logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > UFO-observationer > Balloner over Bjæverskov?

Artikel fra ufo-nyt nr. 1, 2001:

Balloner over Bjæverskov?

En familie i Bjæverskov på Sjælland så den 7. maj 2000 mellem kl. 12 og 14 en masse „kugler“ på himlen. Fænomenet blev videofilmet i over 8 minutter, indtil videokameraet løb tør for strøm. SUFOI undersøger sagen.

Videooptagelsen er optaget i østlig retning og viser tydeligt et antal lyse punkter på himlen. Optagelsen er på godt 8 min.

SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker har ca. 3 min. 20 sek. inde i optagelsen fundet en ca. 30 sek. sekvens, hvor kameraet har været sat på stativ eller på anden måde har været fastholdt, hvilket underbygges delvist af kommentarerne på lydsiden.

Kameraets elevationsvinkel er opgivet til ca. 30 til 45 grader. Dette bekræftes af optagelser, hvor toppen af nogle grantræer er med i bunden af billedet.

Observatørerne fortæller, at objekterne så ud til at dale langsomt, hvilket det også ser ud til på filmen, men man skal her tage den høje kameravinkel i betragtning. Noget, der drifter vandret forbi i et billedfelt med en så høj elevation, kan se ud til at passere fra toppen af billedet mod bunden, så det bagefter ser ud til at dale nedad. I virkeligheden drifter de vandret gennem billedfeltet.

Et enkelt af objekterne skiller sig ud ved tydeligvis at være langt større end de andre.

Balloner, der opsendes samlet, eller frigives fra et stort net eller flere små net, kan måske ved et uheld ikke helt frigives fra nettet, eller måske holdes de sammen af statisk elektricitet.

På et tidspunkt kan man på videoens lydside høre, at vidnerne ikke længere kan se det store objekt. Det kunne skyldes, at de bundtede balloner har løsnet sig og flyver videre enkeltvis.

Hans Bødker oplyser, at Bjæverskov ligger inden for Københavns Lufthavns Terminal Område, og tilføjer:

„Det er ikke her eller noget andet sted i Danmark tilladt at opsende store mængder balloner uden først at indhente tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. En sådan tilladelse vil altid indeholde instruktioner om, hvordan ballonerne skal opsendes. De må aldrig opsendes sammenbundtet eller med ting vedhæftet. Hvis en sådan tilladelse er givet, vil det let kunne bekræftes ved skriftligt at henvende sig til Statens Luftfartsvæsen med beskrivelse af billederne, samt opgive sted, dato og tid for optagelserne. Man vil så hurtigt være i stand til at se, om en sådan tilladelse er givet.“

SUFOI afventer i øjeblikket svar fra Statens Luftfartsvæsen. Vi hører også meget gerne fra læsere, som kan kaste nyt lys over denne veldokumenterede observation.

Her ses nogle få sekunder fra videooptagelsen. Sammenkopiering af flere sekvenser viser i øvrigt, at alle objekter bevæger sig i samme retning og lige langt på den samme tid. Det er derfor nærliggende at tro, at objekterne drifter for vinden. I Danmark er den altovervejende vindretning i højden vestlig, også når det er vindstille ved jordoverfladen.


I UFO-Nyt nr. 1/2001 kan du også læse om:
  • en filmoptagelse fra Tyskland
  • UFO observeret på radar - en flyveleder fortæller, hvad radar kan bruges til
  • en rejsebeskrivelse fra Roswell
  • verdens ældste, registrerede himmelfænomen
  • ...og meget mere!
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted