor en umiddelbar fare. Mund- og klovsyge og kvægpest er blandt de sygdomme, som kan spredes hurtigt, og hvis der ikke gøres noget forebyggende, vil det have en meget stor effekt på fødevareforsyningen.

Da der for tiden er udbrud af mund- og klovsyge i Mexico, ville det være let for sabotører at føre sygdommen ind i USA og få det til at se ud som om, at der er sket en naturlig spredning fra Mexico. Da der på nuværende tidspunkt hverken er kvægpest eller mund- og klovsyge i USA, er vores kvægbesætninger sårbare over for disse angreb.

Dokumentet afslører, at USA ikke ville have været i stand til at afværge et masssivt biologisk angreb på kvægbesætningerne, hvis det havde fundet sted:

USA er faktisk meget sårbart over for den slags angreb. Opfattelsen er, at spioner fra lande, som er mulige fjender, allerede er i landet. Der er god grund til at tro, at det ikke er muligt at forhindre disse spioner i at komme ind i landet og udføre deres arbejde. Nordamerika er et isoleret landområde, og derfor er udvalgte områder mulige mål for fjendtlige landes angreb, da risikoen for et gengældelsesangreb er meget begrænset.

De mest foruroligende fremtidsudsigter var dog risikoen for, at USA skulle opleve et landsdækkende angreb på kvægflokkene:

Nationens fødevareforsyning vil lide svære tab, hvilket vil forringe landets mulighed for at forsvare sig og føre krig. Alvorlige sygdomsudbrud blandt mennesker, dyr og planter vil også give meget store psykologiske problemer.

Men hvordan ville et biologisk angreb på fødekæden finde sted? Rådet kom med flere muligheder: via „vandforurening“, „foder og mad“, „inficeret lokkemad“, „forurening af landbrugsjord“, „biologiske våben i form af aerosoler“ og „forurening af veterinært, medicinsk udstyr“.

I lyset af dette alvorlige scenario begyndte den amerikanske regering omhyggeligt at iværksætte visse tiltag, som skulle kunne afsløre den slags angreb. Blandt tiltagene var, at ventilationssystemer, undergrundsbaner og vandforsyninger over hele landet skulle overvåges. Samtidig anbefalede man, at der skulle tages forholdsregler med hensyn til at kontrollere, om det var muligt for fjendtligsindede at forurene frimærker, konvolutter, penge, kosmetik, fødevarer og drikkevarer.

Rådets konklusion med hensyn til brugen af sygdomme som biologisk våben var, at man ikke havde et forsvar mod sådanne angreb:

„Det er konklusionen at:

  1. Biologiske våben vil være tilpassede den specifikke anvendelse.
  2. USA kan ikke forhindre et angreb med biologiske våben.
  3. En mulig fjendes brug af biologiske våben forud for en krigserklæring er en alvorlig trussel for USA.
  4. Forskningen og udviklingen af biologiske våbenprogrammer er endnu ikke på et stade, hvor det er muligt at bruge den opnåede viden som et forsvar mod et fjendtligt angreb.“

Der var faktisk så store bekymringer vedr. et biologisk angreb, at FBI gik ind i sagen. Et fortroligt memo til J. Edgar Hoover, chef for FBI, dateret den 9. maj 1950 fra Raymond P. Whearty, formand for Interdepartmental Committee on Internal Security, med titlen »Advarsel til sundhedsmyndighederne om faren for et biologisk angreb« gav tydeligt udtryk for denne bekymring:

Sundhedsstyrelsen skal være den øverste myndighed, som NSRB (National Security Resources Board) skal henvende sig til i tilfælde af formodede angreb på befolkningen. Drejer det sig om angreb på dyr, skal NSRB henvende sig til Bureau of Animal Industry, BAI. NSRB informerer løbende Sundhedsstyrelsen om nye forholdsregler i tilfælde af et biologisk angreb. For at udvikle disse forholdsregler dannes NSRB Interdepartmental Committee on Defense Against Biological Warfare. Sundhedsstyrelsen og BAI skal selvfølgelig repræsenteres i denne komite. De endelige planer på dette område står i to klassificerede dokumenter. Sundhedsstyrelsen og BAI har planlagt at holde kurser for civilt forsvar mod biologiske angreb og vil gennemføre dem så snart, det er muligt. Omkring 50 topembedsmænd i Sundhedsstyrelsen opholdt sig for nylig en uge på Camp Detrick for at blive orienteret om de kurser om forsvar mod biologiske angreb, som Sundhedsstyrelsen vil holde for ansatte i Sundhedsstyrelsen med ansvar for dette særlige område.

Dette dokument viser meget tydeligt, at mange af den amerikanske regerings institutioner i slutningen af 1940'erne og begyndelsen af 1950'erne beskæftigede sig med emnet biologisk krigsførelse, hvor målene var dyr og især kvæg. Men det er ikke alt. I det frigivne materiale er der også „tilbageholdte noter“, dvs. at dele af dokumentet ikke kan offentliggøres af hensyn til den nationale sikkerhed. Mere end et halvt århundrede senere ser det ud til, at nogle af den amerikanske regerings oplysninger om biologiske våben til brug mod dyr og især kvæg stadig er klassificerede.

I slutningen af 1940'erne, da den amerikanske regering frygtede, at bioterrorister skulle foretage et angreb på nationen, var planen, at man både officielt og i det skjulte i årene fremover skulle kontrollere kvægbesætningerne. Disse kontroller kan meget vel have fundet sted i årtier og helt op til i dag.

Der har været udbrud af især CJD - den menneskelige variant af kogalskab. Uanset om sygdommen så er spredt ved et uheld, eller det er sket med vilje, har udviklingen stor betydning for menneskets fremtid som art. Hvis målet er kvægbesætningerne, må man indrømme, at nye former for dødbringende sygdomme er begyndt at dukke op. Hvis fokuseringen på kvægbesætninger - for at kontrollere om nye stammer af dræbersygdomme begynder at dukke op - skal retfærdiggøres, hvordan kan det så gøres bedre end ved at give enten rovdyr eller ufoer skylden?

Kilde:
Strange Secrets. Real Government Files on The Unknown, Paraview Pocket Books 2003.

Oversættelse: - for & kmh
Gratis guide til himlen

Mininisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har støttet SUFOI's udgivelse »Når du ser et stjerneskud - guide til identificering af himlens fænomener«.
Sagen om sandalerne

Det var en sommerdag for 20 år siden. Jeg sad i haven ved vores hus i Svebølle. Min daværende kone, Jytte, havde en veninde på besøg, og vi snakkede om lidt af hvert, mens vi nød solen, som for en gangs skyld viste sig fra sin mest fremkommelige side.

Af en eller anden forlængst glemt årsag begyndte snakken at handle om overnaturlige kræfter og fænomener.

På et tidspunkt så Jytte drilsk på mig.

„Hvis du virkelig tror, at tankeoverføring kan finde sted, må du vel også kunne sige mig, hvor meget jeg betalte for de sandaler, jeg købte i formiddags til Esben!“

Jytte havde nogle timer forinden købt nogle sandaler til vores søn på 6 år. Jeg vidste godt, at den slags mini-fodtøj sagtens kan koste en herregård, men jeg havde ingen anelse om, hvor meget hun rent faktisk havde betalt.

Alligevel fløj et beløb ud af munden på mig.

„84,30 kr.“, sagde jeg. I virkeligheden et usandsynligt beløb. Dels kostede sko allerede dengang normalt en del mere. Og dels var ørebeløbet usædvanligt. En pris på fx 84,95 ville have været langt mere sandsynlig.

Jytte tabte underkæben.

Det viste sig, at da hun havde prøvet sandalerne på Esbens fødder, havde hun også læst prismærket. Og hun havde set beløbet: 84,30 kr. Tilfældigvis havde hun en hel del mønter i tegnebogen (dengang fandtes der både 5- og 10-ører), så hun talte lige penge op og lagde dem på disken.

„Undskyld frue, der mangler 65 øre“, sagde ekspedienten. „Sandalerne koster jo 84,95.“

Jytte så nu efter én gang til. Og ganske rigtigt. Der stod - som naturligt var - 84,95 kr. på prismærket. Lettere forvirret måtte hun derfor finde de manglende mønter frem.
Hvad skete der egentlig denne sommerdag? Fandt der rent faktisk en slags tankeoverføring sted mellem mig og Jytte - og kom hun til at „sende“ den forkerte pris, som hun i første omgang havde set? Eller rejste min indskydelse tilbage i tiden, så den påvirkede Jytte, da hun aflæste prismærket flere timer før?

Eller var det hele blot en forbløffende tilfældighed?

Langt de fleste har sikkert i tidens løb oplevet tilsvarende mærkværdige hændelser. Man kommer fx til at tænke på en ven, som man ikke har talt med i lang tid, og netop som man rækker ud efter telefonen, ringer den. Og den pågældende er i røret. Eller man har en drøm eller en forudanelse, som derefter går i opfyldelse til punkt og prikke. (Jeg drømte fx engang, at der voksede grøntsager ud af benene på mig. Da jeg vågnede, huskede jeg endnu tydeligt den underlige fornemmelse det var, at plukke gulerødder ud af benene. Samme formiddag lå der et italiensk tidsskrift til mig i posten, og i dette var der bl. a. en gammel tegning af en mand, der vågnede forskrækket i sengen, mens grøntsager strittede ud af kroppen på ham).

Når vi oplever den slags, siger vores snusfornuft (og i øvrigt også vores videnskabsmænd) os, at det må være pudsige tilfældigheder. Tankeoverføring og tanker, der rejser i tiden, er nemlig ikke noget, man bør tro på, hvis man vil tages alvorligt.

Men hvad nu, hvis det ikke er tilfældigheder? Hvad nu, hvis disse besynderlige hændelser i virkeligheden er små glimt eller små gennembrud fra en langt større og langt mere omfattende virkelighed, end den vore sanser normalt opfatter?

Måske er disse spontane oplevelser vigtige gaver til os, som vi bør værdsætte og holde fast i, fordi de viser os, at livet og universet rummer sammenhænge og kræfter, der er langt mere komplicerede og finurlige, end vi almindeligvis forestiller os. Jeg finder det trods alt svært at tro, at det blot var en tilfældighed, at jeg lige netop kom til at tænke på 84,30 kr. da jeg skulle gætte, hvad Esbens sandaler havde kostet. Og jeg synes også, at det er en tankemæssig falliterklæring at afskrive min "grøntsagsdrøm" og den efterfølgende illustration som et pudsigt sammentræf.

I sin bog The Occult skriver den engelske forfatter Colin Wilson:

„Problemet er, at vores bevidsthed oplever ting meget snævert. Det er, som om vi prøver at se et panorama gennem huller i et plankeværk, og af en eller anden grund løfter vi os aldrig op, så vi kan se over plankeværket. Dette snævre oplevelses-felt får os til at falde i en permanent tilstand af sløvhed, så vi nærmest er halvvejs bedøvede og mister kraften til at afprøve vore evner til deres yderste.“

Colin Wilson mener, at vi til daglig lever i en sløvhedstilstand, og at vi normalt slet ikke evner at opfatte, hvor stor og mærkværdig virkeligheden er bag det, vi umiddelbart sanser. Vore normale sanser kan udmærket være ufuldkomne biologiske redskaber, som blot tjener til overlevelse. Men nu og da skinner brudstykker af en større virkelighed igennem. Vore sanser og vores bevidsthed får kortvarigt turbo på, og pludselig i en brøkdel af et sekund opdager vi, at der er noget langt, langt større bag plankeværket.

Det kan fx være det, der sker, når vi oplever noget såkaldt „overnaturligt“.
Jeg tror det. Jeg er overbevist om, at der er en forbløffende virkelighed bag daglig-sansernes og vanetænkningens plankeværk.

Lad os kravle op og tage et kig over hegnet.

Klaus Aarsleffs nye bog hedder »Mysterier fra det overnaturlige«.
»Sagen om sandalerne« er bogens indledning.

 
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted