logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Naturfænomener > En lyssky affære - folkeoplysning eller...?

Leder fra ufo-nyt nr. 2, 1999

En lyssky affære -
folkeoplysning eller...?

Et af SUFOI's mål er at oplyse om ufooplevelser og forsøge at belyse og gerne opklare, hvad folk har set. Det kan vi ikke altid, men når der findes en naturlig, sandsynlig forklaring, så mener vi, at den bør frem i lyset.

At bringe oplysninger til folket - læserne - er også den skrevne presses klare opgave. Her er ord som alsidighed og seriøsitet vigtige stikord. Men vi må nok engang konstatere, at en sag kan vendes og drejes - fordrejes.

Hovedaktørerne i denne historie, hvor „en fjer bliver til fem høns“ er avisen JydskeVestkysten og ufoforeningen IGAP. Læs en nærmere beskrivelse af hændelsesforløbet i artiklen »Når en fjer bliver til...« i ufo-nyt nr. 2/99.

Kort fortalt drejer det sig om en række observationer, der blev gjort på Ribe/Vejen-kanten nytårsmorgen i år. Ud fra de godt 40 næsten enslydende beskrivelser af lysfænomenet, kunne vi hurtigt byde på en sandsynlig forklaring - et laserlys eller et projektørlys. Efterfølgende satte JydskeVestkysten (især journalist Bent Andersen) spot på sagen og gjorde det hele meget mere mystisk end nødvendigt. Godt hjulpet på vej af H.C. Petersen og Egon Dalsgaard fra rumskibsforeningen IGAP.

Journalist Bent Andersen og et par kolleger „hoppede i med begge ben“ og „bind for øjnene“ og har gengivet og støttet IGAP's synspunkter og forklaringer ukritisk. Det er meget uheldigt og med til at give befolkningen et ensidigt og misvisende billede af ufosagen.

Der er flere forklaringer på, at sagen løber løbsk, bl.a.:

For det første den journalistiske dækning, som er dårlig sensationsskriveri. JydskeVestkysten vælger i det videre forløb at ignorere SUFOI's pressemeddelelse, der blev afsendt allerede den 1. januar. JydskeVestkysten fokuserer ensidigt på IGAP's udtalelser. Det havde unægtelig givet et mere nuanceret indtryk, hvis JydskeVestkysten havde kontaktet SUFOI for en kommentar. Men IGAP's fantasier om telemeterskiver har tilsyneladende tændt journalisten og givet ham et alibi for at bruge læsertiltrækkende overskrifter som:

»Uforklarligt bilstop i mystisk lys« og »Hun blev fulgt på arbejde af en ufo«.

Forklaringen om laserlyset har journalisten åbenbart ikke fundet mystisk og spændende nok.

For det andet udtaler IGAP sig som sædvanligt kategorisk om telemeterskiver og liv i rummet. De går ikke nærmere ind i de enkelte observatørers beskrivelser af de mærkelige lys på himlen. IGAP-folkene stiller kun få eller ingen uddybende spørgsmål. Tværtimod får de deres opfattelse af ufosagen til at passe ind i folks beretninger eller omvendt - alt efter hvad der passer IGAP bedst.

Det nemmeste, mest mystiske og dermed for mange mest spændende - er at opfatte enhver observation af et tilfældigt lys som en bekræftelse på, at vi får besøg af fremmede væsner i deres rumskibe. Sådan som IGAP gør.

Men vi kommer ikke meget videre i de til tider spegede ufospørgsmål, før vi får skilt tingene ad og analyseret observationsmaterialet. Så længe folk for eksempel bliver vildledt til at tro, at et laserlys er fremmede rumskibe - og baserer deres virkelighedopfattelse på den slags „folkeoplysning“ - lige så længe vil ufospørgsmålet køre i ring.

Derfor opfordrer vi alle - læserne, IGAP og ikke mindst medierne - til at forholde sig positivt kritisk til alle ufoberetninger.

Rumskibsteorien er én blandt mange, som selvfølgelig fortsat vil blive dækket og belyst i UFO-Nyt, men SUFOI vil gøre alt for at leve op til vores motto:

„Vi tror ikke på alt, men vi tror på, at alt bør undersøges.“
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted