logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > UFO-observationer > Vigtig pressemeddelelse!

Vigtig pressemeddelelse!

Pressemeddelelse fra Stanford University

Stanford, Californien, 29. juni 1998 - I den første uafhængige undersøgelse af ufo-fænomenet siden 1970 konkluderer et panel af naturvidenskabsmænd, at nogle observationer er ledsaget af fysiske beviser, som er værd at undersøge videnskabeligt. Panelet mener dog ikke, at noget som helst peger på, at de kendte fysiske love bliver brudt, eller at ikke-jordisk intelligens er involveret.

Undersøgelsen blev iværksat og ledet af Peter Sturrock, professor i anvendt fysik ved Stanford University, og støttet af Society for Scientific Exploration, der er et forum for udforskningen af uforklarlige fænomener. Det internationale panel bestod af ni naturvidenskabsmænd. Otte ufologer præsenterede deres bedste data for det videnskabelige panel.

Selv om ufo-rapporterne har mere end 50 år på bagen, tyder ingen af de indsamlede data på, at det drejer sig om enten ukendte fysiske processer eller om ikke-jordiske teknologier. Men der er et tilstrækkeligt antal fascinerende og uforklarlige observationer, konkluderer panelet.

„Det kan være værdifuldt at foretage en omhyggelig undersøgelse af ufo-rapporterne for på den måde at få informationer om usædvanlige fænomener, som i øjeblikket er ukendte for videnskaben“. For at være troværdige over for den videnskabelige verden, „må sådanne undersøgelser foregå objektivt og med vilje til at undersøge mod-hypoteser“, slås det fast.

Denne konklusion er meget forskellig fra den, som dr. Edward U. Condon, leder af Colorado Projektet, kom med i sin rapport i 1968. Han konkluderede, at „det ikke kunne svare sig at foretage yderligere undersøgelser af ufoer, da videnskaben ikke ville få noget ud af det“.

Konklusionen svarer dog godt til den, som American Institute of Aeronautics and Astronautics kom frem til to år senere. Den såkaldte Kuettner Rapport konkluderede, at „en fortsat undersøgelse på et moderat niveau vil have betydning, hvis de indsamlede data bliver behandlet objektivt og på et forholdsvis højt videnskabeligt niveau“.

I den seneste undersøgelse fokuserer det videnskabelige panel på de tilfælde, hvor der foreligger en form for fysisk bevis herunder fotos, radar-registreringer, påvirkning af biler, påvirkning af flyudstyr, tyngdekraftsmæssige påvirkninger, spor på jorden, beskadigelse af vegetation, fysiologiske effekter på vidner samt genstande. Særlig interesse har rapporter om ufoer, der har påvirket observatørens helbred. Nogle observatører har fået strålingsskader. Disse rapporter får panelet til at opfordre det medicinske samfund til at være opmærksom på den mulige, helbredsmæssige risiko.

Det videnskabelige panel mener, at nogle af de rapporterede tilfælde drejer sig om ganske almindelige, naturlige fænomener, såsom elektrisk aktivitet i forbindelse med tordenvejr eller radarekkoer som følge af ekstraordinær afbøjning af radarsignalet. Panelet mener dog også, at nogle af fænomenerne forbundne med ufoer er svære at forklare på denne måde.

Panelet mener ikke, at yderligere undersøgelser af de beviser, som blev fremlagt, vil kaste nyt lys over de bagvedliggende rapporter. De fleste ufo-undersøgelser kan ikke leve op til de strenge krav, som den videnskabelige verden stiller, på trods af den energi de involverede ufo-forskere har lagt i deres arbejde. Men nye data, der opfylder de videnskabelige krav, kunne være meget nyttige og give en bedre forståelse af ufo-problemet, siger panelet.

Undersøgelsespanelet påpeger iøvrigt:

  1. Ufo-problemet er ikke så simpelt, som det ser ud til, og det er usandsynligt, at der findes et simpelt, universelt svar.
  2. Når der findes uopklarede observationer, kan videnskaben højst sandsynligt lære noget af dem.
  3. Undersøgelserne skal koncentreres om de tilfælde, hvor der er så mange uafhængige beviser som muligt.
  4. En fortsat kontakt mellem ufologerne og naturvidenskabsmændene kan være meget værdifuld.
  5. Det er ønskværdigt, at forskningsinstitutionerne støtter dette område.

Undersøgelsespanelet bestod af Von Eshleman; Thomas Holzer, Observatoriet i Boulder, Colorado; Randy Jokipii, professor i planetvidenskab ved University of Arizona, Tucson; Francois Louange, leder af Fleximage, Paris, Frankrig; H.J. Melosh, professor i Jord- og planet videnskab ved University of New Mexico, Albuquerque; Guenther Reitz, Det tyske Rumforskningscenter, Institut for rummedicin, Køln, Tyskland; Charles Tolbert, professor i astronomi, University of Virginia, Charlottesville; og Bernard Veyret, Bioelektromagnetisk Laboratorium, Universitetet i Bordeaux, Frankrig. Eshleman og Holzer ledede panellet.

De ufo-forskere, som fremlagde beviser, var: Richard F. Haines, Los Altos, Californien; Illobrand von Ludwiger, Tyskland; Mark Rodeghier, Center for UFO Studies, Chicago; John Schuessler, Houston; Erling Strand, Ostfold College, Skjeberg, Norge; Michael Swords, professor i naturvidenskab, Western Michigan University, Kalamazoo; Jacques Vallee, San Francisco; og Jean-Jacques Velasco, CNES, Toulouse, Frankrig.

Initiativet til undersøgelsen blev taget af Laurance S. Rockefeller og støttet økonomisk af LSR Fonden.

Oversættelse: -for/SUFOI
En on-line version af rapporten kan læses på: www.jse.com/ufo_reports/Sturrock/toc.html

Kim Møller Hansen
redaktør/UFO-Nyt

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted