logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Arkiv > UFO-observationer > Den belgiske bølge
Uddrag fra UFO-Nyt nr. 3, 1997

Den belgiske bølge

En trekantet affære

I 1980erne var der meget stille på den europæiske ufo-scene. Stilheden varede til den 9. oktober 1989, da det sovjetiske nyhedsbureau TASS søsatte en historie om en ufolanding i en park i Voronezh omkring 500 km sydøst Moskva. Ifølge rapporterne steg et par treøjede uhyrer og en mekanisk dværg ud af det landede fartøj og skød med et laservåben mod en dreng, der blev usynlig.

Historien blev trykt i aviser over hele kloden, måske ikke så meget fordi redaktørerne tog den bizarre historie som et bevis på fjendtlig aggression, men fordi denne ufo-historie blev bragt i Sovjetunionens førende avis, Pravda, som et tegn på de sociale og politiske omvæltninger, der skete efter Gorbatsjov startede sin perestrojka.

Beretningen om Voronezh-landingen var den første ufo-rapport, som efter en lang pause skabte avisoverskrifter i Vesteuropa. Langsomt begyndte rapporterne at dukke op igen.

I weekenden den 25.-26. november 1989 kom situationen helt ud af kontrol, da indbyggerne i den flamsktalende del af Belgien rapporterede om en lysende skive, der fløj over deres huse.

Det viste sig senere, at det drejede sig om et lysshow ved et diskotek i Halen, en lille by i Limbourg-området.

Ejeren af diskoteket forsøgte at fange de unge menneskers opmærksomhed med en roterende xenon-lampe på taget.

Selv om man fandt en forklaring på disse rapporter, fortsatte lysshowet med at skabe ufo-beretninger i området indtil den 16. december, da myndighederne forbød brugen af lampen. Det skete, efter det belgiske flyvevåben havde sendt to F-16 jagere op for at identificere de „mystiske skiver“.


Trekanterne dukker op
Fire dage efter de første rapporter fra Limbourg, skete der noget blot 70 km sydøst for Halen. De skabte en bølge, der bredte sig langt ud over Belgiens grænser. Den 29. november 1989 havde to gendarmer fra Eupen i den tysktalende del af Belgien deres livs oplevelse. Præcis kl. 17.24 så de to gendarmer et lys over en mark, mens de kørte i patruljevogn fra Eupen til Kettenis i Liège-området.

Da de opdagede, at lyset fløj parallelt med vejen, skyndte de sig til et sted, hvor de ville være lige under objektets rute. Da det uidentificerede objekt fløj over de overraskede gendarmer, stoppede det, vendte og fløj bort i den modsatte retning.

Tegning af den belgiske trekant  

De to mænd så „en fast masse med en facon som en trekant“. På undersiden havde objektet et blændende skarpt lys i hvert hjørne. Gendarmerne fulgte nu det mærkelige fartøj, som fløj tilbage mod Eupen. I byen aflagde de deres hovedkvarter et kort visit og ringede til den nærmeste lufthavn og en nærliggende militærbase. De fik at vide, at der hverken havde været civil- eller militær flytrafik i området.

Kl. 18.15 vendte de to observatører tilbage til patruljevognen og besluttede at køre til et sted, hvor de havde et godt udsyn over den nærliggende Gileppe Sø. Da de nåede frem, fik de igen øje på objektet. Det så nu ud, som om det svævede lige over udsigtstårnet ved søen.

I et af de første interview sagde en af observatørerne, at de „havde en uklar fornemmelse af, at der af og til skød lys ud fra siderne“. I et senere interview er observatørerne citeret for at have beskrevet det sete som „en stationær, hvid kugle, som gentagne gange udsendte to tynde, men klart tydelige røde lys i modsatte retninger“.

En senere kilde talte også om „små ildkugler“, som dukkede op i lysstrålerne, fløj rundt om den hvide kugle nogle gange, før de vendte tilbage til objektet.

Mens de betragtede dette underlige objekt, kom der en serie lys fra nogle nærliggende træer. Bag disse lys kunne gendarmerne se en mørk, grønlig trekantet silhuet, som steg op i luften og foretog en brat drejning. Under denne manøvre kunne de se en overbygning med oplyste vinduer „ligesom en jernbanevogn“. Objektet fulgte en spiralformet kurs, før det fløj mod den tyske grænse. Objektet forsvandt præcist kl. 20.39.

  Billede af belgisk trekant

Under observationen, som varede tre timer, var observatørerne hele tiden i kontakt med deres hovedkvarter i Eupen. Til deres lettelse fortalte en af de overordnede, at han også havde set objektet. Det samme havde patruljer andre steder i nærheden.

En kollega, som kørte på patrulje nordvest for Eupen bekræftede, at han ikke blot havde set et objekt med tre blændende hvide lys og et blinkende rødt lys, men at han også havde bemærket „noget, der roterede som en turbine bag fartøjet“.

Der blev i alt indsamlet omkring 150 øjenvidneberetninger fra denne nat, og andre observatører nævnte en lyd, der mindede om lyden fra en ventilator.

Rapportoptagere med stor erfaring i at tolke ufo-rapporter fremhæver, at beskrivelserne lyder som ultralette fly eller små luftskibe. De gør også opmærksom på, at de tre hvide lys og det blinkende røde lys er standardlys på fly. I det tidsrum, hvor observationen fandt sted, så flere uafhængige observatører et ovalt eller cigarformet objekt flyve langsomt over egnen syd for Gileppe Søen. Disse observationer foregik ved højlys dag.

Det er muligt, at det uidentificerede objekt, som krydsede himlen ved Eupen, efter mørket faldt på, faktisk var et lille luftskib. Men at det blev beskrevet som en trekant, skyldes nok lysenes placering.

Billede af belgisk trekant  

I 1996 gjorde den uafhængige forsker Paul Vanbrabant opmærksom på, at Venus om aftenen den 29. november var i samme område på himlen som „den stationære, hvide lyskugle“, der blev set over udsigtstårnet ved Gileppe Søen. Det er helt korrekt, at Venus havde nået sit maksimum den dag og stod kun seks grader over horisonten. Planetens højde over horisonten passer også med det formodede ufo, hvis man accepterer en fejlmargin på maksimum 15 grader, dvs. den del af himlen der kan dækkes af hånden med udstrakt arm. Himlen var meget klar den aften, og observatørerne har ikke nævnt, at de har set et andet lys i nærheden af ufoet. Alt dette tyder på, at Venus udløste denne del af observationen.

Den „uklare fornemmelse af lysstråler, som skød ud fra siderne“, kan skyldes de kendte effekter, som optræder, når lyskilder ses nær horisonten. Hvis Venus-forklaringen er korrekt, betyder det, at der kun var ét uidentificeret objektet i luften den aften.

Læs mere i UFO-Nyt nr. 3, 1997, hvor vi i en omfattende artikel ser nærmere på sagens mange aspekter og bringer nyt om dens overraskende udvikling.

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted