logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2002 > UFO-Mail nr. 6

UFO-Mail nr. 6
13. august 2002


Nattevandrere - kig op!

I nætterne omkring 12. august kan man hvert år være heldig at se en hel del stjerneskud - nogle år flere end andre. Det drejer sig om meteorsværmen Perseiderne, der trækker deres smukke, men flygtige lysende streger over nattehimlen. Stjerneskuddene er resterne af kometen Swift-Tuttle, og Jorden passerer i sin bane om Solen hvert år ved denne tid gennem resterne af kometens hale.

Stjerneskuddene ses bedst ved midnatstid og derefter. Kig op på den nordøstlige himmel. Her kan man få øje på stjernebilledet Cassiopeja, der ligner et stort W. Stjerneskuddene vil mest kunne ses på den nordøstlige himmel, og det sted, de på grund af den perspektiviske virkning ser ud til at komme fra, ligger i nærheden af Cassiopeja.

Og husk så, at man må ønske, når man ser et stjerneskud...
Skulle du under dine stjerneskudsobservationer få øje på noget uforklarligt på himlen, så meld det til Skandinavisk UFO Information på adressen: www.ufo.dk
Lys i sommernatten

Siden sidst i halvtredserne har Ole Henningsen, Søllested, repræsenteret foreningen Skandinavisk UFO Information, SUFOI, på Lolland-Falster og i den forbindelse gennem årenes løb modtaget en hel del indberetninger om ufo-observationer.

Der har netop på det seneste været to lokale henvendelser, der imidlertid ser ud til at kunne henføres til en projektør på taget af diskoteket Dr. Emils Laboratorium i Marielyst ved Østersøkysten på Falster.

  Laserlys på nattehimlen
 
Lyskaster med to stationære spots (th.) og en cirklende spot (tv.) i København. Bemærk, hvorledes det lave skydække oplyses og bliver til store, lysende „objekter“.
Foto: Per Tybjerg Aldrich
Den ene henvendelse er fra et ægtepar, der har iagttaget et lysfænomen fra Gedser i flere minutter den 14. juli ved 00.40-tiden. De oplevede det som en slags stor, lysende ring på himlen med et antal lysende punkter indeni. Lyset sås efter opgivelserne i østlig retning og var nærmest en hvidlig/grålig, lidt uskarp aftegning, der slukkedes brat. Der var ikke tale om nordlys, som ægteparret kender til i forvejen. Lyset var efter deres opfattelse menneskeskabt - men hvad?

Der har også været en henvendelse fra en cyklist, der den 4. juli ved 03-tiden om morgenen var på vej fra Nykøbing F. til Systofte på Falster. Han fortæller i sin indberetning til Skandinavisk UFO Information, at han først observerede en rund kugle af lys lavt på den sydlige himmel set fra Nykøbing Falster by. Ind imellem bestod den runde kugle af lys af en mængde små lysende klatter.

Undervejs fra Nykøbing F. mod Systofte sås lyset for cyklisten ud til at følge med syd for vejen. Ind imellem forsvandt lyset bag huse, men afstanden anslås alligevel til mellem 10 og 50 m. Fra en nordgående vej i Systofte sås lyset siksakke hen over vejen på den sydlige himmel, dvs. det bevægede sig.

Generelt fremstod lyset som en kugle, men ind imellem delte kuglen sig i en klat lys efterfulgt af en række klatter, og tilsammen udgjorde de en „orm“, der drejede rundt i en ring for så igen at samle sig i en kugle, fortæller observatøren.

Begge beretninger ligner i høj grad de observationer, som Ole Henningsen og andre ved flere lejligheder har gjort på Vestlolland, da et diskotek i Nakskov for nogen tid siden anskaffede sig en projektør, der lavede reklame og „ravage på nattehimlen“. Det gav anledning til natlige telefonopkald til SUFOI's lokale repræsentant.

Ole Henningsen har senere ved selvsyn konstateret, at den roterende projektør på diskoteket i Marielyst kan ses vidt omkring, ligesom sagen har været omtalt i det lokale dagblad Lolland-Falsters Folketidende 23. og 25. juli 2002.

Foto af laserlys på himlen   Foto af laserlys på himlen  
Tegners gengivelse af laserlys.
Illustration: Henrik Klinge Pedersen
 
Brugen af projektør- og laserlys er siden begyndelsen af 1990'erne eksploderet. Den øgede brug betyder også øgede indberetninger om ufo-fænomener til Skandinavisk UFO Information. På tidspunkter har op imod 30% af alle observationer kunnet forklares som projektør- og laserlys. Projektørlys kan se højst besynderlige ud med mange lysende pletter, der farer rundt på himlen i forskellige mønstre og nogle gange „slukkes“ og „tændes“ med regelmæssige eller uregelmæssige mellemrum. Mange observatører oplever det, som om lysene befinder sig oven over eller inde i skyerne. Ligesom projektørlys kan se ud på mange måder, kan det også opleves på forskellige måder.

  Pjecen Når du ser et stjerneskud

I forbindelse med en observation fra Odder syd for Aarhus i december 1996 skrev observatoren: „...en rund tingest med omkring 8 vinduer, hvorfra lys syntes at udstråle. Genstanden syntes at rotere...“

Foruden at rotere, bevægede de 8 lys sig også samlet fra side til side. Observatøren oplevede det altså ikke blot som 8 enkelte lys, men som om lysene var vinduerne i den samme genstand! Og med denne opfattelse er tanken om noget mystisk - såsom et rumskib - nærliggende. Det er fejlfortolkninger som disse, der kan mystificere folk og nogle gange ligefrem gøre dem urolige.

Laserlys gør det muligt at lave ganske komplicerede lysformationer. Flere observatører har for eksempel berettet om grupper på op til 20 roterende lys. En observatør fra Nykøbing F. fortæller om, hvordan han en aften i april 1994 så 21 lys i en firkantformation:

Lysene „…drejede rundt om sig selv med en hastighed af ca. 5 sekunder pr. omdrejning. Selve lyset var hvidt og kunne ikke betegnes som kraftigt, nærmere lidt sløret.“

Observatøren troede, at lyset befandt sig i 50-100 meters afstand, men i virkeligheden var der tale om refleksioner helt oppe på skyerne.

Plaket fra Mifune sidste sang  

På Skandinavisk UFO Informations hjemmeside www.ufo.dk kan man læse mere om og indberette til foreningen, hvis man selv har iagttaget ufo-fænomener.


Dogmefilm i tv

I perioden 12.- 18. august viser DR2 de fire første såkaldte dogmefilm.

De danske film med baggrund i Dogme 95 har gået deres sejrsgang verden over, og DR2 går i løbet af ugen bag dogmebrødrenes arbejde. Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring nedfældede i 1995 deres manifest - et sæt regler for, hvordan der burde kunne skabes anderledes film.

Efter dogmemanifestet lod instruktørerne gode skuespillere spille ud fra gode manuskripter og med meget enkle tekniske hjælpemidler og uden ekstra lyssætning og tilførsel af andre rekvisitter end de tilstedeværende.

»Mifunes sidste sang« har undertitlen „Alle er fulde af løgn - nogle mere end andre“. DR2 benytter da også lejligheden til at vise, hvordan dogmebrødrene arbejder med hver sin film, og efterfølgende konfronteres med nogle af de tilfælde, hvor de har brudt deres eget „kyskhedsløfte“ ved optagelserne.

Korncirklen fra Mifunes sidste sang  
Skuespilleren Anders W. Berthelsen i en korncirkel i en af filmens centrale scener i slutningen af Søren Kragh-Jacobsens »Mifunes sidste sang«.
Foto: Nimbus Film
 
Filminstruktøren Søren Kragh-Jacobsen.
  Søren Kragh-Jacobsen

DR2 går i dogme-ugen bag instruktørernes arbejdsmetoder, men viser også i sin helhed Lars von Triers »Idioterne«, Thomas Vinterbergs »Festen«, Søren Kragh-Jacobsens »Mifunes sidste sang« og Kristian Levrings »The King is Alive«.

Se DR2's program for oplysninger om de enkelte udsendelsestidspunkter.

I en af de centrale scener i slutningen af Søren Kragh-Jacobsens »Mifunes sidste sang« optræder en korncirkel.

Filmen er for en stor dels vedkommende optaget på Lolland, og korncirklen er konstrueret af SUFOI's Ole Henningsen, Søllested, sammen med hans tidligere kollega Filip Steenholdt.

Søren Kragh-jacobsen og Ole Henningsen  
Søren Kragh-Jacobsen sammen med Ole Henningsen før optagelserne.
 
Dogme filmens logo
Korncirklen indgår endda i filmens dogme-logo.

På dette link kan man se teknikken i konstruktionen af korncirklen, der dukkede op i »Mifunes sidste sang«: Hvordan en korncirkel kan opstå!
Stjerneskiven fra Sangerhausen

En 31 cm stor bronzeskive på 2,1 kg er fundet sammen med andre bronzegenstande nær Sangerhausen i Nordtyskland. Skiven er ca. 3.600 år gammel og viser måske verdens ældste afbildning af stjernebilleder på himlen. Bronzeskiven blev udstillet på Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) i Nordtyskland i kun 2 uger i april 2002.

Forskere i gang med restaureringsarbejde og efterfølgende udstilling af den spændende bronzeskive.   Forskere i gang med restaureringsarbejde og efterfølgende udstilling af den spændende bronzeskive.
Forskere i gang med restaureringsarbejde og efterfølgende udstilling af den spændende bronzeskive.

den spændende bronzeskive  
Skiven blev fundet af lokale gravrøvere sent i 1990'erne og via mystiske kanaler og kontakter tilbudt arkæologerne ved forskellige museer. Den daterer sig til den tidlige bronzealder.

Forskerne er endnu ikke enige om, hvad figurerne af guldblik på bronzeskiven viser. Der er ingen tvivl om, at det drejer sig om himmellegemer og stjerner samt måske en båd, der sejler over firmamentet.

De viste himmellegemer er Solen eller Fuldmånen samt en halvmåne, hvortil kommer mere konkrete stjernebilleder, sandsynligvis bl.a. Plejaderne.

Det er disse afbildninger, der gør bronzeskiven så spændende for forskerne, fordi den dermed er den hidtil ældste aftegning af stjernekonstellationer.

Der forestår endnu et stort videnskabeligt arbejde med bronzeskiven og dens figurer og disses tolkninger. I støbeskeen er der publikationer, forskertræf samt udstillinger af skiven i de kommende år.

Læs mere på adressen: www.archlsa.de/sterne
Egyptiske stjerner på nettet

Verdens hidtil ældste stjernekort, et 3.500-årig egyptisk himmelbillede, som tilmed inkluderer en bestemt astronomisk begivenhed, kan ses på adressen: www.moses-egypt.net/STAR-MAP_s0

På disse internetsider er der gode muligheder for at følge den hede debat, der opstod, da den danske historieforsker Ove von Spaeth begyndte at udgive sin bogserie »Attentatet på Moses« med kontroversielle nyopdagelser om den historiske Moses.

Denne Moses-series seneste udgivelse »Den Forsvundne Tronarving« udkom i september 2001 (C.A. Reitzels Forlag). Og dens forgænger »Gåden om Faraos Datters Søn«, hvori en dansk udgave af en afhandling om stjernekortet er indlagt, blev refereret i UFO-Nyt nr. 1, 2001.

En del af de interessante spor, der fremkom undervejs i denne udforskning, skyldes forfatterens anvendelse af astronomisk datering ud fra de gamle kilders omtale af sjældne begivenheder på himlen. Astronomisk datering er blandt de mest præcise tidsbestemmelsesmetoder der kendes.

Ove von Spaeth fik applaus for sin nyorienterende forskning, men også prygl især fra visse instanser, hos hvem der åbenbart står megen prestige på spil - hvilket flere anmeldere netop også har iagttaget og påpeget. Anmeldelser og debat er lagt ud i det elektroniske forum på www.moses-egypt.net, hvor det løbende opdateres.

Afhandlingen med Ove von Spaeths pionerarbejde med dateringsanalyse af det gamle egyptiske stjernekort - fremstillet af Egyptens geniale storvesir Senmut 1500 f.Kr. - blev internationalt publiceret i »Centaurus Magazine of The History of Mathematics, Science, and Technology« (42;3, 2000, pp.159-179). Også de overraskende resultater herfra har medført en del ris fra visse forskergrupper. Men især anerkendelser fra mange andre, fx den førende ekspert i historisk astronomi, professor Owen Gingerich fra den berømte Harvard-Smithsonian Institution, Massachusetts. Desuden benyttes Ove von Spaeth som referee/review'er hos verdens største og ældste internationale videnskabshistoriske tidsskrift »Isis Journal of the History of Science«. De omtalte brydninger og undertiden stærke reaktioner imod det nye er nu fremlagt på web sitets STAR-MAP-sider.Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted