logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Anmeldelser og omtaler > Forord fra »UFO'ernes verden«

Forord:

UFO'ernes verden

I det følgende bringes forordet fra „UFO'ernes verden“:

Forord
Hvad er en ufo-klassiker? For mig er det en ufo-beretning, der af en eller grund er blevet berømt og hyppigt omtales i bøger, tidsskrifter og tv-udsendelser, og som fortæller noget væsentligt om ufo-fænomenet, vidnerne eller „ufologerne“.

Den klassiske ufo-hændelse vil ofte indeholde mange forskellige aspekter, der gør den interessant, gådefuld eller værd at omtale igen og igen. Det kendetegner også ufo-klassikeren, at den er meget levedygtig. Gang på gang støves den af, omskrives eller (mis)bruges som „bevis“ for, at Jorden besøges af fremmede intelligensvæsner.

Ingen af de klassiske ufo-hændelser, som jeg har beskæftiget mig med, kan på nogen måde bevise, at vi besøges udefra. Hændelserne har hver især deres svagheder og løse ender, men tilsammen giver de et helhedsbillede af ufoernes forunderlige verden - og bidrager til ufo-mytologien. Om de i virkeligheden omhandler et faktisk eksisterende, uidentificeret fænomen er for mig - i denne sammenhæng - ligegyldigt. Dette gælder pudsigt nok også for rumskibstilhængerne, men med et andet formål: Nogle af dem har en forunderlig evne til at ignorere de facts, der giver en jordnær og meget sandsynlig forklaring på en klassisk ufo-hændelse.

I perioden 1981-1986 var artikelserien „UFO-klassiker“ et fast indslag i UFO-Nyt. Der findes ikke et katalog over klassiske ufo-hændelser, så bag udvælgelsen af beretningerne lå der naturligvis en helt subjektiv vurdering. En anden skribent ville sikkert have valgt en del andre beretninger.

Seriens fødsel skal ses i sammenhæng med, at UFO-Nyt i 1981 blev et moderne tidsskrift i A4 format. Det skete efter mange diskussioner og lange økonomiske overvejelser i repræsentantskabet i Skandinavisk UFO Information (SUFOI).

Mange læsere havde trofast læst UFO-Nyt siden det første nummer i 1958. Med lanceringen af det nye blad, markerede SUFOI bl.a., at foreningen havde gennemgået en udvikling og fået mange nye medlemmer.

I et blad som UFO-Nyt vil der ved omtale af observationer ofte blive refereret til andre lignende tilfælde og måske skrevet lidt indforstået, hvilket kan være svært at bruge som ny læser. Derfor besluttede UFO-Nyts redaktion i 1981 at søsætte en serie, der kunne redegøre for de kendte ufo-observationer, så både nye og „gamle“ læsere kunne læse dem med udbytte. Artiklerne skulle fremlægge så korrekte oplysninger som overhovedet muligt, med relevante gamle og nye kilder - og hvor det var muligt, skulle sagerne opdateres med de senest tilgængelige undersøgelser, interviews etc.

„UFO'ernes verden“ er en serie på fire hæfter, hvor alle mine „UFO-klassikere“ genoptrykkes, som de fremstod i UFO-Nyt i årene 1981-1986 (på nær enkelte rettelser som fx forkert anbragte billedtekster) - og i samme rækkefølge. Eneste undtagelse er „UFOer over New Zealand“, som ikke oprindeligt blev bragt i serien, men som i dag må siges at være en ufo-klassiker, der bør medtages i nærværende serie.

I kildelisten efter hver artikel kan den interesserede selv gå på jagt i ufo-litteraturen.

Da serien blev skabt, var Henrik Klinge Pedersen redaktør af UFO-Nyt, og det er i høj grad hans fortjeneste, at hver eneste artikel blev så velillustreret, ikke mindst med en lang række glimrende kort og tegninger. Bl.a. er Henriks fotomontage af Trindade-billederne helt enestående og ikke set før eller siden i ufo-litteraturen.

En så lang serie skrives ikke uden hjælp fra flere sider. Mange udenlandske kontakter har bidraget til at give serien „faglig“ tyngde. På den hjemlige front har især Ole Henningsen været en uvurderlig hjælp. Ole har været aktiv inden for „ufologien“, siden de første entusiastiske tallerken-dage. Han ved stort set alt, hvad der er værd at vide om ufoer - godt støttet af et enormt bogarkiv og tusindvis af fotokopier!

Også en stor tak til Flemming O. Rasmussen, der har hjulpet med at oversætte en del kildemateriale til brug i serien. Desuden oversatte Flemming for ca. 10 år siden et udvalg af ufoklassikerne til engelsk. Resultatet blev kapitlet „UFO Casebook“ i bogen „UFOs 1947-87. The 40 Year Search For An Explanation“ redigeret af Hilary Evans og John Spencer og udgivet af Fortean Tomes, London 1987.

UFO'ernes verden er blot én af SUFOI's mange udgivelser fra 1997, hvor foreningen fejrede sit 40 års jubilæum med bl.a. en stor international kongres og udgivelsen af Danmarks første seriøse video om ufo-fænomenet.

Velkommen i „UFO'ernes verden“.

Kim Møller Hansen
Ringsted, juni 1997

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted