logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2004 > UFO-Mail nr. 40

UFO-Mail nr. 40
7. juni 2004


Ufoer over Mexico

Den 11. maj 2004 fandt mange mexicanske og udenlandske aviser de store overskrifter frem for at bringe historien om, at et mexikansk militærfly havde filmet 11 ufoer, og at det mexicanske forsvarsministerium under forsvarsminister general Clemente Vega Garcia - øverstbefalende for de væbnede styrker - foretog det usædvanlige skridt officielt at bekræfte hændelsen. Pressekonferencen blev holdt på Hotel Sevilla Palace i Mexico City, og de internationale medier var inviteret.

Observationsstedet - Ciudad del Carmen, Campeche - ses mellem de to grønne pile. Kortet er udarbejdet af Larry Hatch.

Vi bringer her Jaime Maussans pressemeddelelse uddelt på mødet:

Den 20. april 2004 blev Jaime Maussan kontaktet af en højtstående officer fra forsvarsministeriet angående et privat møde, hvor man skulle tale om et meget vigtigt emne.

Den følgende dag mødte Maussan forsvarsminister general Clemente Vega Garcia og hans nærmeste medarbejdere. På mødet fik Maussan oplysninger om hændelsen, der fandt sted den 5. marts 2004 i luftrummet over Ciudad del Carmen, Campeche, hvor en af flyvevåbnets Merlin C26A to-motores fly var på rutineflyvning for at spore narkosmuglere under en anti-narko-operation.

Merlin C26A-flyet var udstyret med avanceret digitaludstyr til at registrere og filme alle aktiviteter under operationen. Meget følsomme detektorer som en FLIR STAR ZAPPHIR II og en RADAR AN/PS 143 BRAVO VICTOR 3 blev betjent af den veluddannede besætning om bord på flyet, og alle operationer blev filmet både i det synlige og i det infrarøde spektrum. Flyet var under kommando af major Magdaleno Jasso Núñez.

FLIR-operatør var løjtnant Mario Adrián Vázquez, og RADAR-operatør var løjtnant German Ramirez - begge fra Fly-eskadrille 501. Flyet var alene udstyret til at foretage overvågningsopgaver og ikke til kamp- og krigsopgaver. Besætningens opgave var at opdage og identificere narkohandlerfly og øjeblikkelig rapportere til basen, hvor jagerfly så skulle sendes op for at fange narkosmuglerne.

Kl. ca. 17.00 registrerede Merlin C26A'eren ukendt „trafik“ i luftrummet 3.500 m over Ciudad del Carmen, Campeche, og da det kunne være et narkosmuglerfly, foretog major Magdaleno Jasso en manøvre for at komme nærmere på den ukendte „trafik“ og filme målet med flyets udstyr.

På samme tidspunkt rapporterede major Jasso via radioen til basen, at man havde registreret en mulig mistænkt og bad om, at et jagerfly blev gjort klar. RADAR AN/PS 143 BRAVO VICTOR 3 registrerede den ukendte „trafik“, og FLIR STAR ZAPPHIR II filmede objektet i det infrarøde spektrum. Da Merlin C26A'eren forsøgte at nærme sig den ukendte „trafik“ for at foretage en visuel identification, foretog det ukendte objekt en overraskende manøvre og fløj bort med utrolig høj hastighed.

 
 
 

På dette tidspunkt forsøgte major Jasso at forfølge målet, men det var for hurtigt. Alt dette blev filmet af FLIR, og radiokommunikationen med basen, hvor det ukendte objekts manøvre blev beskrevet, blev optaget. C26A havde endnu ikke fået visual kontakt med det ukendte objekt. Der gik dog ikke lang tid, før det ukendte objekt pludselig returnerede og begyndte at forfølge Merlin C26A'eren - en overraskende situation.

Dette blev registreret af RADAR og FLIR, mens besætningen om bord forsøgte at få visuel kontakt med den uidentificerede „trafik“, der nu forfulgte dem. I løbet af få sekunder registrerede udstyret ikke blot én ukendt „trafik“, men to der forfulgte dem.

Billeder på både RADAR og FLIR var klare og tydelige. Men hverken piloten eller resten af besætningen kunne få visuel kontakt med de to forfølgere, hvilket øgede spændingen i denne forvirrende situation. Major Magdaleno Jasso rapporterede til basen om hændelsen, om hvordan tingene udviklede sig. Han videregav alle de dataljer, som udstyret registrerede, samtidig med at man forsøgte at få visuel kontakt med de ukendte. FLIR filmede stadig de to ukendtes bevægelser i det infrarøde spektrum. De holdt deres afstand til C26A'eren, mens de stadig fulgte efter den. Besætningen om bord på Merlin C26A blev forvirret, da de så billederne på FLIR og RADAR, og spurgte sig selv, hvad det egentlig var, der foregik.


Hændelsen bliver mere dramatisk
Men den stressede situation, som C26A-besætningen befandt sig i, var kun begyndelsen på noget mere dramatisk, som skulle få oplevelsen til at ligne et rent mareridt. Der gik nogle minutter, mens det mexicanske flyvevåbens Merlin C26A-besætning fortsat forsøgte at få visuel kontakt med de ukendte. På trods af, at både RADAR og FLIR klart og tydeligt viste begge uidentificerede objekter, var man af uforklarlige årsager ikke i stand til at få visuel kontakt, selv om objekterne af og til kom tæt på. Det var under disse cirkelmanøvrer i forsøget på at identificere de to objekter, at der skete noget forbløffende. I løbet af meget kort tid dukkede der flere ukendte objekter op, og forvirringen blandt C26A-besætningen var total.

RADAR og FLIR registrerede øjeblikkeligt tilstedeværelsen af ni nye objekter med samme størrelse og karakteristika, som helt uventet dukkede op, som om de kom lige ud af intet.

Nu var det pludselig blevet meget farligt, så major Magdaleno Jasso rapporterede over radioen til basen, at den nye situation krævede nye instrukser. Men det mest bizarre var, at selv om der var 11 ukendte objekter tæt på dem, kunne besætningen stadig ikke se dem. Det var af en eller anden mærkelig grund ikke muligt at få visuel kontakt med de ukendte objekter, hvilket aldrig var sket før for de meget erfarne mænd. Det højteknologiske udstyr og sensorerne løj ikke: Der var 11 mål med ukendte hensigter tæt på dem.

Da forvirringen blandt C26A-besætningen var på sit højeste, foretog de ukendte objekter pludselig en manøvre og omringede flyet fra det mexicanske flyvevåben i en cirkel meget tæt på. RADAR og FLIR viste et billede af 11 objekter meget tæt på i en cirkelformation rundt om Merlin C26A'eren. Situationen kom fuldstændig ud af kontrol. Major Magdaleno Jasso rapporterede til basen, at situationen for C26A nu var "rød alarm", omringet af 11 mystiske, runde objekter camoufleret med en ukendt, avanceret teknologi, som forhindrede enhver visuel kontakt med dem.

Major Jasso og resten af besætningen bevarede dog roen og arbejdede hurtigt med at registrere og filme enhver detalje af denne enestående hændelse. De arbejdede samvittighedsfuldt og gjorde deres pligt som erfarne militærpersoner. Da de nu var omringede af uidentificerede objekter med ukendte hensigter, tog major Magdaleno Jasso den beslutning at slukke alle flyets lys og så se, hvad der ville ske. Besætningen oplevede en periode med uvished og spænding, mens FLIR tog billeder af de klare objekter, selv om det ikke var muligt at få visuel kontakt - øjeblikke med stilhed og uvished.

C26A-besætningen fortsatte stille og roligt deres arbejde og dokumenterede enhver bevægelse, som de ukendte objekter foretog, mens major Jasso fortsat var i kontakt med basen. Efter nogle meget stressende minutter forsvandt de 11 objekter og afsluttede den underlige oplevelse, som besætningen fra Fly-eskadrille 501 lige havde haft.

 
Besætningen på Merlin C26A'eren.
 

Merlin C26A'eren vendte sikkert tilbage til basen, og major Magdaleno Jasso skrev en fuldstændig rapport om hændelsen sammen med C26A-besætningen. Forsvarsministeren læste major Jassos rapport og iværksatte en tilbundsgående undersøgelse, hvor alle elementer i sagen blev endevendt - erklæringer fra besætningen, billeder, målinger fra alt udstyret såvel som en komplet undersøgelse af meteorologiske data.

Hændelsen blev taget meget alvorligt af forsvarsministeriet, og efter flere ugers undersøgelse besluttede general Clemente Vega Garcia at kontakte forsker og tv-journalist Jaime Maussan med henblik på et samarbejde med en erfaren forsker om den videre efterforskning af sagen. Den 22. april 2004 gav forsvarsminister general Clemente Vega Jaime Maussan en kopi af alle bånd og data indsamlet af Merlin C26A under hændelsen. Maussans forskerteam skulle så som ekstern samarbejdspartner foretage en meget omhyggelig undersøgelse og analyse i et forsøg på at kaste lys over hændelsen den 5. marts 2004 og om muligt afdække motiver og konsekvenser.

   

General Vega såvel som hans stab var meget åbne og villige til at tale om sagen. De udviste også stor interesse for at få undersøgt, hvad der skete. General Vega gav Jaime Maussan lov til at interviewe Merlin C26A-besætningen uden nogen form for censur, så det senere var muligt at underrette den mexicanske befolkning - en historisk og overraskende beslutning, som vil indlede en ny æra for gensidigt samarbejde mellem de mexicanske ufologer og militæret, et samarbejde baseret på respekt og interesse for at finde sandheden bag den intense ufo-aktivitet, som vi har oplevet i Mexico siden begyndelsen af den forbløffende mexicanske ufo-bølge helt tilbage til 11. juli 1991.

Denne nye æra med samarbejde mellem mexicanske ufo-observatører, stjernekiggere, ufologer og vores militære styrker vil bane vejen for et helt nyt lovsystem, som kan tage højde for enhver hændelse med disse uidentificerede flyvende objekter, menigmand, kommercielle og militære fly osv., så vi kan lære og forstå, hvordan vi skal forholde os til virkeligheden.

--- (slut på pressemeddelelsen)

Oversættelse: -for/kmh
Ufoer på video

Som det ses af pressemeddelelsen fra Jaime Maussan, er det ikke første gang, man har set og filmet ufoer i Mexico. De mange film er samlet på to videobånd:

  • Messengers of Destiny: Den første af videoerne om de fantastiske lys over Mexico, bl.a. optaget under solformørkelsen i 1991. Flere af lysene er virkelig mystiske, og på grund af solformørkelsen observerede og filmede en masse mennesker de mærkelige lys. Det er en af de mest spændende film om ufoer set i lang tid. Engelsk tale. Kun få tilbage. Varighed: 75 min., kr. 199,00. Bestillingsnr. V-002.
  • Masters of the Stars: Videoen fortsætter, hvor »Messengers of Destiny« sluttede: Optagelser af nogle af de mest omfattende og hyppige ufo-hændelser i Mexico nogensinde. Bl.a. optagelser i dagslys af en hændelse fra 1. januar 1993, hvor tre ufoer blev filmet over en motorvej - trafikken gik helt i stå på grund af de mystiske lys. Denne video er mindst lige så spændende som »Messengers of Destiny«. Engelsk tale. Kun få tilbage. Varighed: 75 min., kr. 199,00. Bestillingsnr. V-003.

Begge videoer er nu udsolgte.Ufoer over Mexico - forklaringer?

Mexicanske videnskabsfolk citeres for følgende forklaringer på hændelsen den 5. marts 2004:

  • »Sociedad Astronomica Urania« i Morelos-provinsen mener, at de mange objekter var vejrballoner.
  • Den mexicanske astronom Jose de la Herrán siger, at det var dele af en meteorit, som brændte op.
  • Rafael Navarro fra »Plasma Chemistry and Planetary Study Laboratory« på UNAM Institute of Nuclear Science har udtalt, at det højst sandsynligt drejer sig om en masse rumaffald (satellitrester, raketrester m.m.), der brændte op i atmosfæren.
  • Julio Herrera, atomfysiker ved National Autonomous University, siger, at de lysende kugler kunne være kuglelyn.

Der er svagheder ved ovenstående forklaringer: Hvis disse objekter var usynlige for det menneskelige øje (husk, at besætningen på intet tidspunkt så objekterne), hvordan kunne de så være balloner? Er balloner en så kraftig varmekilde, at de kan fremstå som lyskugler på infrarød film? Hvorfor var besætningen ikke i stand til at se objekterne, hvis de virkelig var meteorer, rumaffald eller kuglelyn?

Den pt. måske bedste forklaring på hændelsen går på, at besætningen på Merlin C26A'eren mødte en gruppe amerikanske stealth-fly (fx F-117A), som var på en lille udflugt i mexicansk luftrum. Det siges, at de nyeste stealth-fly er udstyret med specielle lyspaneler med infrarødt lys, som bruges, når de radar-usynlige fly er uden for fjendtligt flyterritorium og har behov for at blive set af fx et tankfly, når der skal tankes op i luften.
 

Ufoer på radar

Hvis man vil læse mere om tidligere årtiers rapporter om ufo-fænomener på radar, så har UFO-Nyts medarbejder Ole Henningsen genoptrykt et mindre oplag af den spændende rapport, UFOer på radar, som SUFOI udgav i 1974.

Rapporten indeholder en samling af de mest omtalte ufo-fænomener (frem til 1974) observeret på militære og civile radarskærme.

Professor i atmosfærisk fysik, James E. McDonald, beskæftiger sig i rapportens centrale afsnit indgående med tre specielle hændelser, hvor ukendte fænomener er registreret på radar. Der er desuden et afsnit om NATO's radarsystem NADGE og dets daværende funktion.

60 sider, kr. 39,00.
Bestillingsnr. B-38.

 

En opsigtsvækkende radar-visuel observation blev foretaget fra en Boeing 747 fra Japan Air Lines den 16. november 1986.

Flyet var lettet fra Reykjavik for at flyve til Tokyo over Grønland og Alaska. Læs selv den japanske luftkaptajns beretning om sit møde med ufo-fænomener.

Den kendte amerikanske ufoforsker Bruce S. Maccabee har undersøgt sagen og har udarbejdet en beretning (på engelsk), som den blev fortalt til Federal Aviation Administration.

60 sider, pris kr. 49,00.
Bogen er udsolgt.

Bogen kan bestilles i SUFOI Butikken »Bøger for voksne«.
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

Tilmelding kan ske ved at klikke ind på: www.ufo.dk

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted