logo
Danmarks UFO Forening 

Artikel fra UFO-Nyt nr. 4, 1999

Ud på nettet

Historisk set

På Internettet finder man i tusindvis af hjemmesider om ufoer. Det meste er ganske overflødigt og værdiløst, men der er så sandelig også godbidder imellem. I dette og kommende numre af UFO-Nyt vil vi i artikelserien »Ud på nettet« kort omtale de bedste hjemmesider. Vi lægger ud med hjemmesider om ufologiens barndom.

Fra 1947 til 1969 undersøgte det amerikanske flyvevåben uforapporter. Det begyndte få måneder efter Kenneth Arnolds berømte oplevelse. Generalløjtnant Nathan F. Twining anbefalede i et brev til Army Air Forces, at man oprettede en gruppe, der kunne undersøge fænomenet.

Project Signs navneskilt  

Den 30. december 1947 var Project Sign en realitet med hovedkvarter (dvs. et kontor uden vinduer) på Wright Field - i dag Wright-Patterson Air Force Base - i Dayton, Ohio.

  Det eneste kendte billede af Project Sign-gruppen
Dette er det eneste kendte foto af Project Sign gruppen.

Folkene i Project Sign begyndte arbejdet den 22. januar 1948. Projektets første større sag var efterforskningen af kaptajn Thomas Mantells tragiske død den 7. januar 1948. Project Sign konkluderede, at Mantell var død af iltmangel, mens han jagtede Venus i sin Mustang-jager. Mantell troede, at den lysende planet var en kæmpe ufo. Først fire år senere fandt man ud af, at objektet i virkeligheden havde været en skyhook-ballon.

Project Sings logo  

Project Sign blev ledet af kaptajn Robert R. Sneider, som var positiv over for ETH-hypotesen. Dette kunne tydeligt ses i den tophemmelige rapport »Estimate of the Situation«. Rapporten fik en ilde modtagelse højere oppe i det militære system og førte til, at Project Sign den 11. februar 1949 blev omdannet til Project Grudge og bemandet med mere skeptiske folk, hvis opgave var at forklare alle uforapporter.

I marts 1952 blev Project Grudge reorganiseret med kaptajn Edward J. Ruppelt som leder og fik det nye navn Aerial Phenomena Group med kodenavnet: Project Blue Book.

Project Blue Book  

I perioden 1947-69 modtog flyvevåbnet 12.618 rapporter. I alt 701 forblev „uopklarede“.

Project Blue Book blev nedlagt den 17. oktober 1969 som en følge af udgivelsen af den såkaldte Condon-rapport, der konkluderede, at ufofænomenet ikke var værd at undersøge videnskabeligt.

Condon-rapporten er et digert værk på 1.485 sider og udarbejdet af et videnskabeligt team ved University of Colorado under ledelse af dr. Edward Uhler Condon. Gennem to år undersøgte teamet udvalgte ufohændelser, og trods Condons skeptiske holdning til fænomenet forblev 40% af de undersøgte hændelser uopklarede.

Condon-rapporten samt de sager, som Project Blue Book og tidligere projekter arbejdede med og offentliggjorde i diverse rapporter, er efter min mening obligatorisk læsning for enhver, som vil have en dybere indsigt i ufologiens historie.

 
 
Alt billedmateriale i Condon-rapporten er lagt ud på nettet. Her er det et eksempel på en dobbelteksponering, hvor en lampe er blevet til en ufo i landskabet.

Man kan stadig være heldig at købe et antikvarisk eksemplar af Condon-rapporten (som egentlig hedder »Scientific Study Of Unidentified Flying Objects«), ligesom alle dokumenter fra Project Blue Book arkiverne kan bestilles på mikrofilm hos National Archives i Washington, D.C. Men der er også en nemmere måde at få adgang til de historiske informationer på: Brug nedenstående adresser. Og hav en rigtig god jagt!

Project Sign/Grudge Research Center: www.projectsign.com

Project Blue Book Research Center: www.lowea.freeserve.co.uk/blue.htm

Scientific Study Of Unidentified Flying Objects (Condon-rapporten): www.ncas.org/condon/index.html

Project 1947: www.project1947.com/

SUFOI kan tilbyde en udgivelse, som giver et indblik i Blue Book-arkiverne samt diskussionen af Condon-rapporten:

Flemming O. Rasmussen: UFOer: Hvad siger videnskaben? Pro et contra Condon-rapporten, SUFOI 1996, 39 sider, kr. 48,00. Bestillingsnr. B-015.
Til beløbet skal lægges et gebyr til ekspedition/porto på kr. 45,00.

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted