logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > UFO-observationer > UFOer på NASA-film?

UFOer på NASA-film?

...Verden står over for en afsløring af historiske dimensioner, hvis uddrag af hemmelige NASA-transmissioner er ægte.

„Er de det, er konsekvenserne uoverskuelige, siger Danmarks førende rumforsker,“ Jens Martin Knudsen.

.. måske den vigtigste opdagelse i menneskehedens historie...
Med sådanne overskrifter i dagspressen er der ikke noget at sige til, at øjnene vandrede hastigt ned over spalterne for at se, hvad det mon kunne være for oplysninger, der med brask og bram skulle offentliggøres den 11. marts 2000.

Og som tiden efter viste, var der heller ikke tale om den bebudede sensationelle nyhed om opdagelsen af liv i rummet, men om en meget flot iscenesat præsentationen af en ny engelsk video-produktion!


Ny video
Titlen på den nye video er: »The Secret NASA Transmissions. The Smoking Gun«.

Rumfærge klar til opsendelse  
Videoen indeholder en lang række filmsekvenser fra bl.a. senere års rumflyvninger med de amerikanske rumfærger. På flere af disse sekvenser ses spændende og ejendommelige lys og lysfænomener, der udlægges som ufoer, d.v.s. fremmede rumskibe - og dermed som bevis for liv andre steder i universet.

Endelig er der interviews med astronauter og forskere, der udtaler sig om filmsekvenserne, om ufo-fænomener og om emnet liv i universet generelt.

Produktionen af den nye video er blevet til i et samarbejde mellem det engelske ufo-tidsskrift »Ufo Magazine« og den canadiske tv-producer Martyn Stubbs, der har købt kopier af 520 videobånd fra bl.a amerikanske rumfærgemissioner. Det er på basis af dette filmmateriale at videofilmen er blevet til.

  Videofilmens cover


Arkivmateriale fra NASA
Materialet er købt hos NASA, som alle og enhver kan gøre, hvis man i øvrigt har interesse, penge og tålmodighed nok til at gennemgå det store arkivmateriale hos den amerikanske rumadministration NASA.

Så når f.eks. Joseph A. Nuth, der er chef for NASA's Astro Kemiske Division, til pressen udtaler, at han ikke vil afvise videofilmenes ægthed, har han ganske ret.

Optagelserne er helt givet ægte. Men det er tolkningerne af dem, der diskuteres!


Jens Martin Knudsen:
„Søg sandheden, men pas på...“
Gennem mange år har Danmarks kendte Mars-forsker, Jens Martin Knudsen, beskæftiget sig med emnet „liv i universet“.

Til dagspressen udtalte han før offentliggørelsen af videofilmene:

„Jeg har arbejdet sammen med NASA's ledelse i årevis, og jeg tror ikke på nogen hemmeligholdelse. Jeg kan heller ikke tro på disse oplysninger (om tolkningen af filmene, red.), men på den anden side har jeg heller ikke kompetence til at afvise noget på forhånd. Men hvis de viser sig at være ægte, vil det være en sensation - den største opdagelse i menneskehedens historie“, siger han.

Jens Martin Knudsen har bestemt en sund skepsis til sådanne ekstraordinære nye oplysninger. Ved sine foredrag lægger denne videnskabelige hædersmand megen vægt på, at folk skal søge sandheden, men - som han altid tilføjer - man skal være på vagt over for dem, der siger, de har fundet den!

NASAs logo og adresse
 

NASA om astronauters ufo-observationer
„I forbindelse med adskillige rumflyvninger har NASA-astronauter rapporteret om fænomener, som ikke umiddelbart har kunnet forklares. Imidlertid har NASA i hvert enkelt tilfælde fastslået, at observationerne ikke har kunnet henføres til noget ‚anormalt’ i rummet.“

Den fulde ordlyd af Den amerikanske Regerings - incl. NASA's - officielle politik på ufo-området kan bl.a. læses på denne adresse:

http://www.qtm.net/~geibdan/newsd/nasaufo.html


Astronauternes rapporter om ufoer
Astronaut James McDivitt  
James McDivitt
 
Hvad er det så, astronauterne har rapporteret om? Der er mange beretninger i omløb, og de kan som oftest ikke stå for en nærmere prøvelse.

Astronauten John Glenn berettede i februar 1962 som en af de første om såkaldte „ildfluer“ i rummet. Astronauterne på senere Mercury-rumflyvninger så dem også og kunne frigøre disse flyvende ispartikler ved at banke på rumkapslens sider.

Den amerikanske astronaut James McDivitt rapporterede i juni 1965 fra Gemini 4, at han filmede og fotograferede flere mærkelige objekter, heriblandt et cylindrisk objekt med en slags antenne stikkende ud.

Et af de fotos, NASA offentliggjorde efter rumflyvningen, har været vidt udbredt i ufo-kredse i mange år.

  Astronaut Lovell

Men meget tyder på, at der i virkeligheden var tale om en refleks et rumkapslens vinduer.

Fra Gemini 11 rapporterede astronauterne Richard Gordon og Charles Conrad i september 1966 bl.a. om en anden satellits tætte passage. Der blev taget fotos, der dog ikke umiddelbart har været til nytte i identificeringen af dette objekt.

Astronaut Gordon Cooper  
Cordon Cooper
 

Også i forbindelse med Apollo- og Skylab-rumprogrammet er der berettet om ufo-fænomener, uden at der dog har været tale om overbevisende film og rapporter.

  Opsendelse af rumfærge

Astronauten Gordon Cooper, der var pilot på Mercury 9 i maj 1963, hører til de amerikanske astronauter, der absolut mener, at ufo-fænomener skyldes ikke-jordiske fartøjer. Han har aldrig som astronaut set ufo'er, men iagttog sådanne fænomener i 1951 under udstationering i Europa.

I de senere år er der gang på gang dukket filmsekvenser op, hvor man ser lyspletter og andre lysfænomener bevæge sig i nærheden af de amerikanske rumfærger. En af disse sekvenser med lysfænomener stammer fra STS-48 rumfærden den 15. september 1991 med rumfærgen Discovery.

  Stillfoto af videosekvens fra rumfærgen Discovery 15. september 1991
 
Stillfoto af videosekvens fra rumfærgen Discovery 15. september 1991

Flere af sådanne mystiske objekter skyldes uden tvivl forskellige affaldsprodukter og andre ting fra rumfærgerne. Af og til skifter disse lys kurs, f.eks. i forbindelse med affyring af styreraketterne på rumfærgen.


Danske medier om sagen
Jyske Vestkysten (3. marts), Frederiksborg Amts Avis (9. marts)og andre dagblade interesserede sig i starten af marts for offentliggørelsen af den nye videofilm, men heller ikke disse dagblade havde brug for de meget store typer EFTER offentliggørelsen.

Danmarks Radio bragte et indslag om sagen i Radioavisen kl 12, lørdag den 11. marts, hvor undertegnede i et interview gav udtryk for en vis skepsis i sagen.

   
 
Dette lille objekt fløj tilsyneladende ud af lugen på Gemini 12 rumkapslen den 12. november 1966.


Ikke hemmelige optagelser
Der er absolut ingen basis for at betegne materialet som værende „hemmelige NASA-optagelser“, da dette materiale er tilgængeligt fra NASA.

Ingen tvivl om, at flere af optagelserne umiddelbart ser meget spændende ud og umiddelbart kan være vanskelige at give en forklaring på.

Men derfor behøver de nu ikke nødvendigvis at skulle udråbes som rumskibe fra fremmede civilisationer i universet. Selv om tanken kunne være nok så fascinerende.

Man må stadig have for øje, at ekstraordinære påstande nu engang kræver ekstraordinære beviser!

Kommentarer eller spørgsmål til ovenstående kan sendes til Ole Henningsen.


Links:
På siden http://www.ufomag.co.uk/index.htm kan man se yderlige oplysninger om videofilmen og dens offentliggørelse.

Rumfærgevideosekvenser kan, hvis man har RealPlayer, (kan bl.a. downloades hos Radioavisen via adressen www.dr.dk), ses på denne adresse: http://www.abcnews.go.com/sections/science/DailyNews/ufo990217.html Ole Henningsen

Under overskriften „UFO Sightings by Astronauts“ ses en række fotos og tilhørende „lidt for frie fortolkninger“ af tilgængelige kendsgerninger på denne adresse:
http://www.anomalous-images.com/astroufo.html Ole Henningsen

Amerikaneren James Oberg har i en lang årrække haft en meget tæt kontakt til NASA og er gået i dybden med undersøgelser af mere spektakulære billeder og film fra NASAs rummissioner. En række af hans kritiske - men seriøse - artikler herom kan ses på denne adresse:
http://ufos.miningco.com/culture/ufos/msub12.htm Ole Henningsen

Andre af James Obergs nyere artikler om denne type fænomener og andre spændende tildragelser i relation til rumforskningen kan ses på denne adresse:
http://www.jamesoberg.com/articles/articles.html Ole Henningsen

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted