logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2004 > UFO-Mail nr. 39

UFO-Mail nr. 39
7. juni 2004


Kig ikke direkte på himlen

 
 
Tegningen illustrerer, hvorledes atmosfæren på Venus kan studeres nærmere, når den oplyses bagfra af Solens lys.

- denne gang!

Normalt beder vi vore læsere om at holde udkig med himmelfænomener, og tirsdag den 8. juni 2004 byder himlen på en uhyre sjælden begivenhed, som man nok skal opleve, men være varsom med at kigge direkte på.

Planeten Venus passerer i sin bane rundt om Solen ind foran selve solskiven set fra Jorden og kan observeres med passende udrustning.

Passagen kan ses om morgenen fra kl. 07.19, hvor første kontakt finder sted og frem til kl. 13.32, hvor man ser sidste kontakt med solskiven.

Venus vil i den nævnte periode optræde som en lille mørk prik, der langsomt bevæger sig hen over solskivens sydlige del.

Der er altså tale om en mini-solformørkelse, men dog kun med et fald i Solens lysstyrke på 1 - 2% til følge.

Sidste gang, denne sjældne begivenhed fandt sted, var den 6. december 1882, så det er vist meget få nulevende personer, der kan påstå at have oplevet dette himmelfænomen før.


Kig ikke direkte på Solen!
Hvis vejret ellers tillader det, kan dette specielle fænomen ses med det blotte øje eller ved hjælp af kikkert.

MEN kig aldrig på Solen uden solformørkelsesbriller.

Brug heller ikke hjemmelavede hjælpemidler som mørke negativer eller sodsværtet glas!
Det kan også give skader på øjnene!

En god observationsmåde er at fastspænde en håndkikkert på et stativ og projicere billedet af Solen ud på en hvid skærm bag kikkerten. Så kigger man ikke direkte på Solen, men på billedet på skærmen.

Billedet kan blive mere tydeligt, hvis man afskærmer kikkerten med en papskærm, som det bl.a. ses på Tycho Brahe Planetariums opstilling på adressen: www.tycho.dk/article/view/2117


 
Venus indhyllet af sin dybe og varme atmosfære
Foto: NASA
 
Arrangementer landet over
Der er masser af offentlige arrangementer hele landet over, hvor man under betryggende forhold kan iagttage Venuspassagen.

En oversigt over disse arrangementer findes bl.a. på adressen: www.tycho.dk/article/view/2106/1/174


Venuspassagen på din computer
Hvis man ikke har mulighed for at droppe ind til et af de offentlige arrangementer, så kan man følge naturfænomenet på sin computer.

I et samarbejde mellem Dansk Rumforskningsinstitut, Greve Gymnasium og Astronomisk Forening for Køge Bugt, transmitteres billeder ud på nettet i både almindeligt „hvidt lys“ og i H-alfa bølgelængde, der muliggør observation af udbrud af gasser fra Solens overflade.


 
 
Astronomen David Peck Todd's negativer af Venuspassagen fra 1882 anvendes nu som „film“.
Foto: Mary Lea Shane Archives of Lick Observatory/University of California
Videnskabelige målinger
Rent videnskabeligt bruger man Venuspassager til bl.a. afstandsmålinger og iagttagelser og målinger af planetens kuldioxidholdige atmosfære, der har en temperatur på 400 - 500 grader.


„Film“ fra 1882
Den 6. december 1882 tog den amerikanske astronom David Peck Todd til toppen af Mount Hamilton i Californien for at fotografere Venus foran solskiven.

Professor Todd's gamle negativer på glasplader overlevede i arkiverne, og for nylig har Anthony Misch og William Sheehan med baggrund i de „overlevende“ 147 negativer produceret en animation af passagen af Venus hen over solskiven.

Hvis man har en videoafspiller installeret på sin computer, kan man på denne adresse se en QuickTime-animation af de fotografier, der blev taget den 6. december 1882 af David Peck Todd.

http://skyandtelescope.com/observing/objects/sun/graphics/Transit1882Todd320.mov

3 af professor Todd's „overlevende“ negativer fra 1882 viser Venus på vej hen over solskiven
Fotos: University of California Observatoriums/Lick Observatory


Det er nu - eller aldrig
Den næste Venuspassage finder sted i 2012, men ses da bedst fra Japan og ikke i sin fulde udstrækning fra vore hjemlige breddegrader.

Så er det til gengæld først i år 2117 og 2125 dette sjældne naturfænomen næste gang igen kan ses - men denne gang kun af vore efterkommere!
Observation af - kondensstribe?

For en måned siden modtog SUFOI en henvendelse om denne lidt specielle observation:

Jeg/vi har aldrig tidligere overværet noget usædvanligt - ikke fordi vores observation er noget særligt, men det slog mig lige, at den måske kunne være interessant for jer eller andre at læse om og/eller prøve at forklare. Jeg har i hvert fald ikke set noget lignende tidligere og har heller ingen god forklaring på det.

Jeg vil forsøge at nedskrive oplevelsen, mens jeg stadig har den frisk i erindring, selv om det er lidt svært at forklare.

Jeg er 39 år og har et ekstra vidne på 13 år, men vi ønsker at være anonyme.


Observationsdata
Sted: Lige udfor Hareskoven, omkring lyskrydset ved Ballerupvej/Jonstrupvangvej (2750 Ballerup / 3500 Værløse)
Dato: 5. maj 2004 ca. kl. 20:40 (i hvert fald inden kl. 20:43)
Observationstid: Få sekunder
Retning: Vest, over solnedgangen, eller måske lidt til højre for den, og rimeligt højt oppe på himlen.

 
 
Observatørens egen illustration af det observerede fænomen.

Vi var på besøg hos nogle mennesker den 5. maj 2004. Himlen var usædvanlig flot og afvekslende den dag/aften, så vi kiggede en hel del på den. Observationen foregik ved solnedgang, og var lige ovenover solen eller måske lidt til højre for solnedgangen. Det var svært at se, da der var en enorm stor sky der til tider dækkede for solnedgangen. Observationen var lige ovenover denne store sky med klar blå himmel som baggrund.

Jeg var den første der så det, og gjorde det andet vidne opmærksom på det, som blot så den anden del.

Jeg så, hvad jeg umiddelbart mente, var et fly enormt højt oppe, da jeg kunne skimte et lille bitte metallignende objekt, kunne dog ikke se nogle vinger, men som sagt var det også ret højt oppe. Solen skinnede på objektet der, selv om det var enormt lille, virkede som aluminium og omkranset af hvidt (formentlig fordi solen skinnede på det). Det der var underligt, var at fra højre mod venstre formede der sig pludselig en kondenstribe, men ikke som normalt, da kondensskyen var meget abrupt/firkantet/rektangulært. Lige så pludselig den blev dannet fra højre mod venstre, i halen af objektet, (det tog vel ca. 1 sekund), sluttede den hvide kondenssky med at blive dannet.

Jeg vil skyde på at skyen (set fra jorden med mine øjne) måske var ca. 3 milimeter høj og måske 3 centimeter langt - dette er dog meget upræcise „mål“, men kan måske hjælpe lidt på forståelsen. Det er svært at forklare. Jeg vil i stedet dog forsøge at tegne det.

Det at der dannes en kondenssky efter et objekt højt oppe, er selvfølgelig ikke usædvanligt, men at den hvide sky dannes så pludselig, og stopper så pludselig, er underligt, plus det faktum at efter den blev dannet, hang den rektangulære kondenssky der i ca. 1 sekund, så forsvandt den - fuldstændigt!

Ca. samme afstand som længden på kondensskyen, til venstre for observationen, blev en ny kondenssky dannet fra højre mod venstre, og den sluttede ligeså abrupt, som den første der forsvandt. Denne kondenssky blev også afsluttet på samme måde, var af samme længde, og blev hængende i ca. 1 sekund, før den også forsvandt sporløst. Jeg kunne i øvrigt ikke se objektet i anden omgang.

HVIS fænomenet forsatte, ville vi ikke have kunnet observere det, da den store sky i så fald ville dække for det. De to kondensskyer dannedes over den store sky, med åben blå himmel som baggrund.

Jeg undrer mig over ovennævnte observation, da jeg aldrig tidligere har set rektangulære kondensskyer, dannet så hurtigt, slutte så abrupt, blive hængede i blot ca. 1 sekund for blot at forsvinde fuldstændigt på blot ca. 1 sekund.

En humoristisk synsvinkel ville nok beskrive hændelsen som at tegne fartstriber på himlen, men hvis I skulle have en logisk forklaring på fænomenet, vil jeg meget gerne høre fra jer, slutter observatøren sin indberetning til Skandinavisk UFO Information.


Usædvanlig kondensstribe
Selv om det måske ikke er så almindeligt med „firkantede kondenstriber“ , er der tilsyneladende intet til hinder for, at også denne type af usædvanlige kondensstriber kan dannes under visse omstændigheder.

Årelang iagttagelse af fly og kondensstriber under mangeartede vejrforhold får ikke umiddelbart det rapporterede til at virke specielt usædvanligt.
Flere andre detaljer i rapporten synes også at pege på fly som årsagen til det lidt usædvanlige syn.


DMI og NASA
Vi bad imidlertid DMI - Danmarks Meteorologiske Institut - om at kigge nærmere på rapporten, og blev af John Cappelen fra DMIs informationsafdeling for Vejr og Klima bl.a. som eksempel på utradionelle kondensstriber henvist til usædvanlige fotografier, taget af Mikael Schröder i Borbjerg ved Holstebro den 12. juli 2002 kl. 16:37 stik øst.

 
Mikael Schröder, Borbjerg, tog disse fotografier af en usædvanlig kondensstribe.

Mikael Schröder sendte billederne til Patrick Minnis der hos NASA er talsmand for »Atmospheric Sciences Competency«.

Patrick Minnis svarede bl.a. at, han havde set lignende kondensstriber, om end ikke så markante i udseende, som på Mikael Schröders billeder.

Minnis fortalte videre i sit svar, at man under forsøg i 1995 med 2 fly fløj efter hinanden for at kunne iagttage og registrere forholdene.

Konklusionen var, at man under de rette atmosfæriske forhold kunne opnå kondenstriber bestående af ringe, der så ud, som om en eller anden blæste røgringe.

Om Mikale Schröders fotos tilføjer Patrick Minnis, at der efter hans opfattelse formentlig er tale om en kondensstribe påvirket af lufthvirvler fra flyets vinger.

John Cappelen fra DMI henviser til andre offentliggjorte udenlandske fotos, bl.a. dette foto:

 
Denne forstørrelse af det øverste amerikanske foto viser en kondensstribe af meget stor lighed med Mikael Schöders fotos fra Danmark
 

Iflg. den nedenfor nævnte hjemmesides forfatter kan et sådant foto dog tages som bevis for anvendelsen af en ny fremdriftsmetode på det mystiske og spøgelsesagtige Aurora-fly: http://www.geocities.com/govconspiracytheory/Aurora.html

Som billederne viser, er det åbenbart, at kondensstriber fra fly kan tage sig højst usædvanlige ud, og vi er ikke i tvivl om, at den modtagne rapport beretter om en kondensstribe, observeret under specielle forhold.
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

Tilmelding kan ske ved at klikke ind på: www.ufo.dk

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted