logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Astronomi, rumfart, fly og liv i rummet > Mars-ansigtet fotograferet - igen!

Opdateret 20. juni 1998

Mars-ansigtet fotograferet - igen!

Den amerikanske rumsonde Mars Global Surveyor fik den 5. april 1998 mulighed for at fotografere det område på planeten Mars, hvor det berømte Mars-ansigt er placeret. Billederne blev transmitteret til modtagestationerne på Jorden og er straks blevet frigivet til offentligheden af den amerikanske rumadministration NASA.

Billederne blev placeret på internettet den 6. april på NASAs og andre forskningsinstitutioners web-sider og analyseres nu verden over af videnskabsmænd og andre interesserede.


Viking 1 tog foto af Mars-ansigt
Dette specielle område på overfladen af Mars påkaldte sig opmærksomheden, da den amerikanske Mars-sonde Viking 1 den 25. juli 1976 under et af sine kredsløb om planeten tog et billede af Cydonia-området.

Da forskerne fik kigget nærmere på billedet, fik man øje på en formation på overfladen, der havde helt tydelige menneskelige ansigtstræk. Det lignede et stort monument - et ansigt på Mars!

På andre fotos fra Mars-overfladen har man fundet andre formationer, der har ledt tanken hen på en ruinby (Inkabyen) og pyramider m.v.

Kort over Mars
Kort over Mars viser landingsstederne for Viking 1 og 2 og Mars Pathfinder samt Cydonia-området.


Naturlige forekomster - siger forskerne
Ansigtet på Mars fotograferet af Viking 1   Forstørrelse af Mars-ansigtet
De fleste fagvidenskabsmænd er ikke i tvivl:

Der er tale om naturlige formationer på overfladen af Mars. Lys- og skyggevirkninger får disse formationer til helt tilfældigt at ligne kendte ting, som for eksempel et ansigt, pyramider, ruinbyer m.v.

Det berømte Mars-ansigt ses her fotograferet af den amerikanske rumsonde Viking 1.
 
Mars-ansigtet i forstørrelse. „Ansigtets“ længde er ca. 1.500 m.
 


Monumenter fra uddød civilisation?
„Liv på Mars“ har i adskillige generationer været et spændende emne. Og med baggrund i „officielle NASA-billeder“ har der siden offentliggørelsen af disse billeder været skrevet et væld af artikler og udgivet en del bøger, der beskæftiger sig med disse formationer og gør sig mange ejendommelige spekulationer om deres oprindelse.

De fleste af disse forfattere er heller ikke i tvivl: Viden-skaben tager fejl. Der må være tale om en forlængst uddød Mars-civilisation! Her kan man jo mere eller mindre direkte se deres efterladte monumenter!


Svar på gåden fra Mars Global Surveyor?
Det blev derfor fulgt med stor opmærksomhed, da den amerikanske rumsonde Mars Global Surveyor blev forberedt og opsendt. Sonden skulle efter planen gå i kredsløb om Mars og efter en lang række regulerende manøvrer begynde at kortlægge planetens overfladen med stor nøjagtighed.

  Mars Global Surveyor  
Tegningen viser Mars Global Surveyor i færd med at fotografere Mars-overfladen.

Rumsonden er nu frem til efteråret 1998 placeret i en eliptisk bane omkring Mars med en mindste højde på 170 km og største afstand på 17.864 km.

Det var meningen, at man ville forsøge at lave detaljerede optagelser af de områder, hvor sonderne Viking 1 og 2 var landet. Endvidere ville man fotografere det område, hvor Mars Pathfinder var landet for at kunne lave sammenligninger med de fantastiske optagelser af Mars-landskabet, man fik i sommeren 1997 fra denne landede rumsonde.


Spændende optagelser fra april 1998
Det indgik ikke direkte i planerne for Mars Global Surveyor's arbejde at fotografere de områder, hvor Mars-ansigtet og andre ejendommelige formationer findes.

Glæden og interessen rundt om var derfor stor, da NASA sidst i marts offentliggjorde, at man håbede på at kunne præsentere detaljerede optagelser fra tre overflyvninger i løbet af april måned.

Optagelserne lykkedes og blev straks efter nedtagelsen gjort tilgængelige for offentligheden bl.a. via internet.


Se selv og døm!
Hvad kan man så se på de offentliggjorte billeder? Umiddelbart ser der ikke ud til at være tale om nogen bekræftelse på, at der i virkeligheden findes et monument af et ansigt på Mars.

De hidtil offentliggjorte fotos skuffer måske nogle ved første øjekast. Billederne må gennemgå en række computerprocesser for at gøre dem mere tydelige og fremhæve detaljer. Men selv disse processer ser indtil videre ikke ud til at kunne fremtrylle andre svar, end at der er tale om naturlige formationer.

Men studér selv billederne og døm.

 
Udsnit af den nye optagelse fra 5. april 1998. Opløsningen er 4,32 m pr. pixel, hvilket er omkring 10 gange mere detaljeret end Viking-billederne. Billedet er taget af Mars Global Surveyors kamera fra en højde af 444,21 km og med en solhøjde på 25 grader. Vinterskyer besværliggør i øvrigt optagelserne fra den nordlige halvkugle på denne tid af Mars-året.
  Optagelse af Mars-ansigtet fra 5. april 1998 Placeringen af den nye optagelse  
Det markerede langstrakte felt indeholdende Mars-ansigtet er fotograferet af Mars Global Surveyor 5. april 1998. Feltet har en størrelse på 4,4 km x 41,5 km.

Sammenligningsfoto
Til venstre ses optagelsen af Mars-ansigtet fra Viking 1. I midten ses den nye optagelse fra Mars Global Surveyor. Til højre ses den nye optagelse „i negativ“, d.v.s. man har for sammenligningens skyld vendt farverne om (sort til hvid og omvendt) i et forsøg på at illudere samme lysforhold som for Viking-billedet.

Den amerikanske planetforsker William K. Hartmann forudsagde i sin nyligt udgivne roman »Mars Underground«, at når billederne fra Mars Global Surveyor nu ville vise en almindelig bakkeskråning, så kunne „entusiasterne“ påstå, at dette netop blot beviste, at der er intelligent liv på Mars. Marsboerne havde helt klart i mellemtiden ændret bakkeskråningen, så den nu ser helt naturlig ud, når den fotograferes fra nye rumsonder!

Forskere verden over vil måske ryste på hovedet og mene, at „taxpayers money“ kunne anvendes mere fornuftigt. Men det er nu nok en god idé og i NASAs egen interesse at gøre, hvad man kan for også at dække det brede publikums interesse for et af rumalderens måske mere bizarre aspekter.
Har man lyst til selv nærmere at studere Mars-ansigtet og andre billeder transmitteret fra rumsonden Mars Global Surveyor i den kommende tid, kan bl.a. følgende links anbefales:

www.jpl.nasa.gov/marsnews
sunsite.auc.dk/mars/mgs/target/pressrel.html
sunsite.auc.dk/mars/mgs/msss/camera/images/4_6_face_rel ease/index.html
www.msss.com/education/facepage/face.html
nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/photogallery-mars.html
www.mcdanielreport.com/mgsface.htm
Har du i øvrigt spørgsmål eller kommentarer, så skriv til Ole Henningsen.

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted