logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Arkiv > UFO-observationer > Fremmede fartøjer over Aalborg

Fremmede fartøjer over Aalborg

Lørdag den 24. juni var aftenen lun. Det var næsten vindstille i Nordjylland, og mange nød det gode vejr udendørs. Derfor lagde en del mærke til nogle tydelige lys, der bevægede sig langsomt på den skyede himmel kort efter kl. 23.30.

To gullige eller rødlige lys bevægede sig lydløst over Aalborg-området og fik straks efter følgeskab af endnu et lys, der steg op mod de første. Sammen fulgte de tre lys et indviklet mønster i luften, hvor de på et tidspunkt dannede spidserne i en flot trekant.

Lysene kunne ses i adskillige minutter, og flere vidner undrede sig såre. Ved 23.45-tiden begyndte telefonerne så at kime hos Flyvestation Aalborg og SUFOI's lokale repræsentant Torben Birkeholm. Nogle rapporterede om lysende ufoer over byen, mens andre ville høre, om man havde en forklaring på de tre mærkelige lys.

På et tidspunkt efter midnat ringede personel fra Flyvestationen til SUFOI's repræsentant for at drøfte sagen. Der var ingen flytrafik i området, men på baggrund af de telefoniske oplysninger blev flere teorier diskuteret.

Umiddelbart kunne der være tale om projektørlys/laserlys, idet de blev set med skyerne som baggrund (skybasen lå i omkring 6.000 fod). Dog var flere vidner sikre på, at mindst et af lysene blev set med himlen som baggrund. Tilsyneladende havde politiet også modtaget henvendelser fra vidner. Nogle vidner mente, at der kunne være tale om balloner.


Videooptagelser af de tre lys
SUFOI fik tidligt en meget interessant henvendelse. En familie i Nørresundby havde koldblodigt optaget ca. fem minutter af hændelsen på video, og alle tre lys kunne tydeligt ses!

Optagelsen viste sig at være meget god, bl.a. havde man sikret sig, at omgivelserne kunne ses samtidig med lysene, selv om der blev zoomet ind på de tre lys adskillige gange. Når man både kan se ufofænomener og omgivelser, er det muligt at lave beregninger af størrelse og afstand, noget som ellers vil være vanskeligt.

Billeder af ballonerne over Aalborg   Billeder af ballonerne over Aalborg

En henvendelse via SUFOI's hjemmeside afslørede en opsigtsvækkende nyhed. Endnu et hold vidner havde set lysene og optaget en længere sekvens på video. I alt fem voksne og tre børn var samlet, da de så lysfænomenerne. Den ene voksne har været ansat på Flyvestation Aalborg og er nu ansat i Politiet. Han syntes, at lysene mindede om landingslys på fly, og han ringede til Flyvestationen samtidig med, at de optog lysene på video.

Videoklip 1 og videoklip 2


Samling på data
SUFOI-Aalborg tog søndag aften kontakt til »Nordjyske Stiftstidende«, der mandag morgen bragte en artikel om sagen på forsiden. Det blev understreget, at det omfattende vidnemateriale (observationer fra mindst 20 forskellige steder i Storaalborg) samt de to videooptagelser tydede på en naturlig forklaring, og både teorien om projektørlys og balloner blev nævnt. Denne omtale gav yderligere et par vidneberetninger.

En sammenstilling af de hidtidige data viste, at lysene stort set kun var observeret fra Aalborg og Nørresundby. Efter avisomtale i »Nordjyske Stiftstidende« havde SUFOI's alarmtelefon fået henvendelser fra andre vidner, der mente, at de havde set fænomenerne fra Frederikshavn og Sæby, men også her manglede præcise oplysninger.

De kontante data fra de aktuelle vidner viste, at retningerne til lysene var forskellige, afhængigt af hvor i Storaalborg vidnerne befandt sig. Fra vestbyen så man de tre lys i øst og nordøst, mens man fra den sydlige del af byen så lys i nord og nordøst. Vidner i Nørresundby berettede om fænomenerne i sydvest og sydlig retning. Alt dette tydede på, at der var tale om fænomener, der sandsynligvis var ret tæt på selve byen.

Vidner vest for midtbyen - tæt ved centrum - opfattede lysene som noget, der blæste for vinden, og de gættede på, at der kunne være tale om varmluftballoner. Mandag ringede et par fra Nørresundby, tæt på Limfjorden, og fortalte, at de havde kunnet se lysene lodret over huset, og de kunne se detaljer i en kikkert, som ingen andre vidner hidtil havde beskrevet. De kunne tydeligt se „orange flammer med en mørk kant rundt om“.

Kort efter ringede endnu en person, der tilsyneladende havde været tæt på. I kikkert havde han set noget, han beskrev som „en mørk kuppel“ over hvert lys. Dette vidne gættede på, at der var tale om en slags sondeballon.

Det var nu klart, at ballonteorien var et godt bud på en forklaring, selv om de indbyrdes bevægelser virkede underlige, forudsat der var samme vindretning i området. Desuden opsendes ikke længere sondeballoner fra meteorologerne på Flyvestation Aalborg. Hvad var det så?


Thailandske ufoer
Forklaringen kom allerede næste morgen. Nordjyske Stiftstidende var blevet kontaktet af en mand, der mente, at han var ansvarlig for de mystiske ufoer over byen. Under overskriften „UFO'erne kom fra Thailand“ beskrev avisen, hvad der var sket. Studielederen på Aalborg Universitets Institut for Arkitektur og Design berettede, at omkring 150 studerende og lærere lørdag aften satte punktum for semestret ved en sommerfest.

Instituttet har til huse på Gammeltorv i Aalborgs centrum, og i løbet af aftenen opstod der helt spontant en ide om at opsende tre thailandske varmluftballoner - en for hver årgang af elever.

I den forgangne vinter var en gruppe studerende i Thailand, hvor de blev indviet i den thailandske festtradition med at sende balloner op. Ballonerne tager alle onde ånder og børnesygdomme med sig. Studenterne fik nogle balloner med sig hjem, og det var dem, der blev afprøvet lørdag aften, opsendt fra selve Gammeltorv.

Ballonerne brænder kraftigt i omkring et kvarter, mens de langsomt hæver sig opad for til sidst at fuse ud og forsvinde.

Hermed var alle spørgsmål besvaret. De to balloner blev sendt op først, mens den sidste fulgte lidt efter. Dette blev dokumenteret af nogle fotos, som tilstedeværende tog af begivenhederne. Avisen gengav dem i flotte farver, så ingen kunne være i tvivl. Fotografierne viste med al tydelighed, at de nordjyske vidner havde beskrevet fænomenet ret præcist!

Hvad angår ballonernes indbyrdes bevægelse er det nu slået fast, at selv svage vinde kan bevæge sig i forskellige retninger i forskellige højder, og at lokale vindforhold kan betyde meget.


Kilder: Denne artikel kan læses i sin fulde længde i »UFO-Nyt« 3/2000 side 4-6.

De gengivne stills fra den ene videooptagelse samt de to videoklip er gjort tilgængelige takket være hjælp fra SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker.Vidne fra Aalborgs vestby:
„Først så jeg to gulligt lysende ‚stjerner’, der kom fra øst. De bevægede sig langsomt på himlen nogenlunde samlet. Pludselig kom endnu et lys til, og de første to bevægede sig derefter tæt ind mod hinanden. Til sidst bevægede alle tre lys sig i hver sin retning. Jeg har netop talt med Flyvestationen, der allerede havde modtaget tre opkald om det samme.“

Vidne fra den sydlige del af Aalborg:
„Jeg observerede to lysende objekter fra mit soveværelsesvindue på 3. sal i nordøstlig retning. De bevægede sig skråt opad mod nord i et roligt tempo. Min første tanke var, at jeg kiggede på to helikoptere, men det gullige lys og de manglende blink undrede mig. Et godt stykke over Skansebakken i Nørresundby nærmede det nederste objekt sig det øverste, og et kort øjeblik var de meget tæt på hinanden, for igen et øjeblik senere at lægge afstand til hinanden.
Lysene fulgtes ad i en lige linje, men stod pludselig stille med noget større afstand. Da kom et tredje objekt frem over Skansebakken, bevægede sig i linje med det øverste objekt, bare lidt lavere. Formationen stod stille i flere minutter og begyndte så at svæve langsomt op mod skyerne. De gled stille fra hinanden, og som de gled op gennem skyerne, blev de svagere og svagere. Til sidst kunne jeg kun se et objekt. Set gennem kikkert var der kun tale om et sløret lys. Jeg ringede til bekendte nord for Aalborg, men de kunne ikke se noget.“

Vidne fra Nørresundby:
„Vi så tre gulligt lysende objekter, der langsomt bevægede sig over himlen. Objekterne var under det lave skydække. De skiftede indbyrdes position, men fulgtes ad. På et tidspunkt forsvandt de ind i skydækket. Der var ingen motorstøj, og de bevægede sig ikke som noget kendt.

Nogle af vidnerne gav ret detaljerede beskrivelser. Fx denne fra en århusianer, der havde været til Vikingetræf på Lindholm Høje, som fra 41 meters højde giver mulighed for et godt udsyn over både Nørresundby og Aalborg (forkortet):
„Fem af os gik op på vikingegravpladsen for at sidde lidt (det er en speciel følelse som vikingekriger at sidde der, hvor „de rigtige“ og ens forgængere ligger begravet...). Efter en times tid fik jeg øje på et skarpt lys mellem to skorstene nede i Nørresundby, tilsyneladende længere væk end skorstenene. Jeg undrer mig, da der pludselig er to lys, og så tre. Jeg gør mine venner opmærksom på det, og flere har allerede set det. En af dem er helikopterpilot i forsvaret, og han har set alt, der bør flyve i dansk luftrum, men hverken han eller vi andre kan identificere ufoerne. De tre gul-orange lys flyver ad en kurs mod os og stiger til 5-7.000 fod, før de forsvinder i skyerne. Indimellem bytter de plads i formationen med en hastighed nogenlunde som helikoptere. Lysene var stærkere end nogen planet.“

En anden beskrev hændelsen, som den blev oplevet fra gadeniveau i Aalborg:
„Jeg kom hjem fra arbejde lørdag aften, da en af mine naboer bad mig kigge mod himlen. Der så jeg tre ‚ildkugler’ - runde objekter, med varierende lysintensitet - der bevægede sig højere og højere op. Det så ud, som om de fløj i en fast formation, en retvinklet trekant, men det ene objekt bevægede sig også frem og tilbage mellem de to sidste, i en meget kontrolleret bevægelse. Det, der undrede mig mest, var måden objekterne var i stand til at navigere på. Det ‚aktive’ objekt cirklede rundt om et af de andre i en blød bue, mens de stadig steg. Dette fortsatte, indtil de forsvandt ud af syne bag skydækket, som var ved at trække sammen.“

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted