logo
Danmarks UFO Forening 

Beretninger

Observatørerne fortæller:

5370 Mesinge - 3. april 2020
Min Kæreste kalder på mig, fordi hun står og kigger ud på et mærkeligt lys, der hænger meget lavt i horisonten ca. mod nord.
Jeg går ud på vejen foran huset og kigger i retning mod det svævende og lysende objekt, der nærmest ser ud som om, det står stille. Det flimrende, men alligevel tydelige orangehvide, (rødlige lys), er for lavt til at være en flyvemaskine eller en helikopter, eller en stjerne for den sags skyld, og vi ved, hvad vi snakker om, fordi vi bor herude på landet, hvor der er meget mørkt, og vi er vant til tydeligt, at se stjerner, meteorer og flyvere selvfølgelig, og dette var ingen af delene og ikke noget vi har observeret før.
Mens jeg er gået tilbage til huset, og vi står og observerer lyset gennem vinduet, fader det og forsvinder, på ca. to sekunder og er ikke længere at se på himlen mod nord, hvor der nu kun er sort himmel.

SUFOI's kommentar: Observationen skyldes sandsynligvis Venus, som på tidspunktet for observationen befandt sig ganske lavt på himlen mod nordvest (Azimut 311 grader og 2 gr. over horisonten). Venus gik ned ca. 00.40 set fra Fyn. Den orangehvide, rødlige farve skyldes, at lyset brydes i jordens atmosfære.


5370 Mesinge - 4. april 2020
Er ude i forhaven, foran mit hus (frit udsyn) og ser et lysende objekt lavt over jorden ca. nordlig retning.
Lyset fra objektet stiger og falder i styrke, og mens jeg står og betragter det meget intenst, kan jeg se, at det indimellem ændrer højde og retning. Samtidig er der med nogle minutters mellemrum, nogle lysglimt, der oplyser jorden (som en blitz). Fra ca. kl. 00.35 til 00.50, „fader“ lyset langsomt ud, for til sidst helt at forsvinde.

SUFOI's kommentar: Observationen skyldes sandsynligvis Venus, som på tidspunktet for observationen befandt sig ganske lavt på himlen mod nordvest (Azimut 311 grader og 2 gr. over horisonten). Venus gik ned ca. 00.40 set fra Fyn. Den orangehvide, rødlige farve skyldes, at lyset brydes i jordens atmosfære.


6200 Aabenraa - 4. april 2020
I morges omkring klokken 04.00 observerede jeg et interessant fænomen.
Meget intens bevægelse af flyvende genstande. Jeg kunne tælle ca. 50 enheder.
Der var en følelse af, at de alle fløj fra et bestemt sted. Først fløj 2 genstande ud som førende. Længere langs den samme bane fløj en genstand. Den ene efter den anden, næsten ens afstand fra hinanden. Denne bevægelse blev observeret ikke langt fra Ursa Major.
Jeg kan ikke sige mere præcist.... Hvad kunne det være ??? Måske ved nogen?????


8382 Hinnerup - 6. april 2020
Var ude og ryge inden jeg skulle på arbejde. Da der kommer 3 hvide lys i trekant formation samt et lys et stykke ved siden af ud af ingenting. De glider langsomt og lydløst hen over himmelen, med samme afstand til hinanden, og efter ca. 15 sekunder er de væk.


2400 København NV - 6. april 2020
Jeg har set mere nattehimmel end de fleste bymennesker, men har derudover ingen særlige kvalifikationer til at vurdere min observation. Alle de her omtalte „objekter“ fremstod som permanent lysende, hvide prikker med konstant størrelse - de lignede stjerner eller satellitter, men antallet og særligt bevægelsen, som de to forreste udførte, mindede ikke om noget, jeg har set satellitter gøre før.
Klokken 04:50 bemærkede jeg på en skyfri himmel tre lysende objekter (A, B, C) bevæge sig over himlen. A og B fløj en smule forskudt ved siden ad hinanden og ikke med samme hastighed - det ene trak på et tidspunkt fra det andet. Bagved fløj et tredje objekt, C, således at de dannede en V-formation med et „ben“ længere end det andet. Jeg husker A og B som værende større og mere lysende end de følgende 20+ objekter. Afstanden mellem A, B og C kunne jeg ikke anslå, men det forekom mig, at piloter i en sådan formation nok ville kune se hinandens fartøjer.
Derpå fulgte en række af enkelte objekter, der fulgte samme bane som C med regelmæssig afstand og hastighed. Disse fløj med ca. en halv himmels afstand, således at der var ca. to synlige for mig ad gangen. På tværs af objekternes primære vest-øst bane var der 3-4 andre, der krydsede i forskellige retninger og afstande fra mit observationspunkt i det tidsrum fra 04:50-05:15, hvori jeg betragtede fænomenet. De krydsende objekter havde anden størrelse og lysstyrke og var sværere at følge med øjet. De så ud til at komme til syne og „forsvinde“ igen efter 30-90 sekunder, men på den mørke del af himlen. Trafikken var tættest i de første fem minutter fra 04:50-04:55, hvor ca. 20 objekter passerede. Derefter var der en pause, hvorpå der igen fulgte en række af 5-6 enkelte objekter i samme bane. Jeg talte i alt ca. 26 flyvende objekter.
Objekterne kom til syne et stykke til venstre for Karlsvognen og Ursa Major, da denne stod over hustagene. Da det var tæt på solopgang, forsvandt de i lyset, da de nærmede sig horisonten mod øst. Det samme gjorde sig gældende på modsatte side af himlen, hvor de pludselig kom til syne fra vest.
Ud over „kapløbet“ mellem de to forreste objekter så jeg ingen tegn på interaktion mellem dem, og alle undtaget A og B bevægede sig i lige baner uden afvigelse. Det var ikke muligt for mig at bedømme, hvor højt eller hurtigt de fløj. Farten forekom ikke overnaturlig; det har ca. taget dem 45-60 sekunder at gennemflyve den del af himlen, som jeg kunne se, dvs. ca. som satellitter eller rutefly ved max. højde.
I samme tidsrum så jeg både et stjerneskud og en flyvemaskine på himlen, og objekterne adskilte sig tydeligt fra disse.


5900Rudkøbing - 8. april 2020
Kommer kørende mod Rudkøbing, da jeg tilfældigt ser et grønt lys med rødt i enden. Det fløj frem og tilbage, og så stod det stille.
Jeg så det i ca. 2 minutter, så må jeg køre. Var ca. lidt længere nede end et fly.
Fik taget et foto. Kun det grønne ses klart. Stod stille ind imellem.


5500 Middelfart - 17. april 2020
Der ses et flyvende objekt med svagt hvidt lys fra øst mod vest.
Det ligner i første omgang en satellit, men dette er det ikke, da den har et svagt hvidt lys og forsvinder i himmelrummet mod vest med et kraftigt hvidt lys, der ses forinden flere små svage lys i flere forskellige retninger, ca. 5 foruden den med det kraftige lys.


4791 Borre - 17. april 2020
Min datter kalder mig op fra sofaen, da hun kan se lys på himlen. Jeg ser tre lysprikker, som i lige linie glider i østlig retning.
Bag en stor trækrone kunne vi se flere lys, som i lige linje kom fra vest mod øst. 30-50 lys gled stille forbi i denne linhjeformation, enkelte overhalede de andre. Samtidig kom en række lys fra sydlig retning og krydsede de andres bane.
Vi ser mange fly og andet lysstøj, men aldrig noget lignende dette, vi begge så i aftes. Vil meget gerne kontaktes, hvis I har forklaring på vores oplevelse.


2650 Hvidovre og 5000 Odense C - 18. april 2020
Fra vest til øst med udsyn mod syd, kom disse lys hen over himlen.
Det ligner en ordnet satelitadfærd, men der var 30, 40, måske flere af dem.
Måske var det Elon Musk starlink satelitter, men ved ikke. Set fra Hvidovre og Odense samtidig.


2860 Søborg - 18. april 2020
Da vi træder ud, ser vi 7 satellit prikker bevæge sig.
Under vores tur dukker yderlig 3 prikker frem. De forsvinder alle i ca. 75 graders højde i retning 120.
Årsag til valg af satellit og ikke ufo er konstant afstand mellem objekter, vinkelhastigheden og retlinjet bevægelse.


2100 København Ø - 18. april 2020
Jeg så en lang række af, hvad der lignede relativt hurtigtflyvende satellitter i en lang perlerække efter hinanden. De fløj med lidt uens mellemrum, i samme retning og med samme hastighed.
Hele tiden med 2-5 synlige inden de forsvand bag skyer mod sydvest.
Jeg kan her på siden læse mig til, at der nok har været tale om Starlink-satelitter (http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2020/um20-302.php#a). Tak for afklaringen:-)


7320 Brande - 18. april 2020
Ca. 20 stjerner line fløj hurtigt over himmelen som perler på en snor.


2860 Søborg - 18. april 2020
Jeg gik lige ud af døren 2 gange mere, og begge gange kom der en enkelt mere.
Lysstyrken på de 12 objekter var den sammen. Øjensynlig ingen rotation, derfor ikke vragdele.


2630 Tåstrup - 18. april 2020
Mit øje fanger et lys, der bevæger sig på den sydlige himmel. Straks følger nye lys efter.
Nu er en kolonne på ca. 10-15 objekter med næsten samme afstand til hinanden flyvende i østlig retning.
De sidste 3 objekter ligger under flyvelinjen og holder ikke samme afstand, men synes at sætte farten op for at nå op til de øvrige. Højt flyvende.


2630 Tåstrup - 19. april 2020
Søndag samme observation som lørdag aften. Lang kæde af lys mindst 30 objekter.
Andre har rundt i landet gjort samme observation. Mysteriet synes opklaret.
Det skulle være små mini satellitter som Elon Musk har opsendt til brug for fremtidens internet. Lidt øv. Det var et fantastisk syn!!


3400 Hillerød - 19. april 2020
Jeg så over 20 stk., der flyv lige ud, og nogen fløj lidt hurtigere. De flyver højt lige som satillitter, når man ser dem flyve forbi, men 20 stk. efter hinanden har jeg ikke set før. Det er derfor jeg skriver.


6660 Lintrup - 19. april 2020
Så sammen med min søn først et lysende himmellegeme, som bevægede sig hurtigere end et fly, men noget langsommere end et stjerneskud.
Så så vi 4 yderligere følge efter. De bevægede sig alle 5 i samme retning over himlen i let rystende baner. Kort efter følget endnu et.
Alle 6 objekter mistede deres lysstyrke efter at have bevæget sig tydeligt over himlen fra sv mod sø anslået 50 grader over horisonten i mindst 2 min.


5800 Nyborg - 20. april 2020
Jeg har lige været ude at gå en tur, da jeg kigger op, ser jeg det, som ligner en satellit, da jeg er amatørastronom gennem 30 år, ser jeg intet mærkeligt i det.
I det samme ser jeg en mere lige efter og der efter igen en. Så opdagede jeg, der var mange bag ved de første ca. 15 til 17 i alt.
De fløj alle lidt forskudt af hinanden.


4900 Nakskov - 20. april 2020
Min kone og jeg gik aftentur, og observerede indtil flere små runde lysende genstande, både enkeltvis og sågar flere parvis med en vis afstand i mellem. Ingen blink fra disse objekter og en forholds hurtigere fart end de få fly, vi i samme tidsrum så passere over Nakskov.
Vi så vel en 3 fly i alt, som tydeligt blinkede, og som også fremgik af Flightradar24.com.
De mange objekter krydsede himlen fra alle vinkler stort set. Langt de fleste var enkeltevise, men flere var 2, der flugtes ad med behøring afstand, og enkelt gang så vi et par objekter og så et 3 objekt på afstand af „parret“. - alle 3 i ca. samme hastighed. Ingen umiddelbare farver at observere. Ingen lyd.


9990 Skagen - 20. april 2020
Objekt bevægede sig i jævn fart, startede som en ildkugle, der langsomt aftog i størrelse til ca. ⅓ af den oprindelige, rød i periferi orangegul centralt.


8270 Højbjerg - 24. april 2020
Så, hvad jeg troede var et stjerneskud, men gik så over og lignede en satellit. Dog svagere i lys.
Den dukkede op fra vest til venstre for Venus og forsvandt i modsatte retning.
Den begyndte at zagge ca. 90 grader over mit hoved. Skiftede retning som den søgte efter noget. Speeder op mod øst og zig zaggede lidt inden den forsvandt i horisonten.
Varighed ca. 4-4 sekunder. Intet fly eller satellit ville kunne skifte retning og flyve så hurtigt efter min egen mening.


8570 Trustrup - 28. april 2020
3 fotos af 2 rækker lysende pletter, som flytter sig individuelt i observationsperioden på 6 sekunder.


5000 Odense C - 4. maj 2020
Jeg ser 3 hvide/lysende punkter på en linje flyve meget hurtigt. Der er ingen blink, og det er ikke stjerneskud, som jeg kender det.


4654 Faxe Ladeplads - 19. maj 2020
Umiddelbart lys som fly på indflyvning, men langsomt og helt lydløst.
Forsvandt mod nord, ret lavt, som anført ca. 45 grader over horisonter. Vi tænkte satellit, men banen meget nærmere jorden i forhold til dem, vi af og til ser.


4760 Vordingborg - 21. maj 2020
I aftes 21/5-20 kl. 22.15 observeredes en meget klar „stor stjerne“.
Jeg bor på Ore strand ca. 2 km. vest for Vordingborg. Observationen startede kl. ca 22.10, hvor objektet kom til syne på nattehimlen mod vest (altså i retning fra Sydl. Langelandsbælt og Smålandshavet og bevægede sig i ret østlig retning. Objektet var klart synligt ca. 10/12 min., og antages en hastighed som var noget hurtigere end en flyvemaskine. Højden kunne godt ligne samme højde som en passagermaskine, men der var 100% INGEN MOTORSTØJ(VINDSTILLE) OG INGEN RØDE/GRØNNE NAVILYS OG HELLER INGEN HVID BLINKFYR. Objektet var lige klart forfra/fra siden og bagfra.
Det var HELT SIKKERT ikke en flyvemaskine. Men hvad kan det så være???
Flere personer har observeret objektet de sidste par aftener samme tidspunkt/samme rute etc.


5935 Bagenkop - 4. juni 2020
Jeg kommer kørende - det går en smule op ad bakke, og der er 2 skarpe sving. Over mig ud for bilens forrude ser jeg, at der er et fly på vej.
Jeg tænker, at det var helt utrolig så lavt, det flyver, og hvor mon det skal til at lande. Så er det som om, det løfter sig en smule højere op, som det kommer om på siden af bilen, og jeg kan slet ikke få det til at passe med, at det skulle være et fly - der er ingen vinger, ingen hale, ingen vinduer eller optrukne hjul ... desuden er materialet helt mat og formen ligesom en „kegle“ eller en flade med lang næse. ... tænker på, hvad dælen det så er.... den er alt for stor til at kunne være en drone. (Det virker som om, min bil kunne være i den 10 x .... nå men vejen svinger, og jeg er tæt på at køre ind i en modkørende, da jeg når hovedvejen og drejer mod syd.
Fra mit sidevindue ser jeg „fartøjet“ forsvinde med stor hastighed - og uden en lyd. Mod øst. Bagfra ser det ud som om, at det er en hel rund form, der er lysende indefra i centrum fordelt jævnt på bagsiden. Det hele tog omkring højest 1 min.


9560 Hadsund - 7. juni 2020
Så i nat, det der muligvis kan betegnes som en asteroide brænde op i atmosfæren.


2730 Herlev - 23. juni 2020
Oplevede et underligt lys på himlet. Den bevægede sig i forskellige retninger på himlen, var meget klar i en varm, nærmest glødende, farve. Pludselig forsvandt det. Har billeder.


8800 Viborg - 28. juni 2020
Kigger ud af mit vindue og ser så denne meget røde cirkel, og det er ikke Venus eller Mars, for det var cirklen for stor til, og den bevægede sig fra side til side, og lyset blev svager og skarpere, og det forsvandt meget hurtigt i øst.
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted