logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2004 > UFO-Mail nr. 43

UFO-Mail nr. 43
31. juli 2004


Flere observationer fra Oslobåden

I en tidligere udgave af ufo-mail fortalte vi om en lidt usædvanlig observation, gjort den 9. april 2004 ved 1-tiden om natten af ægteparret Andersen fra Ballerup.
De var om bord på Oslobåden på vej til Norge, da de ud for Göteborg oppe på himlen så 2 selvlysende lysegrønne ting komme flyvende ved siden af hinanden over mod færgen.

Tingene fløj rundt i en cirkel for at flyve lidt skråt tilbage, for derefter at flyve direkte lodret op i luften og forsvandt.

Disse 2 selvlysende tingester på himlen var ca. på størrelse med en stor middagstallerken, og det skal lige siges, at de blev set et godt stykke væk fra færgen. Hvor langt er svært at sige, da det var mørkt, og at afstanden kan være svær at definere.

Hele denne situation varede ca. et par minutter, og vi sagde til hinanden, at det var godt at vi begge 2 så disse tingester, for ellers kunne man tro at den ene part så syner, lyder deres beretning i uddrag.


Ny observation fra Oslobåden

 
Crown of Scandinavia
 
Ikke så snart havde vi bragt denne beretning i vor elektroniske ufo-mail (gratis tilmelding www.ufo.dk) og i ufo-nyt, før vi modtog en henvendelse fra et andet ægtepar, der også om bord på Oslobåden ud for Göteborg havde oplevet noget tilsvarende:

Jeg spærrede godt nok øjnene op, da jeg læste om ægteparret fra Ballerup og deres tur med Oslobåden, samt deres beskrivelse af oplevelsen ud for Göteborg.

Min mand og jeg blev enige om, at skrive om vores egen oplevelse.

„Vi kan sige med det samme, at vi (ligesom vi læste om Ballerup-parret), hverken var fulde eller tossede. Vi havde inviteret børn svigersøn og børnebørn på en lille weekend i forbindelse med vores samlede runde fødselsdag, så der var ingen fulderier men godt humør og glæde.

Da vi gik hver til sit i vores kahytter omkring midnat, var vi godt trætte, og vi sad og snakkede lidt inden undertegnedes øjne kaldte på dynerne.

Min mand ville lige drikke sin kolde cola efter at have været på badeværelset og sad og kiggede op på himmelen.

Han så noget mærkeligt og sad og overvejede, om han skulle vække mig, som lige var ved at falde helt i søvn. Det besluttede han sig så for at gøre, og lidt efter var jeg også meget lysvågen, og vi betragtede begge to dette mærkelige:

 
Crown of Scandinavia
 

Der var noget mærkeligt lige bag ved eller ovenover skyen, som hvis man ser en fisk lige under vandoverfladen ....... farven var grønligt og noget orange ....... først bevægede det sig ligeud, så stod det helt stille, for til sidst at siksakke, i meget høj hastighed, væk fra Sverige.

Vi havde kahyt nr. 6326 og obser-vationerne var kl. 0:30 ud for Göteborg og båden hed Crown of Scandinavia. Tidspunktet skrev vi ned lige efter, at fænomenet var væk!
Datoen var natten til 17. juli 2002. Dette kan vi huske, da vi sejlede på vores bryllupsdag.

Det er bare mærkeligt, at man kan observere noget næsten ens i april og i juli med 2 års mellemrum. Vi skal lige pointere, at selv om vi bor i Taastrup, så kender vi intet til det omtalte ægtepar, så vidt vi da selv ved, for så havde vi nok udvekslet erfaringer herom.“


Kontakt til DFDS
Der er ikke til SUFOI indkommet andre sammenfaldende indberetninger fra de pågældende tidspunkter.

 

SUFOI kontaktede DFDS for om muligt at få yderligere oplysninger om sejladsen den 9. april 2004 og fik svar fra kaptajn Niels H. Thomsen, M.s. »CROWN OF SCANDINAVIA«, om, at man intet unormalt havde observeret fra skibet på den pågældende dato.

Yderligere kunne man på SUFOIs forespørgsel tilføje, at Oslobåden passerer Göteborg-området i en afstand af ca. 5 sømil, svarende til godt 9 km.

 
 
Lyskaster med to stationære spots (th.) i København. Det lave skydække oplyses, og der dannes store „lysende objekter“.
Foto: Per Tybjerg Aldrich

Vi har efterfølgende kontaktet UFO-Sverige for at høre, om man i vor svenske søsterorganisation har registreret observationer i Rapportcentralen i nærheden af Göteborg disse tidspunkter.
Men det er desværre ikke tilfældet.

Laserlys?
Ved forskellige lejligheder har jeg haft mulighed for tæt på og på 8 km's afstand at iagttage laser- og projektørlys fra diskoteker i sommerlandet.

Her så jeg, hvorledes runde lys dansede rundt på sommerhimlen, når skydækket var til det.

Og det er den eneste almindelige årsag, jeg umiddelbart kan pege på.
En større by med forlystelsespark og med diskoteker samt det forhold, at skibet passerer i så kort en afstand, at iagttagelser af eventuelle laserlys fra land ikke er umulig.
Og ikke mindst, at observationen er gjort to gange samme sted på forskellige tidspunkter.

Det er ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis var det, de to hold observatører iagttog fra Oslobåden. Men det er det foreløbige bud.

Det er ferietid og mange mennesker rejser hver dag med Oslobåden.

Så måske kan opmærksomme rejsende bidrage med yderligere oplysninger eller iagttagelser, der kan medvirke til at identificere de observerede lys.

Vi modtager meget gerne henvendelser herom pr. brev eller via www.ufo.dk.
Observation og fotos fra Ringkøbing

 

En falckredder fra Ringkøbing kom den 29. juli 2004 cyklende sammen med sin familie ved 23.30-tiden, da de i østlig retning fik øje på 2 orange lys, der bevægede sig på himlen.

De drejede mod nord og forsvandt med ca. 2 minutters mellemrum.

Lysene så ens ud og sås i alt i ca. 6 minutter.

Det lykkedes observatøren at nå at hente sit digitalkamera og få taget 2 billeder. Det ene med digital zoom. Men som det ses af billederne, er der ikke så mange informationer at hente ud af de - naturligvis - meget mørke fotos.

Hvis andre i området kan bidrage med yderligere oplysninger om, hvad der kan være observeret og fotograferet, hører vi meget gerne nærmere herom på adressen: Skandinavisk UFO Information - SUFOI
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted