logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2002 > UFO-Mail nr. 2

UFO-Mail nr. 2
15. maj 2002


Observationer

De flyvende trekanter
vender tilbage

Flyvende trekanter og mystiske kugler holder de belgiske ufologer beskæftiget.

Ufoer over Belgien
I december 2001 dukkede der igen adskillige ufoer - også de berømte flyvende trekanter - op over Belgien, fortalte de store aviser og tv-stationer.

Flyvende trekant  
En ung mand tog dette ufofoto i april 1990 under den belgiske ufobølge.
Foto: G. Mossay/SOFAM
 

Den 6. december så en politibetjent i Blommes-området i Mouscron ved den sydvestlige grænse til Frankrig to trekanter med blåt lys. Det samme skete den 9. december i samme område. I rapporten står, at betjenten så de identiske fænomener i samme område, som 1989 bølgerne fandt sted.

Tidligt om morgenen den 15. december så en kvinde i en by i Mont-a-leux området „en imponerende masse“, der fløj over gaden og forsvandt i det fjerne.

I øjeblikket undersøger den største belgiske ufoorganisation, SOBEPS, Société Belge d'Etude des Phénomênes Spatiaux, et videobånd med 12 mystiske ildkugler filmet over Chaumont-Gistoux i august 2001.

SOBEPS' videokonsulent Patrick Ferryn fortæller:

„Man kan meget tydelig se mindst otte ildkugler, som lyser meget kraftigt med en dæmpet orange farve mod den klare blå himmel. De bevæger sig langsomt, først med retning mod et punkt højt på himlen, så stopper de, hvorefter de pludseligt forsvinder.“


De flyvende trekanters historie
Mellem november 1989 og marts 1990 registrerede de belgiske myndigheder over 2.500 rapporter om ufoer i luftrummet over Belgien, bl.a. de nu berømte flyvende trekanter.

Bølgen begyndte den 29. november 1989 med observationen af et trekantet fartøj set af utallige mennesker, inklusive flere politifolk. Bølgens klimaks fandt sted om natten den 30.-31. marts 1990, da man på radar kunne bekræfte, at der var et uidentificeret objekt i luften. To F-16 jagere blev sendt op efter radarmålet. Det siges, at en af jagerne låste sin radar på objektet, som meget hurtigt fløj bort.

I begyndelsen bekræftede det belgiske militær observationerne og indrømmede, at man ikke var i stand til at identificere objekterne. Senere foreslog skeptikere, blandt andre den belgiske forsvarsminister, at F-16 jageren havde forfulgt den anden jager samt „radar-engle“ (falske radar-ekkoer forårsaget af atmosfæriske forhold), mens mindst én af de observationer, der blev gjort af politifolk i november, var planeten Venus.

Det trekantede fartøj kan også have været et lille luftskib. En af observatørerne havde set „propeller“ og hørt en lyd som fra en ventilator. Rent faktisk handlede kun et mindretal af observationerne om trekanter. Dem er der fortsat ikke fundet en forklaring på, så de flyvende trekanter er blevet en del af ufolegenden.


Kilde: Fortean Times nr. 157/-for

Ufo-bølger
Der har været mange ufobølger i tidens løb. Her skal blot nævnes nogle få:
1896-97
„Luftskibe“ i USA, Canada og Sibirien
1933-34
„Spøgelsesfly“ i Skandinavien
1944-45
„Foo-Fighters“ i Europa og over Stillehavet
1946
„Spøgelsesraketter“ i Skandinavien
1947
„Flyvende tallerkener“ i USA
1952
Ufoer i Nordamerika
1954
Ufoer i Frankrig, Italien og Sydamerika
1957
Ufoer i USA og Sydamerika
1978
Ufoer i Italien og Australien
1981
Ufoer i Sydamerika og Norge
1989-91
Ufoer i Belgien
1991
Mange ufoer videofilmet i Mexico

Antallet af rapporter afhænger bl.a. af, hvor meget pressen fortæller om observationerne, og hvor mange ufointeresserede der bor i det pågældende område. Jo mere pressen informerer om observationerne (måske fordi aktive rapportoptagere efterlyser vidner), jo flere mennesker vil også kigge opmærksomt på himlen. Og så øges chancen for, at flere ser usædvanlige himmelfænomener.

Kim Møller Hansen
Tro og viden

Et lys i mørket?

Er der en sammenhæng mellem uddannelse og troen på det overnaturlige? Astronomiprofessor Carl Sagan skrev i 1995 i bogen »The Demon-Haunted World«, at „videnskaben er et lys i mørket“. Kun sund, videnskabelig uddannelse kan bekæmpe mørkets dæmoner: pseudovidenskab og overtro.

Carl Sagan fik følgeskab af kolleger, som på grundlag af store undersøgelser konkluderede, at mennesker med ingen eller lav uddannelse var mere tilbøjelige til at acceptere emner fra overtroens verden.

Nye undersøgelser tyder imidlertid på, at mere uddannelse alligevel ikke vaccinerer mod overtro! Manden bag undersøgelserne er Erich Goode, professor emiritus ved State University of New York.


Religiøsitet og det overnaturlige
I en Gallup-undersøgelse fik et bredt udsnit af den amerikanske befolkning stillet spørgsmålet:

„Er du enig i, at Gud skabte mennesket, nogenlunde som det ser ud i dag på én gang for ca. 10.000 år siden?“

Flertallet (58%) af de adspurgte uden high school uddannelse svarede „ja“. Ja-procenten faldt markant med højere uddannelse.

Sammenhængen mellem uddannelse og troen på Himmel og Helvede som fysisk eksisterende steder samt troen på Engle og Djævle som faktisk eksisterende væsner følger nøjagtig samme mønster:

Jo mere uddannelse man har, jo mindre er man tilbøjelig til at tro på religiøse fænomener, som videnskaben kategorisk siger er ikke-eksisterende.


Ufoer er virkelige
I modsætning til troen på religiøse fænomener er troen på, at ufoer er virkelige, fuldstændig uafhængig af uddannelsesniveau.

I en undersøgelse betalt af tidsskriftet »Newsweek« og udført af Princeton Survey Research Associates blev folk bl.a. spurgt, om de mente, at ufoer var fremmede rumskibe. Ja-svar procenten var den samme uanset uddannelsesniveau!

Samme resultat nåede en anden undersøgelse frem til, da folk blev stillet spørgsmålet: „Tror du personligt, at ufoer eksisterer?“

Altså: Uddannelsesniveauet har ingen indflydelse på, om man tror på ufoer eller ej!


Er ufo-interesserede dummere end andre?
Professor Erich Goode har gennemført en mini-undersøgelse blandt studerende på et universitet i de nordamerikanske øststater. Han ville undersøge, om mennesker, der tror på overnaturlige emner, er lige så gode til at ræsonnere logisk og videnskabeligt og besidder samme almenviden, som folk, der afviser overnaturlige emner.

Det viste sig, at folk, der tror på Himmel & Helvede og Djævle & Engle som realiteter, samt troede på, at Jorden blev skabt af Gud på seks dage for mindre end 10.000 år siden, er dårligere til at ræsonnere videnskabeligt og har ringere viden om videnskabens resultater og dens måde at arbejde på.

Det var straks noget anderledes med de studerende, hvis tro på det overnaturlige ikke udsprang af en religiøs tro. Fx viste det sig, at de studerende, som mente, at ufoer eksisterer, har mindst lige så stor almenviden, kunne ræsonnere lige så logisk og har lige så stor videnskabelig viden som studerende, der afviser ufoernes eksistens!


Det overnaturlige skal tages alvorligt
Franske undersøgelser fra 2000 viser, at når mennesker, som tror på talmagi, astrologi, psykokinese, pyramidenergi o.lign., selv deltager i eksperimenter, som viser, at det pågældende fænomen ikke eksisterer, eller beviser, hvor let man kan svindle med fænomenet - så får de større „jordforbindelse“ og bliver mindre tilbøjelige til at tro på pseudovidenskabelige påstande.

Mange undervisere på gymnasialt niveau og længerevarende uddannelser har ikke hidtil opfattet pseudovidenskabelige påstande og det overnaturlige som en trussel for videnskaben. Erich Goode mener, at det er på tide, at folk med en akademisk udannelse tager troen på overnaturlige fænomener alvorligt og konfronterer den med videnskabelige facts og metoder.


Kilde: Skeptical Inquirer januar/februar 2002


Blackbird SR-71 får fyldt brændstof på af en KC-135 Tanker
Blackbird SR-71 får fyldt brændstof på af en KC-135 Tanker.
Foto: NASA

Troen på ufoer

I 1997 stillede Skandinavisk UFO Information disse tre spørgsmål til et udvalg af den danske befolkning:

1)  Tror du, at der findes ufoer?
2)  Hvad forstår du ved ordet "ufo"?
3)  Har du nogensinde selv set en ufo?

Næsten halvdelen (46%) af den danske befolkning tror, at ufoer eksisterer. De fleste danskere tænker på rumskibe og fremmede intelligensvæsner, når de hører ordet „ufo“. Omkring 12% af danskerne mener, at de har set en ufo.

I USA bliver borgerne jævnligt spurgt om, hvad de tror om ufoer. I 1997 fortalte en undersøgelse foretaget af tv-selskabet CNN og tidsskriftet »Time«, hvor stor en procentdel af den amerikanske befolkning, der tror på følgende:

• Myndighederne skjuler oplysninger om liv i det ydre rum: 80%
• Fremmede væsner har kontaktet mennesker: 64%
• Mennesker er blevet bortført af fremmede væsner: 50%
• En ufo styrtede ned i Roswell i 1947: 66%
• Fremmede væsner har kontaktet den amerikanske regering: 37%

Man kan undre sig over, hvorfor så mange amerikanere tror, at myndighederne skjuler oplysninger om liv i det ydre rum.

Der er ingen sikker forklaring på denne stærke tro på en sammensværgelse, men nogle mener, at borgerne i USA har mistet tilliden til myndighederne. De har alt for ofte oplevet, at myndighederne har løjet for dem. Fx indrømmede CIA i august 1997 (se fx UFO-Nyt nr. 1/98 »Store løgne og små, grønne mænd«), at det amerikanske militær i 1950'erne og 1960'erne havde løjet om, hvad der fløj rundt i himmelrummet over USA. Mange borgere fortalte dengang, at de havde set mystiske objekter højt oppe på himlen. Men militæret bortforklarede observationerne ved at sige, at folk bare havde set „usædvanlige skyer“ o.lign.

CIA indrømmer desuden, at de mange observatører ikke havde en livlig fantasi. De så faktisk glimt af spionflyene U-2 og Blackbird, der blev prøvefløjet ved hemmelige baser i bl.a. Californien og Nevada. Flyene skulle bruges til at overflyve Sovjetunionen og fotografere flyve- og raketbaser. Det amerikanske militær forsøgte at bevare hemmeligheden om spionflyene ved at lyve for de amerikanske borgere.

U-2 spionfly
U-2 spionfly.
Foto: USAF
Ufoer i Italien

- 100 observationer på tre måneder

Italien Center for UFO Studies (CISU) har i årets første tre måneder allerede passeret 100 observationsberetninger, der fordeler sig sådan:

januar: 41
februar: 16
marts: 44

I marts drejer over halvdelen af indberetningerne sig om en ildkugle set den 19. marts i store dele af Italien.

De fleste (60%) af observationerne er gjort i Norditalien.

Blandt de 100 observationer var der:

13 dagslysobservationer

5 nærobservationer

1 observation med ufonauter

2 sager med fotos

2 sager med videooptagelser

5 observationer med fysiske påvirkninger af omgivelserne.

Kilde: Italian UFO Newsflash No. 351/-kmh
Aftenhimlen

På aftenhimlen kan man også i maj opleve flere af vore planeter samlet.

Hvis man kigger på den vestlige himmel ved godt 22-tiden i tiden omkring 14. maj vil man have det meget tynde segl af nymånen lavt over horisonten i vestnordvestlig retning.

Meget tæt på Månen ses planeterne Mars og Venus, og i en skrå linie opefter i retning mod vest ses Jupiter, der står øverst og lyser klart på vesthimlen. Planeten Saturn ses også lavt på vesthimlen, men forsvinder under horisonten før de øvrige.

Venus er det klareste objekt på himlen efter Solen og Månen, medens Mars i øjeblikket har tabt en hel del af sin lysstyrke.

Den 16. maj ses Månen og Jupiter tæt på hinanden.
UFO-lufthavn i sigte?

Det er ikke første gang, man hører om ideen fra initiativrige borgere rundt om på kloden, men nu vil borgmesteren i den brasilianske by Bocaiuva du Sul, Elcio Berti, bygge en lufthavn for ufoer.

Borgmesteren er en herre med masser af ideer. I 1998 var det hans opfattelse, at den var så gal med befolkningstilvæksten, at han ville forbyde salg af præventive midler i byen. I stedet ville han så uddele gratis Viagra, hvilket dog af lægelige årsager ikke blev til noget.

Han har også af helbredsgrunde på et tidspunkt været ude med et forbud mod salg af tobak.

Nu er han iflg. netavisen Tudo Parana igen ude med utraditionelle forslag:
Han vil nemlig bygge verdens første officielle ufo-lufthavn lige uden for byen.
- Vi er åbne for alt og ønsker at byde alle væsener fra hele Universet velkommen her hos os, siger borgmester Elcio Berti.

Så langt gik man dog ikke i Farum!
Foto af lysfænomen ved Maribo

SUFOI - Skandinavisk UFO Information modtager ofte billeder til nærmere undersøgelse.

Måske har man observeret et fænomen på himlen og fotograferet det, eller man har efter fremkaldelse af en film opdaget noget mystisk på et af billederne.

SUFOIs fotoekspert har i øjeblikket et sådant foto til bedømmelse.

Det er taget fra en bådebro ved en lille ø i Maribo Søndersø på Lolland den 2. september 2000 først på aftenen.

Fotografen bemærkede intet under fotograferingen med sit digitalkamera, men lavt på himlen ses et lille lys, hvis oprindelse endnu ikke er forklaret.

Læsere af UFO-mail vil blive holdt orienteret om sagens forløb, og fotoet vil blive offentliggjort i UFO-Nyt, når undersøgelsen er afsluttet.

Ligger du selv - eller andre du kender - inde med fotos, der tilsyneladende viser mærkelige ting på himlen, så kontakt Skandinavisk UFO Information - SUFOI.
Kort fortalt

Brugt isenkram til salg
James Hughes fra Port St. John, Florida, har sat en annonce i avisen Florida Today. I annoncen udbyder han et stykke fra en ægte ufo til salg for sølle 10 millioner dollars (ca. 80 mio. kr.).

Hughes påstår, at en af hans venner var i New Jersey for omkring 45 år siden, da et cigarformet fartøj tabte genstanden nær ham. En påstået undersøgelse på et universitet skal efter sigende have identificeret den usædvanlige metallegering, selv om de, der har set genstanden, beskriver den som en „stenklump“. Da sagen blev kendt i pressen, var det højeste bud på isenkrammet 7,5 millioner dollars!

Kilde: Fortean Times no. 157/-for


Malaysisk ufo-bølge
Inden for den psykosociale gren af ufologien sætter man ufobølger i forbindelse med tidens sociale og kulturelle omvæltninger. I det seneste år er har der fundet meget store sociale og økonomiske forandringer sted i Malaysia. Forandringerne er meget større end dem, en europæer oplever i løbet af hele sit liv. Om der er en sammenhæng eller ej, så skete der faktisk en fordobling af ufoobservationerne fra 2000 til 2001 i Malaysia.

Ahmad Jamaludin fra det malaysiske center for ufoforskning har modtaget rapporter om en flyvende diskos over byen Kota Kinabalu i den nordøstlige del af Sabah-området. En anden blålig ufo blev set i samme område. En dramatisk bortførelse, der varede i 11 dage, fandt også sted i Sabah-området. Den bortførte mand har tidligere fortalt om et møde med væsen, hvis hoved var kvadratisk. Væsnet forsøgte at „bortføre“ ham.

I maj 2001 undersøgte Ahmad en påstået landing ved Baling i det østlige Kadah.
En større flåde af ufoer, som blev set af utallige mennesker over Petaling Jaya i februar, blev senere identificeret til at være lykkebringende papirlamper opsendt i forbindelse med, at man fejrede Chap Goh Meh.

Ahmad mener, at der er en forbindelse mellem den geofysiske aktivitet og ufoer:

„Kræfter udsendt af objekter i rummet får Jordens forkastninger til at røre på sig og forårsage jordskælv. De virker samtidig som fyrtårne for ufoerne, så de kan finde Jorden.“

Ahmad har optegnet en 10 års cyklus over malaysiske ufobølger og forventer at se endnu en omkring år 2009.

Kilde: Malaysian Star 7. januar 2002/-for


Tysk masseobservation
Mystiske lys på nattehimlen over det sydlige Tyskland den 9. april 2002 gav anledning til mange beretninger om ufoer. „Synderen“ var en meteorit, som slog ned i en køkkenhave i Friesing i Bayern. Her fandt en husmor en lille meteorit i bunden af et krater på en meter i diameter. Kvinden var i færd med at lægge datteren i seng, da hun så nogle kraftige blink udenfor og hørte larm.

Geologer på Geologisk Institut i München mener, at stenmeteoritten har vejet omkring 100 kg, før den ramte Jordens atmosfære. Meteoritten er på størrelse med en tennisbold og kan lige ligge i en hånd. Den undersøges nu på Geologisk Institut.

Den heldige finder af meteoritten bragte den sortsvedne sten til det lokale politi i håb om, at hun kunne få erstatning for skaderne i køkkenhaven. Forsikringsselskabet har meddelt hende, at hun ikke får dækket skaderne, men kan forvente en god findeløn fra Geologisk Institut.

Politiet i Bayern og Østrig blev på nedslagstidspunktet kimet ned af folk, som havde set det flotte himmelfænomen, der oplyste himlen „som i dagslys“ og afgav en høj buldren. Indenrigsministeren i Bayern oplyste til pressen, at hundredvis af bekymrede borgere havde ringet for at rapportere om ufoer, der udsendte en serie kraftige blink, ligesom lyn.

Kilde:The Black Vault/-kmhSynes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted