logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Naturfænomener > Meteor over Danmark

Meteor over Danmark

Onsdag morgen 21. januar ved 06.30-tiden iagttog mange mennesker fra Lolland-Falster og Sydsjælland en kraftig ildkugle på den sydvestlige himmel ret lavt over horisonten.

Skandinavisk UFO Informations lokale repræsentant på Lolland-Falster, Ole Henningsen, Søllested, blev efter en omtale af sagen i DRs Regionalen i Næstved og TV2 Øst i Vordingborg kimet ned i løbet af aftenen af nogle af de angiveligt mange mennesker, der har iagttaget lysfænomenet.

Med baggrund i beskrivelserne af fænomenets udseende og opførsel på himlen, er det Ole Henningsens opfattelse, at der har været tale om et endog særdeles flot, lysstærkt meteor, der er set af mange mennesker, hvoraf de fleste var på vej til arbejde i bil.

En observatør så dog lysfænomenet på scooter ved Løjtofte nord for Nakskov. Han så lyset i retning af de tre store Vestas-vindmøller syd for Nakskov, d.v.s. i SSV og beskriver det som en stor, lysende kugle med en ildhale efter sig. Den var så lavt over horisonten, at han observerede den i højde med og under de røde positionslys på de høje møller, som var synlige for ham. Lyskuglen forsvandt med et „glimt“.

Fra omegnen af Vesterborg på Lolland har flere nogenlunde samstemmende berettet om lyskuglen, der herfra beskrives som rund kugle med meget lang hale efter sig og med grønlige og flere andre farver. Troede i første sekund, det var naboens fyrværkeri, siger den ene observatør, der dog tilføjer, at det dernæst lignede et meget stort stjerneskud meget langt væk.

En kvindelig buschauffør befandt sig lige nord for Guldborgsund-tunnelen mellem Falster og Lolland på vej sydpå, da hun fik øje på et kugleagtigt, lidt ovalt, lys, af form som en lysende haletudse med en slags mørk ring bagerst. Det så ud, som om lysfænomenet steg lidt op først, for derefter at dale ned. „Det var en flot syn, og jeg troede, det var tæt på og faldt ned i Guldborgsund“, berettede hun over telefonen. „Da jeg kom ud fra tunnelen prøvede jeg at kigge tilbage for at se, om der skulle være mere at få øje på, men så intet. Jeg troede lige i første omgang, at det måske var en nødraket, men de er jo røde, og denne lyskugle var klart grøn. Det var et utroligt flot syn, der varede max. 4-5 sekunder, og så var det væk“, slutter hun.

Flere bilister på motorvejen mellem Maribo og Holeby berettede om ildkuglen på den sydlige himmel som meget stor og meget kraftigt lysende med hale efter sig, gullig og med lidt „gnister“. Eller en rød kerne med noget gult udenom og roterende med en slags gnister i yderkanten. Den ene bilist mener, at selve lyskuglen var så stor som 2 cm i udstrakt arm og selve halen som en håndsbredde i udstrakt arm. Den forsvandt efter ganske få sekunder i retning af den store vindmølle lige øst for Rødbyhavn, fortæller observatørerne fra motorvejen samstemmende. De var også af den mening, at lyset nok var faldet ned i Østersøen.

Fra vejen mellem Kettinge og Nysted fortæller en bilist om lysfænomenet som et gevaldigt stort stjerneskud, som en slags raket, rød i bagende og med lang, rødlig hale. Lyset forsvandt i horisonten i sydlig retning, men kunne være faldet i Østersøen, fortæller også denne bilist, der også iagttog ildkuglen i få sekunder.

Fra Karrebæk på Sydsjælland melder en fritidsfisker om, at han fra sit hjem så lysfænomenet som en lysende kugle meget større end planeten Venus, der i øjeblikket ved aftenstid lyser op på vesthimlen. Som mange af de øvrige observatører troede han fra starten i et kort øjeblik, at der kunne være tale om et flystyrt. Han så ikke nogen hale, men det var den flotteste ildkugle, jeg nogensinde har set, tilføjer han og fortæller, at han efterfølgende med kompas har fastlagt retningen til det flotte lysfænomen, der forsvandt for ham bag et hustag.

Naturplejer Claus Petersen, Orehoved, kom kørende i sin bil, da han ved Storskoven syd for Guldborg på vej mod Sakskøbing så ildkuglen tilsyneladende slå ned mellem træerne 200 m væk. Gud nej, ikke et flystyrt, var hans første tanke. Da han efterfølgende så en slags gnister, var han bekymret for, om der kunne være tale om nedfaldne højspændingsledninger ved vejen. Claus Petersen steg ud af bilen og bemærkede senere nyligt afbrækkede grene i et træ, som han mente evt. kunne have forbindelse med det måske nedfaldne, lysende objekt. I første omgang ville han ikke fortælle om iagttagelsen, da han kom frem til sin arbejdsplads. Her hørte han dog om en kollega, Stig Hansen, Vålse, der selv havde kørt ca. 5 km nordligere og havde set nøjagtigt det samme i sydlig retning på samme tidspunkt, og så var der ikke længere grund til at være tilbageholdende med oplysningerne.

Der er bestemt ikke noget i vejen med Claus Petersens dømmekraft understreger Ole Henningsen fra Skandinavisk UFO Information, men alle vore undersøgelser bekræfter, at det er umuligt at bedømme afstanden til et lysfænomen om natten. „Så jeg mener desværre ikke, det er umagen værd at kigge efter nedfaldne meteoritter ved Storskoven ved Guldborg, selv om det kunne have været utroligt spændende“, tilføjer han og fortsætter:

„Jeg har i øvrigt selv været ude for en lignende observation og illusion for et par år siden. Jeg kom kørende på Midtlolland, da jeg fra min bil i vestlig retning på den mørke aftenhimmel fik øje på noget, der meget dramatisk så ud som et muligt flystyrt. Jeg kørte bilen ind til siden og rullede ruden ned for at høre efter støj fra flymotor el. lignende, men der var ingen lyd. Jeg bedømte selv afstanden til at være max. 500 til 1.000 meter. Det mærkelige lys på himlen fortsatte med gnister efter sig i sydlig retning og blev svagere, og jeg vendte bilen i et forsøg på at køre efter det og se, om det landede på Maribo Flyveplads ved Holeby, men lyset forsvandt hurtigt i horisonten.

Da jeg kort efter kom hjem, kimede telefonerne med meldinger om det samme lysfænomen set fra store dele af landet. Det viste sig, at min afstandsbedømmelse bogstavelig talt var helt i skoven“, beretter Ole Henningsen og tilføjer, at der i virkeligheden var tale om rumskrot eller et meteor, der var gået ind i atmosfæren over Jylland og brændte op til sidst på den anden side af Hamburg 200 km fra Lolland!

Den aktuelle lyskugles bane på himlen var ikke lodret ned, men skråt til den ene side, i sydlig retning, fortæller langt de fleste observatører.

„Ved at forsøge at plotte retningsangivelserne fra de forskellige beretninger ind på et kort, kan man få en ide om, hvor fænomenet i virkeligheden har befundet sig“;, siger Ole Henningsen. Et første gæt på den sydlige Østersø eller over Schleswig-Holstein i Nordtyskland, ser ud til at skulle revideres.

Det kan ikke udelukkes, at der kan have være tale om nedfald af rumskrot, altså rakettrin eller satellit-dele, men sandsynligvis har der været tale om en større jern- eller stenmeteorit, der er brændt op på vej ned gennem atmosfæren typisk i en højde mellem 90 og 20 km over jordens overflade. Meteoritter kommer ind i atmosfæren med en hastighed på op til 70 km i sekundet, og lysfænomenet kan ses over store afstande.

Ole Henningsen fra Skandinavisk UFO Information har derfor været i kontakt med foreningens tyske samarbejdsorganisation CENAP, hvor lederen Werner Walter kunne oplyse, at der fra Luxembourg og egnen omkring Frankfurt var adskillige beretninger om et stærkt lysende himmelfænomen onsdag morgen ved 06.30-tiden.

I denne samnhæng lyder det højst usandsynligt, at der skulle være tale om to vidt forskellige meteornedfald registreret på et sammenfaldende tidspunkt, mener Ole Henningsen og tilføjer, at alt derfor tyder på, at der har været tale om et utroligt stort meteor, når det er set fra forskellige lande så langt fra hinanden. Det falder dog meget fint i tråd med, at det opsigtsvækkende lysfænomen blev set fra det sydlige Danmark meget lavt på himlen i sydsydvestlig retning.

Ole Henningsen efterlyser samtidig yderligere beretninger fra observatører, der kan indberette om deres iagttagelse via internettet på adressen www.ufo.dk, hvor der også vil fremkomme yderligere oplysninger om fænomenet. Oplysninger fra observatører fra det øvrige Danmark ville være en stor hjælp, hvis man skal forsøge at fastlægge lysfænomenets korrekte bane ned gennem atmosfæren.

Skandinavisk UFO Information samarbejder bl.a. med Meteorsektionen af Astronomisk Selskab, Tycho Brahe Planetarium og Geologisk Museum, som man videregiver beretninger til, når der som i dette tilfælde ikke længere er tale om et UFO-fænomen, men formentlig om et IFO - et identificeret flyvende objekt.

„Vi tror ikke på alt, siger Ole Henningsen fra Skandinavisk UFO Information, men vi tror på, at alt skal undersøges“, slutter han.

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted