logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Arkiv > Myter og mysterier > Hemmeligheden i skoven og Nyt liv i gammel myte

Hemmeligheden i skoven

De fleste har hørt om den påståede ufo-nedstyrtning i Roswell, New Mexico, i 1947. Men mange ved ikke, at noget tilsvarende åbenbart fandt sted i England mange år senere. I begyndelsen af 1981 opstod der rygter om en ufo-nedstyrtning, som skulle være hændt tæt ved Bentwaters-Woodbridge basen nord for London. Basen var dengang en amerikansk NATO flyveplads med atomvåbenbevæbnede fly.

Der var tale om to større begivenheder mellem jul og nytår i 1980. Rygterne fortæller, at sikkerhedsvagter på Woodbridge basen havde set uidentificerede lys over Rendlesham-skoven tæt ved basen. En patrulje blev sendt ind i skoven for at undersøge sagen. Soldaterne opdagede, at et ukendt objekt svævede lige over jorden i en lysning i skoven. Soldaterne blev paralyseret af det mystiske objekt, som forsvandt efter få minutter.

Den følgende aften tog en officer og få udvalgte mænd ud til landingsstedet, hvor de opdagede radioaktive spor efter objektet og fandt tre aftryk i skovbunden på observationsstedet. Imellem træerne kunne de se uidentificerede lys. Samtidig indtalte officeren på en medbragt båndoptager, hvad han oplevede på stedet.

Adskillige menige soldater, officerer og fotografer fra basen ankom senere til stedet, hvor objektet - ifølge rygterne - var vendt tilbage og landet. Små væsner var i færd med at reparere det beskadigede fartøj, imens basens kommandant kommunikerede med et af væsnerne.

Nogle timer senere lettede objektet og forsvandt. Alle film taget på stedet blev konfiskeret, og soldaterne blev truet til at tie stille med, hvad de havde oplevet.

Senere om natten blev der set et stort, rødt objekt, der delte sig i fem mindre og forsvandt.

Disse begivenheder lyder lige så utrolige, som den berømte Roswell-historie. Mange ufologer har da også spekuleret på, om de engelske og amerikanske myndigheder måske helst vil have folk til at tro, at der virkelig landede et fremmed rumskib. Rumskibs-historien skal måske dække over noget, som bør holdes hemmeligt?

Historien om rumskibet kan myndighederne leve med, for hvem vil egentlig tro på den? Men hvad nu, hvis det blev kendt, at et amerikansk fly havde tabt et atom-missil i en engelsk skov? Et sådan uheld ville give problemer for flyvevåbnet og tilhængerne af atomvåben - netop på et tidspunkt, hvor opbevaring af atomvåben blev diskuteret i aviserne og var en varm politisk kartoffel.

Måske blev et nyt, hemmeligt våben testet, og forsøget gik galt? Netop dette område i England er kendt for forsøg med ny teknik. Fx blev radaren udviklet her under Anden Verdenskrig.

Endelig tror nogle også, at det lykkedes amerikanerne at bjærge resterne af den russiske spionsatellit Cosmos-749, der faldt ned i havet syd for England i slutningen af december 1980. Ved et uheld er satellitten måske tabt i Rendlesham-skoven, men bjærget igen og fløjet til USA i dybeste hemmelighed.

Alt dette er gætterier, ligesom i Roswell-sagen. Der dukker stadig nye oplysninger op om nedstyrtningen i Rendlesham-skoven. Og det bliver stadig sværere at skelne mellem fantasi og virkelighed.

Læs mere i UFO-Nyt nr. 3, 1998, hvor vi i en omfattende artikel ser nærmere på sagens mange aspekter og bringer nyt om dens overraskende udvikling.
Leder fra ufo-nyt nr. 3, 1999

Nyt liv i gammel myte

Myten om ufonedstyrtningen ved Roswell er ved at være en af den moderne ufo-æras mest sejlivede myter. Bedst som man regnede med, at nu var den berygtede nedstyrtning manet godt og grundigt i jorden, rejser den sig igen og stormer frem med fornyet kraft.

Denne gang er det ikke nogle gamle, hemmelige dokumenter, som ved et „tilfælde“ er fundet frem fra arkiverne. Det er heller ikke en film, som lå på hylderne og samlede støv, der pludselig dukker op via dunkle kanaler. Nej, denne gang er det kendte og nu afdøde personer, som har set og undersøgt den nedstyrtede ufo fra Roswell og ligene af de forkullede ufonauter.

En person, som efter sigende har været ansat hos NASA's underleverandører i tre årtier, har nu lagt nogle oplysninger, som han efter eget udsagn fik for mange år siden af dr. Wernher von Braun, ud på Internettet.

Roswell-nedstyrtningen er ellers blevet undersøgt på kryds og tværs gennem mere end 50 år. Så her gik de fleste efterhånden og troede, at den sag var opklaret efter mere end end et halvt århundredes tovtrækkerier for og imod. Sagen blev dog trukket frem her i landet næsten hver tirsdag aften i serien »X-Files«. Men det får den dog ikke til at virke mere troværdig.

Efter at have været igennem hele MJ-12 affæren med dens dunkle og tvivlsomme dokumenter og obduktionsfilmen, som de fleste nu er enige om er fup, var der efterhånden mange indicier, der pegede på, at ufonedstyrtningen havde en naturlig forklaring: En top hemmelig ballon var styrtet ned. Den amerikanske regering tog med kyshånd imod alle de mange og flyvske teorier om ikke-jordiske, da de var med til at lægge et godt og solidt røgslør ud over den i vore dage banale virkelighed. Dengang var det kold og kynisk spionage.

Men Roswell-nedstyrtningen er åbenbart ikke opklaret, for selv om mange troede, at den sag nu tilhørte den mere farverige del af ufologiens historie, dukker der altså endnu engang et bevis, som ikke kan efterprøves, op.

De to tidligere såkaldte beviser var dog fysiske, MJ-12 dokumenterne og obduktionsfilmen, men denne gang er det en, som har mødt en, der har set, ikke et billede af Tordenskjold, men af en havareret ufo og nogle døde ufonauter.

Denne gang drejer det sig altså om troværdighed og ikke andet end troværdighed. Taler manden sandt, eller har han et eller andet motiv til at hænge NASA og andre ud? Og hvis han taler sandt, hvorfor bruger NASA så stadig traditionelle raketter og ikke nogle af de tekniske landvindinger, som et nedstyrtet ufo må føre med sig?

Myten skal åbenbart for enhver pris holdes i live. De tidligere forsøg mislykkedes, så nu må man spille trumferne ud. Og trumferne denne gang er altså Wernher von Braun, NASA og de amerikanske rumprojekter.

Som krydderi og sandsynligvis for at få historien til at glide lettere ned denne gang, bruger ophavsmanden nogle af de tidlige amerikanske Gemini-forsøg som yderligere bevis. Det er dog er hørt før: En ikke-jordisk intelligens fulgte rumforsøgene. De påstande har været fremme før, men dengang afviste de amerikanske astronauter det hele som pure opspind. Ophavsmanden kan da heller ikke bevise sine påstande, så mon ikke det går som med de tidligere »hotte nyheder«. Det hele løber nok ud i sandet som et veltilrettelagt nummer, når endnu en bog om sagen er blevet en bestseller.

Verden kan så vente spændt på næste udspil, for denne myte skal åbenbart af en eller anden mystisk grund holdes i live.

Læs artiklen »NASA har kendskab til ufoer« i UFO-Nyt nr. 3, 1999 side 4-6.

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted