logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2003 > UFO-Mail nr. 19

UFO-Mail nr. 19
22. maj 2003


Rapportarkivets fremtid sikret

  SUFOIs formand Kim Møller Hansen og  Clas Svahn, formand for UFO-Sverige
 
SUFOIs formand, Kim Møller Hansen, overdrager det første ringbind med rapporter til Clas Svahn, formand for UFO-Sverige. Senere på året vil de sidste dele af SUFOIs rapportarkiv blive deponeret hos Arkivet för UFO-forskning.

SUFOIs arbejde bygger som bekendt på frivilligt og ulønnet fritidsarbejde. Derfor har mange forskellige personer gennem årene haft ansvaret for SUFOIs rapporter, der har været arkiveret i kasser, ringbind, brevordnere m.m. i mange private hjem spredt rundt om i det ganske land. Det har ikke givet de store praktiske problemer: Vi har faktisk altid været i stand til at finde de rapporter, som skulle bruges i forskellige sammenhænge, for eksempel til sammenligning med nyindkomne rapporter. Men det har i mange år været et stort ønske at samle alle SUFOIs rapporter ét sted, så de kunne få en ensartet registrering og bl.a. indgå i analyser af forskellig slags. Nu er dette ønske gået i opfyldelse!

Ved SUFOIs halvårlige repræsentantskabsmøde den 15.-16. marts fik vi besøg af en talstærk delegation fra UFO-Sverige med formanden Clas Svahn i spidsen. Efter hyggeligt samvær drog UFO-Sveriges folk hjem med det meste af SUFOIs rapportarkiv. Vi har nemlig indgået en aftale med UFO-Sverige om, at arkivet deponeres hos Arkivet för UFO-forskning (AFU) under ledelse af Anders Liljegren. AFU er er tilknyttet UFO-Sverige og vel nok verdens største arkiv for ufo-materialer.

SUFOIs mange rapporter vil nu blive sammenflettet med rapporter fra de øvrige nordiske lande og registreret i en fælles database. Hermed skabes en unik ressource for det senere arbejde med nordiske rapporter.

Vi er i SUFOI glade for, at UFO-Sverige og AFU kan og vil stille deres omfattende ressourcer til rådighed - ligesom vi ser frem til samarbejdet i de kommende år.

 
Det er nysgerrigheden, som driver værket! Clas Svahn har allerede fordybet sig i SUFOIs rapportarkiv. UFO-Sverige arbejder efter samme principper som SUFOI. For eksempel er alle observatører/vidner i det kommende, fællesnordiske arkiv sikret fuld anonymitet.
 
Efter nogle års orlov fra SUFOI er Toke Haunstrup vendt tilbage og trådt ind som aktivt medlem af SUFOIs ledelse med ansvar for rapportarbejdet. Toke skal bl.a. stå i spidsen for en arbejdsguppe, som i de kommende år skal udarbejde en såkaldt Hvidbog med dokumentation og beskrivelse af SUFOIs erfaringer med rapportarbejdet gennem 50 år. Her er Toke fotograferet sammen med Susanne Skovlund ved repræsentantskabsmødet i marts.
Mystisk lys over Meilgaard Slot

Fra Torben Schlichter har SUFOI modtaget en række billeder, som han tog af Meilgaard Slot på Djursland den 29. marts 2002 omkring midnat.

  Slottes spir med den røde plet
 
Den røde plet set tydeligt til venstre for slottets spir.

I en e-mail skriver Schlichter:

„Jeg var ude at tage nogle billeder af slottet. Det var først, da billederne blev frem-kaldt, at jeg så denne røde plet. Jeg tog fire billeder inden for ca. 5 min. Kameraet vendte mod nord. Det var udstyret med et 50 mm objektiv med en F på 1,8, og eksponeringen var på henholdsvis 15 sek. og 30 sek.

Jeg kan sende billederne via e-mail, hvis I er interesseret, så kan I måske se, om det er en fotografisk fejl.“


Undersøgelse
SUFOI har foretaget en gennemgang og bedømmelse af billederne. Faktisk er der ikke kun én lysplet, men i alt 4 synlige lyspletter på billedet. De øvrige tre lyspletter skimtes mellem slottets spir og det første træ til venstre for spiret.

Ved at optegne et diagonalkryds på billedet ser man, at aftegningerne/lyspletterne ligger i diametralt modsatte retning og i samme afstand fra fotoets midte (markeret med O) som de stærke lyskilder - i dette tilfælde fra slottets vinduer.

En ret linje trukket fra aftegningen (R1) gennem fotoets midtpunkt (O) vil med nogen-lunde nøjagtighed ramme en kraftig lyskilde (L1) i et slotsvindue i samme afstand fra fotoets midtpunkt. Ved nærmere at studere farveprint af fotografierne ses den kraftige lyskilde i slotsvinduet i venstre side (L1). Der er ingen tvivl om, at denne stærke lyskilde er årsag til aftegningen (R1). På samme måde ses, at lyset fra tre andre vinduer er årsag til de øvrige aftegninger på himlen.


Konklusion
Den store lysplet ved slottets spir og de øvrige aftegninger skyldes klassiske reflekser i kameraets objektiv, hvilket fotografen i en af sine mails til SUFOI også selv har været inde på som en mulig løsning på denne fotosag.

Billedanalyse
På det modtagne foto ses en mørk stribe foroven. En sådan ses ikke på billedets øvrige sider. Fotoet kan derfor være en anelse beskåret (for eksempel i scanningen). Fotoets reelle midtpunkt (O) kan kun med 100% nøjagtighed fastslås, hvis man har hele billedoverfladen til rådighed. Alligevel tør SUFOI godt konkludere, at lyset fra vinduet (L1) er årsag til lyspletten på himlen (R1), ligesom lys fra andre vinduer skaber reflekser.
SUFOI i tv

Foråret har været særdeles travlt for SUFOI. Repremieren af Spielbergs »Nærkontakt af Tredje Grad« skabte fornyet medieinteresse for ufoer og SUFOI's arbejde. Det blev til optræden i bl.a. »Go' Morgen Danmark« (TV2) torsdag den 24. april og i nyhederne i »DR-Morgen« den 25. april. Vi viser nogle glimt fra udsendelserne.

Kim Møller Hansen og Henrik Klinge Pedersen   Henrik Klinge Pedersen
Kim Møller Hansen og Henrik Klinge Pedersen i »Go' Morgen Danmark« studiet på Hovedbanegården sammen med Ole Stephensen.
 
Henrik Klinge Pedersen fortæller om, hvordan en scene i filmen »Nærkontakt af Tredje Grad« ligner virkelighedens ufo-observationer.

Meteorolog Jesper Theilgaard   SUFOIs formand Kim Møller Hansen
Meteorolog Jesper Theilgaard fortæller om sin observation af to mystiske nattelys på DR-Morgen.
 
SUFOIs formand Kim Møller Hansen i »DR-Morgen« nyhederne sammen med studievært Paula Larrain. Deltagelsen i tv gav mange besøgende på www.ufo.dk, og flere indberettede observationer.

Per Andersen foran 500 forventningsfulde biografgængere
Repremieren af »Nærkontakt af Tredje Grad« i Imperial den 25. april kl. 23.59 blev indledt med et levende foredrag af Per Andersen foran 500 forventningsfulde biografgængere.
Foto: Ole Henningsen
Søg efter liv i universet
med din computer!

Mere end 1,7 million mennesker i 224 lande verden over er i gang med at søge efter livstegn fra det ydre rum ved hjælp af deres computer.

Og dette er IKKE en eller anden form for internet-joke, men et seriøst videnskabeligt arbejde, som du med din computer kan være med til.

Projektet hedder SETI@home og står for efterSøgningen af ujordisk (Extra-Terrestrisk) Intelligens (SETI) og koordineres af amerikanske videnskabsmænd.

Som led i eksperimentet nedtager man fra verdensrummet radiosignaler i bestemte bølgelængder. Dette foregår ved hjælp af verdens største radioteleskop, Arecibo, i Puerto Rico.

Disse radiosignaler videresendes som data til USA, hvor de splittes op i mindre datablokke, der kan downloades på få minutter til private PC'er verden over.


Gratis PC-program 
Den praktiske eftersøgning foregår så ved hjælp af et gratis PC-program, der analyserer radiosignalerne fra Arecibo.

Arecibo Radioteleskopet i Puerto Rico  

Programmet virker som en såkaldt screensaver og starter, hver gang PC'en ikke er i gang med andre opgaver.

I løbet af en vis periode - afhængig af PC'ens størrelse - analyseres den modtagne datamængde automatisk for interessante radiosignaler, og resultaterne sendes retur til projektet i USA.

Ideen er naturligvis, at et stort EDB-mæssigt analysearbejde på denne måde kan foretages af et meget stort antal private computere i forening. Alternativet er at forsøge at fremskaffe store økonomiske midler til køb af computerkraft på store supercomputere.

Der er hele tiden kommet nye deltagere med i dette spændende, videnskabelige projekt, der som nævnt nu har mere end 1,7 millioner deltagere.

Den computerkraft, der via disse private computere er stillet til rådighed for videnskabelige forsøg på at registrere intelligente radiosignaler fra rummet, svarer til 125.000 års computerkraft.

Så dette videnskabelige forsøg er bestemt ikke amatøragtigt, selv om man anvender computere hos private og institutioner verden over i den spildtid, hvor computeren alligevel ikke anvendes til andre ting.


Find liv i rummet!
Og formålet er ambitiøst: Nemlig at finde de første tegn på intelligent liv i universet!

Programmet søger efter kraftige unormale signaler indenfor et snævert frekvensområde i nærheden af 1,420 GHz.

Ofte registrerer man mystiske signaler, der så skyldes satellitter eller radiostøj af mere jordnær karakter.

 
 

Jodrell Bank Teleskopet i England

Men interessante radiosignaler vil blive dobbeltchecket ved hjælp af Arecibo og andre radioteleskoper, som f.eks. Jodrell Bank i England.

Da det 300 meter store Arecibo-radioteleskop er stationært placeret i en dal i Puerto Rico, vil en ujordisk radiokilde kun være i antennens fokus i ca. 12 sekunder. Man leder derfor efter signaler, der bliver stærke, når et maksimum, og derefter fader ud igen i løbet af en 12 sekunders periode.


100 sekunders datapakke
Den datapakke, den enkelte PC-ejer modtager til analyse, indeholder derfor radiosignaler på forskellige frekvenser dækkende en 100 sekunders periode. Der er samtidig et overlap mellem de forskellige datapakker, så der ikke mistes data.

Selve analysearbejdet vises af screensaveren på PC-skærmen som en flot 3-dimensionel graf og andre data for den enkelte blok.

Man skal naturligvis ikke forvente, at man ved at sidde og kigge på programmets analysearbejde kan se, at NU er der kontakt! Men det er nu et spændende projekt at følge med i.

Selve opkoblingen til internettet er kun nødvendig i de meget få minutter, hvor man automatisk afleverer analyseresultaterne og henter en ny datablok ned. Selve analysearbejdet foregår i offline.


Oversigt på dansk
Oversigt over projektet er oversat fra engelsk af Andrew Rump og findes på dansk på adressen: http://www.rump.dk/homepage/andrew/SETI@home/

Her er også links til de enkelte sider, hvor man på engelsk kan hente yderligere detaljer om projektet, og hvordan programmet virker.

Andrew Rump har ikke selv noget direkte med SETI@home at gøre, men støtter i høj grad dette spændende projekt og følger hele tiden op på danske links og omtaler af projektet.


Tilmeld dig
Man kan stadig tilmelde sig dette forsøg på ovenstående adresse eller via projektets homepage på adressen: http://setiathome.berkeley.edu

Det udviklede analyse-program downloades på få minutter og findes både til Windows, Mac og Linux.

Seti@home screen saveren på arbejde


Hør radiosignalerne
Har du lyst til at høre, hvorledes disse radiosignaler lyder - (konverteret til lydbølger), så prøv et af underpunkterne på projektets hjemmeside.

Men prøv selv at tilslutte dig projektet. Måske er netop du så heldig at opdage noget så usædvanligt som et intelligent radiosignal fra verdensrummet.

Chancen er ikke stor, men den bliver bestemt mindre, hvis du ikke prøver og dermed gør et nemt stykke arbejde for et spændende videnskabeligt eksperiment.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Ole Henningsen.Ufoer på SOHO-billeder?

NASA har måttet dementere ufo-fotos, som angiveligt skulle være taget af rumsonden SOHO.
 
Af Ole Henningsen
Foto: NASA

I årenes løb har man kunnet stifte bekendtskab med de utroligt flotte og informative billeder af Solen og dens omgivelser taget af SOHO. Solsatellitten fotograferer Solen kontinuerligt og leverer data til ESA og NASA. På det seneste er der dukket en række internetsider op samt artikler i adskillige tidsskrifter, hvor man gør opmærksom på, at satellitten også har leveret optagelser med en masse uidentificerede ting på.


Dansk deltagelse
SOHO er et internationalt samarbejdsprojekt mellem europæiske ESA og amerikanske NASA. Det danske firma Alcatel Denmark Space har udviklet og leveret effektfordelingsenhederne til satellitten, ligesom Astronomi-gruppen ved Institut for Fysik og Astronomi (IFA), Aarhus Universitet, deltager i de helioseismiske undersøgelser af Jordens indre.

SOHO's instrumenter har i årenes løb leveret banebrydende nye informationer om en lang række forskellige fysiske processer i og omkring Solen. Desuden har SOHO virket som en slags vejrsatellit for rumvejr. Ved at registrere og måle Solens aktiviteter, udbrud m.v., har det bl.a. været muligt at forudsige den mulige effekt på satellitter i bane omkring Jorden samt magnetiske forstyrrelser, herunder nordlysfænomener.


  Solsatellitten SOHO
 
Solsatellitten SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) blev opsendt den 2. december 1995 fra Kennedy Space Center. Nogle måneder senere nåede satellitten sin endelige bane omkring Solen i nærheden af det såkaldte L1 punkt, hvor Jordens og Solens tyngdekraft ophæver hinanden.
Ufo-billeder generer NASA
Lige siden opsendelsen har en række fantasifyldte ufo-interesserede rundt om i verden „set ufoer“ i visse af SOHO's billeder fra rummet. Rumforskerne er vant til alverdens uhyrlige påstande om ruinbyer og sågar det kendte ansigt på Mars. Men på det seneste er påstandene om SOHO's ufo-billeder blevet så vilde, at NASA har set sig nødsaget til at tage til genmæle og forklare, hvad man i virkeligheden ser på billederne.

Det var især efter, at BBC og andre fremtrædende medier i starten af 2003 hoppede med på vognen og bragte et af SOHO's ufo-billeder, at forskerne havde fået nok.


Norsk solforsker
En af de videnskabsmænd, som tog til genmæle, var den norske solforsker Pål Brekke, der er ansat af NASA og med i ledelsen af SOHO-solforskningsprojektet. Pål Brekke har derfor sammen med øvrige SOHO-forskere etableret hjemmesiden: http://soho.nascom.nasa.gov/hotshots/2003_01_17/

På denne NASA-hjemmeside forklarer man, hvad det er for helt naturlige ting, der ofte kan ses på SOHO's billeder.


Planeter og kometer som ufoer
Der er ofte tale om nogle af vore naboplaneter, der ses tæt ved Solen og derfor kommer med på SOHO's transmissioner af billeder til Jorden. På grund af deres store lysstyrke kan de ligne planeten Saturn. Dette har så fået gang i påstandene om fotografering af hidtil uopdagede Saturn-lignende planeter.

Til andre tider er det kometer, som bevæger sig over billedfeltet i deres bane om Solen eller ligefrem styrter ned på Solen.

Software-problemer i forbindelse med offentliggørelsen på internet kan producere „ufoer“ på de færdige billeder. Småpartikler fra isoleringsmaterialet på satellitten, støvpartikler, mikrometeoritter m.v. er andre ting, som kan dukke op på billederne. Endelig er der tale om højenergipartikler - kosmisk stråling - der frembringer „spor“ i de digitale kameraer i satellitten.


  Den australske avisartikel
SOHO-ufo i australsk avis
Den australske avis Perth Sunday Times bragte i januar et SOHO-billede under overskriften „‚UFO’ på NASA kamera“.

Der var tale om et SOHO-billede, som der efterfølgende var blevet manipuleret med. SOHO-forskerne viser derfor detaljeret på hjemmesiden, hvor nemt det er at fabrikere en ufo ved hjælp af de offentligt tilgængelige billeder fra SOHO-satellitten. Ved meget kraftig forstørrelse af det digitale satellitfoto og efterfølgende simpel behandling på en computer i et almindeligt billedbehandlingsprogram som for eksempel Adobe Photoshop kan enhver skabe sit eget ufo-foto fra rummet. Men det bliver det jo ikke mere virkeligt af.


Stor interesse for virkeligheden
Solforskeren Pål Brekke fortæller, at da det blev kendt via tv-stationen og netstedet MSNBC, at SOHO-folkene var gået på nettet med de korrekte oplysninger om disse SOHO-billeder, gik siderne i knæ, da mere end 100.000 netsurfere prøvede at komme ind og kigge med.

Billedet af Solen med det mystiske objekt  
Et SOHO-billede af Solen. I cirklen, som skimtes nederst til højre, er der en mikroskopisk „ufo“, som ved hjælp af lidt billedbehandling kan blive til noget mystisk.
  Det mystiske objekt
www.ufo.dk

Vores hjemmeside www.ufo.dk er blevet en succes med 11.000 besøgende (og over 300.000 hits) hver måned! Mange tilmelder sig vores gratis mailservice kaldet UFO-mail. Andre læser de mange artikler og observationsberetninger eller køber bøger og videoer. Og så er der en del, som skriver til Skandinavisk UFO Information - SUFOI for at indberette deres egen observation eller indsende fotos til vurdering. I begyndelsen af maj modtog vi for eksempel nedenstående fotos, som indsenderne gerne vil have en forklaring på. Kan læserne hjælpe?

Billede af ufo ved Storebæltsbroen
Jesper S. Simonsen har indsendt dette foto taget i 2000. Han tog to billeder af broen, men der er kun noget mystisk på det ene. Umiddelbart ligner „objektet“ en måge.

 
Simon Nielsen har indsendt to fotos og skriver:
„Hej SUFOI! Jeg er den heldige ejer af et udmærket digitalcamera og bruger det hyppigt! I den sidste uges tid har jeg prøvet at få styr på alle mine billeder, jeg tog i 2002, og stødte på noget. Det var en typisk sommerdag i august 2002 med nogle spændende ‚supercelle’-agtige skyer på himmelen! Jeg har altid syntes, at skyer var spændende og havde derfor - den dag i august - taget billeder af skyerne. Nu hvor jeg så har sorteret billederne, har jeg fundet noget ubeskriveligt på to af billederne. På det ene ses tingen længere væk end på det andet. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke bemærkede objektet, da jeg tog billederne. Begge billeder er beskåret, da jeg som sagt havde som formål at tage billeder af skyerne. Kan I få noget ud af dem?“
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted